Nivelmentul

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 10312
Mărime: 10.44MB (arhivat)
Publicat de: Ioan Cucu
Puncte necesare: 0

Extras din curs

3.1. Noţiuni generale de nivelment

Obiectul nivelmentului

Nivelmentul sau altimetria este partea din topografie care se ocupă cu studiul instrumentelor şi al metodelor de determinare a altitudinii punctelor caracteristice ale reliefului, a diferenţei de nivel şi cu reprezentarea în plan a reliefului terenului.

Completarea planimetriei cu nivelmentul permite întocmirea planurilor topografice, care în afara conturului suprafeţei ridicate mai reprezintă şi relieful acesteia, dând astfel, o imagine mai completă şi mai expresivă a terenului ridicat.

Cunoaşterea reliefului este necesară:

- la efectuarea lucrărilor de proiectare, executare, exploatarea diverselor obiective tehnice din diferite domenii (construcţii, transporturi, îmbunătăţiri funciare etc.);

- în cercetări ştiinţifice care urmăresc mişcarea pe verticală a scoarţei terestre;

- la efectuarea diferenţei de nivel dintre mări şi oceane, deformări şi tasări ale unor construcţii tehnice etc.

Metodele şi aparatele folosite în nivelment sunt în funcţie de precizia cerută şi de relieful terenului.

Astfel:

- pentru lucrări de precizie şi de mare precizie se folosesc nivelele;

- pentru lucrări aproximative sau de precizie mică se folosesc tahimetrele sau teodolitele.

Având diferenţele de nivel se calculează cotele sau altitudinile punctelor, iar cu ajutorul acestora se reprezintă relieful terenului pe plan sau pe hartă.

Fără a avea relieful terenului nu este posibilă proiectarea amenajărilor hidroameliorative, construcţiilor, a drumurilor etc.

De asemenea, relieful terenului are o importanţă foarte mare în cercetări pedologice, geomorfologice, hidrologice, în studii privind mişcarea şi deformarea scoarţei terestre, etc.

Noţiuni de bază ale nivelmentului

1. Suprafaţa de nivelment – suprafaţă perpendiculară în fiecare punct al ei, pe direcţia verticalei dată de firul de plumb;

2. Suprafaţa de nivel zero – sau suprafaţa de referinţă – este suprafaţa de la care se măsoară altitudinea punctelor. Pentru ţara noastră suprafaţa de nivel zero este Marea Neagră.

3. Zero fundamental – serveşte ca origine de plecare a reţelei de nivelment a ţării faţă de care se determină altitudinea punctelor interesante.

4. Cota absolută – sau altitudinea unui punct este înălţimea unui punct faţă de suprafaţa de nivel zero, considerată ca plan sau suprafaţă de comparaţie. Se notează cu Z sau H, la care se trece, ca indice, numărul de ordine al punctului respectiv. Punctele situate deasupra geoidului se numesc punctele topografice, iar cotele absolute ale acestor puncte sunt pozitive şi se numesc altitudini. Punctele situate pe fundul mărilor şi oceanelor se numesc puncte batimetrice, iar cotele absolute ale acestora se numesc cotele batimetrice, fiind negative.

5. Cota relativă a unui punct reprezintă înălţimea punctului respectiv măsurată pe verticala locului, faţă de o suprafaţă de referinţă oarecare, diferită de suprafaţa de nivel zero.

