Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice

Curs
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Electronică
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 33296
Mărime: 8.72MB (arhivat)
Publicat de: Ovidiu Dumitriu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

Cap.1. INTRODUCERE

1.1. CONSIDERAŢII GENERALE

1.1.1. Generalităţi privind energia

Energia, este definită în literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, ca fiind capacitatea unui sistem fizic de a produce lucru mecanic. Uneori se menţionează în definiţia energiei şi capacitatea unui sistem fizic de a produce căldură. Cu toate acestea, noţiunea de energie este mult mai complexă, fiind evident, asociată şi cu alte sisteme în afară de cele fizice şi anume sisteme biologice, chimice, etc. Unele menţiuni din literatura tehnică de specialitate, consideră că energia este implicată în toate procesele care presupun orice fel de schimbare sau transformare, fiind responsabilă de producerea acestor schimbări sau modificări. Se poate considera chiar că materia în sine, reprezintă o formă “condensată” de energie, iar această energie este înmagazinată în atomii şi moleculele din care este alcătuită materia.

1.1.2. Formele de energie și conversia lor

În fig. 1.1 sunt prezentate principalele forme de energie şi posibilităţile lor de transformare.

Fig. 1.1. Principalele forme de energie.

Trecerea de la energia primară la cea secundară este însoţită de pierderi de conversie, iar transportul de la locul de producere a energiei la consumator este însoţit de pierderi de transmitere.

Sursele de energie primară pot fi grupate astfel:

− surse convenţionale/clasice (care s-au impus prin folosire îndelungată)

• combustibili fosili,

• deşeuri combustibile;

− surse neconvenţionale (care nu au o folosire îndelungată)

• energia nucleară/uraniu,

• energie primară regenerabilă: - energia solară,

- energia geotermală,

- energia dată de mişcarea planetelor.

Sursele regenerabile de energie sunt sursele care se regenerează constant pe măsură ce sunt consumate şi sunt mai puţin poluante. Toate sursele de energie regenerabilă – energia solară, energia hidro, biomasa şi energia vântului - îşi au originea în activitatea Soarelui. Energia geotermală, care datorită potenţialului ei inepuizabil, este considerată regenerabilă primeşte energie din scoarţa Pământului.

1.1.3. Sursele de energie regenerabilă

Energia regenerabilă este virtual inepuizabilă şi are disponibilitate infinită datorită largii răspândiri a tehnologiilor complementare ceea ce se potriveşte perfect politicii de diversificare a surselor de alimentare cu energie. Resursele de energie regenerabilă sunt recunoscute ca cea mai buna cale de a proteja economia unei ţări împotriva fluctuaţiilor de preţ şi împotriva eventualeleor costuri de mediu. Tehnologiile bazate pe energie regenerabilă sunt aproape nepoluante şi au o contribuţie aproape nulă la efectul de seră. Ele nu produc deşeuri nucleare şi corespund astfel politicilor de protecţie a mediului ambiant, de construire a unui mediu mai bun şi dezvoltării durabile.

Aproximativ 30% din radiaţia primită de Pământ este reflectată în spaţiu de nori şi de suprafaţa Pământului şi circa 70% este absorbită, ea regăsindu-se în căldura aerului şi a apei (47 %), în căldura latentă de evaporare a apei din mări, oceane şi de pe suprafeţele de uscat umede (23%) şi în biomasă, datorat procesului de fotosinteză al plantelor (0,5 %). Căldura absorbită de aer şi apă este remisă în cele din urmă spaţiului sub forma radiaţiei infraroşii (căldurii). Căldura latentă de evaporare a apei este eliberată şi ea prin condensare.

A doua sursă de energie reînoibilă, energia geotermală, produce un flux de energie comparativ mic (35⋅1012 Wan/an) dinspre litosferă spre atmosferă şi ocean, prin conducţia căldurii. Din această energie, doar 1% se regăseşte în vulcani sau câmpuri geotermale active.

Mişcarea planetelor din sistemul solar, cea de a treia sursă de energie reînoibilă reprezintă 3⋅1012Wan/an disipaţi prin maree în oceane.

Fluxurile de energie generate de radiaţia solară (fluxuri naturale de energie „secundară”) şi de celelalte două surse în mediul înconjurător al omului sunt mult mai mici decât fluxurile rezultate prin transferul direct de energie de la lumina solară. Energia potenţială a cursurilor de apă continentale reprezintă 5⋅1012 Wan/an, vânturile, valurile şi energia cinetică a curenţilor oceanici reprezintă circa 370⋅1012 Wan/an, iar energia solară absorbită de biomasă prin fotosinteză este de 100⋅1012 Wan/an.

Cele mai importante fluxuri naturale de energie din mediul înconjurător direct al omului ce pot fi exploatate sunt: radiaţia solară absorbită la nivelul suprafeţei terestre (25 000⋅1012 Wan/an) şi vânturile care transportă aer fierbinte şi umed către poli şi aer rece şi uscat către ecuator cu o energie mecanică de 350⋅1012 Wan/an.

