Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice

Disertație
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 10720
Mărime: 1.66MB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asis.univ.dr.ing. Elisabeta Spunei

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Lista tabelelor 6
 3. Lista figurilor 7
 4. CAPITOLUL I NECESITATEA UTILIZĂRII LOCOMOTIVEI DIESEL ELECTRICE 8
 5. 1.1. Istoria locomotivelor 8
 6. 1.2. Tipuri de LDE în funcţie de tipul generatorului 12
 7. CAPITOLUL II GENERATORUL ELECTRIC AL LOCOMOTIVEI DIESEL ELECTRICE 13
 8. 2.1. Părţi componente 15
 9. 2.2. Funcţionarea 22
 10. 2.3. Construcţia generatoarelor de pe locomotiva 060-D 24
 11. CAPITOLUL III CARACTERISTICIILE ŞI PARAMETRII GENERATORULUI SINCRON DE LA LOCOMOTIVA DIESEL ELECTRICĂ 31
 12. 3.1 Calculul parametrilor principali ai generatorului sincron 31
 13. 3.2. Calculul şi trasarea caracteristicilor generatorului sincron trifazat 34
 14. CAPITOLUL IV DEFECTE ALE GENERATORULUI SINCRON 74
 15. 4.1. Privire generală 74
 16. 4.2. Protecţiile generatorului împotriva defectelor în stator 76
 17. CONCLUZII 85
 18. BIBLIOGRAFIE 87

Extras din disertație

Introducere

Totalitatea vehiculelor care se pot deplasa pe calea ferată şi servesc pentru transportul mãrfurilor sau cãlãtorilor, formeazã materialul rulant fe-roviar. Dintre acestea, vehiculele care se deplaseazã prin forţe proprii, fiind dotate cu unitãţi energetice, formeazã materialul rulant motor, iar cele care nu se pot deplasa singure formeazã materialul rulant remorcat.

În cazul în care generatorul nu ar avea înfãşurarea excitaţiei sepa-rate cu reglare automatã a valorii curentului de excitaţie, acesta ar trebui sã funcţioneze dupã curba (BGE) imposibil de realizat deoarece puterea gene-ratorului principal ar fi mai mare decât puterea debitatã de cãtre motorul diesel. Condiţia ca puterea motorului diesel sã fie utilizatã integral de cãtre generator nu este, de asemenea, posibilã pe întreg domeniul de funcţionare deoarece la extremitãţile diagramei existã limitãrile de tensiune şi curent.

Generatorul principal tip GCE 1 100/10 este o maşinã de curent continuu având 10 poli principali şi 10 poli auxiliari, compensatã, cu exci-taţie mixtã (separatã, în derivaţie şi în serie anticompound).

Cuvinte cheie: generator sincron, locomotivă diesel electrică, motor diesel, generator, cercetare locomotivă.

NECESITATEA UTILIZĂRII LOCOMOTIVEI DIESEL ELECTRICE

1.1. Istoria locomotivelor

Între 1920-1923 s-a construit fabrica de locomotive a societăţii “ Uzinele de Fier şi Domeniile din Reşita”. La această fabrică s-au construit din 1926-1962 peste o mie de locomotive pentru ecartament larg şi îngust [17].

După 1928 au început să fabrice locomotive şi uzinele Malaxa din Bucureşti, care, împreună cu uzinele din Reşita au produs locomotive cu abur necesare căilor ferate romane până în 1959-1960[17]. Pentru manevrele din staţii , depouri şi pe liniile de garaj s-au introdus în 1937 locomotivele diesel româneşti. În 1939 parcul CFR cuprindea 3 800 locomotive, 4 427 vagoane călători şi 64 833 vagoane marfă[17].

În 1959 au fost introduse în tracţiunea trenurilor de călători şi marfa locomotivele diesel, aceasta tracţiune fiind generalizată la căile noastre ferate după construcţia uzinelor Electroputere din Craiova, care, în colaborare cu Uzinele Reşita au construit din 1959-1960 locomotive diesel – electrice.

Din 1965 au fost introduse în tracţiune electrică zece locomotive suedeze de la firma A.S.E.A., iar în 1966 Intreprinderea Constructoare de Maşini - ICM Reşita şi Elecroputere Craiova[17] încep construcţia în România a locomotivelor electrice în urma achiziţionării licenţei A.S.E.A.

Pe data de 10 ianuarie 2002, Siemens a livrat prima locomotivă Diesel-electrica din noua generaţie Eurorunner, seria Rh 2016, numită sugestiv , pentru Căile Ferate din Austria (Fig. 1).

