Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 17563
Mărime: 1.96MB (arhivat)
Publicat de: Gabi S.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Burda
Facultatea de Management Turistic si Comercial
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. Capitolul 1
 3. CARACTERIZAREA MERCEOLOGICA A PRODUSULUI “CALCULATOR”
 4. 1.1 Definirea, Obținerea si principiile de funcționare ale produsului “calculator”
 5. 1.1.1 Oținerea produsului “Calculator”
 6. 1.1.2 Principiile de funționare ale produsului “Calculator”
 7. 1.2 Sortimentul de “Calculatoare”
 8. 1.2.1 Criterii de clasifiacre ale Calculatoarelor
 9. 1.2.2 Tipuri de Calculatoare
 10. 1.3 Caracteristici și defecte de calitate ale Calculatoarelor
 11. 1.3.1 Caracteristici de calitate ale Calculatoarelor
 12. 1.3.2 Defecte de calitate ale Calculatoarelor
 13. 1.4 Ambalarea, Marcarea și Garanția calculatoarelor
 14. 1.4.1 Ambalarea Calculatoarelor
 15. 1.4.2 Marcarea Calculatoarelor
 16. 1.4.3 Garanția Calculatoarelor
 17. Capitolul 2
 18. PIAȚA CALCULATOARELOR IN ROMANIA
 19. 2.1 Contextul economic, cererea si oferta pieței Produsului “Laptop”
 20. 2.1.1 Contextul economic al pieței Laptop-urilor
 21. 2.1.2 Caracteristici si particularitati ale pieței produsului “Laptop”
 22. 2.2 Cererea de Laptopuri
 23. 2.2.1 Continutul și formele de manifestare ale cererii
 24. 2.2.2 Factori generali si specifici de influenta ai cererii de Laptopuri
 25. 2.3 Oferta de Laptopuri
 26. 2.3.1 Categorii de oferte de Laptopuri
 27. 2.3.2 Particularități ale ofertei de Laptopuri
 28. 2.3.3 Factori de influență ai ofertei de Laptopuri
 29. 2.3.4 Tendințe ale ofertei de Laptopuri
 30. Capitolul 3
 31. ANALIZA COMPARATIVĂ A CALITĂȚII PRODUSULUI „LAPTOP” .
 32. 3.1. Metodologia analizei comparative a calității produselor
 33. 3.1.1. Aplicarea metodei valorilor absolute ale caracteristicilor de calitate
 34. 3.1.2.Determinarea ponderilor de importanță a caracteristicilor de calitate
 35. 3.1.3.Modalități de calcul a indicatorului sintetic (complex) al calității produsului „Laptop”
 36. 3.2. Analiza comparativă a calității unor modele de Laptop-uri
 37. 3.2.1. Prezentarea modelelor de laptop-uri selectate
 38. 3.2.2. Selectionarea, clasificarea si determinarea valorilor principalelor caracteristici de calitate
 39. 3.2.3. Stabilirea ponderilor caracteristicilor de calitate si centralizarea datelor
 40. 3.2.4. Calcularea indicatorului sintetic (complex) al calității produselor analizate.
 41. 3.2.5. Calcularea indicatorului sintetic (complex) al calității și eficienței economice al produselor
 42. 3.3 Interpretarea rezultatelor analizei comparative a calitatii laptop-urilor
 43. 3.3.1 Interpretarea rezultatelor analizei comparative clasice a calitatii
 44. 3.3.2 Interpretarea rezultatelor calculului indicatorului sintetic complex al calitatii si cel al eficientei economice pentru produsul “ Laptop”
 45. CONCLUZII
 46. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Din dorința de-a prezenta într-o formă cât mai elocventă și veridică un produs absolut nelipsit din locuința oricărui individ pornește motivarea alegerii acestei teme.

Motivul pentru care am ales să realizez analiza comparativă pentru laptopuri, este faptul că în România varietatea gamei de laptopuri a crescut în ultimii ani, iar oamenii au început să cumpere în procent din ce în ce mai mare. Laptopurile reprezintă un produs nealimentar.

