Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13299
Mărime: 3.50MB (arhivat)
Publicat de: Denis S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Șef luc. Dr. Dragoș Drăcea
Facultatea de Imbunatatiri Funciare si Ingineria Mediului
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, Bucuresti
Specializare: ingineria și protecția mediului în spațiul rural

Cuprins

 1. CAPITOULUL 1.
 2. Generalități privind energia si deșeurile
 3. 1.1 Deșeurile - definiții și clasificări
 4. 1.2 Principalele surse de deșeuri ...
 5. 1.3 Impactul deșeurilor asupra mediului
 6. 1.4 Impactul deșeurilor asupra a sănătătii umate
 7. CAPITOLUL 2.
 8. Posibilități de recuperare a substanței si energiei din deșeuri
 9. 2.1 Colectarea deșeurilor si materialelor reciclabile
 10. 2.2 Proceduri de colectare și transportul deșeurilor .
 11. 2.3 Depozitarea deșeurilor .
 12. CAPITOLUL 3.
 13. Prelucrarea si recuperarea deșeurilor
 14. 3.1 Contribuția recliclării la imbunatațirea mediului ..
 15. 3.2 Tratarea mecanică
 16. 3.3 Tratarea biologică - Compostarea
 17. 3.4 Tratarea termică .
 18. CAPITOLUL 4.
 19. Procesarea deșeurilor ca oportunitate de afaceri
 20. 4.1 Ideea de afacere: Gunoiul unuia - Comoara altuia .
 21. 4.2 Plan de afaceri .
 22. 4.2.1 Prezentare generală și cuprins ..
 23. 4.2.2 Strategiile de piață
 24. 4.2.3 Reclamă și promovare .
 25. 4.3.3 Fabricare și operare ..
 26. 4.3.4 Cerințele forței de muncă .

Extras din disertație

CAPITOLUL 1 - Generalități privind energia si deșeurile

1.1 Deșeurile- definiții și clasificări

Deșeurile reprezintă totalitatea substanțelor sau obiectelor pe care deținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să le arunce, conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în 2014.

Deseurile se clasifica astfel:

- Deseuri menajere : deseuri provenite din sectorul casnic sau din sectoare asimilabile cu acesta ;

- Deseuri stradale : deseuri specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea cotidiana a populatiei, de la spatiile verzi, animale, din depunerea de substante solide din atmosfera;

- Deseuri asimilabile cu deseurile menajere : deseuri provenite de la mica sau marea industrie, din comert, din sectorul public sau administrative;

- Deseuri voluminoase : deseuri solide de diferite proveniente, care datorita dimensiunilor nu pot fi preluate ca sisteme obisnuite de precolectare sau colectare, ci necesita o tratare diferentiata fata de acestea;

- Deseuri din constructii : deseuri provenite din demolarea sau construirea de obiective industriale sau civile ;

- Deseuri periculoase : deseuri toxice, inflamabile, explosive, infectioase sau de alta natura, care, introduse in mediu, pot dauna plantelor, animalelor, sau omului;

- Deseuri agricole : deseuri provenite din unitatile agricole si zootehnice ;

- Deseuri industriale : deseuri provenite din desfasurarea proceselor tehnologice;

- Deseuri spitaliere : deseuri provenite din activitatea spitalelor, unitatilor sanitare si care sunt incinerate in crematoriile spitalelor.

1.2 Principalele surse de deșeuri

Protejarea mediului este esențială pentru calitatea vieții noastre și pentru menținerea acesteia și la următoarele generații, de aceea este important să știm care sunt cele 7 mari grupe de deșeuri.

Figura 1. Tipuri de deșeuri

- Hârtia

Milioane de tone de hârtie sunt folosite anual pentru diferite activități. Fabricarea hârtiei prezintă două inconveniente, ea este produsa din materie lemnoasă (ce se obține prin tăierea copacilor), iar pentru fabricarea ei se folosește o mare cantitate de energie. Reciclarea hârtiei folosește doar jumătate din cantitatea de energie folosită inițial la obținerea ei.

- Sticla

Sticla este fabricată în mare parte din nisip și necesită o cantitate enormă de energie, în timp ce, pentru reciclarea ei este folosita mult mai puțină energie. Reutilizarea sticlelor și borcanelor determină un efect pozitiv asupra mediului și economiei. Prin fabricarea sticlei din materiale reciclate (cioburi) se poate economisi o treime din energia folosită la început.

- Plasticul

În lume există peste 6 tipuri de materiale plastice ce sunt fabricate din materii prime epuizabile (de exemplu petrolul, cărbunele și gazul natural). Acestea au o gamă foarte larga de folosință, peste o treime fiind utilizate ca ambalaje, și reprezintă 26% din cantitatea de deșeuri menajere. Principala problemă a materialelor plastice o constituie faptul că nu sunt biodegradabile, rezistând în mediu perioade foarte lungi de timp (un PET îngropat acum poate fi descoperit de urmașii noștri în exact aceeași stare și peste 16.666 de ani).

- Metalele

Metalele se obțin prin prelucrarea minereurilor, ceea ce duce la o poluare semnificativă prin cantitatea de energie utilizată și prin emanațiile și deșeurile industriale ce rezultă din aceste procese. Multe bunuri și ambalaje sunt fabricate din metale(tablă, oțel și în special aluminiu). Reciclarea aluminiului salvează din energia necesară producerii lui.

