Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 19566
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Publicat de: Pintiliu Ardeleanu
Puncte necesare: 11
Facultatea de Comunicare si Relatii Publice
Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE / 3
 2. CAPITOLUL 1 / 4
 3. Fundamente teoretice ale comunicării / 4
 4. 1.1 Conceptul de comunicare / 4
 5. 1.1.1 Definirea comunicării / 4
 6. 1.1.2 Scopurile principale ale procesului de comunicare / 8
 7. 1.2 Tipuri de comunicare / 10
 8. 1.3 Comunicarea internă / 14
 9. 1.3.1 Comunicarea formală / 18
 10. 1.3.2 Comunicarea informală / 20
 11. 1.4 Comunicarea externă / 21
 12. CAPITOLUL 2 / 24
 13. Administrație publică, Comunicare publică /24
 14. 2.1 Administrația publică /24
 15. 2.2 Funcționarii publici / 27
 16. 2.3 Comunicarea publică / 28
 17. 2.3.1 Condițiile comunicării publice / 33
 18. 2.3.2 Formele comunicării publice / 35
 19. 2.3.3 Relația serviciilor publice cu utilizatorii / 38
 20. 2.3.4 Promovarea serviciilor oferite publicului / 39
 21. 2.3.5 Comunicarea instituțională / 40
 22. 2.3.6 Metode și tehnici de realizare a activității de comunicare publică / 41
 23. 2.3.7 Relațiile cu publicul / 42
 24. 2.4 Cadrul legal privind accesul liber la informațiile de interes public / 44
 25. CAPITOLUL 3 / 48
 26. Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova / 48
 27. 3.1 Prezentarea Orașului Hârșova / 48
 28. 3.2 Tehnici de comunicare internă și externă în cadrul Primăriei Orașului Hârșova și corelația dintre acestea / 52
 29. 3.3 Comunicarea publică în cadrul Primăriei Orașului Hârșova / 61
 30. 3.4 Studiu de caz / 63
 31. 3.4.1 Imaginea salariaților asupra organizației / 63
 32. 3.4.2 Clasificarea surselor de informații / 68
 33. CONCLUZII / 74
 34. Bibliografie selectivă / 75

Extras din disertație

INTRODUCERE

Prin intermediul comunicării, o comunitate se reprezintă și își afirmă identitatea (Wolton 2012). Aceasta este realitatea zilelor noastre și din aceasta realitate reiese importanța procesului de comunicare. Deși avem tendința de ignorare și de minimalizare, iată că, așa cum a fost demonstrat și exprimat de multitudinea specialiștilor în domeniu, procesul de comunicare este de o însemnatate deosebită în evoluția noastră în special cât și în existența noastră în general.

Statul, prin puterea sa centrală sau locală este chemat să asigure colectivităților care-l constituie o multitudine de necesități care se prezintă sub formă de servicii publice. Pentru a o face cât mai eficient este nevoie de o îmbinare armonioasă între comunicare și serviciile publice. Cu atât mai mult în contextul neîncrederii manifestate față de Putere cu care ne confruntăm, misiunea aceasta devine tot mai dificilă și anevoioasă.

De aceea am considerat că o analiză amănunțită a comunicării publice pe de-o parte cît și a comunicării în interiorul instituțiilor publice pe de altă parte ar putea ajuta la întelegerea porcesului în sine atat de solicitant și complicat în anumite situații. Interesul față de această temă este cu atât mai mare, datorită faptului că îmi desfășor activitatea profesională, de peste cinci ani în interiorul unei adminstrații publice locale, și anume în cadrul primăriei orașului Hârșova.

Actualitatea temei alese constă în aceea că este prima oara când se studiază aceasta latură în desfășurarea activității în cadrul primăriei orașului Hârșova iar prin expunerea teoretică și practică a acesteia doresc să aduc în conștiința persoanelor implicate însemnătatea și importanța utilizării tuturor mijloacelor, metodelor și tehnicilor de care dispun, astfel încât să ofere randament sporit exprimat prin bunăstarea comunității administrate.

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII

1.1 Conceptul de Comunicare

Contemporaneitatea ne dovedește că toate activitățile organizate de oameni își au izvorul în comunicare. În toate mediile se conștientizează tot mai mult faptul că o societate, o instituție sau o organizație se constituie și se menține datorită și prin intermediul numeroaselor lor procese și rețele de comunicare, care le dau coerență, lucru valabil pentru toate relațiile umane. Dat fiind faptul că acțiunea comunicațională și cea organizațională depind una de alta, comunicarea a devenit un concept universal, atotcuprinzător.

1.1.1 Definirea comunicării.

Succesul extraordinar înregistrat de comunicare se explică prin convergența a doua fenomene: comunicarea este o nevoie fundamentală și o caracteristică esențială a modernității. Legatura dintre aceste două aspecte explică de altfel locul ocupat de comunicare în societățile noastre în ultimele doua secole .

Comunicarea reprezintă un proces de interacțiune între persoane, grupuri, ca imagine mijlocită prin cuvânt, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii își împartășesc cunoștințe, experiențe, interese, atitudini, simțăminte, opinii idei.

Comunicarea ca aspirație ține de fundamentul oricărei experiențe umane. A se exprima, a vorbi cu celalalt și a împărtăși ceva cu acesta: iată ce definește ființa umană. Comunicarea e mijlocul prin care intrăm în contact cu celalalt - orizontul nostru, dorit și în același timp temut de fiecare dintre noi, căci nu e niciodată ușor de abordat. Gestionarea acestei relații ambivalente dintre sine și celălat este posibilă doar prin intermediul comunicării .

