Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 21441
Mărime: 82.16KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Florentina Iuliana

Cuprins

 1. REZUMAT 4
 2. CAPITOLUL I
 3. PROCEDURA DE FALIMENT 5
 4. 1.1. Noţiuni introductive despre Procedura de Insolvenţă 5
 5. 1.2. Caracterele Juridice ale Procedurii de Insolvenţă 6
 6. 1.2. Caracterele Juridice ale Procedurii de Insolvenţă 11
 7. 1.4. Organele competente pentru aplicarea procedurii de insolvenţă 12
 8. 1.5. Aspecte procedurale privind deschiderea procedurii de insolvenţă 16
 9. CAPITOLUL II
 10. PRELUAREA BUNURILOR SOCIETĂŢII ÎN CONTUL CREANŢEI 17
 11. 2.1. Consideraţii generale 17
 12. 2.2. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită şi a dreptului de a cere compensarea sau restituirea 20
 13. 2.3. Organele de executare silită 21
 14. 2.4. Executorul fiscal 24
 15. 2.5. Titlul executoriu în cazul creanţelor fiscale 25
 16. 2.6. Bunurile supuse executării 27
 17. 2.7. Preluarea bunurilor societăţii 29
 18. 2.8. Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite 30
 19. 2.9. Modalităţile de executare silită a titlul executoriu în cazul creanţelor fiscale 31
 20. 2.10. Valorificarea bunurilor sechestrate 39
 21. 2.11. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executare silită 44
 22. 2.12. Contestaţia la executare silită 46
 23. 2.13. Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi 48
 24. CAPITOLUL III
 25. STUDIU DE CAZ: PROCEDURA FALIMENTULUI PRIVIND PRELUAREA BUNULUI SOCIETĂŢII COMERCIALE FALITE S.C. A.B.R. S.A 49
 26. Concluzii 53
 27. Bibliografie 54

Extras din disertație

INTRODUCERE

Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă.

Am ales să analizez procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii, deoarece activez în domeniul contabil, astfel am ocazia să asimilez noi cunoştinţe cu privire la tema analizată.

Abordarea temei proiectului a stârnit interesul multor economişti, dar şi magistraţi, de-a lungul timpului. Totodată, trebuie menţionat că această temă prezintă un interes deosebit şi la nivel macroeconomic, care se confruntată în prezent cu o criză profundă manifestată prin numeroase companii care intră în falimemt.

Prin această lucrare îmi propun să analizez situaţia economico-financiară, atât în perioada pre-falimentară, falimentară, dar şi procedura de preluare a bunurilor firmei, conform Legii 85/2006.

Lucrarea ”Procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii comerciale falite în contul creanţei, suportarea cheltuielilor de procedură” este structurată pe trei capitole, fiecare având rolul de a evidenţia procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii comerciale falite în contul creanţei precum şi, suportarea cheltuielilor de procedură.

Lucrarea a fost realizată folosind ca metode de cercetare: studiul bibliografic, cercetare analitică asupra societăţii în cauză.

În primul capitol, prin Procedura de faliment, am acordat o atenţie deosebită noţiunilor şi caracteristicilor procedurii de faliment, evidenţiind toate elementele componente acestei proceduri.

Al doilea capitol, intitulat Preluarea bunurilor societăţii în contul creanţei am adus în prim plan premisele preluării bunurilor societăţii în contul creanţei.

În al treilea capitol, Procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii comerciale falite S.C. A.B.R. S.A., este prezentat studiul de caz al lucrării, unde este exemplificată procedura de faliment privind preluarea bunurilor şi suportarea cheltuielilor de procedură în cadrul S.C. A.B.R. S.A.

CAPITOLUL I

PROCEDURA DE FALIMENT

1.1. Noţiuni introductive despre Procedura de Insolvenţă

Noţiunea de insolvenţă implică o situaţie patrimonială dificilă sau de criză a unui comerciant, determinând imposibilitatea îndeplinirii de către acesta la termen şi în bune condiţii a obligaţiilor de plată asumate.

Conform Legii 85/2006 privind Procedura de insolvenţă, insolvenţă este „acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizată prin incapacitatea vădită de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile” –Art1 alin (2) din Lege.