- Materiale textile

Hainele vechi și alte materiale textile pot fi refolosite în diferite feluri. Ele pot fi donate ca ajutoare pentru săraci sau pot fi colectate pentru a fi utilizate în crearea unor noi haine, lavete sau alte obiecte din material textile.

- Deșeurile organice

Resturile organice pot fi refolosite prin producerea de composturi sau îngrășăminte naturale. De exemplu, frunzele uscate sau mucegăite pot fi folosite la acoperirea solurilor agricole pentru a împiedica apariția buruienilor.

- Petrolul

Un litru de petrol scurs în apă se poate întinde pe o suprafață dublă decât cea a unui teren de fotbal provocând numeroase daune. Anual, aproximativ 1,25 milioane de tone de deșeuri petroliere se scurg în mări și oceane. De multe ori această cantitate pătrunde în pământ, în bazine riviere și în sistemele de canalizare. Nu se poate vorbi de reciclarea petrolului, dar există tehnologii de reciclare a uleiurilor uzate.

Bibliografie

1. Conferința de la Stockholm 1972” - Conferința privind mediul uman.

2. Directiva 2008/98/CE privind deșeurile si de abrogare a anumitor directive, OF. J . L 312, 21/11/2008 P. 003 - 0030 - abrogă Directivele 75/442/CEE; 75/439/CEE, 91/689/CEE și 2006/12/CE.

3. Stegler Ella „Waste-to-Energy în Europe”, Director CEWEP - Confederation of European Waste-to-Energy Plants - Activity Report 2004/2006/2008.

4. .„Elaborarea de normative tehnice, instrucțiuni, îndrumare, prescripții, proceduri și baze de date, ca suport pentru managementul durabil al deșeurilor”, faza : „Normativ pentru compostarea deșeurilor municipale organice”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM, beneficiar Ministerul Mediului, București 2009.

5. ”Protocolul de la Kyoto privind schimbările climatice”, 11 decembrie 1997, aprobat în numele Comunității Europene prin Decizia 2002/358/CE publicată în JO L 130 din 15.5.2002 p. 1-3.

6. “ Economia si protectia mediului : obligatii ale agentilor economici”; Bran, Florina; Rojanschi, Vladimir; Editura Tribuna Economica; Bucuresti; 1997;

7. “Elemente de economia si managentul mediului”; Bran, Florina; Rojanschi, Vladimir; Florian, Grigore; Editura Economica; Bucuresti; 2004;

8. “Planul B : salvarea unei planete sub presiune si a unei civilizatii in impas”; Brown, Lester R.; Editura Thnica; Editia II; Bucuresti; 2006;

9. “Eco-economia : crearea unei economii pentru planeta noastra”; Brown, Lester R.; Editura Tehnica; Bucuresti; 2001;

10. “Dezvoltarea durabila si reciclarea materialelore”; Platon, Victor; Stanescu, Rodica; Editura Expert; Bucuresti; 2006;

11. http://www ec.europa.eu/environment/waste/strategy.html

12. http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/schimbari_climatice_eu_ets.htm

13. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/data/main_tables

14. http://www.clima.md/pageview.php?l=ro&idc=53

15. Atudorei Alexei, „Studiu privind avantajele și dezavantajele din punct de vedere economic și ecologic pentru utilizarea tratamentelor termice în eliminarea/ valorificarea deșeurilor municipale, în contextul aplicării conceptului de eficiență energetică”, SC ROSAL GRUP SRL București, Direcția Programe Strategii, Compartiment Cercetare-Dezvoltare, contract nr. 3194/26.07.2007, beneficiar: Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Direcția Sol, Subsol, Gestiune Deșeuri - decembrie 2007.

16. http://www.econet-romania.com/files/documents/ee2013/prezro/07.%20Utilizarea%20deseurilor%20pentru%20productia%20de%20energ ie%20electrica.pdf

17. Constituția României din 1991 republicată în 31 oct 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din data de 31 octombrie 2003.

Preview document

Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 1
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 2
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 3
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 4
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 5
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 6
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 7
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 8
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 9
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 10
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 11
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 12
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 13
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 14
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 15
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 16
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 17
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 18
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 19
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 20
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 21
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 22
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 23
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 24
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 25
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 26
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 27
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 28
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 29
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 30
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 31
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 32
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 33
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 34
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 35
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 36
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 37
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 38
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 39
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 40
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 41
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 42
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 43
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 44
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 45
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 46
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 47
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 48
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 49
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 50
Deșeurile - amenințare sau oportunitate în dezvoltare socială - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Deseurile - amenintare sau oportunitate in dezvoltare sociala.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Tehnica experimentală

1.OBIECTUL DE STUDIU AL TEHNICII EXPERIMENTALE Tehnica experimentală este un ansamblu structurat de metode și procedee tehnice, proiectate in...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Efectul de seră

1.Introducere: Efectul de sera este un fenomen natural si necesar care face ca temperatura medie la sol sa fie de 15°C. Fara el, temperatura medie...

Mize și provocări actuale ale proiectului European

Ideea unificarii Europei nu era decat un vis al filozofilor si vizionarilor, visul acesta a fost insa spulberat de groaznicele razboaie care au...

Evaluarea mediului concurențial

Capitolul 3. EVALUAREA MEDIULUI EXTERN COMPETITIV Mediul extern concurenţial sau competitiv, cum mai este cunoscut de către specialişti,...

Ai nevoie de altceva?