Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 22363
Mărime: 1.60MB (arhivat)
Publicat de: Mirela S.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Babis C.
Specializare: Ingineria Securității în Industrie

Cuprins

 1. 1.CONSIDERATII GENERALE ... 5
 2. Obiectul proiectului și principalele probleme propuse a fi rezolvate .. 5
 3. 1.2 Prezentarea reperului. . 5
 4. 1.2.1.Descrierea reperului . 5
 5. 1.2.2.Rolul funcțional ...8
 6. 1.2.3.Material. Caracteristici ..11
 7. 2.Legislația din domeniul securității și sănătății în muncă ..14
 8. 2.1. Cadrul general ...14
 9. 2.2. Norme internaționale ale muncii 14
 10. 2.2.1. Generalități .14
 11. 2.2.2. Principii fundamentale privind S.S.M ..14
 12. 2.2.3. Securitate și Sănătate în Muncă în anumite ramuri ale activității economice.15
 13. 2.2.4. Protecția împotriva riscurilor specifice 15
 14. 2.2.5. Aplicarea și promovarea normelor ..16
 15. 2.2.6. Standardele europene armonizate .17 2.3. Legislația națională și europeană privind Securitatea și Sănătatea în Muncă aplicabilă domeniului de realizare a reperului CORP POMPA .18
 16. 2.4. Norme specifice de Securitate și Sănătate în Muncă pentru prelucrarea
 17. metalelor prin așchiere ...23
 18. 2.4.1. Conținut.Scop .23
 19. 2.4.2. Domeniul de aplicare ..23
 20. 2.4.3. Norme specifice de Securitate și Sănătate în Muncă pentru operațiile de
 21. frezare, găurire și rectificare ...23
 22. 3.ANALIZA PROCESULUI TEHNOLOGIC DE REALIZARE A REPERULUI CORP
 23. POMPA 29
 24. 3.1. Prezentarea procesului tehnologic de realizare a reperului CORP POMPA ..29
 25. 3.2. Lista locurilor de muncă și a zonelor de evaluare într-un plan de situație, aferent
 26. procesului tehnologic analizat ...32
 27. 3.3. Identificarea elementelor sistemului de muncă pentru un loc de muncă aferent
 28. procesului tehnologic analizat ...33
 29. 3.4. Identificarea echipamentelor individuale de protecție pentru locul de muncă 34
 30. 3.5. Elaborarea instrucțiunilor de lucru specifice pentru locul de muncă ..38
 31. 4.PROBLEME ECOTEHNOLOGICE LA REALIZAREA REPERULUI CORP
 32. POMPA .42
 33. 4.1.Stabilirea surselor de poluare și a naturii substanțelor poluante .43
 34. 4. 2.Calculul coeficienților de poluare și a indicatorului de calitate a mediului .. ..54
 35. 4.2.1.Calculul coeficienților de etapă 56
 36. 4.2.2.Calculul indicatorului de calitate a mediului . 57
 37. 4.3.Evaluarea impactului de mediu și întocmirea bilațului de mediu .60
 38. 4.4.Elaborarea planului de măsuri de reducere a oluării .. 62
 39. 5.EVALUAREA RISCURILOR PENTRU LOCUL DE MUNCĂ ANALIZAT .69
 40. 5.1. Prezentarea metodei de evaluare a riscurilor .70
 41. 5.2. Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor specifice ... 72
 42. 5.3. Evaluarea bolilor profesionale rezultate în urma desfășurării activităților la postul
 43. de lucru strungar ...73
 44. 5.4. Întocmirea fișei de evaluare a riscurilor . 74
 45. 5.5. Determinarea nivelului de risc pe locul de muncă . 75
 46. 5.6. Elemente de ergonomie aferente locului de muncă .. 77
 47. 5.7. Întocmirea planului de măsuri de prevenire și protecție .. ..77
 48. 6.CONCLUZII .80
 49. 7.BIBLIOGRAFIE ...81
 50. 8.DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ ...82

Extras din licență

1.Considerații Generale

1.1 Obiectul proiectului și principalele probleme propuse a fi rezolvate

Tema proiectului este Procesul Tehnologic de realizare al reperului Corp de Pompă in condițiile respectării normelor de sănătate și securitate in muncă.

Prezentarea unor aspecte tehnice legate de evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnăvire profesională si respectiv problemele ecotehnologice în contextul procesului tehnologic de realizare al reperului Corp Pompă ( ZK 07-259).

Solutionarea acestora va fi realizată prin aplicarea metodelor specifice de evaluare a riscurilor locului de munca și analiza surselor de poluare si naturii substantelor poluante produse in procesul tehnologic.

Proiectul iși propune consolidarea studiilor referitoare la riscurile muncii in procesul de producție și aspectele ecotehnologice implicate.