Tema lucrării o constituie Analiza comparativa a calitatii laptopurilor Apple si cea a laptopurilor standard ce folosesc sistemul de operare Windows pentru a cărei abordări am structurat lucrarea pe trei capitole. Pentru efectuarea analizei comparative privind calitatea laptopurilor, în prima parte s-au prezentat sortimentele și caracteristicile de calitate ale produselor comercializate pe piața românească. Pentru analiza calității prin metoda clasică și metoda indicatorului sintetic al calității și al eficienței economice, au fost selecționate x produse realizate de firme diferite și anume

Prin metoda indicatorului sintetic al calității și eficienței economice considerăm că se obțin rezultate mai concludente, întrucât fiecare caracteristică de calitate selecționată contribuie la estimarea calității cu anumite ponderi stabilite de specialiști în funcție de importanța caracteristicii respective, la calitatea globală a produsului.Rezultatele obținute s-au centralizat în tabele pentru indicatorul sintetic al calității și pentru indicatorul sintetic al raportului calitate-preț. Din analiza datelor rezultă că produsele firmelor nu și-au menținut aceeași ordine, ceea ce arată o slabă corelare a calității cu prețurile de vânzare.

Se discuta în primul capitol, Caracterizarea merceologica a produsului „Calculator”, despre aspectele teoretice referitoare la calculatoare , cu accent pe definire, sortiment, tehnologie de fabricare, caracteristici de calitate ale calculatoarelor. Sunt prezentați principalii factori care determină variația caracteristicilor de calitate ale calculatoarelor, ambalarea, marcarea și etichetarea calculatoarelor .

În cel de-al doilea capitol, numit Piața calculatoarelor în România, sunt prezentate contextul economic, caracteristicile și particularitățile pieței calculatoarelor, cererea calculatoarelor dar și oferta de calculatoare.Pe parcursul capitolului sunt descrise conținutul și formele de manifestare a cererii dar și factorii de influență ai acesteia. Tot în cadrul acestui capitol sunt ilustrate categoriile de oferte și poziționarea mărcilor pe piață în toate segmentele de preț. Ulterior sunt sintetizați factorii de influență ai pieței calculatoarelor. La finalul capitolului sunt prezentate tendințele pieței calculatoarelor.

Piața calculatoarelor din România este în continuă creștere, consumatorii având o permanentă deschidere față de noutățile care apar pe piață. Piața calculatoarelor din România s-a dezvoltat continuu, evoluând atât ca aspect exterior, calitate cât și din punct de vedere al diversității gamei sortimentale. În ultimul timp românii au început să devină din ce în ce mai exigenți. Producătorii trebuie să se adapteze unor cerințe și nevoi diversificate adoptând ca strategie dezvoltarea extensivă. Formele de promovare sunt variate, pentru a atrage o cât mai mare clientelă: anunțuri publicitare în reviste, spoturi publicitare pentru televiziune și radio, promovarea vânzărilor (vânzarea grupată, reduceri de preț), publicitate la raft. Producătorii s-au adaptat revoluției tehnologice, calculatoarele apărând mai nou și în magazinele online.

Având la dispoziție o gamă tot mai largă de produse, consumatorii devin din ce în ce mai pretențioși, având gusturi din ce în ce mai sofisticate. Românii, conservatori, sunt fideli mărcilor puternice ce oferă un bun raport calitate - preț. Ei se orientează spre mărcile de o calitate ridicată și în care au mare încredere. Acest lucru denotă faptul că un avantaj competitiv esențial îl poate constitui și capitalul emoțional. Alți factori importanți ce pot modifica volumul vânzărilor sunt veniturile populației, prețul produselor, preferințele consumatorilor, percepțiile acestora asupra produselor existente pe piață precum și caracteristicile.

Al treilea capitol, intitulat Analiza comparativă a calității laptopurilor va contine 3 subcapitole și anume: o parte teoretică, Metodologia analizei comparative a calității , o parte practică, Analiza comparativă a calității unor modele de laptopuri, efectuată pe un număr de 5 produse dar si o parte interpretativa a rezultatelor. Au fost selecționate 5 mărci diferite de laptopuri pentru comparație și anume

Un aspect foarte important deoarece datele extrase din analiza comparativă a produselor pot conduce la formularea unor concluzii deosebit de interesante.

