Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita

Licență
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28758
Mărime: 215.18KB (arhivat)
Publicat de: Irinel Nicolae
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Neacşa Florin
ACADEMIA DE POLIŢIE “Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI Catedra de Inginerie şi Situaţii de Urgenţă

Cuprins

 1. SUMMARY 11
 2. INTRODUCERE 12
 3. CAPITOLUL I 13
 4. Inundațiile 13
 5. 1.1. Scurt istoric 13
 6. 1.2. Generalități 15
 7. 1.3. Cauzele producerii inundațiilor 16
 8. 1.3.1. Producerea inundației 16
 9. 1.3.2. Forme de manifestare a inundațiilor 16
 10. 1.3.3. Evitarea efectelor inundațiilor 17
 11. 1.4. Codificarea avertizărilor și alertelor hidrologice 18
 12. 1.5. Notiunea de viitură 19
 13. 1.6. Cauzele naturale de producere a inundațiilor și a viiturilor 20
 14. 1.7. Cauze antropice de producere a inundațiilor și a viiturilor 23
 15. 1.8. Efecte si consecințe ale producerii inundațiilor și viiturilor 24
 16. CAPITOLUL II 27
 17. SITUAȚIA STATISTICĂ A INUNDAȚIILOR LA NIVEL MONDIAL, UNIUNII EUROPENE ȘI PE TERITORIUL ROMÂNIEI 27
 18. 2.1 Inundații reprezentative produse la nivel mondial 27
 19. 2.1.1. Inundaţiile din China iulie-noiembrie 1931 27
 20. 2.1.2. Revărsarea Râului Galben, China“ sept.-oct. 1887 28
 21. 2.1.4. Valul Tsunami din Oceanul Indian – 26 decembrie 2004 29
 22. 2.2. Inundații la nivelul Uniunii Europene 30
 23. 2.3. Inundații pe teritoriul României 32
 24. 2.3.1 Inundaţiile din 2005 33
 25. CAPITOLUL III 35
 26. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENTĂ GENERATE DE INUNDAȚII 35
 27. 3.1. Organizarea sistemului național pentru gestionarea situațiilor de urgentă generate de inundații 35
 28. 3.2. Măsuri de prevenire și de intervenție 37
 29. 3.2.1. Organizarea sistemului informaţional 38
 30. 3.3. Stabilirea pragurilor de apărare 41
 31. CAPITOLUL IV 45
 32. STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ GENERATE DE INUNDAȚII LA NIVELUL JUDEȚULUI IALOMIȚA 45
 33. 4.1. Caracterizarea fizico-geografică şi regimul hidrometeorologic 45
 34. 4.2 Viituri în bazinul hidrografic Ialomiţa - septembrie 2005 46
 35. 4.2.1. Cadrul natural 46
 36. 4.2.2. Situaţia actuală de amenajare cu lucrări hidrotehnice în bazinul hidrografic Ialomiţa 47
 37. 4.2.3. Acumularea Dridu 54
 38. 4.2.4. Acumularea Cotorca I 60
 39. 4.2.5. Acumularea Cotorca II 64
 40. 4.2.6. Acumularea nepermanentă Valea Plopi 68
 41. 4.3. Cauzele producerii inundațiilor 72
 42. 4.4.Caracteristici ale inundatiilor 75
 43. 4.5.Viitura pe fluviul Dunărea în județul Ialomița – martie - iulie 2006 76
 44. 4.6. Situația actuală de amenajare cu lucrări hidrotehnice în bazinul hidrografic Dunărea (județul Ialomița) 76
 45. CONCLUZII: 86
 46. BIBLIOGRAFIE 87

Extras din licență

REZUMAT

În ultimele decenii viața oamenilor pare să fie din ce în ce mai des amenințată de dezastre naturale. Datorită schimbărilor climatice din ultimul secol natura parcă se dezlanțuie tot mai furioasă lăsand în urmă imagini apocaliptice. Pare insă greu de înțeles pentru noi oamenii că ar trebui să începem să respectăm natura deoarece mare parte din aceste dezastre care se produc se datorează activităților întreprinse de om.

O mare importanța și frecvență o constituie inundațiile.În ultima perioadă acestea au făcut pagube semnificative și foarte multe persoane și-au pierdut viața din cauza lor.

Au avut loc inundații semnificative atât la nivelul Uniunii Europene dar și la nivelul țării noastre.

Astfel devine foarte important să intelegem cât mai bine gestionarea situațiilor de urgență la inundații cu tot ce reprezintă aceasta.

