Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 144 în total
Cuvinte : 43072
Mărime: 16.23MB (arhivat)
Publicat de: Irinel Nicolae
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Manuel Serban
ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” FACULTATEA DE POMPIERI

Cuprins

 1. LISTA FIGURILOR 7
 2. LISTA TABELELOR 9
 3. REZUMAT 10
 4. GLOSAR 11
 5. INTRODUCERE 19
 6. CAPITOLUL 1. SPUMA CA SUBSTANȚĂ STINGĂTOARE 20
 7. 1.1 SPUMA: GENERALITĂȚI, CLASIFICARE 20
 8. 1.2. TIPURI DE SPUMANȚI 20
 9. 1.2.1. Spuma chimică. 20
 10. 1.2.2. Spuma mecanică grea 22
 11. 1.2.3.Spuma cu coeficient mediu şi mare de înfoiere (spumă uşoară). 22
 12. 1.2.4. Light- water 23
 13. 1.3 DOMENIUL DE APLICARE 27
 14. CAPITOLUL 2. INSTALAȚII DE STINGERE CU SPUMĂ 29
 15. 2.1 INSTALAȚII FIXE 29
 16. 2.1.1 Instalații fixe cu generatoare de spumă. Descriere 29
 17. 2.1.2.Instalații fixe cu sprinklere cu spumă. Descriere 36
 18. 2.2 INSTALAȚII SEMIFIXE 41
 19. 2.3 INSTALAȚII MOBILE 43
 20. 2.3.1. Autospecialele utilizate pentru stingerea incendiilor 43
 21. 2.3.2 Alte instalații mobile 48
 22. 2.4 EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR DE STINGERE CU SPUMĂ 50
 23. 2.5 DIMENSIONAREA INSTALAȚIILOR DE STINGERE CU SPUMĂ 53
 24. CAPITOLUL 3. DANELE PETROLIERE 57
 25. 3.1 MĂSURI DE PREVENIRE ȘI RISCURI ÎN CAZ DE DEVERSARE A HIDROCARBURILOR LA DANELE PETROLIERE 57
 26. 3.2 DEVERSAREA HIDROCARBURILOR ȘI A PRODUSELOR PETROLIERE PE TIMPUL TRANSPORTULUI ȘI ÎNCĂRCĂRII-DESCĂRCĂRII ACESTORA 60
 27. 3.3 REZERVOARE DESTINATE DEPOZITĂRII PRODUSELOR PETROLIERE 67
 28. 3.3.1 Rezervoare cilindrice verticale 69
 29. 3.3.2 Rezervoare sferoidale 72
 30. 3.3.3 Rezervoare cu capac flotant 73
 31. 3.4 ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA HIDROCARBURILOR 78
 32. 3.5 INSTALAȚII DE PROTECȚIE FOLOSITE PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR 84
 33. 3.5.1 Instalaţii de tunuri de spumă 84
 34. 3.5.2 Instalaţii fixe de stingere cu spumă pentru protecţia danelor de manevrare a combustibililor lichizi 84
 35. CAPITOLUL 4. MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU LA DANELE PETROLIERE 89
 36. 4.1 CARACTERISTICILE INCENDIILOR LA DANELE PETROLIERE 89
 37. 4.1.1 Substanțe prezente și structura flăcărilor 91
 38. 4.1.2 Viteza de ardere a flăcărilor 93
 39. 4.1.3 Temperaturi degajate și transmiterea acestora 95
 40. 4.2 FENOMENE CE POT ÎNSOȚI INCENDIUL IZBUCNIT LA DANELE PETROLIERE 97
 41. 4.2.1 Fierberea produselor petroliere 97
 42. 4.2.2 Erupția 98
 43. 4.2.3 Explozia rezervorului de produse petroliere 99
 44. 4.2.4 Unda de viitură 100
 45. 4.2.5 Încălzirea rezervoarelor învecinate 101
 46. 4.3 CATEGORII DE INCENDII DE PRODUSE PETROLIERE 101
 47. 4.4 ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA INTERVENȚIEI LA UN INCENDIU IZBUCNIT LA DANELE PETROLIERE 102
 48. CAPITOLUL 5. NAVELE MARITIME ȘI PETROLIERE 112
 49. 5.1 ELEMENTELE CONSTRUCTIVE ALE NAVELOR MARITIME ȘI FLUVIALE 112
 50. 5.2 PRINCIPALELE CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ȘI FUNCȚIONALE ALE NAVELOR 118
 51. 5.2.1 Vitalitatea navei 118
 52. 5.2.2 Flotabilitatea navei 119
 53. 5.2.3 Etanșeitatea navei 120
 54. 5.2.4 Stabilitatea navei 120
 55. 5.3 ÎNCĂRCAREA ȘI DESCĂRCAREA TANCURILOR PETROLIERE 121
 56. 5.4 INSTALAȚII DE DETECȚIE ȘI STINGERE FOLOSITE PENTRU COMBATEREA INCENDIILOR PE NAVELE PETROLIERE 124
 57. 5.4.1 Instalații de detecție a incendiilor 124
 58. 5.4.2 Instalații de stingere a incendiilor 125
 59. CAPITOLUL 6. STUDIU DE CAZ. MANAGEMENTUL INTERVENȚIEI ÎN CAZ DE INCENDIU IZBUCNIT LA INSTALAȚIILE DE ÎNCĂRCARE ȘI DESCĂRCARE A DANELOR PETROLIERE 135
 60. CONCLUZII 141
 61. BIBLIOGRAFIE 143

