Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 14545
Mărime: 263.79KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Stejărel Brezuleanu
Facultatea de Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

 1. Capitolul 1 Aprovizionarea cu materii prime 6
 2. 1.1 Date generale privind aprovizionarea cu materii prime 6
 3. 1.2 Rolul și obiectivele aprovizionării 6
 4. 1.3 Organizarea structurală a activităților de aprovizionare 7
 5. 1.4 Etapele aprovizionării 9
 6. 1.5 Evauarea și selecția furnizorilor 10
 7. 1.6 Concretizarea relațiilor economice de aprovizionare-contractul comercial de aprovizionare 10
 8. CAPITOLUL II OBIECTIVELE ȘI METODOLGIA APROVIZIONĂRII CU MATERII PRIME 11
 9. 2.1 Scopul aprovizionării 11
 10. 2.2 Materiale și instrumente utilizate 11
 11. PARTEA A II-A CONTRIBUȚII PROPRII 12
 12. CAPITOLUL III - DESCRIEREA SOCIETĂȚII 12
 13. 3.1 Istoricul firmei 12
 14. 3.2 Informații generale 13
 15. 3.3 Cadrul organizatoric 14
 16. 3.4 Patrimoniul societății 16
 17. CAPITOLUL IV - ACTIVITATEA DE APROVIZIONARE LA SC VEL PITAR SA 18
 18. 4.1 Generalități 18
 19. 4.2 Organizarea în cadrul departamentului de aprovizionare 19
 20. 4.2.1 Furnizori 22
 21. 4.2.2 Materii prime și auxiliare 23
 22. 4.2.3 Clienți 27
 23. 4.3 Director logistică 21
 24. CAPITOLUL V PARTE PRACTICĂ APLICATĂ LA SOCIETATEA SC VEL PITAR SA 28
 25. 5.1 Întocmirea documentelor necesare aprovizionării 28
 26. 5.2 Sistemul de aprovizionare 28
 27. 5.3 Prețul 31
 28. 5.4 ELABORAREA ȘI FUNDAMENTAREA PLANURILOR ȘI PROGRAMELOR STRATEGICE DE APROVIZIONARE 31
 29. 5.5 Politica de distribuție 36
 30. CONCLUZII
 31. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și, totodată, un studiu al strategiilor de marketing și politicilor folosite de firma Vel Pitar. Am optat pentru studiu Vel Pitar pentru că domeniul ei de activitate, și anume patiserie și panificație, va fi unul indisponibilul omului, indiferent de timpuri; dar și pentru că de mai mulți ani, firma Vel Pitar continuă să fie în topul firmelor de profil din acest domeniu de activitate, totodată au cautat să aducă mereu câte ceva îmbunătățit și nou clienților. Punctul de la care am pornit al acestei lucrări a constituit baza de cunoștințe teoretice despre mixul de marketing. În primul rând, am făcut o scurtă prezentare a întreprinderii, pentru o înțelegere mai bină a profilului său și pentru a cunoaște valorile după care se ghidează, precum și misiunea care stă la baza organizației. În cadrul bunurilor de consum din România industria panificației ocupă un loc însemnat, pâinea constituind alimentul de zi cu zi. Importanța produselor de panificație în satisfacerea cerințelor de hrană ale populației este un factor care determină că industria de panificație din țara noastră, alături de celelalte ramuri ale industriei naționale, să se dezvolte în ritm accelerat.

Astăzi, consumatorii produselor de panificație devin din ce în ce mai conștienți de igiena pieței și a alimentației; pentru ca produsele să fie sigure pentru consum, ei trebuie să respecte atât norme tehnologice, cât și sanitare. Prin analiza principalelor coordonate ale pieței produselor de panificație din România se observă că această piață aspiră la o determinare și încadrare într-o economie de piață funcțională, caracterizată prin existența unei concurențe dezvoltate și loiale, un mediu de afaceri conform cerințelor, o putere de cumpărare relativ în creștere și de toate tipurile de competitor. SC Vel Pitar SA este considerat un lider pe piața din România cu privire la producția, vânzarea, livrarea de produse de morărit și panificație. De actualitate pentru grupul Vel Pitar constituie un jucător deosebit de însemnat în domeniul producției și distribuției de biscuiți, napolitane, specialități de cofetărie și produse de patiserie. Grupul Vel Pitar a schimbat modul în care, în România, se fac afacerile în industria de morărit și panificație, societatea investind masiv în tehnologii moderne, inovatoare, ce ofer clienților produse de cea mai bună calitate. Grupul Vel Pitar este lider absolut din toate punctele de vedere: dimensiune, acoperire geografică, cifră de afaceri, nivel de profit, număr de clienți, nivelul de implementare a tehnologiilor moderne și respectarea normelor legislației europene.