Inundațiile afectează în fiecare an județul Ialomița. În acest județ datorită frecvanței mari a producerii inundațiilor au fost create diferite zone de acumulări pentru evitarea inundațiilor.

Cea mai gravă situație la nivelul jud. Ialomița o constiuie orașul Fetești din cauza digului foarte serios deteriorat. Această deteriorare s-a produs datorită oamenilor care au săpat în dig pentru a lua pământ galben pentru construcția locuințelor. Acum, din cauza nesăbuinței lor, aproape în fiecare an le sunt inundate casele.

INTRODUCERE

Prin prezenta lucrare se arată inundația ca fenomen meteorologic devenit extreme pentru zilele noastre ca direct consecință a evenimentelor din ultimii ani.

Am ales această temă tocmai pentru că frecvența cu care se produce acest fenomen a devenit alarmantă. În această lucrare sunt prezentate efectele devastatoare ale inundațiilor și se dorește ca în urma studiilor făcute măcar să nu mai existe pierderi de vieți omenești, modul de acționare si de manifestere pe timpul producerii unui astfel de dezastru, măsurile care trebuiesc luate pentru a evita pe cât posibil pierderile de vieți omenești.

Gradul de noutate al acestei lucrări îl constituie în mare parte studiul de caz realizat la nivelul județului Ialomița. Sunt analizate aici inundații din trecut, modul de intervenție în cazul unei inundații precum și situția delicată la nivelului Municipiului Fetești unde există un dig deteriorat de foarte multă vreme și care necesită înlocuirea lui urgent.

Lucrarea este structurată pe patru capitole

În primul capitol sunt prezentate inundațiile ca fenomen meteorologic cu particularitățile ei, este prezentată notiunea de viitură, cauzele producerii inundațiilor. În al doilea capitol sunt prezentate inundațiile si efectele lor la nivelul țarii noastre, Uniunii europene, la nivele mondial. În al treilea capitol este prezentată modalitatea de gestionare situațiilor de urgența generate de inundații. În al cel de-al patru-lea capitol este realizat un studiu de caz la nivelul judetului Ialomița.

CAPITOLUL I

Inundațiile

1.1. Scurt istoric

În ultimele decenii, numărul dezastrelor meteorologice şi hidrologice a crescut treptat, la nivel planetar fiind afectaţi sute de milioane de oameni, în fiecare an. Este absolut necesar să se înţeleagă vulnerabilitatea şi sensibilitatea comunităţilor umane, pe terrmen scurt şi mediu, la producerea riscurilor hidrometeorologice, necesitatea studiilor interdisciplinare, elaborarea modelelor de evoluţie şi de predicţie a acestora devenind o prioritate. Inundatiile reprezinta dezastrul cel mai frecvent, care se poate produce la diferite scări -de la râurile mari până la cele mici- cu efecte asupra stării mediului, incluzând aici nu numai pagubele economice și dezechilibrele ecologice, ci și numeroasele pierderi de vieți omenești.

` Secetele şi inundaţiile: fenomene hidrometeorologice extreme

Pe sintagma schimbări climatice globale” se înscrie tot mai mult încălzirea globală, cu tendinţa de aridizare pe suprafeţe apreciabile, printre acestea numărându-se şi sudul şi sud-estul României.

Tendinţa de aridizare, manifestată cu precădere în ultimele două decenii ale secolului trecut şi continuată în cel actual, se datorează creşterii temperaturii aerului, asociată cu scăderea cantităţii de precipitaţii. Dar pe acest fond climatic, respectiv secetos, cel puţin pe teritoriul României, se produc şi numeroase inundaţii, provocate de cantitați mari de precipitaţii, care cad în intervale scurte de timp, de ordinul orelor, uneori chiar al minutelor.

O analiză a periodicităţii regimului meteorologic şi hidrologic pe teritoriul României pe 120 de ani (1881-2001) reliefează trei stări de regim: ploios, normal şi secetos, cu perioade cuprinse între 11 şi 20 de ani.

Din consemnările cronicarilor rezultă că viituri catastrofale (inundaţii) s-au produs cu regularitate pe teritoriul României, acestea fiind o consecinţă a climatului temperat continental: în secolul al XVI-lea s-au produs 10 inundaţii de proporţii, în timp ce în secolul al XVII-lea au fost consemnate 19; în secolul al XVIII-lea sunt amintite 26, în secolul al XIX-lea 28, iar în secolul al XX-lea 42. După cum se poate remarcă, frecvenţă inundaţiilor a crescut, în primul rând din cauza schimbărilor climatice, dar şi că o consecinţă a reducerii capacităţii de transport în albiile minore ale arterelor hidrografice, ca urmare a aluvionărilor, a îndiguirilor, a despăduririlor din bazinele de recepţie-colectare şi a diferitelor construcţii în albia majoră.

