Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: docx, ppt
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 16573
Mărime: 3.78MB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 11

Extras din disertație

Introducere

În domeniul prelucrării materialelor, concomitent cu o cât mai bună organizare a muncii, se impune realizarea unor tehnologii și îmbunătățirea celor existente, crearea de noi echipamente și utilaje tehnologice, care să asigure reducerea consumului de materiale și energie, creșterea productivității muncii și obținerea unor produse de calitate ridicată.

Printre tehnologiile moderne care pot și trebuie să răspundă acestor cerințe sunt și cele de prelucrare prin deformare plastică la rece a metalelor. Aceste tehnologii prezintă o deosebită importanță deoarece permit realizarea unei game foarte largi de produse cu caracteristici constructive superioare în condițiile unui consum redus de materiale și fac posibilă introducerea mecanizării și automatizării proceselor de prelucrare.

Tehnologiile de prelucrare prin deformare la rece ocupă un loc distinct între celelalte tehnologii de prelucrare a metalelor atât în ceea ce privește semifabricatele utilizate, procedeele de prelucrare, cât și echipamentele tehnologice și utilajele folosite.

Lucrarea de față abordează aceste aspecte importante din domeniul construcțiilor de mașini și aparate și tratează probleme principale, începând cu stabilirea corespunzătoare a materialelor pentru prelucrare și modul de determinare cât mai precisă a formei și dimensiunilor semifabricatelor; posibilitățile de creștere a eficienței utilizării materialului la prelucrarea prin deformare plastică la rece. În prezentarea problemelor tehnologice se pornește de la clasificarea și caracterizarea procedeelor de prelucrare, tehnologicitatea construcției pieselor și principii de îmbunătățire a acesteia și se continuă cu tratarea aspectelor specifice fiecărei grupe de prelucrări prin deformare plastică la rece. Sunt date recomandări în vederea îmbunătățirii tehnologiilor de prelucrare și se insistă asupra acelora care sunt menite să contribuie la îmbunătățirea calității produselor și creșterii preciziei de prelucrare. În felul acesta sunt date elementele de bază specifice proiectării tehnologiilor de prelucrare prin ștanțare și matrițare la rece.

O atenție deosebită este acordată proiectării ștanțelor și matrițelor, dându-se principiile generale ale proiectării elementelor componente, proiectarea elementelor active din carburi metalice, calcule de verificare ale principalelor elemente și modul de asamblare al acestora pentru realizarea echipamentelor tehnologice în soluții constructive care să asigure precizie ridicată și productivitate mare a prelucrării. Un capitol separat este destinat aspectelor tehnico-economice ale prelucrării prin deformare plastică la rece, indicându-se modul de alegere a variantei optime.

Contextul tehnico-economic actual impune conceperea, realizarea si lansarea pe piata, în timp cât mai scurt, a unor produse cu o bună calitate și precizie, la un preț de cost minim și, nu în ultimul rând, cu asigurarea cerințelor de protecție a mediului și de utilizare cât mai judicioasă a resurselor materiale și energiei, probleme ce au devenit din ce în ce mai acute în ultimii ani.

Competitivitatea industrială reclamă asigurarea unor valori cât mai apropiate de optim pentru parametrii de ieșire ai unui proces de prelucrare considerat, care, din punct de vedere tehnologic, înseamnă:

- timp minim de lansare în fabricație;

- productivitate crescută;

- precizie ridicată, dimensională și de formă;

- calitate bună a suprafețelor obținute;

- nivel redus de zgomot și vibrații;

- consum redus de manoperă;

- consum redus de scule;

- consum redus de materiale;

- consum redus de energie;

- nivel redus de poluare a mediului;

- condiții optime de muncă pentru operatori;

- etc.

În asemenea condiții, sarcina inginerului specialist în TAF este de a căuta soluții de introducere a progresului tehnic în vederea asigurării progresului economic, pentru o dezvoltare durabilă.

Progresul economic exprimă tendința evolutivă de îmbunătățire a performanțelor globale ale funcționării economiei, reflectate asupra calității vieții și a nivelului de civilizație.

Prin urmare, progresul economic are în vedere schimbarea calitativă a conținutului factorilor de producție și a relațiilor din viața economică pentru a se adapta la cerințele progresului social.

