Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 9251
Mărime: 2.31MB (arhivat)
Publicat de: Tiberiu Marton
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I CADRUL GEOGRAFIC
 3. CAPITOLUL II ISTORICUL CERCETĂRILOR
 4. CAPITOLUL III STRATIGRAFIA
 5. 1. Volhinianul – Consideraţii generale
 6. 2. Volhinianul din zona Pătrăuţi
 7. 3. Consideraţii biostratigrafice
 8. 4. Consideraţii sedimentologice şi paleoecologice
 9. CAPITOLUL IV TECTONICA
 10. CAPITOLUL V PALEONTOLOGIE
 11. CAPITOLUL VI CONCLUZII
 12. BIBLIOGRAFIE ,

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrarea are drept scop studiul depozitelor volhiniene din zona Pătrăuţi.

Cercetările noastre au cuprins două etape distincte. În prima etapă (vara anului 2002) am fost pe teren de unde am prelevat probe pentru analiza microfaunei, am colectat macrofosile şi am urmărit particularităţile litologice.

A doua etapă am efectuat-o în cadrul Catedrei de Geologie – Paleontologie a Facultăţii de Geografie şi Geologie.

În urma studierii materialului am stabilit litologia, am determinat macro şi microfauna şi în final am elaborat lucrarea, consultând literatura de specialitate.

Pe această cale aduc mulţumiri D-nei prof. dr. Bica Ionesi şi îndrumătorului de proiect asist. Drd. Viorel Ionesi pentru ajutorul acordat în redactarea proiectului de licenţă.

CADRUL GEOGRAFIC

Regiunea pe care o studiem este situată în NV Podişului Moldovenesc. Ea aparţine Podişului Dragomirnei, unitate morfostructurală componentă a Podişului Sucevei (figura 1, după V.Băcăuanu et al, 1992).

Podişul Dragomirnei este străbătut de afluenţi ai Siretului (Grigoreşti, Sălăgeni şi alţii) şi Sucevei (Ruda, Horaiţ, Hătnuţa, Pătrăuţeanca, Dragomirna cu Mitocu, Plopeni şi Salcea).

Relieful cu înălţimi în jur de 500 m, parţial împădurit, cu întinse platouri structurale mărginite de cueste şi abrupturi cu frecvente degradări de teren, ca şi numeroasele văi subsecvente, reflectă clar structura şi litologia regiunii.

Flancurile dinspre Siret şi Suceava sunt însoţite însă de 7-8 terase fluviatile, care se extind spre confluenţă, acoperind toată partea sudică a interfluviului, începând din Dealul Căprăriei (454 m), până la Vereşti.

În cadrul Podişului Dragomirnei, în funcţie de relief sunt separate subunităţile: Şaua Bălcăuţi în NV şi Podişul Înalt, în partea centrală şi de SE (V.Băcăuanu et al, 1992).

Şaua Bălcăuţi prezintă un relief sculptural larg ondulat şi văi proprii substratului argilo-nisipos şi cu altitudini obişnuite de 380-400 m. Acestea se prezintă ca o prelungire laterală a teraselor de 30-40 m ale Sucevei şi de 100 m ale Siretului, constituind o suprafaţă de eroziune laterală tipică. (I.Sârcu, 1965; fide Băcăuanu et al,1992).

Racordul dintre Şaua Bălcăuţi şi Podişul Înalt al Dragomirnei se realizează pe linia Grămeşti-Calafindeşti-Grăniceşti.

Bibliografie

Atanasiu I et Macarovici N (1950) – Les sidiments miocẻnes de la partie septentrionale de la Moldavie (depart. De Dorohoi, de Botoşani et de Iaşi), An. com. geol., XXIII

Băcăuanu V. ,Barbu N. ,Pantazică M. ,Ungureanu Al. ,Chiriac D. (1980) – Podişul Moldovei Natură, om, economie. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Buc.

Bresteneskả E (1974) – „Die Foraminiferen des Sarmatiens str.” – Chronostratigraphie und Neostratotypen. Miozän M5 Sarmatien.

Deloffre R şi Genot P. (1982) – Les algues dasycladales du Cenozoique:Bull. Centres Rech. Explor.-Prod.;Elf-Aquitqine Mem.4: 1-274, 20 pls.

Didkovski V.I. , Z.N. Satanovkaia (1970) – Foraminiferî mioţena ucrainî . Izd. „ Naukona Dumka”.

Foetterle F.(1870) – Die Verbreitung der sarmatischen Stufe ( Cerithien – Schichten) in der Bukowina und der nördlichen Moldau , Verh. K.K. geol. Rt. , Viena , 16

Ionesi B. (1968) – Stratigrafia depozitelor miocene de platformă dintre Valea Siretului şi Valea Moldovei , Ed. Acad.

Ionesi B. , Ionesi L. , Barbu N. (1971) – Date noi privind vârsta pietrişurilor din partea vestică a Podişului Sucevei , Lucr. Şt. Cadr. Did. , II, Suceava

Ionesi B. , Chintăuan I. (1975) – Studiul ostracodelor Volhiniene de pe Platforma Moldovenească ( sectorul dintre valea Siretului şi Valea Moldovei) , D. S. Inst. Geol., LXI/3

Ionesi B. , Chintăuan I. (1978) – Studiul obstracodelor din Volhinianul Platformei Moldoveneşti (regiunea dintre Valea Sucevei şi Valea Moldovei), An. Muzi, St. Nat. Piatra Neamţ , ser. Geol-geogr , IV

Ionesi B. , Ciobanu M (1978)- Contribuţii la studiul faunei sarmaţiene din Platforma Moldovenească ( Dealul lui Stan-Bozieni) , partea a II- a, An. Muz. Şt. Nt. Piatra-Neamţ, seria geol-geogr, IV

Preview document

Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 1
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 2
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 3
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 4
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 5
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 6
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 7
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 8
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 9
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 10
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 11
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 12
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 13
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 14
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 15
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 16
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 17
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 18
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 19
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 20
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 21
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 22
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 23
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 24
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 25
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 26
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 27
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 28
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 29
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 30
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 31
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 32
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 33
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 34
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 35
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 36
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 37
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 38
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 39
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 40
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 41
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 42
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 43
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 44
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 45
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 46
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 47
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 48
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 49
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 50
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 51
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 52
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 53
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 54
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 55
Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Pătrăuți - Pagina 56

Conținut arhivă zip

 • Studiul Depozitelor Volhiniene din Zona Patrauti.doc

Ai nevoie de altceva?