Extras din licență

REZUMAT

Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de încărcare-descărcare a danelor petroliere, necesitatea dotării acestora cu instalațiile de protecție împotriva incendiilor , noțiuni cu privire la elementele componente ale navelor maritime și petroliere, o descriere amănunțită a rezervoarelor destinate depozitării substanțelor petroliere și dotarea acestora cu instalaţii de stingere a incendiilor. În partea de încheiere, cuprind o analiză a unei situaţii tactice şi efectuarea calculului de forţe şi mijloace pentru rezolvarea acesteia.

SUMMARY

The license work entitled "Security in case of fire in oil berths" includes information on loading-unloading facilities of oil berths, the need to equip them with installations of fire protection, concepts regarding the component elements of seagoing ships and oil tankers, a detailed description of storage tanks for petroleum substances and providing them with fire-fighting equipment. In the end, I include an analysis of a tactical situation and the calculation of forces and facilities for solving it.

Introducere

Evoluţia transportului maritim al petrolului în comerţul mondial a reliefat tendinţele consumului şi producţiei de ţiţei, cunoscând aproape an de an creşteri semnificative ale volumului de transport. O evoluţie şi mai accentuată a avut-o comerţul maritim al produselor petroliere, care a crescut de la 232 milioane t în 1970, la 683 milioane t în 2006. Transportul maritim al petrolului şi al produselor petroliere constituie, cel puţin pentru ultimele patru decenii, un factor care poate determina un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte producerea incidentelor de poluare marină, deşi tehnologia de construcţie a petrolierelor a marcat un progres deosebit.

De aceea, prin prezenta lucrare, am încercat să aduc cât mai multe informații cu privire la riscurile de incendiu și de deversare a hidrocarburilor în mediul marin, survenite la exploatarea instalațiilor de încărcare și descărcare a hidrocarburilor la danele petroliere, prin care să prezint necesitatea dotării acestor dane cu mijloace și instalații de stingere a incendiilor în scopul asigurării securităţii la incendiu şi aplicării eficiente a măsurilor de prevenire a incendiilor pentru minimalizarea riscurilor de incendiu, care pot surveni în urma unor erori grave privind exploatarea danelor și manevrarea vaselor petroliere ce urmează a fi acostate.

La finalul lucrării, am efectuat un calcul pentru asigurarea forţelor şi mijloacelor necesare soluționării unei situaţii de urgenţă generate de un incendiu la instalațiile de încărcare-descărcare a hidrocarburilor de pe platformele danelor petroliere.

CAPITOLUL 1.

SPUMA CA SUBSTANȚĂ STINGĂTOARE

1.1 Spuma: generalități și clasificare

Spuma reprezintă substanța principală de stingere a lichidelor combustibile mai uşoare decât apa, depozitate în rezervoare sau scurse şi acumulate în strat, în caz de avarie la depozite şi instalaţii tehnologice. Ea poate fi folosită şi pentru a preveni aprinderea acestor straturi, acoperindu-le cu un strat izolant sau pentru stingerea şi protecţia contra radiaţiei termice a unor materiale solide, elemente de construcţie ori utilaje, pe suprafaţa cărora aderă menţinându-se o anumită perioadă de timp. Spuma nu poate fi folosită acolo unde este interzisă prezenţa apei, a sodiului sau potasiului metalic, pentaoxidului de fosfor, trioxidului de alumina etc [1], [2].

Spuma neputând asigura singură stingerea incendiilor tridimensionale (lichide ori gaze ce scapă din instalaţii sub forma de jet sau care curg de la înălţime), se folosesc sisteme mixte prin care ea se utilizează simultan sau consecutiv cu alţi agenţi auxiliari (pulbere, apă pulverizată, hidrocarburi halogenate etc.) cu care trebuie să fie compatibilă [3].

În funcţie de modul de generare, spuma se clasifică în:

- spumă chimică;

- spumă mecanică;

Spuma chimică - este spuma în care faza dispersă este CO2 generat prin reacţia dintre o substanţă bazică şi una acidă, iar mediul de dispersie, apa. Spuma chimică se mai poate obţine şi dintr-un praf chimic şi apă, cu ajutorul unor generatoare speciale.

Spuma mecanică - rezultat al unui amestec al unor soluţii spumante cu aerul atmosferic, folosind în general, dispozitive de generare speciale. Din acest motiv spumele mecanice sunt cunoscute şi sub denumirea de „aeromecanice”.