Progresul economic este posibil numai prin progres tehnic și prin promovarea programelor strategice.

Progresul tehnic vizează rezultatele procesului creației tehnice, activitatea creatoare de inovare, incluzând cercetarea științifică, elaborarea tehnologiilor, crearea produselor noi.

Din punctul de vedere al ingineriei industriale, este acceptat pe scară largă faptul că urmărirea obiectivului crucial al dezvoltării durabile trebuie să plece de la asigurarea unei producții durabile.

Bibliografie

1. M. Teodorescu, Gh. Zgură, ș.a. - Elemente de proiectare a ștanțelor și matrițelor, Editura didactică și pedagogică , București, ediția a doua.

2. Constantin Iliescu - Tehnologia presării la rece, Editura didactică și pedagogică București, 1984;

3. M. Al. Teodorescu - Prelucrări prin deformare plastică la rece vol. I, Editura tehnică București, 1988;

4. M. Al. Teodorescu - Prelucrări prin deformare plastică la rece vol. II, Editura tehnică București, 1988;

5. Radu Ioan - Tehnologia presării la rece, Universitatea Oradea, 2006;

6. I. Tăpălagă, Gh. Achișam, H. Iancău - Tehnologia presării la rece, Institutul politehnic Cuj Napoca, 1985

7. Picos, C., s.a., - Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin așchiere, vol. l, ll, Chișinău, Editura Universitas, 1992;

8. Internet:

8.1 www.hasco.com

8.2 www.norelem.com

8.3 www.dirinler.com

Preview document

Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 1
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 2
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 3
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 4
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 5
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 6
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 7
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 8
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 9
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 10
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 11
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 12
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 13
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 14
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 15
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 16
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 17
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 18
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 19
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 20
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 21
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 22
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 23
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 24
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 25
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 26
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 27
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 28
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 29
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 30
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 31
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 32
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 33
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 34
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 35
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 36
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 37
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 38
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 39
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 40
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 41
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 42
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 43
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 44
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 45
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 46
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 47
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 48
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 49
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 50
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 51
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 52
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 53
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 54
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 55
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 56
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 57
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 58
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 59
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 60
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 61
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 62
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 63
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 64
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 65
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 66
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 67
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 68
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 69
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 70
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 71
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 72
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 73
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 74
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 75
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 76
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 77
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 78
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 79
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 80
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 81
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 82
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 83
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 84
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 85
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 86
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 87
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 88
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 89
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 90
Studiu asupra unor tehnologii de execuție pentru o piesă din tablă - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Desertatie prezentare.ppt
  • Studiu asupra unor tehnologii de executie pentru o piesa din tabla.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologii de deformare plastică la rece

A1.Proiectarea procesului tehnologic de prelucrare. Aceasta parte a proiectului are ca scop final stabilirea, pe baza unor considerente tehnice si...

Ștanță combinată cu acțiune simultană de perforat și decupat

Materialul : Alama ; h=2mm ; D1=15mm ; D2=80mm ; A=10mm ; B=4mm ; C=6mm ; D=20mm ; R=2mm. Se va proiecta o stanta combinata cu actiune simultana...

Sistemul ABS

Automobilele moderne sunt echipate cu sisteme de frânare performante si fiabile, capabile să atingă excelente valori de frânare chiar si la viteze...

Noțiunea de semifabricat

Orice proces tehnologic de prelucrare mecanica prin aschiere este insotit de erori. Acest neajuns duce la obtinerea unei piese care nu corespunde...

PSP 1

1.Faltuirea – asamblarea prin indoirea in falt a marginilor pieselor care se asambleaza cu sau fara material de adaos. 2.Gatuirea 3.Umflarea si...

Organe de mașini

1. PRINCIPII GENERALE DE PROIECTARE ALE ORGANELOR DE MASINI 1.1. Obiectul cursului de „Organe de maini” Definirea unor notiuni: · Masina:...

Determinarea experimentală a caracteristicii și rigidității arcurilor

DETERMINAREA EXPERIMENTALA A CARACTERISTICII SI RIGIDATII ARCURILOR 13.1 Scopul lucrarii Scopul lucrarii este de a familiariza pe stundeti cu...

Ai nevoie de altceva?