Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 11780
Mărime: 1.70MB (arhivat)
Publicat de: Madalina C.
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Elena Leonte, Prof. Dr. Aurel Chiran
Facultatea de Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

 1. LISTA TABELELOR ... 5
 2. LISTA FIGURILOR . 6
 3. INTRODUCERE ... 8
 4. PARTEA I-CONSIDERAȚII GENERALE ... 9
 5. CAPITOLUL 1-STADIUL CUNOAȘTERII ÎN DOMENIUL TEMEI 10
 6. 1.1.Aspecte generale privind S.C. COMPAN S.A. IAȘI .. 10
 7. 1.2. Structura organizatorică și de conducere 12
 8. 1.3.Forța de muncă si înzestrarea tehnică a muncii ... 14
 9. CAPITOLUL 2-OBIECTIVELE ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII ... 17
 10. 2.1. Obiectivele și scopul cercetării ... 17
 11. 2.2. Metodologia de cercetare 18
 12. PARTEA A-II-A-CONTRIBUȚII PROPRII ... 19
 13. CAPITOLUL 3- STUDIUL OFERTEI PRINCIPALELOR PRODUSE DE PANIFICAȚIE LA S.C. COMPAN S.A. IAȘI . 20
 14. 3.1. Considerații generale .. 20
 15. 3.2 Oferta principalelor produse de panificație la S.C.COMPAN S.A. IAȘI ... 23
 16. 3.3. Evoluția ofertei principalelor produse de panificație la S.C.COMPAN S.A. IAȘI 32
 17. 3.4. Evoluția cheltuielilor și a costurilor de producție la S.C. COMPAN S.A. IAȘI 34
 18. CAPITOLUL 4-PIAȚA SI DISTRIBUȚIA PRINCIPALELOR PRODUSE DE PANIFICAȚIE LA S.C. COMPAN S.A. IAȘI . 38
 19. 4.1. Considerații generale privind piața principalelor produse de panificație ... 38
 20. 4.2. Piața întreprinderii si piața produsului 39
 21. 4.2.1.Concurența întreprinderii la nivel regional ... 41
 22. 4.3. Strategii de piață adoptate de S.C.COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 ... 43
 23. 4.4. Strategii de produs adoptate de S.C.COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 43
 24. 4.5.Strategii de preț adoptate de S.C.COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 . 44
 25. 4.6. Valorificarea principalelor produse de panificație . 44
 26. 4.6.1. Circuitul de valorificare a principalelor produse de panificație ... 45
 27. 4.6.2. Evoluția cifrei de afaceri la S.C. COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 .. 48
 28. 4.7. Distribuția principalelor produse de panificație . 49
 29. 4.7.1.Organizarea sistemului de distribuție 50
 30. 4.7.2. Strategia distribuției adoptată de S.C.COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 ... 51
 31. CAPITOLUL 5- PROMOVAREA PRINCIPALELOR PRODUSE DE PANIFICAȚIE LA S.C. COMPAN S.A. IAȘI ... 52
 32. 5.1. Considerații generale .. 52
 33. 5.2.Tipuri de promovare adoptate de S.C.COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 .. 53
 34. 5.3. Obiectivele promovării vizate de S.C.COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 . 55
 35. 5.4. Bugetul publicitar alocat de S.C. COMPAN S.A.IAȘI în perioada 2016-2018 . 55
 36. 5.5. Programe de promovare pentru produsele de panificație adoptate de S.C.COMPAN S.A. IAȘI în perioada 2016-2018 .. 55
 37. CONCLUZII 57
 38. RECOMANDĂRI 59
 39. BIBLIOGRAFIE . 60

Extras din licență

INTRODUCERE

Pâinea este un aliment de bază preparată dintr-un aluat de făină .i apă, de obicei prin coacere.De-a lungul istoriei înregistrate, a fost o mâncare proeminentă în multe păr.i ale lumii .i este una dintre cele mai vechi alimente făcute de om, având o importan.ă deosebită în asigurarea hranei oamenilor.

Pâinea .i produsele de panifica.ie au constituit alimente esen.iale în alimenta.ia omului încă din cele mai vechi timpuri indiferent dacă vorbim de masa de diminea.ă, de prânz sau de cină, acestea erau consumate atât de popula.ia bogată, cât .i de cea săracă.

Pe vremuri, pâinea albă era considerată mâncarea boga.ilor, iar cea neagră mâncarea săracilor, în prezent situa.ia s-a inversat, pâinea neagră este consumată în mare parte de categoria oamenilor cu venituri mai mari ce tind spre o alimenta.ie echilibrată, iar cea albă este consumată de acea parte a popula.iei cu venituri medii spre mici.

În secolul actual aproximativ jumătate din pâinea vândută în Romania este pâine albă iar cealaltă parte este formată din pâine cu multicereale sau stafide, pâine integrală, pâine pe vatră, pâine de secară sau pâine cu valori energetice scăzute, pentru aceste categorii de produse interesul popula.iei a crescut la fel ca .i interesul pentru starea de sănătate, dar .i pentru o alimenta.ie echilibrată.

Gama largă de sortimente permite consumatorilor o alimenta.ie variată ce oferă posibilitatea de a alege tipul de produs, textura .i gustul dorit.

Industria de panifica.ie ocupă un loc important în cardul bunurilor de consum deoarece pâinea .i celelalte produse de panifica.ie constituie alimente ce se consumă zilnic iar producerea acestora reprezintă o preocupare majoră a societă.ii.

Prin aplicarea de re.ete .i tehnologii specifice, .i prin utlizarea făinii ca materie primă de bază în procesul de produc.ie brutarii ob.in o gamă largă de produse cu scopul de a satisface cerin.ele pie.ei.

