Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 7236
Mărime: 1.69MB (arhivat)
Publicat de: Sava Niculescu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 2. Mișcarea permanentă cu suprafață liberă 5
 3. 2.1. Domeniu de clasificare. Clasificări. 5
 4. 2.2. Mișcarea uniformă în canale și conducte 5
 5. 2.1.3. Calculul hidraulic al canalelor 6
 6. 2.3.1. Viteze admisibile 7
 7. 2.3.2. Coeficientul de rugozitate 7
 8. 2.4. Studiul energetic al curenților cu suprafață liberă 8
 9. 2.4.1. Energia specifică a secțiunii. Mișcări lente și mișcări rapide 8
 10. 2.4.2. Criterii pentru recunoasterea stării de mișcare 10
 11. 2.5. Mișcarea neuniformă gradual variată 12
 12. 2.5.1. Variația energiei specifice în lungul curentului 13
 13. 2.5.2. Ecuația diferențială a mișcării gradual variate. Formele curbei suprafeței libere 13
 14. 2.6. Saltul hidraulic 14
 15. 2.7. Trasarea curbei suprafeței libere a apei 17
 16. 2.7.1. Racordarea a două canale 17
 17. 3. Modelarea matematică a curgerii cu suprafață liberă cu ajutorul programului HEC-RAS 21
 18. 3.1. Interfața utilizatorului 21
 19. 3.2. Componente ale curgerii cu suprafață liberă 22
 20. 3.3. Baza teoretică pentru calculele mișcării unidimensionale 23
 21. 3.3.1. Profilele cu suprafață de curgere permanentă 23
 22. 3.3.2. Ecuații pentru calculul în profilele de bază 23
 23. 3.3.3. Împarțirea secțiunilor transversale pentru calculul transportului 25
 24. 3.3.4. Coeficientul Manning (rugozitatea) 26
 25. 3.3.5. Evaluarea energiei cinetice 27
 26. 3.3.6. Calculul pierderii de sarcină pe fundul canalului 28
 27. 3.3.7. Determinarea adâncimii critice 29
 28. 3.3.8. Limitarea curgerii uniforme 30
 29. 4. Modelarea curgerii cu suprafață liberă pe un râu în dreptul unui pod 32
 30. 4.1. Date de bază 32
 31. 4.2. Etape parcurse în realizarea modelului de calcul 32
 32. 4.3. Rezultate obținute 39
 33. 5. Concluzii 55
 34. 6. Bibliografie 56

Extras din licență

1. Introducere

Tema proiectului o reprezintă modelarea matematică a curgerii cu suprafață liberă pe un râu în dreptul unui pod.

Pentru realizarea obiectivului propus, s-a ales o secțiune de râu (Cutaș Mureș), utilizând ca și model de calcul programul HEC-RAS. Canalul Mureș este traversat de tronsonul de autostradă. În acest scop este propus un pod de 3x35 m. Podul are o structură separată cu grinzi prefabricate din beton precomprimat şi post tensionat şi tablier monolitic C35/45, proiectat conform EuroCODE EN1991 şi standardele asociate. Culeele și radierul sunt fabricate in situ din beton armat C30/37. Pentru pile a fost ales C25/30. Fundaţie pe piloţi foraţi cu diametru Φ1.20 m (C25/30), adâncime>12 m.

Debitul cu probabilitatea de depășire de 1% este de 2.00 m3/s, coeficientul de rugozitate a albiei râului a fost ales la 0.045 iar pentru albia minoră la 0.06. Panta hidraulică medie a râului în secțiunea analizată a rezultat 0.05%.

Pe baza acestor date s-a calculat secțiunile transversale ale albiei râului poziționate la diferite distanțe amonte și aval de pod (100, 50, 25 m).

Pe baza secțiunilor transversale, s-au trasat cheile limnimetrice corespunzătoare fiecărei secțiuni în parte, cu scopul de a identifica nivelul apei funcție de debitul de calcul.

2. Mișcarea permanentă cu suprafață liberă

2.1. Domeniu de clasificare. Clasificări.

Mișcarea cu suprafață liberă a lichidelor îmbracă un domeniu foarte larg de probleme practice. Mișcări cu suprafață liberă au loc în canale, în albiile râurilor sau în conducte cu secțiunea parțial plină.

Mișcarea cu suprafață liberă se poate clasifica astfel:

- mișcări uniforme

- mișcări neuniforme - mișcări gradual variate - mișcări lente

- mișcări rapide

- mișcări rapid variate

Mișcările uniforme sunt caracterizate prin linii de curent rectilinii și paralele, viteza medie și adâncimea sunt constante în lungul curentului, iar suprafața liberă este un plan înclinat.

La mișcările neuniforme liniile de curent nu sunt rectilinii și paralele, iar viteza medie variază în lungul curentului.

Mișcarea neuniformă este considerată gradual variată dacă gradul de neuniformitate este relativ redus.

Mișcările rapid variate prezintă neuniformități mari în variația vitezelor sau a liniilor de curent.

2.2. Mișcarea uniformă în canale și conducte

Mișcarea uniformă cu suprafață liberă se poate realiza în albii rectilinii de formă prismatică sau cilindrică.

Aceste condiții sunt îndeplinite de albii artificiale create sub formă de canale, conducte, galerii, jgheaburi, rigole, sanțuri etc.

Adâncimea curentului în mișcare uniformă poartă numele de adâncime normală și se notează cu h0. Panta de așezare a albiei sau conductei poartă numele de panta fundului și se notează cu i. Ea se defineste astfel:

i=-〖dz〗_0/ds=sinθ

în care:

z0 - cota liniei fundului

s - lungimea măsurată de-a lungul curentului

θ - unghiul liniei fundului cu orizontala.

Figura 2.1. Mișcarea uniformă cu suprafață liberă

Bibliografie

Cioc, D. Hidraulică.

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_4.1_Applications_Guide.pdf. (n.d.).

http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS_4.1_Users_Manual.pdf. (n.d.).

Preview document

Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 1
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 2
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 3
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 4
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 5
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 6
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 7
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 8
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 9
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 10
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 11
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 12
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 13
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 14
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 15
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 16
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 17
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 18
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 19
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 20
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 21
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 22
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 23
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 24
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 25
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 26
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 27
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 28
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 29
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 30
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 31
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 32
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 33
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 34
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 35
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 36
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 37
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 38
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 39
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 40
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 41
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 42
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 43
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 44
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 45
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 46
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 47
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 48
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 49
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 50
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 51
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 52
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 53
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 54
Modelarea Curgerii Apei cu Suprafață Liberă pe un Râu în Dreptul unui Pod - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Modelarea Curgerii Apei cu Suprafata Libera pe un Rau in Dreptul unui Pod.docx

Alții au mai descărcat și

Reabilitarea și Modenizarea Sistemului de Alimentare cu Apă a Municipiului Curtea de Argeș

Introducere Obiectivul acestei lucrări îl constituie prezentarea situaţiei existente a Sistemului de alimentare cu apă a municipiului Curtea de...

Amenajarea Torenților

CAP.1 DATE GENERALE 1.1 Bazinul torenţial Tărlungul Superior un bazin de interes economico-social, ştiinţific, didactic şi experimental...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?