Bibliografie

1. Alexandru Popa, Locomotive şi Automotoare Cu Motoare Termice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1978.

2. Ahrons, E. L. - The British Steam Railway Locomotive 1825 - 1925, The Locomotive Publishing Company Limited, London, 1927;

3. Balş, Theodor - Automotoarele "Sentinel-Cammell" introduse la C.F.R., Bucureşti, 1933;

4. Dan Bonta, Locomotiva diesel electrica 060-DA - 2100 CP, Editura ASAB, Bucureşti 2003;

5. Hortopan, G. Utilizarea energiei electrice – Tracţiune electrică, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1963;

6. Ion PIROI, Elisabeta SPUNEI, Tracţiune Electrică – notiţe de curs, Reşiţa, 2013;

7. Ion Piroi, Maşini electrice, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2009;

8. Nicu Condaxe, Traian Taran, Alexandru Popa, Instalaţii Electromecanice Ale Locomotivelor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1981;

9. ,,Norme Specifice De Protecţie A Muncii’’ Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

10. Nicola, D.A., Cismaru D.C., Tracţiune Electrică Fenomene, modele soluţii, vol I, Editura SITECH, Craiova, 2006;

11. Onea, R. Construcţia, Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor fixe de tracţiune electrică, Editura ASAB, Bucureşti, 2004;

12. Popescu, Ilie - Căi ferate - transporturi clasice şi moderne, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987;

13. Răduleţ, R. şi colab. Lexiconul Tehnic Român, Editura Tehnică, Bucureşti, 1957-1966;

14. Spunei Elisabeta, Ion Piroi, Maşini electrice: Proiectarea generatorului sincron, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa 2011;

15. http://ro.wikipedia.org/wiki/Metroul_din_Bucure%C8%99ti;

16. Văzdăuţeanu, V. Tracţiune electrică, Litografia Institutului Politehnic Traian Vuia, Timişoara, 1984;

17. http://ro.wikipedia.org/wiki/Istoria_locomotivei_electrice – Istoria locomotivei electrice

Preview document

Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 1
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 2
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 3
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 4
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 5
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 6
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 7
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 8
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 9
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 10
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 11
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 12
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 13
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 14
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 15
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 16
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 17
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 18
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 19
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 20
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 21
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 22
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 23
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 24
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 25
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 26
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 27
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 28
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 29
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 30
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 31
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 32
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 33
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 34
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 35
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 36
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 37
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 38
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 39
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 40
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 41
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 42
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 43
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 44
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 45
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 46
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 47
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 48
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 49
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 50
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 51
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 52
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 53
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 54
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 55
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 56
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 57
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 58
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 59
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 60
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 61
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 62
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 63
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 64
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 65
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 66
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 67
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 68
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 69
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 70
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 71
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 72
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 73
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 74
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 75
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 76
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 77
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 78
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 79
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 80
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 81
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 82
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 83
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 84
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 85
Cercetări referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Cercetari referitoare la generatorul sincron al unei locomotive diesel electrice.doc

Alții au mai descărcat și

Cric auto îndrumar

CAPITOLUL I Consideratii generale 1.1 Caracterizarea solutiei constructive Schema cinematica al cricului simplu cu dispozitiv de actionare cu...

Sistemul ABS

Automobilele moderne sunt echipate cu sisteme de frânare performante si fiabile, capabile să atingă excelente valori de frânare chiar si la viteze...

Noțiunea de semifabricat

Orice proces tehnologic de prelucrare mecanica prin aschiere este insotit de erori. Acest neajuns duce la obtinerea unei piese care nu corespunde...

PSP 1

1.Faltuirea – asamblarea prin indoirea in falt a marginilor pieselor care se asambleaza cu sau fara material de adaos. 2.Gatuirea 3.Umflarea si...

Organe de mașini

1. PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE ALE ORGANELOR DE MASINI 1.1. Obiectul cursului de „Organe de maini” Definirea unor notiuni: · Masina:...

Determinarea experimentală a caracteristicii și rigidității arcurilor

DETERMINAREA EXPERIMENTALA A CARACTERISTICII SI RIGIDATII ARCURILOR 13.1 Scopul lucrarii Scopul lucrarii este de a familiariza pe stundeti cu...

Îmbinări prin Lipire și Încleiere

3.1. ÎMBINARI PRIN LIPIRE Îmbinarile prin lipire se realizeaza cu ajutorul unui metal sau aliaj de lipit, adus în stare fluida prin încalzire la o...

Ai nevoie de altceva?