Însu.irile produselor sunt deteminate de sortimentul de făină utilizat .i de compozi.ia aluatului unde pe lângă făină, drojdie, apă .i sare se mai adaugă .i ouă, grăsimi, lapte, zahăr .i arome.Un rol important ce contribuie la devenirea specificului fiecări produs il are .i tehnologia de fabrica.ie.

PARTEA I-CONSIDERA.II GENERALE

CAPITOLUL 1-STADIUL CUNOA.TERII ÎN DOMENIUL TEMEI

1.1.Aspecte generale privind S.C. COMPAN S.A. IA.I

S.C. COMPAN S.A. Ia.i este o societate cu capital integral privat românesc, care a luat fiin.ă din ini.iativă particulară, conform Hotărârii Judecătoriei Ia.i în data de 15 decembrie 1993. Unitatea reprezintă o persoană juridică română, ce are formă juridică de societate pe ac.iuni, fără filiale sau sucursale în .ară, având sediul în Ia.i,Str.Moara de foc, Nr.2, fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comer.ului sub numarul J22/464/1993 vol.42 .i codul fiscal RO3911847. Această societate a cumpărat la licita.ie de la S.C.”PANGRAN”S.A. un activ compus din: . Moară de grâu din Păcurari ce poartă în prezent numele de Moara 1 Mai; . Un atelier de panifica.ie din Podu Ro. denumit .i Cuprorul de aur; . Un atelier de panifica.ie .i patiserie (Pati-bar Arcu); . 17 magazine de desfacere a produselor alimentare. Societatea a achizi.ionat încă 4 magazine în perioada 1996-1997, ajungând la un număr de 21, treptat cifra acestora a scăzut la 19 magazine în anul 2009, iar în prezent societatea de.ine doar 6 magazine, care î.i desfă.oară activitatea de luni până sâmbătă iar în ziua de duminică se găsesc deschise doar magazinele mari: . Magazinul 100 .i Magazinul 138 - zona Podu Roș; . Pati-barul - zona Gării; . Magazinul 132 - zona Tudor Vladimirescu; . Magazinul 105 - zona Centru Civic; . Magazinul 114 - zona Zimbru.

Activitatea de produc.ie a S.C.COMPAN S.A. a început la data de 5 aprilie 1994, care se remarcă .i în prezent prin continuitate .i calitate în domeniul panifica.iei .i morăritului, conform codului CAEN 1071-,,Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor .i a produselor proaspete de patiserie”. Principalul obiect de activitate al societă.ii îl constituie activitatea de producere a pâinii .i a produselor de panifica.ie ce sunt comercializate atât pentru magazinele proprii cât .i pentru alte magazine.

Bibliografie

1. Anghel L. și colab., 1994 - Marketing - probleme, cazuri, teste. Ed. Expert, București.

2. Chiran A., Gîndu Elena, 2004 - Marketing agrar - aplicații practice, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iași.

3. Chiran A. (coord.), Gîndu Elena, Dima F. M., 2007 - Marketingul în agricultură, Editura AlmaPrint, Galați.

4. Chiran A., Gîndu Elena, Jităreanu A.-F., 2015- Strategii de marketing agrar, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iași.

5. Gîndu Elena, Chiran A., Jităreanu A.-F., 2013- Marketing în alimentație publică și agroturism, Editura PIM, Iași.

6. Gîndu Elena, Chiran A., Jităreanu A.-F., 2014- Marketing agrar, Editura PIM, Iași.

7. Kotler Ph., 1999 - Principiile marketingului, Editura Teora, București.

8. Moderandi Inc., 2013- The Strategic Marketing Process.

9. Munteanu V., 1996- Marketing - concepte, metode, studii de caz, Editura Fundației Chemarea, Iași. 10. Naresh Malhotra, 2003 -Marketing research-An applied Approach, Editura Prentice Hall.

11. Niculescu Elena 2000- Marketing modern, Editura Polirom, Iași.

12. Ungureanu G., 2012- Managementul producției agricole, ediția a II-a revizuită, Editura Tipo Moldova,Iași.

13. ***http://www.companiasi.ro/pagini/produse [accesat la 20.03.2019].

14. ***https://www.facebook.com/Compan-Iasi-454355201291465/ [accesat la 31.05.2019].

15. *** https://www.risco.ro/verifica-firma/compan-cui-3911847 [accesat la 20.03.2019].

16. ***https://www.scribd.com/document/243371326/Schema-Tehnologica-de-Obtinere-a-Semifabricatelor-Si-a-Produselor-de-Panificatie [accesat la 25.04.20001119].

17. ***http://www.uaiasi.ro/ro/files/licenta/Ghid_finalizare_studii.pdf [accesat la 01.06.2019].

Preview document

Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 1
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 2
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 3
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 4
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 5
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 6
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 7
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 8
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 9
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 10
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 11
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 12
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 13
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 14
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 15
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 16
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 17
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 18
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 19
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 20
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 21
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 22
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 23
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 24
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 25
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 26
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 27
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 28
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 29
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 30
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 31
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 32
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 33
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 34
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 35
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 36
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 37
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 38
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 39
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 40
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 41
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 42
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 43
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 44
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 45
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 46
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 47
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 48
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 49
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 50
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 51
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 52
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 53
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 54
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 55
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 56
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 57
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 58
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 59
Principalele aspecte privind marketingul pâinii și a produselor de panificație la SC Compan SA Iași - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Principalele aspecte privind marketingul painii si a produselor de panificatie la SC Compan SA Iasi.pdf

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Te-ar putea interesa și

Plan de marketing internațional Vel Pitar

La sfarsit de secol XIV este atestat documentar dregatorul Vel Pitar, care era "pus peste pitari si ingrijea sa se gaseasca faina si sa se coaca in...

Ai nevoie de altceva?