Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15545
Mărime: 151.26KB (arhivat)
Publicat de: Arsenie Olteanu
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. OBLIGAŢIUNILE – TITLURI DE CREDIT
 2. 1.1. Definiţia şi caracteristicile obligaţiunilor
 3. 1.2. Tipologia obligaţiunilor
 4. 1.3. Tranzacţionarea obligaţiunilor
 5. 1.3. Perspectivele de dezvoltare ale pieţei obligaţiunilor în România
 6. 2. STUDIU DE CAZ PRIVIND OBLIGAŢIUNILE PUSE ÎN VÂNZARE DE PROCREDIT BANK
 7. 2.1. Prezentare emitent
 8. 2.2. Misiunea Băncii ProCredit
 9. 2.3. Prezentarea grupului de bănci ProCredit
 10. 2.4. Acţionarii majoritari
 11. 2.4.1. ProCredit Holding AG
 12. 2.4.2. KfW Entwicklungsbank (Banca de Dezvoltare KfW)
 13. 2.4.3. Commerzbank AG
 14. 2.4.4. Internationale Projekt Consult GmbH (IPC)
 15. 2.4.5. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)
 16. 2.4.6. International Finance Corporation (IFC)
 17. 2.5. Modelul de afaceri
 18. 2.6. Activităţile principale ale Băncii ProCredit
 19. 2.6.1. Activităţi de acceptare a depozitelor
 20. 2.6.2. Activităţi de creditare
 21. 2.7. Poziţia Emitentului pe piaţa bancară română
 22. 2.8. Portofoliu de credite
 23. 2.9. Surse de finanţare
 24. 2.10. Managementul riscurilor
 25. 2.10.1. Cadrul general al managementului riscurilor
 26. 2.10.2. Riscul de credit
 27. 2.10.3. Riscul ratei dobânzii
 28. 2.10.4. Riscul de lichiditate
 29. 2.10.5. Riscul fiscal
 30. 2.10.6. Riscuri operaţionale
 31. 2.11. Schimbări semnificative ale situaţiei financiare
 32. 2.11.1. Tendinţe privind activele
 33. 2.11.2. Tendiţe privind pasivele

Extras din disertație

1. ELEMENTELE DEFINITORII ALE OBLIGAŢIUNILOR

1.1. Definiţia şi caracteristicile obligaţiunilor

Obligaţiunea este valoarea mobiliară emisă cu dobândă (sau cu discount, în cazul obligaţiunilor cu cupon zero) prin care emitentul se obligă să plătească proprietarului, la anumite intervale de timp, o sumă de bani, numită cupon, precum şi să restituie la scadenţă valoarea integrală sau rămasă a principalului.

Caracteristicile generale ale obligaţiunilor:

obligaţiunile reprezintă o fracţiune dintr-un împrumut;

deţinătorul obligaţiunii are calitatea de creditor (în raport cu emitentul);

obligaţiunile nu conferă drept de vot în Adunările Generale ale Emitentului;

obligaţiunile asigură un venit fix, sub formă de cupon;

durata de viaţă a unei obligaţiuni este limitată (până la scadenţa acesteia).

Altfel spus, obligaţiunea este un titlu de credit cu venit fix care îndeplineşte funcţia de mobilizare de capitaluri pe termen lung pentru sprijinirea realizării unor obiective precizate ale statului sau ale unor particulari; el este deci un împrumut, purtător al unei dobânzi plătibile periodic, realizat prin intermediul unor hârtii de valoare în favoarea statului sau a unei societăţi care se obligă la o prestaţie oarecare, de obicei în bani, la un termen specificat. Împrumutul se poate realiza astfel:

în moneda naţională (caz în care este vorba despre un împrumut intern);

în monedă străină (caz în care este vorba despre un împrumut extern).

