Noțiuni de eschatologie iudaică

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 45817
Mărime: 168.26KB (arhivat)
Publicat de: Vasile C.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Belu

Cuprins

 1. 4 / Preliminarii
 2. 5 / Binele și răul
 3. 11 / Fericirea
 4. 16 / Învierea
 5. 27 / Moartea
 6. 36 / Nemurirea sufletului
 7. 49 / Paradisul
 8. 54 / Răsplata și pedeapsa
 9. 67 / Răscumpărarea
 10. 76 / Viața după moarte
 11. 81 / Addenda: Scurt vocabular escatologic
 12. 81 / Gog și Magog
 13. 84 / Olam Ha-Ba
 14. 87 / She’ol
 15. 91 / Gilgul
 16. 93 / Considerații finale
 17. 122 / Bibliografie generală

Extras din licență

Preliminarii

Deși nu oferă nici o idee abstractă cu privire la viața de după moarte și cu atât mai puțin o perspectivă escatologică sistematică, Biblia face referință la - aharit ha-yamim - cuvânt care, de multe ori, are o asemenea conotație. Literal, termenul semnifică „sfârșitul zilelor,” „sfârșitul lumii”, la fel ca și termenul cu origine akkadiană - ina ahrât umi (de la vechiul ina ahriat umi) - , de multe ori scurtat ca ina ahrâti, care semnifică pur și simplu „în viitor” sau „pentru viitor”.

De asemenea, termenul evreiesc be-aharit ha-yamim, poate uneori să însemne „în viitor, în timpul care va urma” (de pildă la Profeți), pentru ca alteori conotația escatologică să nu fie implicită (de exemplu: Deut. 4:30; 31:29; cf. aharit, „un viitor” în Ier. 29:11). În ultimele secole dinaintea distrugerii celui de-al Doilea Templu, a apărut un nou termen cu o strictă semnificație escatologică: kez (qez) ha-yamim, care înseamnă literal „termenul de zile” (Dan. 12:13b; cf. termenul similar et qez „termenul zilelor,” Dan 8:17 ; 11:35, 40; 12:4, 9).

Pentru a descifra ideile escatologice israeliene, unii savanți au analizat conceptele similare ale vechilor vecini, respectiv egiptenii și babilonienii, considerând că ar fi putut exista unele împrumuturi din aceste surse în detaliile secundare ale descrierii condițiilor teribile din perioada escatologică. Totuși, în afara unor concepte generale, comune pentru întregul Orient Apropiat antic, escatologia evreilor nu este debitoarea nici unei influențe până în perioada târzie a așa-numitei literaturi inter-testamentare (Daniel).

Mai multe texte escatologice sunt dificil de datat. În anumite cazuri în care, de pildă, se face trimitere la o profeție pre-exilică potrivit căreia Ierusalimul este deja distrus și poporul iudeu se află în exil, este legitimă suspiciunea că astfel de pasaje ar fi inserate ulterior. Totuși, atunci când lipsesc astfel de indicii, presupunerea potrivită ar fi aceea că textele escatologice în cauză aparțin profetului pre-exilic căruia îi sunt atribuite.

BINELE ȘI RĂUL

În Biblie

Ca o încununare a credinței evreiești în Unicul Dumnezeu, viața este văzută - privită în ansamblu - ca bună, Dumnezeu însuși întărind această concluzie în Gen. 1:10: „toate erau bune foarte”. Într-o perspectivă monoteistă, una din problemele dificile privește existența răului în multiplele sale forme - catastrofele naturale, durerea și chinul în viața omului, răul moral și păcatul - , precum și rolul pe care acesta îl joacă în planul pe care Creatorul l-a pregătit pentru lume!

Această chestiune nu a primit prea multă importanță în cărțile timpurii ale Bibliei, preocupate mai degrabă de stabilirea unor normative etico-religioase. În cărțile mai târzii însă, când statutul individului în raport cu Dumnezeu câștigă o oarecare importanță, devine necesară lămurirea existenței răului într-o lume guvernată de un Dumnezeu omnipotent și milostiv. Ieremia este cel care formulează cel dintâi mult invocata dilemă a prosperității celor răi și a vicisitudinilor întâlnite în viață de cei drepți.

Problema apare, de asemenea, și în cărțile Isaia, Iov sau Psalmi, unde au fost date diferite răspunsuri, ulterior elaborate de talmudiști și filozofi, care însă n-au pomenit vreodată ideea unei recompense cerești ca pe o posibilă soluție.

