Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 37238
Mărime: 306.43KB (arhivat)
Publicat de: Teodo A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.dr. Ana Maria Lăzărescu
Facultatea de Asistenta Sociala si Sociologie
Universitatea "Petre Andrei", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE . Pag. 2
 2. Capitolul 1. Familia . Pag. 4
 3. 1.1. Definirea, conceptul și clasificarea familiei ... Pag. 4
 4. 1.2. Tipuri de familie . Pag. 6
 5. 1.3. Funcțiile familiei Pag. 7
 6. 1.4. Modele familiale .. Pag. 18
 7. Capitolul 2. Disoluția familiei prin divorț ...Pag. 20
 8. 2.1. Considerații generale asupra divorțului Pag. 21
 9. 2.2. Cauze generale ale divorțului . ..Pag. 23
 10. 2.3. Etapele disoluției căsătoriei ..Pag. 24
 11. 2.4. Factorii determinanți ai divorțului Pag. 26
 12. 2.5. Influențele divorțului asupra relațiilor în cadrul familiei ..Pag. 28
 13. Capitolul 3. Efectele divorțului asupra copilului .. ..Pag. 32
 14. 3.1. Adolescența - perioadă caracterizată de mari transformări ..Pag. 33
 15. 3.2. Periodicitatea adolescenței, caracteristici ale acestei vârste .Pag. 35
 16. 3.3. Teorii psihologice și sociologice cu privire la adolescență ..Pag. 40
 17. 3.4. Efecte ale divorțului asupra copilului ...Pag. 46
 18. 3.5. Efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii ...Pag. 53
 19. 3.6. Intervenția asistentului social în ameliorarea efectelor negative ale divorțului asupra copilului ...Pag. 58
 20. Capitolul 4. Cercetare - factorii care influențează stabilitatea cuplului ..Pag. 61
 21. 4.1. Ipotezele cercetării Pag. 61
 22. 4.2. Cadrul metodologic . .Pag. 64
 23. 4.3. Eșantionul .Pag. 64
 24. 4.4. Activitatea de teren ...Pag. 65
 25. 4.5. Concluzii ale cercetării .Pag. 84
 26. Bibliografie . Pag. 88

Extras din licență

INTRODUCERE

Starea actuală a societății îl determină pe fiecare membru al ei să reflecteze adânc asupra schimbărilor ce se produc atât în societate, cât și în viața lui personală. Dramatismul acestor schimbări, viteza cu care ele se produc, incertitudinea și caracterul contradictoriu al proceselor social-economice și politice fac ca personalitatea să-și revizuiască locul ei în societate și să-și schimbe modul de viață cu care se obișnuise.

Divorțul este un fenomen psiho-social complex ce constă în destrămarea vieții de familie, eveniment cu profunde implicații sociale, majoritatea cu o rezonanță negativă pentru membrii cuplului destrămat și participanții la viața socială în general. Consecințele acestui fenomen are repercusiuni atât la nivelul macrosocialului reprezentat de societate, cât și la nivelul microsocialului reprezentat de familie.

Familia a devenit un factor mai puțin competent și dispus să realizeze educația copiilor. Dezvoltarea intelectuală, emoțională, morală și spirituală a copilului se intensifică dacă el are parte de dragoste, și dimpotrivă, dezvoltarea sa în toate aceste domenii va avea de suferit dacă nevoia de dragoste nu-i este satisfăcută.

Cuplurile care se căsătoresc astăzi așteaptă să obțină prin căsătorie fericire personală, în vreme ce cuplurile din generațiile precedente erau în general mulțumite dacă partenerul se comportă satisfăcător, ca stăpân al casei sau întreținător de familie. În sânul familiei, copiii trăiesc senzația de echilibru și stabilitate, iar viitorul familiei precum și al fiecărui membru al ei este proiectat cu încredere și optimism. Din păcate întâlnim cazuri frecvente de familii în care echilibrul este zdruncinat și relațiile dintre membrii familiei sunt alterate. Cauzele care generează traumele familiale în condițiile societății sunt multiple. Fiind considerată spațiul celor mai profunde relații afective, familia este și cel mai activ centru de agresivitate, pentru că oricine în familie își dezvăluie adevărata față a personalității (Bandura A., 1969, pp.4-5)

Am optat pentru această temă în virtutea importanței pe care o au consecințele divorțului asupra evoluției adolescentului ca viitor adult. Mai mult decât divorțul în sine îl afectează, conflictele și tensiunea permanentă existente în familie în perioada pre-divorțului, precum și în perioada post-divorțului (în anumite cazuri), neînțelegerile dintre părinți, lipsa de comunicare, toate acestea au un efect nefast asupra dezvoltării psihocomportamentale a adolescentului.