Preview document

Nivelmentul - Pagina 1
Nivelmentul - Pagina 2
Nivelmentul - Pagina 3
Nivelmentul - Pagina 4
Nivelmentul - Pagina 5
Nivelmentul - Pagina 6
Nivelmentul - Pagina 7
Nivelmentul - Pagina 8
Nivelmentul - Pagina 9
Nivelmentul - Pagina 10
Nivelmentul - Pagina 11
Nivelmentul - Pagina 12
Nivelmentul - Pagina 13
Nivelmentul - Pagina 14
Nivelmentul - Pagina 15
Nivelmentul - Pagina 16
Nivelmentul - Pagina 17
Nivelmentul - Pagina 18
Nivelmentul - Pagina 19
Nivelmentul - Pagina 20
Nivelmentul - Pagina 21
Nivelmentul - Pagina 22
Nivelmentul - Pagina 23
Nivelmentul - Pagina 24
Nivelmentul - Pagina 25
Nivelmentul - Pagina 26
Nivelmentul - Pagina 27
Nivelmentul - Pagina 28
Nivelmentul - Pagina 29
Nivelmentul - Pagina 30
Nivelmentul - Pagina 31
Nivelmentul - Pagina 32
Nivelmentul - Pagina 33
Nivelmentul - Pagina 34
Nivelmentul - Pagina 35
Nivelmentul - Pagina 36
Nivelmentul - Pagina 37
Nivelmentul - Pagina 38
Nivelmentul - Pagina 39
Nivelmentul - Pagina 40
Nivelmentul - Pagina 41
Nivelmentul - Pagina 42
Nivelmentul - Pagina 43
Nivelmentul - Pagina 44
Nivelmentul - Pagina 45
Nivelmentul - Pagina 46
Nivelmentul - Pagina 47
Nivelmentul - Pagina 48
Nivelmentul - Pagina 49
Nivelmentul - Pagina 50
Nivelmentul - Pagina 51
Nivelmentul - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Nivelmentul.doc

Alții au mai descărcat și

Toponomia județului Dâmbovița

Toponimia este limbajul teritoriului. Ea furnizează, prin vocabularul său, informația transmisă de ținutul respectiv sub nenumărate fațete, îi...

Orașe din Câmpia Română

Cele mai vechi orase din Campia Romana dateaza din perioada daco-romana: Drobeta-Turnu Severin (Dobeta), Turnu Magurele (Turris). Dintre orasele...

Vulcanii

RIDICAREA SCOARŢEI, ALCĂTUIND CONUL VULCANULUI, SUB PRESIUNEA GAZELOR ŞI A MAGMEI [ 1 ]. MATERIILE INCANDESCENTE CARE IES LA SUPRAFATĂ PRINTR-UN...

Buletin informativ - Orașul Brașov

Orasul Brasov, asezare urbana de interes turistic înzestrata cu monumente din diferite perioade istorice - un oras muzeu. Brasovul constituie, de...

Hidrologie lucrări practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Încălzirea climatică globală

Definiție Încălzirea globală este fenomenul de creștere continuă a temperaturilor medii înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a...

Regimul precipitațiilor atmosferice - Criteriul Hellmann

Criteriul Hellmann este cel mai simplist criteriu care scoate în evidență caracteristicile perioadelor cu ani de uscăciune și secetă, respectiv...

Indici

Vaporii de apă joacă un rol important în desfășurarea proceselor și fenomenelor din natură. De cantitatea vaporilor de apă din atmosferă depind...

Te-ar putea interesa și

Practică topografică

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Practică productivă în contabilitate

1. CAIET DE PRACTICA 02.08.2004 In prima zi de practica am vizitat sediul unitatii si am aflat care este obiectul de activitate al unitatii si...

Diplomă topografie

A. Piese scrise INTRODUCERE Pentru gospodărirea adecvata a fondului funciar si inclusiv a fondului forestier, este necesară cunoaşterea deplină...

Proiect la Topografie

1.)TEODOLIT ELECTRONIC Seria DT Aplicatii Teodolitul electronic seria DT are un sistem incremental optic de citire a unghiurilor cu ajutorul...

Măsurători Electronice de Distanță

Memoriu tehnic justificativ Cap. 1. Calcule preliminare 1.1 Elemente generale În conformitate cu prevederile legale de introducere a cadastrului...

Executarea Lucrărilor Topografice de Suprafață și de Subteran

Capitolul I Localizarea geografică şi economico – administrativă 1.1. Localizarea perimetrului. Perimetrul de exploatare Petrila este situat în...

Teodolitul

Ridicarile topografice expeditive reprezinta o metoda rapida de întocmire a planurilor topografice, atunci când nu se cere o precizie foarte mare....

Rețele Topografice

a) Obiectul şi felul ridicărilor topografice: Ridicarea în plan cuprinde ansamblul lucrărilor de proiectare, măsurători, calcule şi editare...

Ai nevoie de altceva?