Misiunea companiei Vel Pitar este de a oferi consumatorilor produse de panificație de cea mai bună calitate prin intermediul unei sistem eficient de producție și distribuție, precum și prin contribuția specialiștilor firmei. Vel Pitar recunoaște importanța specificului local ca o valoare suplimentară în acțiunea sa de a oferi consumatorului produsele dorite.

CAPITOLUL 1 APROVIZIONAREA CU MATERII PRIME

1.1 Date generale privind aprovizionarea cu materii prime

Materiile prime sunt elemente neprocesate, care sunt transformate în procesul de producție.

Acestea pot fi de natură animală sau vegetală, în funcție de domeniul de activitate.

Materiile prime devin parte componentă a produsului finit creat. În această categorie se includ:

- materiile prime pot fi produse naturale extrase din sol, furnizate de producători mari, asigurându-se astfel o calitate și caracteristici relativ constante, livrarea promptă, transport fluent și obținerea lor pe baza unui contract pe terme lung;

- semifabricatele sunt materii prime ce au trecut printr-un proces de prelucrare;

- componentele prefabricate sunt cele care au suferit un proces superior de prelucrare și se distribuie atât pe piața producătorilor de produse finite, cât și pe cea a post-vânzărilor, accentul fiind pus pe servicii și preț.

1.2 Rolul și obiectivele aprovizionării

Un program de aprovizionare eficient urmărește minimizarea costului de producție, a riscului și întreținerea relațiilor cu furnizorul.

Minimizarea costurilor poate fi realizată prin alegerea unui furnizor potrivit, a unui volum de livrare și a unei frecvențe de livrare potrivite. Orice posibilitate de minimizare a costului care nu este identificată la timp și nu este inclusă în studiul de fezabilitate este dificil de considerat în timpul fazei de producție, ceea ce face segmentul de marketing al aprovizionării un factor vital pentru succes.

Minimizarea riscului și încrederea în furnizor se referă la încrederea că termenele limită, cantitățile, calitatea și prețurile vor fi în concordanță cu standardele firmei și cu acordul contractual dintre aceasta și furnizor. Procesul de producție poate fi serios afectat în cazul livrărilor întârziate, a scăderii calității și a serviciilor proaste de întreținere si service.

Serviciul de achiziții nu trebuie să fie concentrat doar pe obținerea celui mai bun preț, ci și pe stabilirea unor relații productive cu furnizorul. Pe termen lung sunt avantajoase relațiile de încredere reciprocă, comparativ cu cele bazate pe preț, al căror orizont temporal este în general extrem de limitat.

Prețurile și condițiile de achiziție sunt de asemenea importante și depind de puterea de negociere și de decizie a managerului. Aceasta presupune găsirea echilibrului între cele două extreme:

- prea mulți furnizori cu distribuție variată a riscului, dar putere scăzută de negociere;

- prea puțini furnizori cu putere mare de negociere, dar risc crescut (reduceri pentru cantități mari, costuri de reorganizare mari, dezvoltarea treptată a unei dependențe tehnice).

În ceea ce privește aprovizionarea, aceasta se poate realiza prin diferite metode, precum:

- direct, de către întreprindere;

- prin agenți, care cumpără pe cont propriu sau în numele întreprinderii;

- prin depozite de aprovizionare pentru care contribuie mai mulți furnizori.

Atât furnizorii cât și cantitățile care vor fi achiziționate trebuie analizate în studiul de fezabilitate luând în considerare:

- competitivitatea prin preț (incluzând transportul și costurile de asigurare);

- condiții suplimentare (condiții de plată, termene de garanție, livrări la timp, asistența acordată, pachete de servicii acordate);

- conformitatea produselor de proces ale furnizorilor cu cerințele de calitate;

- riscul asumat în caz de neconformitate a produselor de proces achiziționate;

- stabilitatea așteptată a relațiilor cu furnizorul;

- reorganizarea costurilor datorită unei schimbări ulteriore a furnizorului;

- posibilitatea de aprovizionare directă de la producător.

Bibliografie

1. Balaure, V. (coord.) „Marketing”, Ed. Uranus, București, 2001

2. Constantinescu I.,Stoleru A. „Creativitatea, cunoașterea și stimularea potențialului creativ”, Ed. Dacia, 1981

3. Corneliu Rusu „Management strategic”, Ed. All Beck, București, 1999

4. Florescu, C. „Strategii în conducerea activității întreprinderii”, Ed. Științifică și Enciclopedică București, 1987

5. Florescu, C. „Marketing”, Ed. Independența Economică, 1997

6. Florescu, C. (coord) „Marketing”, Ed. Marketer, București, 1992

7. Kotler, Ph. „Management - Marketing”, Ed. Teora, București, 1997

Isfanescu, Aurel; Robu, Vasile, „Analiză economico-financiară”, Editura ASE, București, 2002