Dezorganizarea familiei prin divorț reprezintă unul dintre cele mai dramatice evenimente care intervin în viața unui cuplu, un moment fundamental de criză și de ruptură, datorat acumulării treptate a unor frustrări și a unor conflicte care nu și-au putut găsi rezolvarea decât prin separarea definitivă a celor doi soți. Indiferent de vârsta partenerilor de cuplu, divorțul reprezintă un „moment de răscruce” al existenței lor, care afectează atât resursele economice, proiectele de viitor sau stilul de viață, dar mai ales determină schimbări drastice în plan spiritual și afectiv, cu consecințe traumatice pentru toți membrii familiei, dar în primul rând pentru copiii proveniți din familia respectivă.

În ceea ce privește motivele care determină desfacerea căsătoriei, acestea pot fi extrem de diferite în raport cu vârsta partenerilor, status-ul lor economic și socio-profesional, resursele lor spirituale, precum și experiența și durata vieții lor de cuplu. În marea majoritate a cazurilor, aceste motive au la bază resentimente puternice, conștientizarea faptului că relațiile maritale au ajuns într-un punct critic, au devenit stresante, intolerabile și degradante, încât divorțul devine unica soluție posibilă pentru ambii soți.

Ca eveniment familial, divorțul nu reprezintă începutul unui conflict, ci dimpotrivă finalizarea și calmarea unor conflicte manifeste și latente care au erodat treptat viața maritală, constrângând, cel puțin pe unul dintre parteneri să ia o decizie în acest sens. Pentru ambii soți, divorțul oferă anumite recompense, dar va solicita totodată și anumite costuri. Viața unui adolescent poate fi perturbată și influențată în sens pozitiv sau negativ, într-un moment sau altul, de evenimentele care se petrec în cadrul familiei. Unele dintre aceste evenimente pot trece aproape neobservate prin viața adolescentului fără a-i marca existența, în schimb altele pot provoca traume profunde afectându-i în pronfunzime propriile trăiri. Un astfel de eveniment care aduce transformări majore în viața adolescentului îl reprezintă divorțul părinților. Relațiile dintre soți au un rol important: armonia și înțelegerea dintre părinți se vor răsfrânge într-un mod benefic asupra formării adolescentului ca viitor adult, în vreme ce neînțelegerile urmate de certuri și insulte îl vor marca în mod negativ în experiențele sale viitoare.

În consecință problematica divorțului este o temă de interes major la nivelul societății actuale, cu repercusiuni multiple atât asupra întregului climat familial per ansamblu, cât și asupra fiecărui membru în parte, în special asupra copiilor care sunt profund marcați de ruptura dintre părinții lor.

Bibliografie

- Anthony Giddens, 2001, Sociologie, Editura BIC ALL, București

- Bandura A., 1969, Principles of behavior modification, Editura Holt, Reinehart&Winston, New York

- Banciu P.D., Rădulescu M.S., Voicu M., 1987, Adolescenții și familia, Editura Științifică și Enciclopedică, București

- Banciu P.D., Rădulescu M.S., Voicu M., 1985, Introducere în sociologia devianței, Editura Științifică și Enciclopedică, București

- Băran-Pescaru Adina, 2004, Familia astăzi. O perspectivă sociopedagogică, Editura Aramis, București

- Brown C.A., Feldberg E.M.Fox, Lifetime J.,1976, Divorce: Chance of a New Lifetime, în Journal of Social Issues, 32, no. 1

- Bumpass Larry, Castro Teresa Martin, Sweet James, 1991, The Impact of Family Background and Early Marital Factors în Marital Disruption, Editura Sage Publications, Newbury Park

- Burgess Ernest W., Conttrell Leonard S., Predicting success or failure in marriage, Editura Prentice-Hall, New York, 1939

- Ciobanu V.M., 1997, Tratat teoretic și practic de procedură civilă, Editura Național, București

- Codul Familiei 2007 actualizat 2016

- Codul Civil 2009 actualizat 2016

- Cod de Procedură Civilă 2009 actualizat 2016

- Debesse M. (coord.), 1970, Psihologia copilului de la naștere la adolescență, Editura Didactică, București

- Erikson E., 1953, Chilhood and Society, New York

- Filipescu Ion P., 2000, Tratat de dreptul familiei, Editura All Beck, București

