Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 12539
Mărime: 3.18MB (arhivat)
Publicat de: Maria D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Șef. lucr. dr. Andreea-Mihaela Florea
Facultatea de Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi
Specializare: Biologie

Cuprins

 1. LISTA TABELELOR ȘI A FIGURILOR ...8
 2. INTRODUCERE 9
 3. PARTEA I - CONSIDERAȚII GENERALE
 4. CAPITOLUL 1 - STADIUL CERCETĂRILOR PRIVIND AGENȚII PATOGENI LA DEPOZITAREA FRUCTELOR POMILOR SEMINȚOȘI 12
 5. 1.1 Aria de răspândire a speciilor pomacee 12
 6. 1.2 Cerințe în timpul depozitării 13
 7. 1.3 Deprecierea și alterarea fructelor după recoltare 13
 8. 1.4 Principalii agenți patogeni care produc boli în timpul depozitării 16
 9. 1.5 Metode de combatere a bolilor care apar după recoltare 18
 10. CAPITOLUL 2 - CADRUL NATURAL ȘI DE ORGANIZARE AL STAȚIUNII DE CERCETARE,,VASILE ADAMACHI 22
 11. 2.1 Așezarea geografică 22
 12. 2.2 Cadrul organizatoric 23
 13. 2.3 Relieful 24
 14. 2.4 Solul 24
 15. 2.5 Clima 25
 16. 2.6 Temperatura 25
 17. 2.7 Precipitațiile 25
 18. 2.8. Regimul eolian 25
 19. PARTEA A - II- A CONTRIBUȚII PROPRII
 20. CAPITOLUL 3 - IMPORTANȚA ȘI SCOPUL STUDIERII TEMEI 28
 21. 3.1. Importanța temei 28
 22. 3.2 Scopul studierii temei 30
 23. CAPITOLUL 4 - MATERIALUL ȘI METODA DE CERCETARE 31
 24. 4.1 Materialul analizat. Descrierea fructelor prelevate 31
 25. 4.1.1 Malus domestica L. (mărul) 31
 26. 4.1.2 Pyrus communis L. (păr cultivat) 33
 27. 4.1.3 Cydonia oblonga Mill. (gutui) 34
 28. 4.2 Metoda de cercetare 35
 29. 4.2.1 Prelevarea probelor 35
 30. 4.2.2 Analize de laborator 36
 31. CAPITOLUL 5 - REZULTATE OBȚINUTE ȘI INTERPRETAREA LOR 38
 32. 5.1 Rezultate obținute privind speciile de micromicete identificate pe fructele de Pyrus communis (păr) 38
 33. 5.2 Rezultate obținute privind speciile de micromicete identificate pe fructele de Cydonia oblonga (gutui 39
 34. 5.3 Rezultate obținute privind speciile de micromicete identificate pe fructele de Malus domestica (măr) 41
 35. 5.4 Descrierea micromicetelor identificate la pomii semințoși în timpul depozitării 44
 36. 5.4.1 Alternaria spp. 44
 37. 5.4.2 Botrytis cinerea 45
 38. 5.4.3 Cladosporium spp. 46
 39. 5.4.4 Fumago vagans 47
 40. 5.4.5 Monilinia fructigena 48
 41. 5.4.6 Penicillium spp. 49
 42. 5.4.7 Rhizopus stolonifera ( syn. Rhizopus nigricans Ehrh ) 51
 43. CAPITOLUL 6 - CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 53
 44. BIBLIOGRAFIE 55

Extras din licență

INTRODUCERE

Ponderea pe care o ocupă cultura fructelor pomilor semințoși în economia mondială se datorează în principal rolului pe care îl au acestea în alimentația omului, în ameliorarea condițiilor de trai precum și în sporirea veniturilor în cazul celor care le cultivă. Mărul reprezintă una dintre cele mai importante specii de semințoase atât pe plan mondial cât și național.

Producția de fructe poate fi diminuată și în același timp depreciată în primul rând de către unii agenți patogeni în livezi în perioada de formare, creștere și maturare, cât și după recoltare în timpul depozitării (Hatman M., Ulea E., Badii I., 1998).

Deprecierea fructelor reprezintă un proces normal în timpul depozitării dar stadiul degradărilor depinde de condițiile prezente. Respectarea regulilor care se impun pentru a preveni contaminarea fructelor conduc la o producție ridicată din punct de vedere calitativ respectiv cantitativ. Dintre agenții patogeni de depozitare mai comuni pe fructe îi putem aminti pe Alternaria spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., și Penicillium spp. și care pe lângă pierderile de recoltă, acești patogeni mai sunt responsabili de producerea de micotoxine (Zain, 2011).

Micotoxinele sunt considerate substanțe naturale, metaboliți secundari care apar în timpul dezvoltării ciupercilor parazite la plante în câmp sau depozit, plante ce pot să fie utilizate mai apoi în hrana oamenilor și a animalelor, acestea având efect negativ asupra oamenilor și a sănătății animalelor domestice (Groza R., 2015).

