Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Artă
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 25771
Mărime: 92.47KB (arhivat)
Publicat de: Alin Varga
Puncte necesare: 12
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE SECTIA ROMÂNĂ - FRANCEZĂ

Cuprins

 1. Introducere.4
 2. Capitolul 1. Mitul lui Faust. 9
 3. 1.1. Mitul faustic. .9
 4. 1.2. Mitul faustic, despre condiţia intelectualului burghez.9
 5. 1.3. Mitul lui Faust în literatură. 19
 6. Capitolul 2. Personajul Faust în dramă. 22
 7. 2.1. Personajul lui Faust în drama lui Marlowe. 23
 8. 2.2. Personajul Faust în drama lui Goethe. 29
 9. 2.3. personajul Faust în drama lui Valéry. 38
 10. Capitolul 3.Modificări ale structurii mitului şi semnificaţiile lor. 49
 11. 3.1. Mască şi demonism. 49
 12. 3.2. Faust între istorie, legendă şi mit. 57

Extras din licență

Mitul lui Faust

„Eu, Doctor Johannes Faust, atestez în virtutea acestui document public că, ajutat de daruri transmise prin graţia celui de Sus, n-am izbutit să găsesc talentele necesare propriei mele înţelegeri, m-am adresat Spiritului, care mi-a trimis pe Mephostophiles în calitate de servitor al Prinţului infernal al Orientului, angajat să mă şcolarizeze şi să-mi fie întru toate ascultător şi supus. Drept mulţumire, mă angajez la rândul meu ca, după un răstimp de 24 de ani scurşi în întregime începând de la data acestui act, să-i permit să dispună complet de persoana mea, guvernându-mă după vrerea şi mijloacele sale: suflet, carne, sânge, bunuri – şi aceasta, întru veşnicie. În rest, mai declar că reneg pe toţi cei care trăiesc în această lume, tot corpul ceresc şi toţi oamenii, dorind ca aşa să fie. Pentru asigurarea autenticităţii acestui act şi întăririi lui cu toată forţa, l-am scris şi semnat de propria-mi mână, sigilat şi atestat cu propriul meu sânge aici imprimat, considerându-mă în perfectă posesiune a simţurilor, a sentimentului, a inteligenţei şi a voinţei”.

JOHANNES FAUST,

om destoinic în Ştiinţa elementelor şi Doctor în teologie.

Introducere

Prezenta lucrare este o comparaţie diacronică a mitului lui Faust în viziunea a trei mari poeţi, Marlowe, Goethe şi Valéry.

Faust (1480 – 1520) a fost un alchimist şi un astrolog german, despre care legenda spune ca şi-ar fi vândut sufletul diavolului în schimbul redobândirii tinereţii.

Întâmplările legate de biografia lui legendară au devenit subiectul a numeroase cărţi populare şi opere celebre ale literaturii şi artei universale.

Viaţa lui Faust a fost dramatizata de scriitorul englez Marlowe, tema a fost reluată în literatura germană de Goethe, în opera lui, marele scriitor facând din personajul Faust simbolul aspiraţiilor şi străduinţelor de veacuri ale omului de a cunoaşte şi de a adânci întruchiparea sensului real al vieţii, slujirea umanităţii prin muncă şi creaţie. Mai târziu, mitul lui Faust este reluat de poetul francez Valéry. Faust-ul lui Valéry era chemat să dea răspunsuri la problemele noi ale mitului impuse de timpurile moderne, el reia tema Margaretei situând-o în centru, fără să-l preia pe Goethe sau pe Marlowe şi să ofere o nouă versiune a lui Faust.

Astfel, în primul capitol am pus accent pe provenienţa mitului lui Faust şi impactul acestui mit cu intelectualul burghez şi literatura universală, cultura burgheză având ca idealuri valorice: cunoaşterea, cercetarea tehnică şi tehnologică.

Doctorul Faust ca temă literară apare deopotrivă în Renaştere şi în Secolul Luminilor, mesajul transmis de piesele lui Marlowe şi Goethe, e diferit, pentru că Faust-ul renascentist este însetat de averi şi de putere, Faust-ul luminist fiind însetat de cunoaştere. Astfel, ambele piese aparţin epocii de afirmare a burghezei, respectiv, celei de emancipare a raţiunii de sub tutela spiritualismului creştin.

Blazarea lui Faust privind recunoaşterea oficială a capacităţii intelectuale, a prestigiului social al activităţii intelectuale e justificată de însăşi structura societăţii germane a epocii.

