Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 14772
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Publicat de: Flavia M.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tănasie Anca
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

 1. Introducere .. 4
 2. Capitolul 1.Istoricul și evoluția integrării monetare în Europa ... 6
 3. 1.1 Începuturile proiectului de unificare economică și monetară în Europa ... 6
 4. 1. 2 Crearea Uniunii Economice si Monetare . 8
 5. 1.2.1. Uniunea Economică și Monetară ... 9
 6. 1.2.2 Politica economică comună Uniunii Europene 13
 7. 1.2.3.Convergența economică în Uniunea Europeană ... 15
 8. 1.3 Sistemul Monetar European 15
 9. 1.3.1 ECU .. 16
 10. 1.3.2 Fondul European de Cooperare Monetară 17
 11. 1.3.3 Institutul Monetar European . 17
 12. 1.4 Criteriile de aderare la Uniunea Europeană 18
 13. Capitolul 2. Studiu de caz asupra integrării monetare în zona euro . 21
 14. 2.1 Aspecte generale privind integrarea 21
 15. 2.2 Zona euro . 21
 16. 2.3 Convergența reală și nominală 23
 17. 2.4.Convergența statelor europene 25
 18. 2.4.1. Stadiul convergenței economice .. 26
 19. 2.4.2 Inflația . 27
 20. 2.4.3. Datoria publică 29
 21. 2.4.4. Cursul de schimb . 30
 22. 2.4.5 Rata Dobânzi pe termen lung ... 32
 23. 2.4.6.Factori relevanți ai economiilor candidate la zona euro ... 33
 24. 2.5 Proiecții macroeconomice pentru zona euro ... 37
 25. Concluzii ... 42
 26. Bibliografie ... 44

Extras din disertație

Introducere

”Europa nu este decât o voință comună a celor care trăiesc în ea, printr-o vocație comună... Unitatea europeană stă în spiritul european.”1

Lucrarea de față pleacă de la ideea de a analiza integrarea monetar europeană, care în prezent este o temă de interes mondial, datorită importanței Uniunii Monetar Europene în cadrul economiei mondială dar și din cauza numeroaselor crize prin care economia europeană a trecut.

Precum spunea și Bernard Voyenne ,,Europa nu este decât o voință comună a celor care trăiesc în ea...”, astfel voința de a fii uniți și de a crea o uniune și un spațiu fără frontiere reprezintă strict voința și dorința cetățenilor europeni care au vrut să creeze un spațiu economic, social, politic și cultural comun.

Uniunea Europa de azi este rezultatul munci a multor generați și reprezintă voința cetățenilor din 28 de state care au vrut să fie un tot unitar, un teritoriu fără bariere și frontiere, dar cu valori culturale și etnice extrem de bine fundamentate și păstrate.

Prin alegerea temei „Integrarea monetară în Europa, studiu și perspective” am făcut o selecție a aspectelor considerate cele mai relevante, atât cele, de natură economică, dar și alte aspecte legate de organizațiile sociale culturale și chiar analiza politicilor, pentru a putea să explicăm situația actuală a Uniunii Monetar Europene dar și care sunt așteptările, dorințele și mai ales perspectivele pentru economiile țărilor membre ale Uniunii Europene.

Prin realizarea acestei lucrări mi-am propus să ajung la o serie de concluzii după ce am realizat analiza, studiul și perspectivele asupra beneficilor de a crea o uniune economică și monetară în Europa, dar și cum funcționează UEM și să aprofundez situația economică prin care trece moneda euro și conștientizarea efectelor pe care le are actuala politică aplicată la nivelul Uniunii Europene. Lucrarea își propune să identifice dacă statele europene au ,,sentimentul de apartenență’’la zona euro și în același timp să ne apropriem de perspectivele pe care le are Uniunea Economică și Monetar Europeană.

Pentru realizarea acestei lucrări despre economia europeană am folosit în principal metoda de căutare a informațiilor din cărți dar și de pe internet, totul pentru a avea o gamă cât mai largă de păreri și opinii, a cât mai multor cunoscători, totul pentru a avea în final o imagine de ansamblu pe cât se poate de corectă și obiectivă.

În acest sens primul capitol abordează aspecte teoretice pornind de la istoria Uniunii europene mergând treptat către conceptul de integrare monetară europeană, politică monetară, Sistem Monetar European, ECU dar și concepte mai concrete precum convergență reală și nominală.

Totalitatea conceptelor ideilor și tratatelor având ca scop înțelegerea conceptului de integrare monetar europeană.

Cel de al-II-lea capitol este focalizat pe analiza stadiului și perspectivelor, în care se află statele membre ale zonei euro dar și statele care sunt în curs de aderare la această zonă. O imagine de ansamblu asupra unui stadiu nu poate fii făcut decât prin cunoașterea trecutului, conștientizarea prezentului și planificarea obiectivelor viitoare. Cunoscând această teorie acest capitol începe prin cunoașterea elementelor bazice și a celor ce fac referire la evenimente trecute, mergând pe firul timpului spre evenimentele momentului și îndreptându-se către proiecțiile macroeconomice.

