Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 13308
Mărime: 9.73MB (arhivat)
Publicat de: Papillon P.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Introducere 2
 2. Capitolul 1 4
 3. Noțiuni generale privind tehnologiile de sudare 4
 4. Capitolul 2 8
 5. Comportarea la sudare a metalelor și aliajelor 8
 6. Capitolul 3 15
 7. Elementele îmbinărilor sudate 15
 8. Capitolul 4 17
 9. Clasificarea procedeelor de sudare 17
 10. Capitolul 5 23
 11. Procedee de sudare 23
 12. Sudarea cu flacără 23
 13. Sudarea cu arc electric și electrozi înveliți 24
 14. Sudarea cu arc electric sub strat de flux 25
 15. Sudarea în mediu de gaz protector 26
 16. Sudarea cu plasmă 29
 17. Sudarea cu laser 30
 18. Sudarea prin presiune și rezistență electrică 32
 19. Sudarea conectorilor gujoanelor sau al bolțuri 33
 20. Capitolul 6 36
 21. Clasificarea îmbinărilor sudate 36
 22. Capitolul 7 39
 23. Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor cu arc electric amorsat prin ridicare din structura de rezistență a unei clădiri 39
 24. Generalități. Domeniul de aplicare 39
 25. Echipamente de sudare 40
 26. Conectorii (bolțuri, gujoane sau dornuri) de sudura 43
 27. Pregătirea pieselor pentru sudare 46
 28. Procedura de sudare 49
 29. Încercări și verificări 53
 30. Analiza defectelor și acțiuni corective 58
 31. Alegerea tehnologiei optime de sudare a conectorilor pe tablele cu acoperiri de protecție 63
 32. Bibliografie 69

Extras din licență

Introducere

“Sudarea este un procedeu tehnologic de îmbinare nedemontabilă a două sau mai multe piese, realizată printr-un procedeu oarecare de sudare, în așa fel încât să se obțină o legătură metalică de egală rezistență, care să prezinte siguranță în execuție și exploatare.”

Construirea pieselor sudate reprezintă o soluție viabilă deoarece asigură o rezistență sporită față de restul metodelor de îmbinare, rapiditate de execuție, siguranță în funcționare, o bună fiabilitate și nu în ultimul rând costuri de fabricare reduse.

În ultima perioadă sudarea pieselor sau al ansamblelor este utilizată tot mai des ca metodă de îmbinare pretându-se pe nu număr de materiale din ce în ce mai mare, dezvoltare ce are loc ca urmare a cerințelor moderne din industria constructoare de mașini unde, o mare parte din îmbinări se executa prin sudare, din industria chimică și petrochimică unde îmbinarea trebuie să aibă o etanșietate de 100% sau a cerințelor igienico-sanitare din industriile alimentară sau farmaceutică. Performanțele deosebite obținute prin pocedeele de sudare folosite în tehnica modernă a zilelor noastre oferă posibilitatea obținerii unor produse la standarde de înaltă calitate, realizate într-un interval de toleranțe scăzute sau cu diferite gabarite, de la cele gigantice, pâna la cele miniaturale, în urma studierii comportării materialelor la sudare și pe baza posibilității de a utiliza materiale de adaos adecvate ce se află în strânsă legătură cu tipul materialului sudat și cu natura pieselor sau al ansamblelor realizate.

Rezultatele bune obținute în creșterea eficienței tehnologiei de sudare au fost obținute nu doar datorita materialului de sudat și al celui de adaos ci și datorită evoluției echipamentelor de sudare care au devenit mecanizate și automatizate și nu în ultimul rând datorită robotizării și al liniilor tehnologice.

Cei mai importanți factori care au influențat utilizarea pe scara tot mai larga a îmbinarilor prin sudare sunt următorii :

- realizarea îmbinărilor sudate cu aceleași caracteristici fizico-mecanice ca și cele ale materialului sudat

- o reducere însemnată a materialului utilizat de până la 30 - 50%

- reducerea cantității de muncă

- fabricarea unor piese sau ansambluri ce prezintă o rezistență superioară celorlalte îmbinări

- închidere cu etanșeitate totală a îmbinarilor sudate cum ar fi cele cerute în instalațiile de lichide, instalațiile de aer sau instalațiile de abur

- scăderea costului de producție

- formă rațională, adaptată solicitărilor

- asigurarea unor ansambluri suple și ușoare

- satisfacerea celor mai ridicate cerințe tehnologice

- efectuarea îmbinărilor automatizat cu roboți de sudură

- dimensiuni și complexitate nelimitate

- rebuturile sunt remediabile

- productivitate sporită

Principalele dezavantaje la construcția îmbinărilor sudate sunt următoarele:

- pot exista defecte greu de identificat

- pot apărea tensiuni și deformații provocate de sudarea pieselor

- pot să apară modificări locale a diferitelor proprietăți ale metalului de bază

- calitatea sudurii este în directă măsură de calificarea sudorului

În consecință se poate afirma cu certitudine că o caracteristică distinctă și importantă a dezvoltării științei și tehnicii în ceea ce privește tehnologia de fabricație a confecțiilor metalice o are sudura care este menită să asigure realizarea unor produse de înalt nivel tehnic în condiții adaptate timpurilor moderne care impun productivitate ridicată și costuri scazute.

Tehnologia privind îmbinarea prin sudare este într-o continua dezvoltare, fapt datorat și implicării directe în industria constructoare de mașini-unelte modernă unde ocupă un loc de frunte datorită avantajelor pe care le oferă în construcția unor produse de înaltă complexitate.