În funcţie de coeficienţii de înfoiere realizaţi, spumele se clasifică în:

- spumă mecanică grea;

- spumă cu coeficient mediu de înfoiere;

- spumă cu coeficient mare de înfoiere.

Bibliografie

[1] Bălulescu, P. (1981), Stingerea incendiilor, Editura tehnică, București

[2] Bălulescu, P., Măcriș, V. (1979), Prevenirea incendiilor, Ediția a 2-a, Editura Tehnică, București

[3] Bălulescu, P., Crăciun, I. (2009), Agenda pompierului, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Imprimeriei de Vest, Oradea

[4] Normativ departamental petru proiectarea și executarea construcțiilor și instalațiilor din puct de vedere al prevenirii incendiilor în industria chimică, Ministerul Industriei Chimice (1979), București

[5] “Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor – indicativ NP 086 – 05, aprobat de MTCT cu ordinul 217/ 17.02.2005 ” din Buletinul Construcţiilor, Volumele 8-9, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Instalaţii (2005), București

[6] Șerban, M. (2009), “Sisteme de detecţie şi alarmă la incendiu”, ISBN 978-973-745-013-5, București

[7] Bursuc, C. (2009), Lucrare de licenţă:” Securitatea la incendiu şi managementul unei situaţii de urgenţă create de un incendiu la un port maritim comercial”, București

[8] Fire Service Manual (1999), Fire Service Operations: Marine Incidents, Volume 2, ISBN 0 11 341231 2, HM Fire Service Inspectorate Publications Section, London

[9] Prevenirea și stingerea incendiilor la depozitele de lichide combustibile, I.P.A.C. – Redacția, Ministerul Industriei Chimice (1977), București

[10] Bălulescu, P., Călinescu, V. (1958), Instalații speciale de stins incendii, București

[11] Burlacu, I.L., Instalații de detectare și stingere a incendiilor, București

[12] Beziris, A. (1977), Teoria şi tehnica transportului maritim, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

[13] Ştefan, F., Ionescu, I. (1987), Prevenirea şi stingerea incendiilor la bordul navelor maritime, fluviale şi portuare, Tipografia Dobrogea

[14]“Norme de dotare cu mașini, instalații, utilaje, aparatură, echipament de potecție și substanțe chimice pentru prevenirea și stingerea incendiilor în industria chimică”, Probleme de prevenire și stingere a incendiilor, Ministerul Industriei Chimice (1978), București

[15] “Norme departamentale de prevenire și stingere a incendiilor în industria chimică și petrochimică”, Ministerul Industriei Chimice și Petrochimice (1988), București

[16] Pascu, A.M. (2009), Transportul naval, rutier și feroviar al hidrocarburilor și produselor petroliere, Note de curs, Sibiu

[17] Metodologia calculului forțelor și mijloacelor necesare pentru stingerea incendiilor, Comandamentul Pompierilor

[18] Instalații de stins incendii pe navele maritime, Sesiunea de Comunicări Științifice cu Participarea Internațională a Studenților SIGPROT 2011, București

Preview document

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 1
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 2
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 3
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 4
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 5
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 6
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 7
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 8
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 9
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 10
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 11
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 12
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 13
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 14
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 15
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 16
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 17
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 18
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 19
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 20
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 21
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 22
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 23
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 24
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 25
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 26
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 27
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 28
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 29
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 30
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 31
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 32
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 33
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 34
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 35
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 36
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 37
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 38
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 39
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 40
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 41
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 42
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 43
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 44
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 45
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 46
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 47
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 48
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 49
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 50
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 51
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 52
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 53
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 54
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 55
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 56
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 57
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 58
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 59
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 60
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 61
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 62
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 63
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 64
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 65
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 66
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 67
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 68
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 69
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 70
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 71
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 72
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 73
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 74
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 75
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 76
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 77
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 78
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 79
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 80
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 81
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 82
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 83
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 84
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 85
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 86
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 87
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 88
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 89
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 90
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 91
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 92
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 93
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 94
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 95
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 96
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 97
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 98
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 99
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 100
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 101
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 102
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 103
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 104
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 105
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 106
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 107
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 108
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 109
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 110
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 111
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 112
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 113
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 114
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 115
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 116
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 117
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 118
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 119
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 120
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 121
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 122
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 123
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 124
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 125
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 126
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 127
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 128
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 129
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 130
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 131
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 132
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 133
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 134
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 135
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 136
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 137
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 138
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 139
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 140
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 141
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 142
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 143
Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere - Pagina 144

Conținut arhivă zip

 • Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere.doc

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Te-ar putea interesa și

Transportul Naval al Hidrocarburilor și Produselor Petroliere

1. Introducere 1.1. Notiuni introductive referitoare la transporturile speciale Toate tipurile de tranporturi terestre, acvatice, aeriene sunt...

Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

1. Cuvinte cheie Dane petroliere : zona special amenajată dintr-un port destinată acostării navelor petroliere în vederea încărcării și...

Ai nevoie de altceva?