Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 2 fișiere: docx, xlsx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 12772
Mărime: 1.28MB (arhivat)
Publicat de: Marilena H.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: CONF. DR. ING. MIHAI DAIA

Cuprins

 1. Introducere
 2. CAPITOLUL 1 - Date cu caracter general
 3. 1.1. Necesitatea proiectărilor de îngrijire și conducere ..
 4. 1.2. Localizarea studiului ...
 5. CAPITOLUL 2 - Studiul condițiilor stationale în U.P. I Slăvești
 6. 2.1. Analiza condițiilor geologice și geomorfologice ...
 7. 2.2. Analiza condițiilor climatice în U.P. I Slăvești ..
 8. 2.2.1. Regimul termic
 9. 2.2.2. Regimul pluviometric ..
 10. 2.2.3. Regimul eolian
 11. 2.2.4. Caracterizarea generală a climei .
 12. 2.3. Analiza condițiilor edafice
 13. 2.4. Caracterizarea statională ...
 14. CAPITOLUL 3 - Studiul vegetației forestiere din U.P. I Slăvești
 15. 3.1. Caracterizarea generală a arboretelor
 16. 3.1.1. Caracterizarea arboretelor pe tipuri de structura, orgine și proveniență .
 17. 3.1.2. Structura pe specii a arboretelor
 18. 3.1.3. Structura arboretelor în funcție de consistentă ...
 19. 3.1.4. Structura arboretelor în plan vertical ...
 20. 3.1.5. Structura arboretelor în raport cu vârstă .
 21. 3.1.6. Structura arboretelor pe clase de producție
 22. 3.1.7. Structura arboretelor pe etape și stadii de dezvoltare .
 23. 3.1.8. Starea fitosanitară a arboretelor ..
 24. 3.1.9. Structura arboretelor pluriene ..
 25. 3.2. Caracterizarea generală a subarboretului ...
 26. 3.3. Caracterizarea generală a semințișului ..
 27. 3.4. Caracterizarea generală a păturii erbacee ..
 28. 3.5. Raporturi corelative între etajele de vegetație ...
 29. CAPITOLUL 4 - Studiul condițiilor tehnico-economice
 30. 4.1. Zonarea funcțională a pădurii
 31. 4.2. Analiza bazelor organizării amenajistice
 32. 4.3. Analiza rezultatelor obținute prin intermediul intervențiilor executate .
 33. 4.4. Analiza rețelei de transport .
 34. CAPITOLUL 5 - Stabilirea tehnologiei de aplicare a lucrarilor de ingrijire a arboretelor
 35. 5.1. Bazele aplicării lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor .
 36. 5.2. Scopul lucrărilor de îngrijire și alegerea arboretelor de parcurs ...
 37. 5.3. Planificarea decenală a lucrărilor de îngrijire
 38. 5.3.1. Considerații generale ..
 39. 5.3.2. Elaborarea planului decenal de aplicarea a lucrărilor de îngrijire .
 40. 5.3.3. Calculul posibilității de produse secundare ...
 41. 5.3.4. Memoriu justificativ al planului decenal al lucrărilor de îngrijire
 42. 5.4. Tehnologia anuală de aplicare a lucrărilor de îngrijire
 43. 5.4.1. Alegerea arboretelor de parcurs
 44. 5.4.2. Tehnologia de aplicare a lucrărilor de degajări/ depresaj .
 45. 5.4.3. Tehnologia de aplicare a lucrărilor de curățiri ..
 46. 5.4.4. Tehnologia de aplicare a lucrărilor de rărituri ..
 47. 5.4.5. Tehnologia de aplicare a lucrărilor de elagare, emondaj, tăierilor de igiena, îngrijirea marginii de masiv
 48. CAPITOLUL 6 - Evaluarea și eficientă lucrărilor de îngrijire
 49. 6.1. Măsuri tehnice ..
 50. 6.2. Analiza tehnică de rărituri .
 51. CONCLUZII ...
 52. BIBLIOGRAFIE
 53. ANEXE
 54. Harta ocolului silvic cu amplasarea U.P., harta tipurilor de pădure .

Extras din licență

INTRODUCERE

Pădurea reprezintă una dintre cele mai mari bogații ale Terrei, esențială prin funcțiile ei geochimice, antierozionale, pedogenetice, hidrologice, climatice, ecologice, sanitare, estetice și socio-economice și de aceea poporului îi revine obligativitatea de a o proteja și de a o conserva. Pădurea este un bun esențial pentru toate formele de viață de pe Pământ.

Din cauza schimbărilor climatice cu care ne confruntam, care sunt o realitate și efectele acestora se vor intensifica în viitor, trebuie să se facă eforturi pentru adaptarea și găsirea soluțiilor silviculturale durabile. Silvicultura durabila este “cheia satisfacerii nevoilor generațiilor prezente, fară a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.

În acest sens, silvicultura presupune întregul ansamblu de preocupări privind cunoașterea, îngrijirea și crearea de condiții optime pentru o dezvoltare viguroasa și continua a pădurilor.