Cel care cumpără obligaţiunile este tocmai beneficiarul prestaţiei şi joacă rolul de creditor. Pentru ca acest împrumut să poată avea loc trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

obligaţiunile să fie emise în sume standard;

să fie stabilită o bancă sau un sindicat bancar care agreează preluarea emisiunii şi care are rolul de a plasa obligaţiunile posesorilor de capitaluri disponibile;

să se găsească o piaţă convenabilă pentru negocierea şi cotarea obligaţiunilor;

să fie creat un serviciu ad-hoc, prin tragere la sorţi, în ţara emitentă, căruia îi revine rolul de a rambursa eşalonat capitalul investit.

Avantajul obligaţiunii în raport cu alte titluri de valori, în special acţiuni, este acela că obligaţiunea asigură investitorului un venit constant şi sigur, la un nivel de profitabilitate financiară superior plasamentelor în depozitele bancare la termen.

Potrivit unui autor, „O obligaţiune este asemenea unei felii dintr-un tort uriaş pe care, deşi nu l-ai preparat tu, trebuie să-1 împarţi altora. De fiecare dată când întinzi câte o felie, cade câte o firimitură pe care ai voie s-o păstrezi. Dacă ajungi să împarţi destul de multe felii, atunci, într-un timp relativ scurt, vei rămâne cu destule firimituri, încât să-ţi poţi permite să-ţi faci din ele un tort de dimensiuni considerabile."

1.2. Elementele specifice şi clasificarea obligaţiunilor

Obligaţiunile, ca titluri financiare negociabile, sunt caracterizate prin următoarele elemente tehnice:

Valoarea nominală (numită şi principal) serveşte ca bază de calcul a dobânzilor şi reprezintă suma care va fi rambursată la scadenţă de către emitent:

unde :

VN - valoarea nominală;

I - valoarea totală a împrumutului;

N- numărul de obligaţiuni emise.

Valoarea la subscriere sau preţul de emisiune este stabilit de către emitent şi reprezintă preţul cu care vor fi oferite obligaţiunile spre vânzare. Acesta poate fi:

- egal cu valoarea nominală (ad-pari);

- mai mic decât valoarea nominală (sub-pari);

- mai mare decât valoarea nominală (supra-pari), în funcţie de obiectivele emitentului şi de condiţiile concrete existente la momentul emisiunii;

unde :

Pe - preţul de emisiune;

VN - valoarea nominală;

p – prima de emisiune.

Termenul de rambursare sau durata de viaţă a obligaţiunii este intervalul cuprins între momentul emisiunii şi cel al răscumpărării obligaţiunii. În decursul perioadei de viaţă se identifică trei momente importante:

- data emisiunii, adică data la care emitentul pune în vânzare obligaţiunea;

- data de plată, care reprezintă data la care emitentul se obligă să plătească dobânzile aferente obligaţiunilor;

- data maturităţii (data scadenţei), reprezintă data când se stinge obligaţia debitorului faţă de creditorii săi prin restituirea sumei împrumutate.

Rata nominală a dobînzii este rata anuală a dobânzii plătite de către societatea emitentă pentru împrumutul contractat.

Rata dobânzii la termen este rata dobânzii fixate în momentul actual pentru un contract de împrumut a cărui execuţie va avea loc în viitor. Între rata dobânzii şi termenul care reflectă maturitatea fluxurilor de lichiditate există o relaţie pusă în evidenţă de structura ratei dobânzii în funcţie de termen. Astfel, se deosebesc:

- structura plată, când rata dobânzii nu depinde de termen;

- structura ascendentă, când rata dobânzii creşte în timp;

- structura dcscendentă, când rata dobânzii descreşte în timp;

- structura complexă, când rata dobânzii diferă de la un moment la altul, sensul

variaţiei fiind ascendent sau descendent.

Cuponul de dobândă al obligaţiunii reprezintă modalitatea de fructificare a

plasamentului în obligaţiuni şi se stabileşte în raport cu valoarea nominală a obligaţiunii:

unde:

CD - cuponul obligaţiunii;

VN- valoarea nominală a obligaţiunii;

- rata nominală a dobânzii.

