Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 2 fișiere: doc, pps
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 23894
Mărime: 25.95MB (arhivat)
Publicat de: Irinel Nicolae
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dan Cavaropol
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI

Cuprins

 1. Glosar 3
 2. Lista figurilor 7
 3. Lista tabelelor 8
 4. Rezumat 9
 5. Summary 9
 6. INTRODUCERE 10
 7. CAPITOLUL I - SUBSTANŢE DE STINGERE UTILIZATE DE AUTOSPECIALELE DE POMPIERI 11
 8. I.1. GENERALITĂŢI 11
 9. I.1.1. Apa şi apa aditivată 12
 10. I.1.2. SPUMA 13
 11. I.1.2.1.Generalităţi 13
 12. I.1.2.2.Clasificare şi caracteristici 14
 13. I.1.2.3. Spumanţi concentraţi 15
 14. CAPITOLUL II - INSTALAŢIILE DE VEHICULARE A SUBSTANŢELOR DE STINGERE EXISTENTE PE AUTOSPECIALE 18
 15. II.1. CLASIFICARE 18
 16. II.2. INSTALAŢIILE SPECIALE DE PE AUTOSPECIALA DE CAPACITATE MĂRITĂ IVECO MAGIRUS TLF22/50-5 18
 17. II.2.1. Instalaţia pentru vehicularea apei 19
 18. II.2.2. Instalaţia pentru lucru cu spumă 20
 19. II.2.3. Pompa centrifugă 22
 20. II.2.4. Tunul pentru apă şi spumă 23
 21. II.2.5. Panoul de comandă 24
 22. II.3. INSTALAŢIILE SPECIALE DE PE AUTOSPECIALA RENAULT MIDLUM 220 DCI 25
 23. II.3.1. Instalaţia pentru vehicularea apei 26
 24. II.3.2. Instalaţia pentru lucru cu spumă 28
 25. II.3.3. Panoul de comandă 29
 26. CAPITOLUL III - ASPECTE TEORETICE ALE CURGERII SUBSTANŢELOR DE STINGERE PRIN INSTALAŢIILE DE PE AUTOSPECIALE 31
 27. III.1. ELEMENTE GENERALE PRIVIND CURGEREA FLUIDELOR POLIFAZICE 31
 28. III.1.1. FLUIDE POLIFAZICE 31
 29. III.1.1.1. Fluid polifazic real 31
 30. III.1.1.2. Fluidul polifazic echivalent 33
 31. III.1.1.3. Clasificarea fluidelor polifazice 33
 32. III.1.1.4. Proprietăţile fizice ale fluidelor polifazice. 35
 33. III.1.2. Ecuaţia continuităţii pentru fluide polifazice 45
 34. III.1.2.1. Ecuaţia continuităţii în modelul fluidului echivalent 46
 35. III.1.2.3. Calculul pierderilor de sarcină distribuite în cazul curgerii unui fluid bifazic. 50
 36. III.1.3. Mişcarea turbulentă a fluidelor reale 52
 37. III.1.3.1. Structura mişcării turbulente. Valori medii 52
 38. III.1.3.2. Distribuţia vitezelor în mişcarea turbulentă 54
 39. III.1.3.3. Ecuaţiile de mişcare ale fluidelor reale în mişcare turbulentă (ecuaţiile lui Reynolds pentru mişcarea turbulentă a fluidelor reale) 56
 40. III.2. TURBULENŢA 59
 41. III.2.1. Introducere 59
 42. III.2.2. Vârtejuri de turbulenţă 60
 43. III.2.3. Interacţiunea dintre viteza de rotaţie şi gradientul vitezei 62
 44. III.2.4. Spectrul energiei 64
 45. III.3. FENOMENUL LOVITURII DE BERBEC 66
 46. III.3.1. Elemente generale ale mişcării nepermanente a lichidelor 66
 47. III.3.2. Lovitura de berbec 68
 48. III.3.3. Descrierea fenomenului fizic al loviturii de berbec 69
 49. III.3.4. Concluzii referitoare la fenomenul fizic al loviturii de berbec 71
 50. III.4. CAVITAŢIA 72
 51. III.4.1. Fenomenologie 72
 52. III.4.2. Parametrii specifici cavitaţiei 75
 53. III.4.3. Ecuaţii utilizate pentru explicarea fenomenului: 78
 54. III.4.4. Influenţa caracteristicilor lichidului asupra funcţionării pompelor 81
 55. III.4.5. Efectele cavitaţiei 82
 56. CAPITOLUL IV - MODELAREA CURGERII SUBSTANŢELOR DE STINGERE PRIN INSTALAŢIILE DE PE AUTOSPECIALE 84
 57. IV.1. Modelarea curgerii amestecului apă-lichid spumant prin instalaţia hidraulică de pe autospeciala de capacitate mărită IVECO MAGIRUS TLF22/50-5 84
 58. CONCLUZII 90
 59. BIBLIOGRAFIE 92

