Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 17708
Mărime: 1.92MB (arhivat)
Publicat de: Roxana A.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

 1. CAP. I PLANUL DE AFACERI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE A FERMEI VITIPROD S.R.L.
 2. PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI
 3. A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT
 4. A.1. Numele solicitantului:
 5. A.2. Obiectul de activitate.
 6. A.3. Forma juridica a solicitantului
 7. A.4. Structura capitalului social si evoluția acestuia de la înființare
 8. A.5. Administratorii societatii
 9. A.6. Informații referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului :
 10. A.7. Litigii ( in desfășurare )
 11. B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE
 12. B.1. Istoricul activitatii
 13. B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului
 14. B.3. Descrierea activitatilor curente si a tehnologiilor aplicate
 15. B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime
 16. B.5. Politica de desfacere. Canale de distribuție
 17. PARTEA A II - A - DESCRIEREA INVESTIȚIEI
 18. C. PREZENTAREA PROIECTULUI
 19. C.1. Obiectivele proiectului.
 20. C.2. Descrierea tehnica a proiectului
 21. C.3. Managementul proiectului
 22. C.4. Lista de achizitii si sursele de achiziții
 23. C.5. Personal si instruire
 24. C.6. Graficul estimat al proiectului
 25. C.7. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri
 26. D. PROIECȚII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI
 27. D.1. Bazele de productie
 28. D.2. Contul de profit si pierderi previzionat
 29. D.3. Fluxul de numerar previzionat
 30. D.4. Indicatorii financiari
 31. CAPITOLUL II STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR ȘI ÎNTOCMIREA ASOLAMENTULUI
 32. CAPITOLUL III ORGANIZAREA PROCESULUI DE PRODUCȚIE AGRICOLĂ
 33. CAPITOLUL IV DETERMINAREA PRAGULUI DE RENTABILITATE (PUNCTULUI CRITIC) PE CULTURI
 34. CAPITOLUL V CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Extras din licență

INTRODUCERE

Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate și schimbarea radicală a funcțiilor de producție, a relațiilor de schimb și de repartiție a profitului.

Reintrarea agriculturii românești în rețeaua relațiilor economiei de piață, a relațiilor de concurență, unde criteriul de bază este doar eficiența și calitatea, necesită un nou tip de management, care prin metodele și tehnicile utilizate să corespundă cerințelor diferitelor tipuri de exploatații agricole.

Întocmirea proiectului de an la disciplina de "Management general" ocupă un loc important în cadrul pregătirii de ansamblu a viitorilor specialiști .

Pentru elaborarea proiectului de an, disciplina pune la dispoziția studenților prezentul ghid, elaborat în conformitate cu reglementările și normativele actuale.

Ghidul pentru întocmirea proiectului de an la disciplina "Management general" se adresează în special studenților de la Facultatea de Agricultură specializarea Inginerie economică în agricultură.

CAP. I

PLANUL DE AFACERI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ECONOMICE A FERMEI VITIPROD S.R.L.

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Numele solicitantului:

S.C. VITIPROD S.R.L.

A.2. Obiectul de activitate.

Domeniul principal de activitate al societații S.C. VITIPROD S.R.L., este conform codului CAEN 0113-Cultivarea fructelor, nucilor,a plantelor pentru băuturi și mirodenii.

A.3. Forma juridica a solicitantului

S.C VITIPROD S.R.L. cu domiciliul in localitatea Muntenii de Jos, com. Muntenii de Jos, jud. Vaslui, Inscris la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J37/49/2008, Cod unic de inregistrare 12784424, este autorizat sa functioneze in baza Legii 507/2002 cu activitatea - Cultivarea viței de vie prin autorizatia nr. 7/03.09.2008, eliberata de Primăria Muntenii de Jos , jud. Vaslui.

A.4. Structura capitalului social si evoluția acestuia de la înființare

Tabel A.4.1

Structura acționariat

STRUCTURA ACȚIONARIAT S.C VITIPROD S.R.L

LA DATA 06.03.2012

Nr.

Crt. Denumire acționar Nr. de părți sociale deținute (Buc) Valoare nominala

a parții sociale

(lei) Valoare totala

(lei) Participare

la capital

(%)

1 BLĂNIȚĂ ROXANA 150 100 15000 50

2 BLĂNIȚĂ ADRIANA 150 100 15000 50

TOTAL 300 100 30000 100

Tabel A.4.2

Date de identificare ale asociaților

DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACTIONARILOR PERSOANE FIZICE SI/SAU JURIDICE

Nr.

Crt. Denumire acționar Cod Unic de Inregistrare

CNP

Adresa Participare

la capital

(%)

1 BLĂNIȚĂ ROXANA 12784429 Muntenii de Jos 50

2 BLĂNIȚĂ ADRIANA 16564424 Muntenii de Jos 50

TOTAL 100

A.5. Administratorii societatii

Tabel A.5.1

Administratorii societatii

Nr.

Crt. Nume, prenume BI/CI /PP Serie/Nr.

Locul si data emiterii CNP Locul si data nașterii Domiciliu Funcția

1 BLĂNIȚĂ ROXANA-ALINA BI VS 199713 VASLUI 06.04.04 2900708374545 MUNTENII DE JOS 08.07.1990 MUNTENII DE JOS

JUD. VASLUI AD-TOR

Preview document

Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 1
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 2
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 3
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 4
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 5
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 6
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 7
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 8
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 9
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 10
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 11
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 12
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 13
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 14
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 15
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 16
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 17
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 18
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 19
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 20
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 21
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 22
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 23
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 24
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 25
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 26
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 27
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 28
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 29
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 30
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 31
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 32
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 33
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 34
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 35
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 36
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 37
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 38
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 39
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 40
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 41
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 42
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 43
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 44
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 45
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 46
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 47
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 48
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 49
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 50
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 51
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 52
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 53
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 54
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 55
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 56
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 57
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 58
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 59
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 60
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 61
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 62
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 63
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 64
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 65
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 66
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 67
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 68
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 69
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 70
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 71
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 72
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 73
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 74
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 75
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 76
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 77
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 78
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 79
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 80
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 81
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 82
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 83
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 84
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 85
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 86
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 87
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 88
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 89
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 90
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 91
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 92
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 93
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 94
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 95
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 96
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 97
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 98
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 99
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 100
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 101
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 102
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 103
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 104
Proiect managerial de îmbunătățire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL - Pagina 105

Conținut arhivă zip

 • Proiect managerial de imbunatatire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Creșterii Cabalinelor

1.Importanta cresterii cabalinelor Munca sau forta de tractiune este principala productie de economica realizata de cabaline in conditii de...

Ecotehnica cultivării tutunului și hameiului

TIPUL DE SOL DIN REGIUNEA BUCURESTI Soluri de tip hidromorf si brun-roscate Caracteristici : soluri predominant lutoargiloase cu continut...

Lepidoptere

FLUTURELE ALB AL VERZEI - PIERIS BRASSICAE Fluturele alb al verzei este raspandit in majoritatea tarilor din Europa, in Asia (Japonia) si in...

Ai nevoie de altceva?