Bibliografie

1. Anghel, I. - Sudarea oțelurilor aliate, Editura Tehnică, București, 1993

2. Băncilă, R. - Curs EWE - European Welding Engeneer, ISIM Timișoara, 2001.

3. Burcă, M. - Aspecte tehnologice ale sudării bolțurilor cu arcul electric. Volumul “Sesiunea de comunicări științifice a ASR”, Cluj-Napoca, 2001

4. Gheorghiu, D. - Clasificarea procedeelor de sudare, Editura Politehnium, Iași, 2010

5. Lupescu, I., Petrișor, A., Rădulescu, C. - Sudarea sub strat de flux în baie de zgură și în medii protectoare, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968

6. Machidon-Pisu, T., Machedon-Pisu, E. - Tehnologia sudării prin topire : procedee de sudare, Editura Lux Libris, Brașov, 2009

7. Mihăilescu, D., Mihăilescu, A., Lupu, G., - Tehnologia sudării prin topire - Îndrumar de proiectare, Editura „Fundației Universitare Dunărea de Jos” Galați, 2004

8. Mitelea, I., Budău, V. - Materiale și tratamente termice pentru structuri sudate, Editura De Vest, 1992

9. Petzek, E., Toma, L., Mete, E., Bancila, R. - Soluții eficiente în domeniul podurilor conectori compusi, Conferință Națională de Construcții Metalice, 21-22 Noiembrie 2013, București

10. Stenke, V. - Gaze utilizate pentru protecția rădăcinii și pentru sudare, Rev. Sudura, nr. 3, 1991

11. Șoaită, D. - Curs pentru uzul studenților - Optimizarea proceselor tehnologice, Editura Universitatea”Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, 2004

12. Trillmich, R. - Asigurarea calității la sudarea bolțurilor, Revista “Sudura”, Nr.2, 2001

13. Vișan, D. - Tehnologii de sudare. Asigurarea calității la sudarea bolțurilor, Revista “Sudura”, Nr.2, 2001. Universitatea din Craiova Facultatea de Mecanică

14. Vișan, D. - Tehnologii de sudare, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, 2008

15. Curs - Tehnologia sudării prin topire, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, 2014

16. *** ISIM și OIDCM - Stadiul și tendințele standardizării în domeniul sudării și al procedeelor conexe, Vol. I - Vol. XI - 1989 - 1991

17. *** AWS Welding Handbook. In: Eighth Edition, Volume 2

18. *** SR EN 288/1/3/4-99: Specificația și calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice

19. *** SR EN 1993/1/8: 2006 - Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oțel, Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor

20. *** SR EN ISO - 14555/2002 - Sudarea bolțurilor pe materiale metalice

21. *** SR ISO 857:1994 - Archives-Informatii tehnice din inginerie, stiinta, tehnologii si calculatoare

22. *** ISO 13918:2008 - Welding- Studs and ceramic ferrules for arc stud welding

23. *** ISO 14555:2006 - Welding-Arc stud welding of metallic materials

24. *** Normativ privind prescripțiile generale de proiectare. Verificarea prin calcul a elementelor de construcții metalice și a îmbinărilr acestora. Cod CR 3.01.1, București 1998

25. *** DIN 18800/1993

26. http://www.enakron.com/

27. http://www.scribd.com/doc/206646782/Conectori-PDF#

28. http://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/optimisation-of-plasma-control-parameters-for-ndyag-laser-welding-of-stainless-steel-enclosures/

29. http://www.academia.edu/8554658/Sudarea_metalelor_%C5%9Fi_procedee_conexe_%C3%8Entroducere

30. http://www.intechopen.com/books/welding-processes/optimized-stud-arc-welding-process-control-factors-by-taguchi-experimental-design-technique

31. http://www4.hcmut.edu.vn/~dantn/TC9-237/Ch6.htm

32. http://www.apcmr.ro/zat2007/223-230%20ZAT2007_D.Dumbrava.pdf

33. http://www.infrascan.com.hk/Stud_Welding_Applications.pdf

34. http://www12.tuiasi.ro/users/112/Master2011.pdf

35. http://www.sim.utcluj.ro/stm/download/Sudura/Curs%20Sudura.pdf

36. http://www.bluearcstudwelding.com/stud-welding-procedures-pdf-version

Preview document

Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 1
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 2
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 3
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 4
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 5
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 6
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 7
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 8
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 9
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 10
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 11
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 12
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 13
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 14
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 15
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 16
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 17
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 18
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 19
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 20
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 21
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 22
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 23
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 24
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 25
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 26
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 27
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 28
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 29
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 30
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 31
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 32
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 33
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 34
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 35
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 36
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 37
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 38
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 39
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 40
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 41
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 42
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 43
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 44
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 45
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 46
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 47
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 48
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 49
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 50
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 51
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 52
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 53
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 54
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 55
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 56
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 57
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 58
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 59
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 60
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 61
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 62
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 63
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 64
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 65
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 66
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 67
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 68
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 69
Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistență a unei clădiri - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Proiectarea tehnologiei de sudare a conectorilor din structura de rezistenta a unei cladiri.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologiile de sudare semiautomată a tubulaturii de oțel a conductelor

Introducere Sudarea este procedeul tehnologic de realizare a îmbinărilor nedemontabile a unor componente metalice sau nemetalice utilizând căldura...

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?