Extras din disertație

Rezumat

În lucrarea de față, mi-am propus realizarea unui studiu al curgerii fluidelor utilizate pentru stingerea incendiilor în timpul curgerii prin instalațiile autospecialelor de pompieri. Am început printr-o scurtă prezentare a substanțelor uzuale folosite, am prezentat două autospeciale reprezentative din dotarea Inspectoratelor pentru Situații de Urgență, apoi am trecut în revistă fenomenele hidraulice care pot apărea în timpul vehiculării de fluide prin instalațiile autospecialelor. În capitolul al IV-lea, am utilizat un program specializat pentru un studiu de caz la o autospecială, în vederea înțelegerii fenomenelor care se petrec în timpul refulării lichidelor, cu scopul de a localiza și elimina pe cât posibil efectele nedorite.

Summary

In this paper, I proposed to realise a study of fluid flow used for fire during firefighter interventions through special instalation of the firefighter’s truck. I started with a brief overview of commonly used substances, I presented two representative trucks equipped by Inspectorate for Emergency Situations, and reviewed hydraulic phenomena that can occur during circulation of fluid through fire trucks instalatios. In Chapter IV, I used specialized software to a case study in a firefighter truck, in order to understand the phenomena that occur during liquid discharge lines, in order to locate and eliminate possible unwanted effects.

INTRODUCERE

Modul complex de comportare a fluidelor în sisteme hidraulice aflate sub presiune, fenomenologia, precum și efectele deosebit de importante pe care le au asupra functionării normale a maşinilor hidraulice, au condus, de-a lungul timpului, la numeroase studii, cercetări ştiinţifice şi experimente.

Toate aceste studii realizate asupra fenomenelor care au loc în interiorul sistemelor hidraulice au ca scop înţelegerea desfăşurării acestor procese şi mai ales luarea unor măsuri pentru înlăturarea efectelor nocive care apar asupra maşinilor hidraulice, efecte cum ar fi lovitura de berbec sau cavitaţia.

În această lucrare am studiat apa, care este un fluid esenţial în stingerea incendiilor, precum şi spuma, care are de asemenea o deosebită importanţă în procesul de stingere datorită proprietăţilor acestui fluid bifazic care permit utilizarea sa în incendii de hidrocarburi, în general, sau în alte împrejurări în care apa nu reuşeşte înăbuşirea incendiului.

Scopul acestei lucrări este de a prezenta o imagine cât mai clară a comportării apei, respectiv spumei, care sunt substanţe de stingere utilizate frecvent în intervenţiile pompierilor, în instalaţiile hidraulice ale autospecialelor de stins incendii.

Pentru o realizare cât mai explicită a acestei prezentări au fost analizate caracteristicile substanţelor de stingere (apă respectiv spumă), instalaţiile de vehicularea a apei şi spumei în cazul unei autospeciale frecvent folosite, precum şi analizarea fenomenelor teoretice care au loc în cadrul dinamicii fluidelor: fenomenul turbulenţei fluidelor, fenomenul loviturii de berbec, precum şi fenomenul cavitaţiei.

Atât în natură cât şi în tehnică, cele mai frecvent întâlnite din mişcările fluidelor şi mai ales cele mai importante din punct de vedere al domeniilor de aplicabilitate, sunt mişcările turbulente. Mişcarea turbulentă este, structural, matematic, fizic şi energetic total diferită de mişcarea laminară, evidenţiindu-se prin numeroase caracteristici.

Toate aceste probleme puse în discuţie reprezintă elemente de bază în cadrul comportării fluidelor în sisteme hidraulice scurte reprezentate de instalaţiile autospecialelor de stins incendii.