În literatura Talmudică

Pentru rabinii perioadei talmudice, existența răului într-o lume creată de un Dumnezeu milostiv și iubitor a ridicat o serie de probleme teologice ale căror rezolvări n-au oferit o teodicee coerentă.

Mai întâi, în privința existenței răului, rabini au subliniat că, la fel precum binele, și răul derivă din Dumnezeu. Această insistență a încercat să reducă orice implicație a dualistă, ideea unei zeități separate responsabilă cu apariția răului fiind respinsă cu obstinație de rabini, care spun chiar că „omul ar trebui să-L binecuvânteze pe Dumnezeu pentru existența răului, la fel cum îl binecuvântează pentru bine” (Ber. 33b) și indicând în sprijinul monoteismului versetul „Eu sunt Domnul și nimeni altul! Eu întocmesc lumina și dau chip întunericului, Cel ce sălășluiește pacea și restriștea îi lasă cale” (Isa 45:6-7).

În chestiunea distribuției inechitabile a binelui și răului în lume, socotesc deseori această realitate ca e un mister insondabil și insolvabil în raport cu puterile minții omenești, aducând în sprijin versetul: „Eu voi trece pe dinaintea ta, toată slava Mea, voi rosti numele lui Iahve înaintea ta și cel ce va fii de miluit îl voi milui și cine va fii vrednic de îndurare, de acela mă voi îndura.” (Ex. 33:19), citat în (cf. Ber. 7a).

Alteori sunt avansate soluții explicative vagi sau parțiale precum aceea că se întâmplă ca omul drept care suferă în această lume să nu fie în întregime drept, iar cei răi care prosperă să nu fie complet răi sau, altfel, cel dintâi este posibil să nu fie un descendent al unor oameni drepți, în vreme ce cel din urmă prosperă datorită meritelor părințiilor lui (Ber. 7a).

De asemenea, la originea necazurilor celor drepți se consideră că pot sta ispitele și răutățile prin care diavolii îi pot încerca (Ber. 6a; Gen. R. 84:3). Totuși, explicația cea mai larg răspândită cu privire la suferințele drepților în această lume este aceea că ei îndură pedepse ispășitoare pentru păcatele mărunte, în așa fel încât să se poată bucura de întreaga recompensă în paradis, în timp ce cei răi sunt recompensați în această lume pentru fiecare faptă bună pe care o săvârșesc, astfel încât în lumea ce va veni ei vor culege întreaga măsură a pedepsei pe care o merită (Ber. 4a; Eruv. 19a; Ta’an 11a; Kid. 39b, Avot 2:16; Gen.R 33:1; Yal., Ecles. 978).

Bibliografie

LITERATURĂ TALMUDICĂ:

A. Altmann (ed.), Studii biblice și altele (1963);

A. Buechler, Studies in Sin and Atonement (1928);

A. Marmorstein, The Doctrine of Merits in Old Rabbinical Literature (1920);

A. Marmorstein, Doctrina teologică rabinică veche a lui Dumnezeu, (1927);

E. E. Urbach, Haial, Pirkei Enninot ve-De'ot (1969);

G.F. Moore, Iudaismul, 3 vol. (1949);

K. Kohler, Jewish Theology (1918);

S. Schechter, Aspecte ale teologiei rabinice (1909);

FILOZOFIE ANTICĂ ȘI MEDIEVALĂ EVREISCĂ:

A. Marmorstein, Studii în Teologia Iudaică (1950)

A. Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels (1949);

B.S .Childs, Mit și realitate în vechiul Testament (1962);

E.A. Speiser, în BASOR, 140 (1955);

E.A. Speiser, în Festschrift Johannes Friedrich (1959);

F. Delitzsch, Das Salomonische Spruchbuch (1873)

Guttmann, Philosophies, index, s.v. evil;

G. Vajda, în Archives d'historie doctrinale et litteraire du Moyen Age, 15 (1946).

H. Davidson, Jewish Medieval and Renaissance Studies (1967);

H.A. Wolfson, Philo (1947), index, s.v. evil.