Producerea de micotoxine nu prezintă un motiv bine cunoscut. Micotoxinele nu sunt necesare nici creșterii, nici dezvoltării ciupercilor dar unele dintre efectele produse provoacă în rândul oamenilor probleme de sănătate. În cazul unui sistem imunitar slăbit care nu prezintă o specificitate la o toxină, micotoxinele pot să producă alergii sau iritații iar în final chiar moartea.

Aplicarea de pesticide reprezintă o metodă benefică prin care se poate ține gradul de dăunare a patogenilor la un nivel cât de cât acceptabil dar utilizarea abuzivă a acestora poate genera o serie de modificări negative. O utlizare abuzivă a pesticidelor poate conduce la o creștere a incidenței cancerului dar și a altor boli prin prezența reziduurilor toxice din fructele pe care le consumăm.

Unii cercetători au propus aplicarea de abordări biologice care includ folosirea de compuși naturali, astfel că practicile culturale și biotehnologia vor fi folosite pentru formularea de noi metode de control ale bolilor (Odeh, 2006 ).

PARTEA I

CONSIDERAȚII GENERALE

CAPITOLUL 1

STADIUL CERCETĂRILOR PRIVIND AGENȚII PATOGENI LA DEPOZITAREA FRUCTELOR POMILOR SEMINȚOȘI

1.1 Aria de răspândire a speciilor pomacee

Pomicultura reprezintă una dintre principalele ramuri horticole și se ocupă cu cercetarea, studiera și cunoașterea particularităților biologice și ecologice ale speciilor pomicole, având ca obiectiv stabilirea unor măsuri tehnologice corespunzătoare, în scopul obținerii unor recolte mari, constante și de calitate superioară (Instrate M., 2009).

Pomicultura ocupă în prezent o suprafață de aproximativ 90 mil. ha, adică 6,4% din arealul agriculturii (1400 mil. ha). Realizându-se o analiză pe o perioadă mai lungă de timp, s-a constatat că producțiile speciilor pomacee au crescut pe măsură ce suprafața culturilor s-au extins.

Cercetările realizate în perioada 1995-2000 au scos în evidență faptul că circa 70% din producția speciilor pomacee este reprezentată de 3 specii: bananierul, portocalul și mărul. Specia Malus domestica (mărul) determină creșterea producției speciilor pomacee pe plan mondial furnizând 50 % din producția totală de fructe fiind urmată de păr (17%).

Europa prezintă o creștere continuă în ceea ce privește producția de mere de la an la an dar Asia este continentul care primește titlul de primul producător mondial, la nivelul anilor 2009 înregistrând o producție de 43.422 mii t.

România față de alte țări prezintă pierderi mari în ceea ce privește suprafața și producția de pomacee datorită defrișărilor care s-au înregistrat după 1990. Cercetarea pomicolă în România a scăzut considerabil în ultimii 23 de ani, astfel, numărul institutelor și stațiunilor de cercetare publice în număr de 26 înainte de 1990 au ajuns la doar 8 în 2013. Suprafața mare a arealelor pomicole în mediul rural (peste 84,7%) determină o infrastructură deficientă, un impact negativ asupra dezvoltării economice cât și a dezvoltării sectorului pomicol.

În 2019, producția totală de mere în Europa a fost de 10.626.790 t iar România a ocupat locul al 7-lea prezentând o producție de - 26 % față de anul 2018 (date FAO).

Bibliografie

1. Barnett H. L, 1969. Illustrated genera of imperfect fungi. 2nd Edition, Burgess Publishing, Mineneapolis

2. De-Wei Li, 2016. Biology of Microfungi. Editura Springer International, Elveția

3. Florea A. M, 2019. Fitopatologie. suport de curs, Iași

4. Florea A. M., Ulea E., (2019), Îndrumător practic de fitopatologie, Editura Ion Ionescu de la Brad, Iași

5. Groza R. A., 2015. CERCETĂRI PRIVIND EFECTUL TRATAMENTELOR CONVENȚIONALE ȘI NECONVENȚIONALE ASUPRA PRINCIPALILOR PATOGENI AI MERELOR DEPOZITATE. Rezumat al tezei de doctorat, Cluj-Napoca

6. Hatman M., Ulea E., Badii I., 1998. Micromicete parazite și saprofite ce produc deprecierea fructelor de măr în perioada de depozitare. USAMV Iași, Lucrări științifice, vol 41, Seria Horticultură, Iași, ISSN 1457-7376

7. Irimia L. M, 2013. Controlul și expertiza calității legumelor, fructelor și produselor derivate. Editura Ion Ionescu de la Brad, pp. 55-86, 239-242, Iași