- Filipescu Ion P. apud. Voinea Maria, 2000, Sociologia generală și juridică, Editura Sylvi, București

- Georgescu Maria-Ana, 2005, Sociologie, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca

- Grosu Nicolae, 2000, Desfacerea căsătoriei prin divorț și partajul bunurilor comune, Editura Hamangiu, București

- Iluț P., 1996, Familia și gospodăria, în Rotariu T., Iluț P., coord. Sociologie, Editura Mesagerul, Cluj-Napoca

- Kalter Neil, 1987, Young children of Divorce: Depressed, Editura York, New York

- Legea nr. 201/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

- Mihăilescu Ioan, 1999, Familia în societățile europene, Editura Universității din București, București

- Mihăilescu Ioan, 2003, Sociologie generală. Concepte fundamentale și studii de caz, Editura Polirom, Iași

- Mitchell A., 2000, Children in the middle - Living trough divorce, Editura Tavistock, London

- Mitrofan Iolanda, 1991, Familia de la A la Z - mic dicționar al familiei, Editura Științifică, București

- Mitrofan Iolanda, Ciupercă Cristian, 1997, Psihologia relațiilor dintre sexe, Editura Alternative, București

- Mitrofan Nicolae, Zdrenghea Voicu, Butoi Tudorel, 1994, Psihologie judiciară, Casa de Editură Șansa, București

- Norton A.J., Glick P.C., 1976, Marital Instability: Past, Present and Future în Journal of Social Issues, 32, no. 1

- Parkinson Lisa, 1993, Separarea, divorțul și familia, Editura Alternative, București

- Rădulescu S., 1994, Sociologia vârstelor, Editura Hyperion, București

- Stoian I., 1980, Educație și sociologie, Editura Didactică și Pedagogică, București

- Stănciulescu Emilia, 1997, Sociologia educației familiale, Editura Polirom, Iași

- Șchiopu Ursula, 2009, Psihologia copilului, Editura România Press, București

- Tessier Roger, Beadry Jean, Savoie Ginette J.,1992, Influence des facteurs psycho-sociaux associés au double statut des meres travailleuses sur leur santé physique et leur bien-etre psychologique, UQAM, Montreal

- Triff R.M., 2007, Desfacerea căsătoriei prin divorț și partajul bunurilor comune, Editura Hamangiu, București

- Thibault J.W., Kelly H.H., 1959, The social Psychology of Groups, John Wiley and Sons, New York

- Voinea Maria, 1993, Sociologia familiei, Editura Universitatea București, București

- Voinea Maria, 1996, Psihologia familiei, Editura Universitatea București, București

- Vizitiu Mihai, 1995, Familia în învățătura Mântuitorului și a Sfinților Apostoli în volumul Familia Creștină azi, Editura Trinitas, Iași

- Wright John, Sabourin Stephane, Boucher Colette, Lussier Yvan, 1993, La consultation conjugale d`orientation sociocognitive în Vivre a deux aujourd`hui, Le Jour Montreal

- Zamfir Cătălin, Vlăsceanu Lazăr, 1999, Dicționar de sociologie, Editura Babel, București

Preview document

Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 1
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 2
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 3
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 4
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 5
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 6
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 7
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 8
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 9
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 10
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 11
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 12
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 13
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 14
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 15
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 16
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 17
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 18
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 19
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 20
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 21
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 22
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 23
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 24
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 25
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 26
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 27
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 28
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 29
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 30
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 31
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 32
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 33
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 34
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 35
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 36
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 37
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 38
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 39
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 40
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 41
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 42
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 43
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 44
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 45
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 46
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 47
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 48
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 49
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 50
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 51
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 52
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 53
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 54
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 55
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 56
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 57
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 58
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 59
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 60
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 61
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 62
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 63
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 64
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 65
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 66
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 67
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 68
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 69
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 70
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 71
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 72
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 73
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 74
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 75
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 76
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 77
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 78
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 79
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 80
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 81
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 82
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 83
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 84
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 85
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 86
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 87
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 88
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 89
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 90
Divorțul - măsuri de prevenire și combatere a efectelor negative asupra copiilor - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Divortul - masuri de prevenire si combatere a efectelor negative asupra copiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Prevenirea conflictelor școală-familie prin consilierea părinților

INTRODUCERE Eliberată de constrângerile politice, educaţia îşi descoperă în mod necesar şi dimensiunea sa de consiliere în interacţiune cu cea de...

Ai nevoie de altceva?