Bibliografie

1. Avram C. Cristian – Modelarea – simularea managerială a riscurilor şi dezastrelor – Editura Telegrafia, 2009;

2. Avram C.,Popa I., Epure L.- Pregătirea în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, vol. 1, Partea I – Prezentarea situaţiilor de urgenţă, Editura Telegrafia, 2004;

3. Avram C., Popa I., Epure L. - Pregătirea în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, vol. 1, Partea a II a, Managementul situaţiilor de urgenţă, Editura Vox, Bucureşti, 2005;

4. Bălteanu D. - Hazarde naturale şi antropogene Ed. Corint Bucureşti 2000;

5. Marinescu P., 2000, Aspecte privind efectele negative ale inundaţiilor, Hidrotehnica,vol. 45;

6. Musteţea A., 1996, Viituri excepţionale pe teritoriul României. Geneză şi efecte. Teză de doctorat. Academia Română, Institutul de Geografie, Bucureşti;

7. Nemeş L.V., şi colectiv 15 coautori - Managementul Protecţiei Civile în România, Editura Ministerului de Interne, 2003;

8. Popa I., şi colaboratori - Cercetări privind posibilităţile de prevenire şi reducere a pericolelor pentru populaţie, generate de calamităţi naturale (seisme, inundaţii etc.) sau provocate de om: Cercetări INCERC în perioada 1992-1994;

9. Steiner, N., Andriciuc, R. - Managementul apărării împotriva dezastrelor la nivel local, editura MPM Edit Consult Bucureşti 2004;

10. V. Al. Stănescu, R. Drobot – Măsuri nestructurale de gestiune a inundaţiilor, Editura HGA Bucuresti, 2002;

11. Legea Nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind Protecţia Civilă din România;

12. H.G. nr. 1854/2005 Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Management al riscului la inundaţii

13. O.U.G. nr. 21/2004 Privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15 / 2005;

14. Regulament din 12.05.2005 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

15. Regulament din 12.05.2005 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

16. Regulament din 12.05.2005 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

17. Ghid privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului care încadrează Centrul Judeţean de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă determinate de inundaţii;

18. Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii;

19. Raport naţional privind Managementul Dezastrelor – Bucureşti 2006;

20. Gestionarea inundaţiilor – MMGA- Bilanţ 2005 – Plan de acţiune 2006;

21. Metodologia de elaborare a Procedurilor Standard de Operare la nivel local, pentru situaţii de urgenţă generate de inundaţii – Proiect de înfrăţire instituţională între I.G.S.U. România şi THW Germania 2008;

22. Ordinul comun nr. 638/420/2005 al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

23. ISUJ Ialomita- Planul judetean de aparare importiva inundatiilor

24. http://www.igsu.ro/isuj_il.htm

25. www.wikipedia.org

26. http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_protectia_civila_481_2004_republicata_2008.php

27. www.mmediu.ro

28. http://www.zdg.md/stiri/cele-mai-devastatoare-inundatii-din-lume

29. http://www.zperspectivewebdesign.ro/joburi/dezastre.html

30. http://www.primm.ro/europa-sub-ape_382.html

31. http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1227423-jurnalul-national-potopul-din-70.htm

32. http://www.gdo.ro/

Preview document

Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 1
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 2
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 3
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 4
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 5
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 6
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 7
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 8
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 9
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 10
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 11
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 12
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 13
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 14
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 15
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 16
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 17
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 18
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 19
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 20
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 21
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 22
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 23
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 24
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 25
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 26
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 27
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 28
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 29
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 30
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 31
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 32
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 33
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 34
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 35
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 36
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 37
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 38
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 39
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 40
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 41
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 42
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 43
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 44
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 45
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 46
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 47
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 48
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 49
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 50
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 51
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 52
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 53
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 54
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 55
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 56
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 57
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 58
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 59
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 60
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 61
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 62
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 63
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 64
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 65
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 66
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 67
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 68
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 69
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 70
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 71
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 72
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 73
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 74
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 75
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 76
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 77
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 78
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 79
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 80
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 81
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 82
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 83
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 84
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 85
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 86
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 87
Managementul Situațiilor de Urgenta în Cazul Inundațiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • Managementul Situatiilor de Urgenta in Cazul Inundatiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?