Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 13520
Mărime: 2.50MB (arhivat)
Publicat de: Oleg C.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iachim Gumeniuc
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. 1. DESCRIEREA REZERVAȚIEI „CAZIMIR-MILEȘTI” 7
 3. 1.1. Date generale 7
 4. 1.2. Delimitarea teritorială a ariei naturală protejate „Cazimir-Milești” 9
 5. 1.3. Elemente generale privind cadrul natural specific ariei naturale protejate „Cazimir
 6. -Milești” 12
 7. 1.3.1. Geomorfologie 12
 8. 1.3.2. Geologie 12
 9. 1.3.3. Hidrologie 13
 10. 1.3.4. Climatologie 13
 11. 1.3.5. Soluri 14
 12. 1.3.6. Tipuri de stațiuni și tipuri de pădure 16
 13. 2. OBIECTUL DE STUDIU ȘI METODELE DE CERCETARE 21
 14. 2.1. Obiectul de studiu 21
 15. 2.2. Metodele de cercetare 23
 16. 3. DIVERSITATEA FLORISTICĂ A ARBORETULUI,
 17. SUBARBORETULUI ȘI PĂTURII ERBACEE. PARTICULARITĂȚILE LOR 27
 18. 3.1 Caracteristica morfo-biologică și ecologică a speciilor înregistrate 27
 19. 3.2 Caracteristca floristică și ecologică a speciilor înregistrate 37
 20. 3.3. Întocmirea spectrelor bioformelor 37
 21. 3.4. Întocmirea spectrelor geoelementelor 40
 22. 3.5. Întocmirea spectrelor ecologice (U, T, R) 43
 23. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 51
 24. BIBLIOGRAFIE
 25. ANEXE

Extras din licență

INTRODUCERE Odată cu începutul dezvoltării și a industrializării rapide a marilor puteri, dar și a operațiunilor militate din ultimii o sută de ani, natura, în special suprafețele împădurite, au avut de suferit foarte mult. Încă de pe atunci, savanții au tras un semnal de alarmă și au întreprins diferite măsuri pentru a diminua distrugerea naturii. „Dintre precursorii ocrotirii naturii amintim, pe lângă Rousseau, și celebrul biolog și geograf Al.Von Humbolt - cel care a creat conceptul de „monument al naturii”. Mișcarea pentru ocrotirea naturii s-a impus în țara noastră în perioada interbelică. Marea Unire a generat o vie activitate socială, politică, economică și culturală În apărarea străvechilor plaiuri se ridică profesorii Alexandru Borza și Emil Racoviță care fundamentează în mod științific ocrotirea naturii în România. Așa a apărut la 7 iulie 1930, prima lege pentru ocrotirea naturii, iar în anul 1935 este înființat primul parc național din România în munții Retezat.” [21] Astfel, au fost constituite arii protejate cu scopul de a conserva zone naturale de pe întreg globul, unde intervenția omului lipsește, sau are un grad redus. În scopul reglementării normelor și a administrării corecte a acestor spații în 1948 a fost creată Uniunea Internațională de Conservare a Naturii (IUCN - The World Conservation Union). „Uniunea Internațională de Conservare a Naturii încearcă să influențeze, să încurajeze și să asiste societățile din toată lumea în procesul de conservare a integrității și diversității naturii, urmărind ca orice utilizare a resurselor naturale să fie echitabilă și durabilă. Deci, aria naturală protejată reprezintă o „zonă terestră, acvatică și/sau subterană, cu perimetru legal stabilit și având un regim special de ocrotire și conservare, în care există specii de plante și animale sălbatice, elemente și formațiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, științifică sau culturală deosebită”. [21] Prin urmare, ele constituie într-un fel suportul „vieții” și desigur al dezvoltării socio-economice, chiar dacă de multe ori sunt percepute doar ca niște „oaze” naturale cu scopul de a conserva plantele și animalele care le populează.

Republica Moldova, datorită poziționării sale într-o zonă de trecere de la munte la câmpie, cu un relief destul de divers, are parte de o bogată varietate de peisaje, acestea fiind reprezentate de terenuri împădurite, terenuri agricole, dealuri cu livezi și vii, lunci ale râurilor etc. Totuși, din cauza implicării

tot mai agresive și nechibzuite a omului ele ajung, în multe cazuri, într-o situație dezastruoasă. Astfel, avem o mulțime de specii atât vegetale, cât și animale pe cale de dispariție, unele incluse și în Cartea Roșie. Pe lângă acestea, foarte mult au avut de suferit și celelalte componente ale ecosistemelor: solul, apa, aerul, clima etc. Pentru a preveni un dezastru în acest sens, autoritățile Republicii Moldova au hotărât redefinirea unor anumite suprafețe de păduri și conferirea unor statute speciale pentru acestea în conformitate cu prevederile IUCN.

