Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 22 fișiere: docx, xlsx, jpg, xmcd
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 16951
Mărime: 4.22MB (arhivat)
Publicat de: Sfîriac A.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Constantin Nicolescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. CAPITOLUL I 7
 3. GEOLOGIA STRUCTURII 7
 4. 1.1. DATE GENERALE 7
 5. 1.2. MODELUL GELOGIC 7
 6. 1.3. MODELUL FIZIC 12
 7. CAPITOLUL II 16
 8. POMPAJUL CU PRĂJINI 16
 9. 2.1 Aspecte Generale 16
 10. 2.2 Instalația de pompare cu prăjini 17
 11. 2.3 Unitatea de pompare (U.P.) 17
 12. 2.4 Capete de pompare 24
 13. 2.5 Prăjini de pompare 26
 14. 2.6 Țevi de extracție 29
 15. 2.7 Pompe de extracție 31
 16. CAPITOLUL III 35
 17. ANALIZA FUNCȚIONĂRII SONDELOR ÎN 35
 18. POMPAJ CONTINUU 35
 19. 3.1 Cursa Reală a Pistonului 35
 20. 3.2 Sarcinile din Prăjina Lustruită 38
 21. 3.3 Randamentul Volumetric 40
 22. 3.4 Analiza Regimului de Funcționare pentru Sonda X1 41
 23. 3.5 Centralizarea Datelor de Analiză 45
 24. CAPITOLUL IV 53
 25. REPROIECTAREA REGIMULUI DE FUNCȚIONARE AL SONDELOR ÎN POMPAJ DE ADÂNCIME 53
 26. 4.1 Generalități 53
 27. 4.2 Metodologia de calcul pentru reproiectarea regimului de funcționare al sondelor în pompaj de adâncime 53
 28. 4.3 Calculul de reproiectare pentru Sonda X1 63
 29. CAPITOLUL V 75
 30. POMPAJUL INTERMITENT 75
 31. 5.1 Generalități 75
 32. 5.2 Proiectarea regimului de funționare în pompaj periodic 77
 33. Capitolul VI 84
 34. CONCLUZII 84
 35. BIBLIOGRAFIE 85

Extras din licență

INTRODUCERE

Exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi fluide și extracția prin sonde a țițeiului și gazelor cantonate în aceste zăcăminte constituie unul din domeniile cele mai importante și reprezentative ale industriei de petrol, fapt care a fost determinat pe de-o parte, de creșterea cererii la nivel mondial și pe de altă parte, de o cât mai ridicată eficiență economică a exploatării.

Creșterea continuă a necesarului de țiței și gaze naturale pe plan mondial stimulează preponderent dezvoltarea ramurei extractive de petrol și gaze, prin două aspecte majore. Primul aspect se referă la intensificarea lucrărilor geologice și geofizice pentru descoperirea de noi rezerve de hidrocarburi, iar cel de-al doilea - la dezvoltarea și aplicarea pe o scară cât mai largă a noi metode de exploatare care să conducă la obținerea unui factor final de recuperare cât mai mare. Întrucât costul lucrărilor de foraj este astăzi din ce în ce mai ridicat ca urmare a creșterii adâncimii sondelor, iar rezultatele favorabile în unele regiuni limitate, atenția specialiștilor s-a concentrat tot mai mult în direcția elaborării unor metode noi și a perfecționării celor existente privind intensitatea afluxului de fluide din strat în sondă și aducerea acestora la suprafață.

Referitor la acest ultim aspect o atenție deosebită s-a acordat și se acordă metodelor artificiale de extracție a țițeiului cum sunt erupția artificială și pompajul de adâncime, metode care se aplică atunci când energia fluidelor produse de strat nu permite ascensiunea acestora la suprafață.

Pe masură ce se exploatează un zăcămant de hidrocarburi, presiunea fluidelor existente în acesta scade în mod treptat. Datorită acestui fapt, sondele care funcționează în erupție naturală ajung la un moment dat în faza finala a erupției. Fluidele care, la inceput, se deplasau cu viteză relativ mare prin sonda si ajungeau la suprafața cu o energie înca destul de mare, manifestă treptat o diminuare a potențialului lor energetic în așa măsură încat sonda nu mai produce cu continuitate lichid.

Pentru a asigura o continuitate a procesului de extracție a fluidelor din sonda, înca inainte ca sonda să înceteze a produce prin erupție naturală, se iau măsuri de completare a energiei necesare de ridicare. Țițeiul este adus la suprafață prin trei metode: erupție naturală sau dirijată, erupție artificială (gaz-lift) și extragerea prin pompare.

Proiectul de față are ca obiect analiza tehnologică a funcționării unui grup de sonde de pe structura Băicoi și proiectarea regimului tehnologic de funcționare a acestora în diferite sisteme de exploatare.

CAPITOLUL I

GEOLOGIA STRUCTURII

1.1. DATE GENERALE

Înainte de anul 1864, au fost semnalate acumulări de țiței la Băicoi și Țintea, prin săparea unor puțuri de mână pe flancul ridicat al structurilor și ulterior prin intermediul forajelor de cercetare geologică și exploatare.

În urma cartării geologice și a observațiilor directe asupra aparițiilor active de țiței ce șiroiau pe pantele aflorimentelor și în pereții albiilor râurilor prezente in aceasta zonă, au fost obținute primele informații geologice. Acolo unde erau prezente aflorimente s-au săpat gropi și puțuri de mână de unde era exploatat țițeiul. Inițial sondele au fost săpate în sistem canadian, cu adânciri succesive, iar după anul 1937 forajul s-a intensificat, o dată cu apariția sistemului de foraj rotativ, cu ajutorul căruia s-au atins adâncimi mai mari de 2000 de metri.