CAPITOLUL I - SUBSTANŢE DE STINGERE UTILIZATE DE AUTOSPECIALELE DE POMPIERI

I.1. GENERALITĂŢI

În lupta cu focul, omul a căutat din totdeauna să-și perfecționeze armele, astfel încât să obțină victoria într-un timp cât mai scurt și cu o siguranță cât mai ridicată.

Această căutare continuă a dus la obținerea și utilizarea unor noi tipuri de mijloace de stingere, din ce în ce mai adaptate condițiile concrete existente la locul incendiilor.

În prezent se dispune de o largă gamă de agenți de stingere începând cu apa, ale cărei calități o fac să dețină încă locul principal, apoi spuma, pulberile stingătoare, gazele inerte și hidrocarburile halogenate.

Apa este cel mai vechi agent de stingere. Se găsește în cantități considerabile, este ieftină și relativ ușor de procurat, are mare putere de răcire și este nevătămătoare. Acțiunea de răcire se datorează faptului ca are o mare capacitate de absorbție a clădirii raportata la căldura specifica și căldura latenta de vaporizare. Aceste calități o fac sa fie deosebit de utila la stingerea incendiilor la materiale solide, în prezenta unor elemente metalice încălzite, substanțe solide fierbinți care pot provoca reaprinderea unor lichide combustibile deja stinse sau chiar la stingerea unor dintre ele.

De asemenea, apa mai poate fi folosita la crearea unei atmosfere inerte, atunci când poate fi pulverizata de 1700 ori volumul ei în stare lichida, deplasând aerul și vaporii inflamabili dintr-un spațiu închis sau zona învecinată unei suprafețe de lichid care arde.

Bibliografie

Panaitescu Valentin, Tcacenco Valentin, Bazele mecanicii fluidelor, Editura Tehnică, 2001

Florea J., Panaitescu V., Mecanica fluidelor, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1980;

N. Vasiliu, Victoriţa Rădulescu, Mecanica fluidelor-sisteme hidraulice, vol. II, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001.

Robescu Dan, Szabolcs Lanyi, Diana Robescu, Ionel Constantinescu, Fluide polifazate, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000;

Robescu Dan, Robescu Diana, Dinamica fluidelor polifazate și nenewtoniene, U.P.B.,București, 1991;

Robescu D., Florea J., Petrovici T., Stamatoiu D., Dinamica fluidelor polifazate și aplicațiile ei tehnice, Editura Tehnica, București, 1987;

Anton I., Cavitaţia.vol.I.II., Editura Acad. R.S.R.,Bucureşti,1985;

Exarhu M., Maşini şi instalaţii hidraulice şi pneumatice hidraulice, Editura Agir, 2006;

Mirzali Ichinur., Şocul hidraulic(lovitura de berbec) în sisteme sub presiune. Probleme speciale,

Editura Matrixrom;

Getting started with Fluent 6, Inc. Ed., 2001

Fluent 6 User's guide, Vol. I, cap. 1-7, Inc. Ed., 1998

Fluent 6 User's guide, Vol. II, cap. 8-12, Inc. Ed., 1998

Fluent 6 User's guide, Vol. III, cap. 13-18, Inc. Ed., 1998

Fluent 6 User's guide, Vol. IV, cap. 19-24, Inc. Ed., 1998

Gambit 1 Modeling guide, Inc. Ed., 1998

www.fluent.com

http://www.google.ro/modelarea curgerii în gambit

Neacşa Florin, Autospeciale destinate intervenţiilor în situaţii de urgenţă, Editura Printech, 2007;

Maşini şi utilaje de stingerea incendiilor, Vol. II, Editura Ministerului de Interne, 1978

Cartea tehnică a autospecialei de capacitate mărită IVECO MAGIRUS TLF 22/50-5

Cartea tehnică a autospecialei RENAULT MIDLUM 220 dci

Manual de cunoaştere a accesoriilor, utilajelor şi autospecialelor de stingere a incendiilor, Editura Ministerului de Interne, 1992

W. D. McComb, Modelare fizico-matematică, Editura Tehnică, 1997

Iamandi Constantin, Hidraulica instalațiilor. Calculul sistemelor hidraulice, Editura Tehnică

Bălan C., Lecţii de mecanica fluidelor, Editura Tehnică, Bucureşti, 2003

Broboană D., Muntean T., Bălan C., Mecanica fluidelor cu FLUENT - vol. I, Ed. Politehnica, Bucureşti, 2005