Bibliografie

1. Charles Wyplosz, Richard Baldwin- Economia integrării europene, Editura Economică

2. Appleyard, Dennis, Alfred Field, International Economics. Payments, Exchange Rates &

Macropolicy. Richard Irwin 1995

3. Baldwin, R, Wyplosz, C. The Economics of European Integration, manuscript, 2003

4. Vaubel, R, Monetary integration theory, în vol. Surveys în Economics, International

Economics, Longman, London & New York, 1988

5. Moussis, N, Guide to European Policies, European Study Service, Belgium, 2003.

6. Miron, D, Economia Uniunii Europene, Ed. Luceafărul, București, 2000

7. Silasi, G. Integrarea monetară europeană între teorie și politică, Ed. Orizonturi

universitare Timișoara, 1998.

8. Ali M. El-Agraa- The economics of the European Comunity, Fourth Edition, Harvester

Wheatsheaf, New York 1994

9. Dumitru Miron, Economia Uniunii Europene, Editura Luceafărul, București,2002.

10. Dinu Marin, Socol Cristian, Marinaș Marian, Mecanisme de convergență și coeziune,

Editura Economică,2005,

11. Tratatul privind Uniunea Europeană

12. ***http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2004/31.pdf

13. ***https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.ro.html

14. ***http://beta.ier.ro/documente/formare/Uniunea_economica_si_monetara.pdf

15. ***https://romanciuc.wordpress.com/2012/06/05/integrarea-europeana-examen-2/

16. ***https://biblioteca.regielive.ro/referate/economie/integrarea-economica-si-monetara-aeuropei-

52350.html

17. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/Zona_euro

18. ***https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_ro

19. ***http://mastermrufeaa.ucoz.com/Gal_Ramona.pdf

20. ***https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/cr201606.ro.pdf?2c4cc232f10de64f1976b

9ffda2abc74

21. ***http://didu.ulbsibiu.ro/myself1/xresurse/

resurse/r_2730115323915_Economie_europeana/3/Curs%20economie%20europe

ana%202012-2013.pdf

22. ***http://cse.uaic.ro/_fisiere/Documentare/Suporturi_curs/I_Integrare_Economica_Europ

eana.pdf

23. ***http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.1.1.ht

ml

24. ***http://steconomiceuoradea.ro/anale/volume/2006/finante-contabilitate-sibanci/

102.pdf

25. ***http://team.salvaeco.org/nika/h/concluzie.php

45

26. ***http://www.biblioteca.org.ar/libros/91539.pdf

27. ***https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_ro.pdf

28. ***http://oeconomica.org.ro/files/pdf/43.pdf

29. ***https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_ro

30. ***http://www.fin.ase.ro/ABC/fisiere/ABC2_2014/lucrari/2.5.Anca%20Ghitu_PAPER.p

df

31. ***http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=

tec00118&language=en

32. ***https://ro.wikipedia.org/wiki/Integrare_european%C4%83

33. ***https://strategii.wordpress.com/optiuni-strategice/strategiile-de-crestere/strategii-deintegrare/

34. ***http://econb.ro/site/Integrarea%20economica.htm

35. ***http://autori.citatepedia.ro/de.php?p=3&a=Blaise+Pascal

Preview document

Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 1
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 2
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 3
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 4
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 5
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 6
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 7
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 8
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 9
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 10
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 11
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 12
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 13
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 14
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 15
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 16
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 17
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 18
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 19
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 20
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 21
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 22
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 23
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 24
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 25
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 26
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 27
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 28
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 29
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 30
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 31
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 32
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 33
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 34
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 35
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 36
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 37
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 38
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 39
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 40
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 41
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 42
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 43
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 44
Integrarea monetară în Europa - Analiza studiului și perspective - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Integrarea monetara in Europa - Analiza studiului si perspective.pdf

Alții au mai descărcat și

Moneda Euro în Contextul Integrării Monetare Europene

INTRODUCERE Ideea unei monede a apărut în contextul creşterii economice de la sfârşitul anilor ‘80, o dovedesc şi vestitele şi controversatele...

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Instrumente de rezolvare a dilemelor etice în organizație

Capitolul 1. Etica şi sfera ei de cuprindere 1.1. Ce este etica? “Etica se confruntă cu ce este bine şi ce este rău. Este un cod de reguli...

Probleme, riscuri și avantaje ale unificării monetare europene

INTRODUCERE Având în vedere rolul pe care îl deţine moneda unică europeană EURO în cadrul ţărilor din Zona EURO, dar şi în cadrul ţărilor care nu...

Politica concurențială din România și Uniunea Europeană

INTRODUCERE În viziunea lui Porter , “concurența este factorul determinant esențial în succesul sau eșecul firmelor. Ea determină oportunitatea...

Integrarea Economică în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În condiţiile regionalizării şi globalizării, se manifestă tot mai evident integrarea economică internaţională, ca o tendinţă...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Sistemul european al băncilor centrale și Banca Centrală Europeană - misiunea, funcțiile și operațiunile

Întroducere Ca intermediari financiari, băncile joacă un rol esenţial în economie prin redistribuirea capitalurilor, transformarea activelor,...

Economie europeană

Introducere Cursul « Economie Europeană » se adresează studenţilor din ciclul de licenţă, înscrişi la programele de studiu ZI si ID, organizat de...

Integrare Economică Europeană

Modul 1. Europa în cautarea unei noi identitati Modulul are drept scop introducerea studentului în filosofia integrarii europene, în întelegerea...

Ai nevoie de altceva?