Preview document

Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 1
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 2
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 3
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 4
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 5
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 6
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 7
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 8
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 9
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 10
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 11
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 12
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 13
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 14
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 15
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 16
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 17
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 18
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 19
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 20
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 21
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 22
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 23
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 24
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 25
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 26
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 27
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 28
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 29
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 30
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 31
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 32
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 33
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 34
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 35
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 36
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 37
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 38
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 39
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 40
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 41
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 42
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 43
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 44
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 45
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 46
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 47
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 48
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 49
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 50
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 51
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 52
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 53
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 54
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 55
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 56
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 57
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 58
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 59
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 60
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 61
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 62
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 63
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 64
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 65
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 66
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 67
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 68
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 69
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 70
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 71
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 72
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 73
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 74
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 75
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 76
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 77
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 78
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 79
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 80
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 81
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 82
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 83
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 84
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 85
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 86
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 87
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 88
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 89
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 90
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 91
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 92
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 93
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 94
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 95
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 96
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 97
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 98
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 99
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 100
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 101
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 102
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 103
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 104
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 105
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 106
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 107
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 108
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 109
Sisteme de Conversie și Utilizare a Energiei Electrice - Pagina 110

Conținut arhivă zip

 • Curs 1.doc
 • Curs 10.doc
 • Curs 11.doc
 • Curs 12.doc
 • Curs 13.doc
 • Curs 2.doc
 • Curs 3.doc
 • Curs 4.doc
 • Curs 5.doc
 • Curs 6.doc
 • Curs 7.doc
 • Curs 8.doc
 • Curs 9.doc
 • Curs 9_1.doc

Alții au mai descărcat și

Tranzistoare cu efect de câmp la nivel nanometric

1. Introducere în nanotehnologie Nanotehnologia este ansamblul de tehnici care vizează producerea, manipularea şi utilizarea obiectelor şi...

Convertirea energiei solare în energie electrică

REZUMAT Lucrarea prezintă principalele configuraţii ale sistemelor fotovoltaice cu panouri solare, alături de cele mai utilizate topologii de...

Radiocomunicații și televiziune - WiMax

1. Introducere Nu a trecut mult timp de cand posibilitatea de a naviga pe Internet era aproape necunoscuta publicului larg. Totusi Internetul a...

Nanomicroprocesorul

Nanomicroprocesorul – Si totusi exista ?!? Nanotehnologia o stiinta care se afla in front-endul descoperirilor actuale te face sa te intrebi prin...

Electronică de putere

PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE ii. TENDINŢE ÎN ELECTRONICA DE PUTERE iii. CONTROLUL DIGITAL IN ELECTRONICA DE PUTERE iv....

Ingineria calității

CAPITOLUL 1 CONCEPTUL DE CALITATE A SISTEMELOR TEHNICE 1.1. Conceptul și componentele calității Realitatea economică de la începutul secolului...

Traductoare de Vibrații și Accelerații

Vibratiile sunt fenomene dinamice care iau nastere în medii elastice sau cvasielastice, datorita unei excitatii locale, care se manifesta prin...

Traductoare de Viteză și Turație

Notiuni fundamentale : Viteza, prin definitie, este o marime vectoriala. Daca directia (suportul) de deplasare a corpului în miscare este data,...

Te-ar putea interesa și

Analiza Soluțiilor Moderne de Conversie Termică a Energiei Solare

INTRODUCERE În timpul de faţă a devenit din ce în ce mai clar faptul că rezervele energetice de combustibili fosili sunt finite. Aceasta a...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Energii Alternative

Energii alternative Energia alternativă este un termen folosit pentru unele surse de energie şi tehnologii de stocare a energiei. În general el...

Aplicații ale energiei solare în sistemele de irigat prin picurare

CAPITOLUL I ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA COMPONENTELE CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE ALE REŢELEI DE ADUCŢIUNE-DISTRIBUŢIE PENTRU SISTEMUL DE...

Calitatea Energiei Electrice

1. Reglementări referitoare la calitatea energiei electrice Reglementările referitoare la calitatea energiei electrice au scopul de a preciza...

Depozitarea controlată a deșeurilor și impactul aceteia asupra mediului

Introducere. Aspecte ale gestionării deșeurilor. Dezvoltarea durabilă reprezintă scopul politicilor şi strategiilor de dezvoltare economică şi...

Pile cu Electrolit Acid Fosforic

CAP I. NOTIUNI GENERALE I.1.PILE DE COMBUSTIE Pilele de combustie sunt generatoare electrochimice capabile să convertească continuu energia...

Sisteme Dinamice

1. CONCEPTUL DE SISTEM ŞI SISTEM DINAMIC Un sistem este un ansamblu de obiecte interconectate, care are un rol determinat şi care este bine...

Ai nevoie de altceva?