Dacă plata cuponului de dobândă se face la perioade mai mici de un an, atunci cuponul de dobândă se calculează după relaţia:

unde:

CD - cuponul obligaţiunii;

- rata nominală a dobânzii;

t - durata (în zile) pentru care se efectuează plata dobânzii;

T - numărul de zile ale anului;

VN - valoarea nominală a obligaţiunii.

Dobânda acumulată prezintă o deosebită importanţă, deoarece reprezintă suma

dobânzii acumulate de la data ultimei plăţi. În cazul obligaţiunilor, vânzătorul este

îndreptăţit la încasarea dobânzii aferente perioadei pentru care a deţinut respectivele obligaţiuni, perioadă scursă de la ultima dată de plată a dobânzii.

Preview document

Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 1
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 2
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 3
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 4
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 5
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 6
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 7
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 8
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 9
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 10
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 11
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 12
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 13
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 14
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 15
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 16
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 17
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 18
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 19
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 20
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 21
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 22
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 23
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 24
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 25
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 26
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 27
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 28
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 29
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 30
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 31
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 32
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 33
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 34
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 35
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 36
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 37
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 38
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 39
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 40
Locul diagnosticului financiar în cadrul diagnosticului general al întreprinderii - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Locul Diagnosticului Financiar in Cadrul Diagnosticului General al Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară a companiei SC Armatura SA

Introducere in studiul companiei Antibiotice S.A.-Prezentare si scurt istoric Compania a luat fiinta in anul 1991 cand s-a inregistrat pentru...

Finanțarea firmei prin emisiunea de noi obligațiuni

1. CREDITUL OBLIGATAR 1.1. GENERALITĂŢI Apelul la economiile publice sau împrumutul obligatar este un contract de credit încheiat între o masa de...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii OMV Petrom SA

Introducere In prezent firmele au la dispozitie mai mult surse de finantare,atat pe plan national cat si pe plan international. In cadrul...

Finanțarea unei afaceri

CAP. I Prezentarea obiectului de activitate şi motivul alegerii Nume firma : SC TrustConsulting SRL Numar de inregistrare la Registrul Comertului...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evaluarea patrimoniului întreprinderii în Republica Moldova

INTRODUCERE Diverse bunuri se creează, se vînd şi se cumpără pentru satisfacerea anumitor necestăţi ale statului, persoanelor fizice şi juridice,...

Caracteristici ale Activității de Creditare a Persoanelor Juridice la Banca Transilvania Sucursala Medias

INTRODUCERE Activitatea bancară se întrepătrunde cu activitatea economică, penetrând mecanismul complex al acesteia, având totodată, rolul de a...

Noțiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilității

CAPITOLUL 1. Noţiuni generale privind analiza diagnostic a rentabilitǎţii 1.1 Diagnosticul financiar – concept, obiective şi metode Realizarea...

Analiza și proiectarea fluxurilor financiar-monetare la nivelul întreprinderii - Regia Autonomă Județeană de Apă și Canal Iași

PARTEA I 3 MEDIUL ACTIVITATII INTREPRINDERII, 3 PARTEA I MEDIUL ACTIVITATII INTREPRINDERII, ANALIZA SI DIAGNOSTIC FINANCIAR I. MEDIUL...

Analiza Diagnostic la Euro Hotel

Introducere Termenul de Management s-a impus în ultima jumătate a secolului XX graţie lucrări lui James Burnham The Managerial Revolution...

Analiza financiară - SC Universal Montaj Domus SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETATII 1.1 Cadru legal SC Universal Montaj Domus SRL are sediul social în oraşul Ploiesti, Jud. Prahova, str....

Raport de Evaluare - SC Eon Gaz SA

CAPITOLUL 1 SPECIFICAREA MISIUNII DE EVALUARE 1.1 CERTIFICARE - Analizele, opiniile şi concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la...

Evaluarea întreprinderilor prin diagnosticare financiară

Cap. I. Prezentarea societăţii comerciale Elemente de identificare Denumirea: SC “ALEXIAConf” S.A. Timişoara; Sediul social: Str. C.Brediceanu,...

Ai nevoie de altceva?