Exarhu, M., Brujan, E. Al., Elemente de dinamica biofluidelor, Ed. BREN, Bucureşti, 2000

Titus Petrila,Damian Trif, Basics of fluid mechanics and introduction to computational fluid dynamics, Springer USA,2005

Caius Iacob, Introduction mathematique a la mecanique des fluides, Ed.Acad.Rom-Gauthier Villars,Paris,1959;

Lazar Dragoș, Mecanica fluidelor, Vol. I, Ed.Acad.Rom.,1999

Titus Petrila,Modele matematice în hidrodinamica plana,Ed.Acad. Rom.,1980;

C.Pozrikidis, Introduction to theoretical and computational fluid dynamics, Oxford University Press,1997;

Seteanu I, Mecanica fluidelor și sisteme hidraulice, vol. 1-2, Ed.Tehnica, București, 1999;

Seteanu I, Îndrumar de laborator de Mecanica fluidelor și mașini hidropneumatice"; Ed. BREN, București, 1999;

Seteanu I, Mecanica fluidelor și mașini hidropneumatice, vol.1 și 2; lito IPB, 1995;

Seteanu I, Rădulescu V, Basic Fluid Mechanics"tions", Ed. BREN, București, 2000;

Iamandi C, Hidraulica Instalațiilor, Editura Tehnica, București, 1994;

Ionescu D, Mecanica fluidelor și mașini hidraulice, EDP, București, 1983;

Idelcik, I., Îndrumător pentru calculul rezistentelor hidraulice, Editura Tehnica, București, 1984;

L.Dragos, Principiile mecanicii mediilor continue, Editura Tehnica, București, 1984;

C.Iacob, Introducere matematică în mecanica fluidelor, Editura Academiei, 1958

Flucuş I., Cavaropol D., „Utilizarea metodelor matematice analitice şi grafice în evaluarea riscului de incendiu”, A VI-a Conferinţă omagială-„Eficienţă, confort, conservarea energiei şi protecţia mediului”, Bucureşti, 1999;

Burlacu L.,Corcinski.B, Cavaropol D. "Consideraţii asupra alegerii şi amplasării capetelor sprinkler ce urmează a fi montate în zone din apropierea unor surse permanente de căldură"-Instalaţii în construcţii şi confort ambiental-Timişoara, aprilie 1998;

Darie.E.,, Cavaropol D,“Monitorizarea locală a parametrilor critici atmosferici în situaţii de urgenţă”, sesiunea PROTCIV 2008, Ciolpani;

Darie E. Cavaropol D., Popescu G., Anghel I. „Achiziţia automată a temperaturilor în structurile cu risc ridicat de incendiu”, sesiunea PROTCIV 2008, Ciolpani;

Preview document

Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 1
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 2
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 3
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 4
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 5
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 6
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 7
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 8
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 9
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 10
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 11
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 12
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 13
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 14
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 15
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 16
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 17
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 18
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 19
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 20
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 21
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 22
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 23
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 24
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 25
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 26
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 27
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 28
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 29
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 30
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 31
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 32
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 33
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 34
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 35
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 36
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 37
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 38
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 39
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 40
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 41
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 42
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 43
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 44
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 45
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 46
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 47
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 48
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 49
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 50
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 51
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 52
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 53
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 54
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 55
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 56
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 57
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 58
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 59
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 60
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 61
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 62
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 63
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 64
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 65
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 66
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 67
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 68
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 69
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 70
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 71
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 72
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 73
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 74
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 75
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 76
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 77
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 78
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 79
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 80
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 81
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 82
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 83
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 84
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 85
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 86
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 87
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 88
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 89
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 90
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 91
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 92
Modelarea Mișcării Fluidelor prin Instalațiile Autospecialelor de Stins Incendii - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Modelarea Miscarii Fluidelor prin Instalatiile Autospecialelor de Stins Incendii.doc
 • Modelarea Miscarii Fluidelor prin Instalatiile Autospecialelor de Stins Incendii.pps

Alții au mai descărcat și

Analiza sistemului de extracție cu pompe elicoidale cu studiul etanșării rotor-stator

INTRODUCERE In stadiul actual al necesitatii in continua crestere de surse de energie , industria extractiva de hidrocarburi reprezinta unul din...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?