Prezenta lucrare își propune să urmărească în plan științific și practic, cu un mare respect fata de natura, integrarea în tendințele generale ecologice, stationale și climatologice ale arboretelor din U.P. I Slăvești, Ocolul Silvic Slăvești.

Lucrarea este structurata în șase mari capitole, fiind expuse de la general până la detalierea lucrărilor de conducere și îngrijire a arboretelor, surprinse în toate stadiile de dezvoltare.

În primele patru capitole sunt prezentate aspectele legate de necesitatea proiectărilor lucrărilor de conducere și îngrijire a arboretelor, localizarea studiului, studiul condițiilor stationale, al vegetației forestiere și condițiilor tehnico-economice.

Cel de-al cincilea capitol, cel mai important în lucrare, este cel care descrie scopul lucrărilor de îngrijire și arboretele parcurse, elaborarea planului decenal de aplicarea a lucrărilor de îngrijire, precum și tehnologiile anuale de aplicare a acestor lucrări.

Ultimul capitol, șase, prezinta evaluarea și eficienta lucrărilor aplicate, analiza tehnica a răriturilor și harta ocolului silvic cu amplasamentul U.P. I Slăvești.

CAPITOLUL 1. DATE CU CARACTER GENERAL.

1.1. Necesitatea proiectărilor de îngrijire și conducere.

Scopul lucrărilor de îngrijire și conducere este crearea celor mai favorabile condiții bioecologice și economice în vederea obținerii unei producții corespunzătoare de biomasa sub raport cantitativ și calitativ pentru arboretele din grupa a ÎI-a funcțională, precum și creșterea capacității de protecție a calității factorilor de mediu pentru arboretele din grupa I funcțională.

Prin lucrările de îngrijire și conducere se pot crea arborete pure sau amestecate, echiene sau pluriene, unietajate sau bietajate, mai rare sau mai dese, urmarindu-se realizarea unei structurI optime în raport cu funcțiile atribuite.

1.2.Localizarea studiului

Unitatea de producție U.P. I Slăvești este administrata de Ocolul Silvic Slăvești, din cadrul Direcției Silvice Teleorman, în suprafață de 214,93 hectare.

U.P. I Slăvești este situata în Câmpia Romana, districtul Câmpiei Gavanu-Burdea. Principala cale de acces este drumul national Alexăndria-Pitești.

Teritorial-administrativ, unitatea de producție se întinde pe raza comunelor Trivalea-Moșteni, Tatarastii de Jos, Ciolanestii de Deal și Necșești, conform tabelului 1.

Tabelul 1.

Nr.

Crt.

Judetul

Comuna

Parcele aferente

Suprafata

Ha %

1 Teleorman Trivalea-Mosteni 1-41 197.23 92

2 Tatarastii de Jos 54 5.8 2.7

3 Ciolanesti de Deal 64 1.7 0.8

4 Necsesti 42, 43, 48, 51 10.2 4.5

Total 214,93 100

Vecinătățile, limitele și hotarele unității de producție U.P. I Slăvești sunt prezentate în tabelul 2.:

Puncte

Cardinale Vecinatati Limitele U.P. Hotarele padurii

Felul Denumirea

NORD

U.P. II Ciolaneasca

Artificiala Drum de pamant intre Boldovinesti si Tatarastii de Jos Liziera padurii

EST U.P. III Glavacioc Artificiala

permanent Drum judetean Olteni - Tatarastii de Jos

SUD O.S. Alexandria Artificiala

permanent C.F.R. Bucuresti - Rosiorii de Vede

VEST O.S. Rosiorii de Vede Artificiala

permanent Drum judeteanVartoape - Ciolanesti

Tabelul 2.

Toate hotarele sunt evidente și sunt materializate cu semnele uzuale folosite la delimitarea fondului forestier, precum și cu borne de hotar.

Trupurile de pădure componente ale unității de producție U.P.I Slăvești sunt evidențiate în tabelul urmator:

Bibliografie

1. Mihai Daia, 2003. Silvicultura. Editura Ceres, Bucuresti.

2. Marin Dracea, 2018. Curs de silvicultura 1920-1921. Editura Mirton, Timisoara.

3. Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului, 2000. Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor (2)

4. INCDS „Marin Dracea”, 2015. Amenajamentul O.S. Slăvești, U.P. I Slăvești.

Preview document

Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 1
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 2
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 3
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 4
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 5
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 6
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 7
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 8
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 9
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 10
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 11
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 12
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 13
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 14
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 15
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 16
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 17
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 18
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 19
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 20
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 21
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 22
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 23
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 24
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 25
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 26
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 27
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 28
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 29
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 30
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 31
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 32
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 33
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 34
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 35
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 36
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 37
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 38
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 39
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 40
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 41
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 42
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 43
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 44
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 45
Panul lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor din UP I Slăvești, OS Slăvești - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Panul lucrarilor de ingrijire si conducere a arboretelor din UP I Slavesti, OS Slavesti.docx
 • Plan decenal lucrari ingrijire licenta.xlsx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Ai nevoie de altceva?