Proiectul abordează procesul de producție al unei piese de tip corp de forma complexă cu alezaje ce formează ajustaje respectiv ce constituie suprafețe de trecere a lichidului vehiculat. Solicitarile din procesul de exploatare se refera la:

- Presiune interiora ;

- Coroziune ;

- Uzură de miscare .

Condițiile tehnice specificate produsului sunt:

- Turnate clasa a II-a de precizie STAS 1592/2-85 ;

- Înclinări de turnare la maxim 1 grad in sensul creșterii dimensiunilor exterioare si micșorării dimensiunilor interioare ;

- Raze de turnare minim 3 mm ;

- Clasa de execuție : mijlocie ;

- Muchii rotunjite R 0,3 ;

- Fosfotat conform NIOR 507 ; - Suprafața vopsit email E850-8 ;

- Defecte de turnare conform NIOR 2166-81.

1.2 Prezentarea reperului

1.2.1 Descrierea reperului

Corp Pompă se încadrează in clasa de piese carcase cu suprafața complexă, are rugozitati 1,6 si 3,2 si prezintă urmatoarele abateri : - Abaterea de concentricitate : 0,03 ;

Desenul de execuție al reperului „Corp de Pompă” se va prezinta în Anexa 1. În continuare pentru o vedere de ansamblu, se va prezinta reperul „Corp de Pompă” din diferite unghiuri.

Fig.1.1. Corp de Pompă

Fig.1.2. Corp de Pompă

Fig.1.3. Corp de Pompă

1.2.2 Rolul Functional

Rolul functional al reperului Corp Pompă este vehicularea lichidelor sub presiune respectiv temperatura de functionare la temperatura mediului ambiant.

Bibliografie

1. Amza Gh., - Tehnologia Materialelor, vol. I și vol II, Ed. Academiei Române, 2003;

2. Amza Gh., - Ecotehnologie, vol. I și vol II, Ed. Printech, București, 2007;

3. Amza Gh.,C,- Procese de operare vol., ediția a II-a, Ed. BREN, București 2001;

4. Avram, N - Teoria proceselor de generare a apoluanților, Editura Printech, București, 2006;

5. Darabonț Al.,- Securitate și sănătate în muncă, ICSPM, 1997;

6. Opran C, - Managementul riscului, Editura Msc, 2008;

7. Păușan, D.V., - Prelucrări mecanice;

8. H.G. nr. 1425/2006;

9. ***Note de curs la disciplinele de specialitate din planul de învătâmânt;

10. ***Standarde fonte si oteluri, metale si aliaje neferoase (DIN1652 Proprietăti mecanice pentru produse trase, STAS500/2-80);

11. ***Standarde scule aschietoare;

12. ***Legea securitătii si sănătătii în muncă nr 319/2006;

13. ***H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Nr. 319/2006;

14. ***H.G. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protectie la locul de muncă;

15. ***NSSM pentru prelucrarea metalelor prin aschiere, pentru activitatea în turnătorii, pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la cald prin forjare, pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică la rece stantare, pentru sudarea si tăierea metalelor privind activitătiile de tratament termice si termochimice, privind activitătiile de acoperiri metalice etc.;

16. Minciu, C. s.a. - Scule așchietoare - Îndrumar de proiectare, ET, Bucuresti 1995

17. Dascău, H s.a. - Material pentru formare în sănătate si securitate în muncă si protectia mediului pentru personalul din domeniul sudării, realizat de Institutul

National pentru Sudură si Încercări de Materiale ISIM, Timisoara 2014.

Preview document

Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 1
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 2
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 3
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 4
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 5
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 6
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 7
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 8
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 9
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 10
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 11
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 12
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 13
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 14
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 15
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 16
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 17
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 18
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 19
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 20
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 21
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 22
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 23
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 24
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 25
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 26
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 27
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 28
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 29
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 30
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 31
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 32
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 33
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 34
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 35
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 36
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 37
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 38
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 39
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 40
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 41
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 42
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 43
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 44
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 45
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 46
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 47
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 48
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 49
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 50
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 51
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 52
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 53
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 54
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 55
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 56
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 57
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 58
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 59
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 60
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 61
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 62
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 63
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 64
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 65
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 66
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 67
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 68
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 69
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 70
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 71
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 72
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 73
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 74
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 75
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 76
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 77
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 78
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 79
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 80
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 81
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 82
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 83
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 84
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 85
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 86
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 87
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 88
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 89
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 90
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 91
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 92
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 93
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 94
Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompă în condițiile respectării normelor de securitate și sănătate în muncă - Pagina 95

Conținut arhivă zip

 • Procesul tehnologic de realizare a reperului corp pompa in conditiile respectarii normelor de securitate si sanatate in munca.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?