Privită ca proces, comunicarea constă în transmiterea și schimbul de informații între persoane. Comunicarea, înseamnă a spune celor din jur cine ești, ce vrei, pentru ce dorești un anumit lucru și care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ți atinge scopurile. În acest sens, a comunica înseamnă și a tăcea, a aștepta răspunsul, reacția celui pe care ai vrut să-l anunți că exiști și să-i aduci la cunoștință anumite informații.

Comunicarea este definită de majoritatea specialiștilor ca un proces prin care un emițator transmite o informație receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce anumite efecte asupra receptorului.

Bibliografie

1. Abric, Jean-Claude (2002). Psihologia comunicării, Iași, Ed. Polirom

2. Alexandru, Ioan (2007) Sisteme politico-administrative europene, București, Ed. Bibliotecha

3. Alexandru, Ioan (2008). Tratat de administrație publică, București, Ed. Universul Juridic

4. Chirleșean, Dan (2005). Documente administrative, Iași, suport de curs

5. Dănișor, Dan-Claudiu (2007). Drept constituțional - tratat, București, Ed. Universul Juridic

6. Debbasch, Charles (1976). Science Administrative, Administration Publique, edition Paris Dalloz

7. Drăganu, Tudor (1998). Drept constitutional si instituții politice, București, Ed. Lumina Lex

8. Johns, Gary (1998). Comportament Organizational, Bucuresti, Editura Economica

9. Iacob, Dumitru, Cișmaru, Diana-Maria (2010). Organizația inteligentă. Zece teme de managementul organizațiilor, ediția a II-a revazută, București, Ed. Comunicare.ro

10. Iacob, Dumitru, Cișmaru, Diana-Maria (2008). Comunicare managerială și relații publice, Suport de curs

11. Ionescu, Mihaela-Alexandra (2009). Cultura organizațională, București, Suport de curs

12. Iovanaș, Ilie (1977). Dreptul administrativ și elemente de stiința administrației, București, Ed. Didactică Pedagogică

13. Kotler, Philip, Armstrong, Gary (1998). Principiile Marketingului, București, Ed. Teora

14. McQuail, Denis, Windahl, Sven (2010). Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, ediția a II-a revazută, București, Ed. Comunicare.ro

15. Muhcină, Silvia (2003). Tehnici de promovare și comunicare în marketing, Constanța, Ed. Muntenia

16. Nicodim, Liliana (2005). Tehnici de comunicare și negociere în afaceri, Constanța, suport de curs

17. Onofrei, Mihaela (2005). Bazele administrației publice, Iași, suport de curs

18. Rivero, Wallin (1969). Droit Administratif, edition Paris Dalloz

19. Ștefura, Gabriel (2005). Drept financiar și fiscal, suport de curs

20. Tran, Vasile, Stăngiulescu, Irina (2003). Teoria Comunicării, ediția a II - a, revazută, București, Ed. Comunicare.ro

21. Wolton, Dominique (2012). Despre comunicare, București, Ed. Comunicare.ro

22. Constituția României

23. Legea 215/2001 administrației publice locale, actualizată, cu modificările și completarile ulterioare

24. Lege 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, actualizată, cu modificările și completarile ulterioare

25. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată, cu modificările și completarile ulterioare

26. http://www.administratiepublica.ro

Preview document

Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 1
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 2
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 3
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 4
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 5
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 6
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 7
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 8
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 9
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 10
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 11
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 12
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 13
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 14
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 15
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 16
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 17
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 18
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 19
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 20
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 21
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 22
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 23
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 24
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 25
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 26
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 27
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 28
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 29
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 30
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 31
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 32
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 33
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 34
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 35
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 36
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 37
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 38
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 39
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 40
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 41
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 42
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 43
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 44
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 45
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 46
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 47
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 48
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 49
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 50
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 51
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 52
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 53
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 54
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 55
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 56
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 57
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 58
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 59
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 60
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 61
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 62
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 63
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 64
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 65
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 66
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 67
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 68
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 69
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 70
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 71
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 72
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 73
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 74
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 75
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 76
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 77
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 78
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 79
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 80
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 81
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 82
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 83
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 84
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 85
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Corelatii intre comunicarea interna si comunicarea externa in cadrul Primariei Orasului Harsova.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza activității de comunicare publică la Primăria Uricani - propuneri pentru îmbunătățirea comunicării

INTRODUCERE Omniprezentă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri. Practic nici un...

Comunicarea non-verbală

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Comunicarea verbală

ARGUMENT Comunicarea este calea spre înțelegere, armonie, eficiență sau dimpotrivă, poate fi sursa de conflicte atunci când procesul de comunicare...

Comunicarea Umană

INTRODUCERE Comunicarea a fost, şi continuă să fie în societatea contemporană o temă centrală de dezbatere, acesta fiind unul din motivele care...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicarea Instituțională - Despre Promovarea Imaginii Instituției Publice

Abstract: Comunicarea instituţională este cea care trebuie să gestioneze imaginea unei instituţii publice, deci să răspundă în faţa marelui public...

Tehnici de Comunicare și Informare

Introducere O primă observaţie legată de titulatura cursului de faţă priveşte o distincţie conceputală: tehnicile de informare şi comunicare se...

Comunicare, comunicare publică și relații publice

1. Comunicarea generalizată 1.1. Comunicarea ca relaţie Prima dintre cele 4 axiome ale comunicării ale lui Paul Watzlawick (Şcoala de la Palo...

Ai nevoie de altceva?