Afacerea, ca activitate, se defineşte prin risc. Riscul, adică şansa de câştig sau posibilitatea de pierdere, este un atribut esenţial al economiei de piaţă liberă, funcţională, atribut care justifică libera concurenţă. în această accepţiune, riscul defineşte:

- fapta de comerţ, care are această natură juridică întrucât este făcută în vederea obţinerii de profit; fapta de comerţ este o afacere, întrucât are la bază ideea de risc, adică posibilitatea de câştig sau pierdere; motivul determinant al încheierii actului de comerţ este acela al obţinerii de profit

Autorul apreciază că “speculaţiunea este caracterul esenţial al unei întreprinderi şi al tuturor faptelor de comerţ, în general”;

- întreprinderea, care este un complex de acte, fapte sau operaţiuni comerciale, organizate de întreprinzător în vederea obţinerii de profit, pe risc economic propriu; simplificat spus, întreprinderea este o afacere pentru că presupune un risc;

- calitatea de comerciant, care se dobândeşte în momentul în care persoana în cauză începe să desfăşoare în mod obişnuit operaţiuni de comerţ, în nume propriu şi pe risc economic propriu; o persoană devine întreprinzător (comerciant) în momentul în care îşi asumă un risc;

- societatea comercială, care se constituie în vederea obţinerii de beneficii de către asociaţi sau a împărţirii pierderilor ce ar putea rezulta; societatea comercială este o forma de organizare a unei întreprinderi, deci a unui risc;

- concurenţa comercială, care este un joc al oportunităţilor de afaceri, în care hazardul este mai mult sau mai puţin prezent; concurenţii câştigă sau pierd în defavoarea, respectiv, beneficiul celor cu care concurează; concurenţa loială este cazul unic în care concurentul are un adevărat „drept de a-l prejudicia ”pe celălalt concurent;

- insolvenţă, care este eşecul sau chiar catastrofa întreprinzătorului, starea, de cele mai multe ori iremediabilă, pe care întreprinzătorul ar fi trebuit, dar nu a putut, să o evite; procedura insolvenţei este modul în care legea şi tribunalele organizează eşecul în afaceri.

1.2. Caracterele Juridice ale Procedurii de Insolvenţă

Una dintre cele mai vechi activităţi umane o reprezintă comerţul, el prinzând contur o dată cu apariţia ideii de proprietate , când omul a conştientizat că anumite bunuri sunt ale sale şi că acestea se delimitează de cele care aparţin altor persoane.

Deşi iniţial comerţul a fost practicat sub forma schimbului (troc) doar pentru satisfacerea necesităţilor existenţiale de zi cu zi ale oamenilor, odată cu apariţia banilor trocul a fost înlocuit cu vânzarea-cumpărarea, comerţul devenind o profesie practicată de un anumit grup specializat în această activitate, care nu mai urmărea realizarea propriilor trebuinţe, ci satisfacerea nevoilor altora şi obţinerea de profit

Preview document

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 1
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 2
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 3
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 4
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 5
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 6
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 7
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 8
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 9
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 10
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 11
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 12
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 13
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 14
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 15
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 16
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 17
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 18
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 19
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 20
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 21
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 22
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 23
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 24
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 25
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 26
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 27
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 28
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 29
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 30
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 31
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 32
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 33
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 34
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 35
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 36
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 37
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 38
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 39
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 40
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 41
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 42
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 43
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 44
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 45
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 46
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 47
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 48
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 49
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 50
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 51
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 52
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 53
Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Procedura Falimentului privind Preluarea Bunului Societatii Comerciale Falite in Contul Creantei, Suportarea Cheltuielilor de Procedura.doc

Alții au mai descărcat și

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite

Introducere ”Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în...

Societatea Europeană

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Studiu de caz privind reglementarea activității unei societăți comerciale

Legislaţia care reglementează înfiinţarea societăţilor comerciale, şi evident şi a societăţii cu răspundere limitată, este legea nr. 31 din 1990...

Te-ar putea interesa și

Evoluția Comunităților Europene în Context Internațional

R E Z U M A T Lucrarea ”Procedura falimentului privind preluarea bunului societăţii comerciale falite în contul creanţei, suportarea...

Ai nevoie de altceva?