Bibliografie

1. Burda Alexandru, Logistica și distribuția mărfurilor,Ediția a VI-a,București, Editura Pro Universitaria; 2018

2. Bologna N, Bărbulescu G. Burda Alexandru , Merceologie I, II, Metode și tehnici de determinare a calității, Editura Univers, București

3. Bologna N., Burda Alexandru., Merceologie, Editura Univeritara, București, 2005

4. Mardar Anca , Neacșu Andreea ,Merceologie nealimentară, Editura Univers, București, 2000

5. Redes Alexandru, Pleșă Doru Alexandru , Raducanu Ileana , Petrescu Viorel, Merceologie industrială, Editura Eficient, București, 1999

6. Stanciu Ion, Schileru Ion, Serbulescu Luminiță, Onete Bogdan, Atanasie Anca, Analiza comparativă a calității mărfurilor; Studii de caz, Editura Oscar Print, București, 2003

7. Stanciu Ion, Paraianu Elena, Schileru Ion, Merceologie : Calitatea și sortimentul mărfurilor nealimentare , Editura OscarPrint, București, 2003

8. Stanciu Ion, Calimetrie,Editura Oscar Print, București, 2001

9. Bonoiu Ionuț, Cererea de laptop-uri pe piața Românească, 2009, disponibil la http://www.zf.ro/cerere-produse-electronice/

10. Cuncea Cristina, Primele laptop-uri din România, 2007, disponibil la http://www.zf.ro/primelelaptop-uridinRomânia

11. Mihalache Ionuț, Cum funcționează laptop-urile 2011, disponibil la

http://www.electrok.ro/cum-functioneaza-lucrurile//

12. Olaru Marian, Tipuri de laptop-uri 2008, disponibil la http://www.topten.info.ro/cateogorii de laptop-uri

13. Prislan Tone, Caracteristicile pieței laptop-urilor, 2013, disponibil la http://www.zf.ro/caracteristicile piețeilaptop-urilor/

14. Radu Alin, Criterii de clasificare a laptop-urilor, 2008, disponbil la http://www.topten.info.ro/clasificare-laptop-uri/

15. Stan Alexadru, Economie de piață, 2016, disponibil la http://www.news.ro/economie-de-piata.html

16. Stejar Alexandru, Aspecte privind activitatea comercială a pieței produsului laptop, disponibil la http://www.money.com/activitate-comerciala-piata-laptop-urilor/

17. ***Merceologie și comerț, Etichetarea produselor nealimentare, 2012, disponibil la https://conspecte.com/Comerț/aspecte-specifice-privind-etichetarea-marfurilor-in-cadrul-uniunii-europene.html

18. ***Prospectul firmei Apple, 2019 disponibil la http://www.apple.com/laptop-uri.html

19. ***Prospectul firmei Asus, 2019 disponibil la http://www.asus.com/ laptop-uri.html

20. ***Prospectul Firmei Sony, 2019 disponibil la http://www.sony.com/ro/laptop-uri

21. ***Prospectul firmei Acer, 2019 disponibil la https://www.acer.com/ro/lp/

22. ***Prospectul firmei Lenovo, 2019 disponibil la https://www.lenovo.ro//lp/

Preview document

Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 1
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 2
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 3
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 4
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 5
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 6
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 7
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 8
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 9
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 10
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 11
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 12
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 13
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 14
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 15
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 16
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 17
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 18
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 19
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 20
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 21
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 22
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 23
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 24
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 25
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 26
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 27
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 28
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 29
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 30
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 31
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 32
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 33
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 34
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 35
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 36
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 37
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 38
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 39
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 40
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 41
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 42
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 43
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 44
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 45
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 46
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 47
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 48
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 49
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 50
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 51
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 52
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 53
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 54
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 55
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 56
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 57
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 58
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 59
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 60
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 61
Analiza comparativă între calitatea laptopurilor Apple și cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows - Pagina 62

Conținut arhivă zip

 • Analiza comparativa intre calitatea laptopurilor Apple si cea a laptopurilor care folosesc sistemul de operare Windows.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?