8. Ilișescu Isabela, 2004. Combaterea integrată a agenților patogeni. Editura Pim, Iași

9. Istrate M., 2009. Pomicultură generală. Editura Ion Ionescu de la Brad, pp. 9-15, Iași

10. Lefter G., Minoiu N., 1990. Combaterea bolilor și dăunătorilor speciilor pomicole semințoase. Editura Ceres, pp. 59-61, București

11. Mathur S. B, Kongsdal O., 2003. Common laboratory seed health testing methods for detecting fungi. First Edition, International Seed Testing Association

12. Odeh Mohammed Ibrahiem Ahmad, 2006. Biological Control of Gray Mold, Blue Mold & Rhizopus Soft Rot on Grape, Pear, Kiwi, Strawberry by Trichoderma harzianum. Doctoral Dissertation

13. Roman I., Ropan G., 2008. Pomicultură generală. Editura AcademicPres, pp. 149-150; 233-234,Cluj-Napoca

14. Sîrbu C., Paraschiv L., 2005. Botanică sistematică. Editura Ion Ionescu de la Brad, pp. 206-207, Iași

15. Sonea V., Liacu A., Popescu M., 1968. Pomicultură. Editura Didactică și Pedagogică, pp. 9-11 ; 25-27, București

16. Xiao C.L., Kim Y.K., 2008. Postharvest fruit rots on apples caused by Botrytis cinerea, Phacidiopycnis washingtonensis and Sphaeropsis pyriputrescens. Departament of Plant Pathology, Washington, State University

17. Wennecker M., Bart P.H.J. Thomma, 2020. Latent postharvest pathogens of pome fruit and their management: from single measures to a systems intervention approach. Eur J Plant Pathol, 156:663- 681

18. Wisnieweski M. E., Wilson C.L., 1997. Biological Control of Postharvest Disease of Fruits and Vegetables : Recent Advances. Hortscience, Vol. 27 (2)

19. Williamson B., Tudzynski B., Tudzynski P., Jan A. L. Van Kan, 2007. Botrytis cinerea : the cause of grey mould disease. Molecular Plant Pathology, 561-580

20. Zain M. E., 2011. Impact of mycotoxins on humans and animals. Journal of Saudi Chemical Society, 15:129- 144.

21. ***https://www.appsnet.org/Publications/Brown_Ogle/33%20Postharvest%20diseases%20(LMC&GIJ).pdf (accesat la 17.11.2020)

22. ***https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521418300474 (accesat la 30.11.2020)

23. https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghidboli.pdf (accesat la 06.04.2021)

24. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521418300474?via%3Dihub (accesat la 14.04.2021)

25. https://bsppjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1046/j.1365-3059.2000.00437.x ( accesat la 05.04.2021)

26. https://www.academia.edu/9558297/DEPOZITAREA_SI_VALORIFICAREA_FRUCTELOR_SI_LEGUMELOR_PRINCIPALELE_OPERATII_CARE_ALCATUIESC_FLUXUL_TEHNOLOGIC_AL_DEPOZITARII (accesat la 11.11.2021)

27. https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/Ghid_semintoase_mai_iunie_2019.pdf (ultima accesare la 16.03.2021)

28. https://jcm.asm.org/content/53/9/2990 (accesat la 07.04.2021)

29. https://extension.psu.edu/stone-fruit-disease-rhizopus-rot?fbclid=IwAR3kwgeJxGGd8z7QgHRF1tdc1KJo8p9QgnYEluXyff2lHOT8NVj6KUZLXGU (accesat la 11.04.2021)

30. https://mycology.adelaide.edu.au/descriptions/hyphomycetes/penicillium/ (accesat la 10.04.2021)

31. https://drfungus.org/knowledge-base/penicillium-species/ (accesat la 10.03.2021)

32. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0007153665800572 (accesat la 12.03.2021)

33. https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/monilinia-fructigena (accesat la 10.04.2021)

34. https://www.researchgate.net/publication/346915518_The_fruit_microbiome_A_new_frontier_for_postharvest_biocontrol_and_postharvest_biology (accesat la 14.05.2021)

Preview document

Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 1
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 2
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 3
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 4
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 5
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 6
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 7
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 8
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 9
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 10
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 11
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 12
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 13
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 14
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 15
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 16
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 17
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 18
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 19
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 20
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 21
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 22
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 23
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 24
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 25
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 26
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 27
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 28
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 29
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 30
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 31
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 32
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 33
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 34
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 35
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 36
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 37
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 38
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 39
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 40
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 41
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 42
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 43
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 44
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 45
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 46
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 47
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 48
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 49
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 50
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 51
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 52
Studiu privind biologia și morfologia micromicetelor la fructele pomilor semințoși în timpul depozitării - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Studiu privind biologia si morfologia micromicetelor la fructele pomilor semintosi in timpul depozitarii.docx

Ai nevoie de altceva?