„Conform Legii nr. 1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat, ele au fost numite „arii naturale protejate de stat.” [12]

În prezent, pe teritoriul Republicii Moldova sunt 308 arii naturale protejate de stat, cu o suprafață de 66467,3 ha, ceea ce constituie aproximativ 2% din suprafața totală a Republicii Moldova. Împreună ele formează „Fondul Ariilor Naturale Protejate de Stat”:

Potrivit aceleiași legi, în funcție de scopul ariei protejate, a gradului de protecție sau de gradul permis al intervențiilor umane au fost definite o varietate de tipuri de arii protejate, după cum urmează:

- rezervații științifice - 5, cu o suprafață totală de 19378 ha;

- parc național - 1;

- monumente ale naturii:

- geologice și paleontologice - 86, ceea ce constituie 2862 ha;

- hidrologice - 31 sau circa 100 ha;

- botanice: 13 sectoare reprezentative cu vegetație silvică (125,2 ha) și 158 de arbori seculari;

- specii floristice și faunistice rare - 472;

- rezervații naturale:

- silvice - 51, cu suprafața de 5001 ha;

- de plante medicinale - 9, cu suprafața de 2796 ha;

- mixte - 3, cu suprafața de 212 ha;

- rezervații peisagistice - 41, cu suprafața de 34200 ha;

- rezervații de resurse (de sol) - 15, cu suprafața de 523 ha;

- arii cu management multifuncțional:

- sectoare reprezentative cu vegetație de stepă - 5, cu suprafața de 148 ha;

- sectoare reprezentative cu vegetație de luncă - 25, cu suprafața de 674,7 ha;

- sisteme de perdele forestiere de protecție - 2 (suprafața 207,7 ha) și 20 de monumente de arhitectură peisagistică (suprafața 191,0 ha);

- grădini dendrologice - 2, cu suprafața de 102 ha;

- monumente de arhitectură peisagistică - 21, cu suprafața de aproximativ 305 ha;

- o grădină zoologică cu suprafața de 20 ha;

- zone umede de importanță internațională - 3, cu o suprafață totală de 94705 ha. [12] Fiecare dintre cele enumerate mai sus necesită o atenție deosebită, o monitorizare continuă și o strategie de management eficientă din partea autorităților competente. Rezultatele cercetărilor realizate pot contribui, cu siguranță, la fundamentarea strategiilor de dezvoltare durabilă din punct de vedere ecologic, economic și social al acestor zone. Dacă e să ne referim la aria protejată „Cazimir-Milești”, care este obiectul de studiu al acestei lucrări, atunci putem spune că există prea puțină informație (sau este dispersată în diferite lucrări) despre starea, evoluția și compoziția actuală a rezervației peisagistice, care cuprinde mai multe asociații de vegetație și forme de relief de mare valoare estetică, parte a fondului forestier. Monitorizarea stării reale a ariilor naturale protejate și a modului în care sunt administrate este necesar de efectuat cât mai des posibil, întrucât impactul unor erori sau probleme neobservate atrag după ele consecințe grave.

Bibliografie

1. ANDREEV A., Ș.A. - Registrul zonelor nucleu ale Rețelei Ecologice Naționale a Republicii Moldova. Chișinău, Biotica 2012

2. ANGHEL CH., Ș.A. - Geobotanica. București, 1991.

3. BACALOV S. - Despre Satele Milești: Neamurile Boierești Milescul și Milici (Studiu Istorico-Genealogic). Chișinău, 2012.

4. CARTEA ROȘIE A REPUBLICII MOLDOVA. Plante. Ediția II, Partea I. Chișinău: Știința: 2002.

5. CEBAN A., BIVOL A. - Stațiuni forestiere (Curs de prelegeri). Chișinău, 2010

6. CLINOVSCHI. FL., Dendrologie, Editura Universității Suceava, Suceava, 2005, ISBN 973-666-157-1.

7. GALUPA D., Ș.A - Amenajamentul Ocolului Silvic Păruceni. Chișinău 2010

8. BORZA AL. - Cercetări fitosociologice asupra pădurii Basarabene. Cluj, 1937

9. Descrierea proiectului „Gazoductul Ungheni - Chișinău”. Chișinău, 2016

10. DONIȚĂ N. - Cercetarea ecologică complexă a ecosistemelor forestiere. București. 1971.

11. IVAN D., DONIȚĂ N. - Metodele practice pentru studiul ecologic și geografic al vegetației. București. 1975

12. Legea Republicii Moldova nr.1538-VIII din 25.02.1998.

13. LEGISLAȚIA SILVICĂ A REPUBLICII MOLDOVA- Chișinău. 2011.

14. NEGRU A., CANTEMIR V. Ș.A. Speciile rare din flora spontană a Republicii Moldova. Chișinău.2001

15. NEGRU, A., și a. Lumea vegetală a Moldovei, Vol. 2. Chișinău, 2005.

16. POSTOLACHE G., Vegetația Republicii Moldova Chișinău 1995

17. POSTOLACHE G, LAZU Ș., CHIRTOACĂ V. - Aria protejată „Cazimir - Milești” Revista „Mediul Ambiant” - 2007. - Nr 1.

18. TUDORAN M., - Amenajarea pădurilor Republicii Moldova Brașov 2001.

19. ЛЕОНTЬЕВ П.В.,Пapки Moлдaвии, Кapтя Moлдoвeняcкэ, Кишинёв, 1967.

20. www.wikipedia.org

21. www.biodiversitate.mmediu.ro

Preview document

Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 1
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 2
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 3
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 4
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 5
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 6
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 7
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 8
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 9
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 10
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 11
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 12
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 13
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 14
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 15
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 16
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 17
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 18
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 19
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 20
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 21
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 22
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 23
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 24
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 25
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 26
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 27
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 28
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 29
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 30
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 31
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 32
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 33
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 34
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 35
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 36
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 37
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 38
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 39
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 40
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 41
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 42
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 43
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 44
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 45
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 46
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 47
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 48
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 49
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 50
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 51
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 52
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 53
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 54
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 55
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 56
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 57
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 58
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 59
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 60
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 61
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 62
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 63
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 64
Particularitățile bioecologice ale producătorilor primari din Rezervația Naturală cazimir-milești - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • Particularitatile bioecologice ale producatorilor primari din Rezervatia Naturala Cazimir-Milesti.pdf

Ai nevoie de altceva?