Pe toată structura s-au săpat în total 1527 de sonde, care au fost investigate, în general, cu diagrafii electrice standard și diagrafii geofizice complexe înregistrate într-un număr redus de sonde. Exploatarea s-a efectuat de către numeroase societăți și firme, astfel, este greu în prezent de precizat în anumite cazuri, cantitatea reală de țiței extrasă din sonde și respectiv de pe structură, extinderea inițială a suprafețelor productive, distribuția inițială a fluidelor, presiunea inițială de zăcământ, proprietățile inițiale ale fluidelor, etc.

1.2. MODELUL GELOGIC

CADRUL GELOLOGIC REGIONA

Structura Țintea - Băicoi - Florești - Călinești este situată în Depresiunea Precarpatică, în subzona mio-pliocenă cu structuri diapire majore și face parte din aliniamentul structural Moreni - Gura Ocniței - Filipești - Florești - Țintea - Măgurele - Păcureți - Surani - Cărbunești, care este dezvoltat pe o direcție SV - NE. Din punct de vedere georgafic, structura face parte din zona colinară subcarpatică, cu dealuri de 300-400 metri, fiind situată la cca. 20 km nord de Ploiești și 15 km de Câmpina.

Bibliografie

1. Beca, C., D. Prodan: Geologia zăcămintelor de hidrocarburi, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983

2. Crețu, I: Hidraulică generală și subterană, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1983

3. Popescu, C., Coloja, M: Extracția țițeiului si gazelor asociate, Editura Tehnică, București, 1993, volumele I și II

4. Ioachim, Gr., Popa, C: Exploatarea zăcămintelor de hidrocarburi, Editura Tehnică, București, 1977

5. Petre, N, Chițu-Militaru P: Extracția țițeiului prin pompaj cu prăjini, Editura Tehnică, București, 1986

6. Soare A., Bratu, C: Cercetarea hidrodinamică a zăcămintelor de hidrocarburi, Editura Tehnică, București, 1987

7. Alexandru, I., Popescu A., Boric V: Extracția țițeiului prin pompaj de adâncime, Editura Ziua, București, 2005

8. Coloja, M: Suport teoretic la cursul „Extracția Petrolului”

9. Documente prezentând date de șantier, obținute de la OMV-Petrom, Ploiești

Preview document

Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 1
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 2
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 3
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 4
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 5
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 6
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 7
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 8
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 9
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 10
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 11
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 12
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 13
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 14
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 15
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 16
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 17
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 18
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 19
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 20
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 21
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 22
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 23
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 24
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 25
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 26
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 27
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 28
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 29
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 30
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 31
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 32
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 33
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 34
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 35
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 36
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 37
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 38
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 39
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 40
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 41
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 42
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 43
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 44
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 45
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 46
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 47
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 48
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 49
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 50
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 51
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 52
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 53
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 54
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 55
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 56
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 57
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 58
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 59
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 60
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 61
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 62
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 63
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 64
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 65
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 66
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 67
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 68
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 69
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 70
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 71
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 72
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 73
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 74
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 75
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 76
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 77
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 78
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 79
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 80
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 81
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 82
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 83
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 84
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 85
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 86
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 87
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 88
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 89
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 90
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 91
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 92
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 93
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 94
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 95
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 96
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 97
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 98
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 99
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 100
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 101
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 102
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 103
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 104
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 105
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 106
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 107
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 108
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 109
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 110
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 111
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 112
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 113
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 114
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 115
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 116
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 117
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 118
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 119
Studiul posibilităților de optimizare a regimului tehnologic de funcționare la un grup de sonde de pe structura x grup de zăcăminte Băicoi - Pagina 120

Conținut arhivă zip

 • Analiza
  • 1.xmcd
  • 10.xmcd
  • 2.xmcd
  • 3.xmcd
  • 4.xmcd
  • 5.xmcd
  • 6.xmcd
  • 7.xmcd
  • 8.xmcd
  • 9.xmcd
  • analiza.docx
 • date
  • 19875883_10213605358998828_705121396_o.jpg
  • 19987392_10213606298902325_1124604689_n.jpg
  • 20771887_887094221466761_1963935014_o.jpg
  • 20793780_887094231466760_1337640131_o.jpg
  • 20794914_887094228133427_2009144807_o.jpg
 • intermitent
  • 8 inter.xmcd
  • POMPAJ INTERMITENT.docx
 • reproiectare
  • Capitolul 4 - Reproeictare.docx
  • Graficele.xlsx
  • REPROIECTARE.xmcd
 • Studiul posibilitatilor de optimizare a regimului tehnologic de functionare la un grup de sonde de pe structura x grup de zacaminte Baicoi.docx

Alții au mai descărcat și

Metode de Prevenire și Stingere Incendii

3.1.Accesul mijloacelor si al personalului pentru interventie in caz de incendiu se asigura in permanenta la toate: a) constructia unitatii cu...

Măsurători Directe de Aceeași Precizie

Masuratorile directe de aceeasi precizie, reprezinta un volum important de lucrari, executate pe teren în cadrul activitatilor geodezice,...

Biometria

Biometria reprezinta totalitatea metodelor prin care se face identificarea sau autentificarea unei persoane pe baza datelor biometrice: amprente...

Ai nevoie de altceva?