H.H. Rowley (ed.), Studii despre profeții din Vechiul Testament (1950)

H.H. Rowley (ed.), Credința Israelului (1956)

H.L. Ginsberg, VT, 7 (1957);

Husik, Philosophy, index, s.v. Evil, f Problem of; s.v. Immortality;

H. Stack și P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament, 4 (1928), 1928);

H. Blumberg, în Wolfson jubilee volume, I (1965), 165-85.

J. Derenbourg, Oeuvres completes de R. Saadia, 6 (1894);

J. Frazer, Folclorul în Vechiul Testament, 1 (1919);

J. Touzard, în: RB, 7 (1898);

J. Zandee, Moartea ca inamic după concepțiile vechilor egipteni (1960);

J.A. Bailey, în: JBL, 89 (1970);

J.L. McKenzie, în: Studii Teologice, 15 (1954);

K. Kohler, Rai și Iad în religia comparativă (1923);

L. Finkelstein, Fariseii, 2 (1962);

L. F. Burney. Israel's Hope oj Immortality (1909);

L. Jacob, Principiile Credinței Iudaice (1964);

M.R. Lehman, VT, 3 (1953);

N.M. Sarna, Înțelegerea Genezei (1966);

R. Gordis, în JBL, 89 (1970);

R.H. Charles, Escatologia (1963);

S. Horovitz, Die Psychologie bei den juedischen Religionsphilosophen des Mittelalters von Saadia bis Maimuni, 4 vol. (1898-1912);

S.N. Kramer, Iraq, 22 (1960);

S.E; Lowenstamm, EM, 4 (1962);

P. Humbert, Studii despre povestirea paradisului și cădere în Geneză (1940);

Th. C. Vriezen, Orderzoek naar de paradijs-voorstelling bij de oude Semietische volken (1937);

T.H. Gaster, Mituri, legende și obiceiuri în Vechiul Testament (1969);

W. Baumgartner, Zum Alten testament und seiner Umwelt (1959);

W.F. Albright, în: VTS, 4 (1957).

U. Cassuto, în Studii în amintirea lui M. Schorr (1944);

FILOZOFIE EVREIASCĂ MODERNĂ:

A. Altmann și S.M. Stern, Isaac Israeli (1958), index s.v. union;

A. Davies, Antiseiismul și mintea creștină; Criza de conștiință după Auschwitz (1969);

A.H. Friendlander, Înafara vârtejului; Un cititor al literaturii holocaustului (1968);

D. Kaufmann, Studien ueber Salomon ibn Gabirol (1889);

E. Wiesel, Noaptea (1960);

E. Wiesel, Legendele timpului nostru (1968);

E.L. Fackenheim, Cercetarea trecutului și prezentului, (1968);

E.L. Fackenheim, Prezența lui Dumnezeu în istorie: Afirmații iudaice și reflecții filosofice (1970);

F. A. Rothschild, Between God and Man (1959).

G. Vajda, Teologia ascetică a lui Bahya ibn Paquada (1947);

J. Gutmann, Filosofia lui Gabirol (1889);

J. B. Agus, Modern Philosophies of Judaism (1941);

M. Buber, Eclipsa lui Dumnezeu (1952);

M. Friedman, Negarea nimicniciei noastre (1967);

M. Friedman, Martin Buber (1960);

M.Z. Schreiner, în Mi-Mizrah u-mi-Ma’arav, 4 (1889);

R.L. Rubenstein, în D. Cutler, Situația religioasă: 1968 (1968);

R.L. Rubenstein, Imaginația religioasă (1967);

S. Horovity; în: Jahresbericht des juedisch-theologischen Seminars (Breslau, 1906);

S. Pines, în Tarbiz, 27 (1957/58);

W. Herberg, Iudaismul și Omul Modern (1951).

Preview document

Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 1
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 2
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 3
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 4
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 5
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 6
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 7
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 8
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 9
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 10
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 11
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 12
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 13
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 14
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 15
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 16
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 17
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 18
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 19
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 20
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 21
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 22
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 23
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 24
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 25
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 26
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 27
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 28
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 29
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 30
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 31
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 32
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 33
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 34
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 35
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 36
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 37
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 38
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 39
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 40
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 41
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 42
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 43
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 44
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 45
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 46
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 47
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 48
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 49
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 50
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 51
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 52
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 53
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 54
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 55
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 56
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 57
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 58
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 59
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 60
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 61
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 62
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 63
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 64
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 65
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 66
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 67
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 68
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 69
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 70
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 71
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 72
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 73
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 74
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 75
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 76
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 77
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 78
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 79
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 80
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 81
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 82
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 83
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 84
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 85
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 86
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 87
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 88
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 89
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 90
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 91
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 92
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 93
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 94
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 95
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 96
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 97
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 98
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 99
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 100
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 101
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 102
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 103
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 104
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 105
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 106
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 107
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 108
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 109
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 110
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 111
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 112
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 113
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 114
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 115
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 116
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 117
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 118
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 119
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 120
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 121
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 122
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 123
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 124
Noțiuni de eschatologie iudaică - Pagina 125

Conținut arhivă zip

 • Notiuni de eschatologie iudaica.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?