8. Kotler, Ph., Haider, D.H., Rain, I. „Marketingul locurilor”, Ed. Teora, București, 2001

9. Kotler, Ph., Saunders, J., Amstrong, G., Wong, V. „Principiile marketingului”, Ed. Teora, București, 1998

10. J.C. Drăgan, M.C.Demetrescu „Noul Marketing la începutul mileniului III”, Ed. Nova, București, 1998

11. Margulescu, Dumitru, „Diagnostic economico-financiar”, Editura Romcart, București, 1994

12. Moraru I.- Strategii creative transdisciplinare, Ed.Academiei, București, 1992

13. Niculescu, Maria, „Diagnostic global strategic”, Editura Economică, București, 1997

14. Nicolescu Ovidiu, „Ghidul managerelui eficient”, Ed. Tehnică, București, 1993

15. Patriche, D. „Marketing industrial”, Ed. Expert, București 1994

16. Pânzaru Florina, Manual de marketing:Principii clasice și practici actuale eficiente, Ed. C.H. Beck, București, 2009

17. Pistol, Gh. M. „Marketing”, Ed. Fundația România de Maine, București 1999

18. Pistol, Gh., Asandei, M., Enache,E., Ciochină, I., Iordache, C. „Marketing”, Editura Independența Economică, Pitești, 2001

19. Platis, M. „Prețul și formarea lui”, Ed. Economică , București, 1997

20. Puiu, Al. „Management. Analize și studii comparative”, Ed. Independența Economică, Pitești, 2003

21. Puiu, Al. „Management internațional - tratat, vol I+II”, Ed. Independența Economică, Pitești, 2003

22. Russu C. (coord.), Calitatea managementului firmei. Evaluare și interpretare, Ed. Economică, București, 2008

24. www.velpitar.ro

24. www.doingbusiness.ro/financiar/raport/603468/vel-pitar-sa/

25. www.listafirme.ro

Preview document

Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 1
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 2
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 3
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 4
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 5
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 6
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 7
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 8
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 9
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 10
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 11
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 12
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 13
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 14
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 15
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 16
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 17
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 18
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 19
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 20
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 21
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 22
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 23
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 24
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 25
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 26
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 27
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 28
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 29
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 30
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 31
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 32
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 33
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 34
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 35
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 36
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 37
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 38
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 39
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 40
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 41
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 42
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 43
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 44
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 45
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 46
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 47
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 48
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 49
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 50
Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Aprovizionarea cu materii prime la SC Vel Pitar SA.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul logistic al unei întreprinderi agroalimentare

Grupul Vel Pitar este liderul pietei romanesti a produselor de panificatie si un jucator important în domeniul productiei si distributiei de...

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Tehnica experimentală

1.OBIECTUL DE STUDIU AL TEHNICII EXPERIMENTALE Tehnica experimentală este un ansamblu structurat de metode și procedee tehnice, proiectate in...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Schimbare organizațională - studiu de caz SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA DE ANSAMBLU A ORGANIZAŢIEI 1 1 Prezentarea societăţii comerciale S.C Vel Pitar S.A Denumirea societăţii este Societatea...

Analiza mixului de marketing la firma SA Vel Pitar SA

INTRODUCERE Promovarea tot mai largă în practica economică contemporană a concepţiei de marketing, îmbogăţirea continuă a arsenalului său de...

Tehnicile de Conducere Forrester în Managementul Sistemelor Dinamice - SC Vel Pitar SA

CAPITOLUL I TEHNICILE DE CONDUCERE FORRESTER ÎN MANAGEMENTUL SISTEMELOR DINAMICE.ELEMENTE DE BAZĂ ALE TEORIEI MODELĂRII SIMULATIVE CU ATUTOREGLARE...

Strategii de produs - panificație

Panificația face parte din alimentația de zi cu zi a românului, fie că se consumă franzela simpla, feliata, pâine neagra, sau specialități din...

Politică de produs

Introducere Mixul de marketing este, probabil, sintagma cel mai des folosită în marketing. Orice companie care doreşte sa aibă o strategie de...

Strategia de aprovizionare materială

1.1. Piata furnizorilor – componenta a mediului ambiant al intreprinderii – Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem de productie este...

Prezentarea activității SC Vel Pitar SA prin prisma compartimentului de marketing

1.1.Delimitări conceptuale: concept, apariţii, etape Mobilitatea accentuată a fenomenelor pieţei, specifică economiei moderne şi concretizată in...

Promovarea Firmei și Campania de Promovare a Produsului French Toast Graham

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect urmarim evidentierea unei prezentari detaliate a activitatii firmei SC Vel Pitar SA accentul cazand cu...

Ai nevoie de altceva?