Protestantismul îndepărtează pretutindeni acolo unde pătrunde hegemonia castei ecleziastice, ori să nu uităm că Faust este, în primul rând, doctor în teologie. Dar cine mai are nevoie de dispute academice într-o societate în care clerul încetează de a mai constitui o stare socială deosebită. Declinul, deopotrivă economic şi social al cărturarilor, îl face pe Faust să schimbe filozofia cu medicina.

Literatura beletristică inspirată de Faust s-a născut atât de bogată datorită elasticităţii unui motiv generator de simbol nelimitat şi susceptibil de a fi transmis în multe genuri şi sub multe unghiuri de perspectivă. Pătrunderea motivului s-a efectuat rapid, ştiută fiind împrejurarea dovedită prin studii comparatiste, că influenţele operează acolo unde natura terenului social le poate absorbi mai uşor, făcându-le să rodească.

Prima eflorescenţă s-a produs în Anglia, unde natura terenului social s-a dovedit mai generoasă în acel moment, Christopher Marlowe (1564 – 1593) inspirându-se din cultul titanilor, a scris drama Tragica istorie a doctorului Faust mergând pe firul izvorului poporan Tragica istorie a vieţii şi morţii doctorului Faust, marele vraci, apărută în traducere la Frankfurt (1592).

Înainte de a intra în posesia lui Goethe, simbolul faustic începuse să devină oarecum un instrument literar de critică socială, vizându-se societatea feudală. Un roman conceput în acest sens de către Maximilian Klinger (1752 – 1831) este Viaţa, isprăvile şi coborârea în infern a lui Faust, scris în Rusia în 1791.

Exegetul faustian, Kuno Fischer, făcând bilanţul producţiei de acest gen, de la Marlowe până în 1870, a numărat 113, opere dintre care 41 apărute înainte de Goethe şi 72 după el. Aceste cifre nu mai impresionează astăzi, ele nemaifiind convingătoare faţă de situaţia întregită la zi a scrierilor cu acest subiect.

Preview document

Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 1
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 2
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 3
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 4
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 5
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 6
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 7
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 8
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 9
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 10
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 11
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 12
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 13
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 14
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 15
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 16
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 17
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 18
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 19
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 20
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 21
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 22
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 23
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 24
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 25
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 26
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 27
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 28
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 29
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 30
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 31
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 32
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 33
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 34
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 35
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 36
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 37
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 38
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 39
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 40
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 41
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 42
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 43
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 44
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 45
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 46
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 47
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 48
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 49
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 50
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 51
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 52
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 53
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 54
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 55
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 56
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 57
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 58
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 59
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 60
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 61
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 62
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 63
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 64
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 65
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 66
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 67
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 68
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 69
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 70
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 71
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 72
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 73
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 74
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 75
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 76
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 77
Mitul lui Faust în Viziunea lui Marlowe, Goethe și Valery - Pagina 78

Conținut arhivă zip

 • Mitul lui Faust in Viziunea lui Marlowe, Goethe si Valery.doc

Alții au mai descărcat și

Jazz

,,Jazzul este una dintre rarele forme de productie culturala care a facut turul planetei si care apartine unui popor precis, la un moment dat al...

Teoria restaurarii(Castelul Peles)

Construit între anii 1873 - 1883 (etajul I) si între 1896 si 1914 ( etajul II),de Carol I de Hohenzolleren - primul rege al României (1866 - 1914),...

Icoana Maicii Domnului din Vladimir

Icoana Maicii Domnului de la Vladimir „Singur numele Nascatoarei, Maica Domnului, cuprinde in sine intreaga taina a economiei mantuirii”, spune...

Poarta tradițională romanescă - funcție, simboluri

Cât de importante sunt în concepţia tradiţională a românilor intrările în casă, în gospodărie, în locurile de cult, se vede din toate semnele cu...

Graffiti

Graffiti este un tip de însemnare facut în mod deliberat de oameni pe suprafete atât publice cât si private. Poate aparea ca arta, desene sau...

Monolog - La Telefon

Este un monolog vorbit in intregime la telefon. Intră în scenă şi găseşte un telefon mobil pe jos. Îl ridică, îl cercetează, se uită în jur. Îl...

Curs de bază nivelul I pentru începători

- MASA DE LUCRU Înaltime: 65-75 cm Lungime: 1 m Latime: 50-65 cm - Nu este recomandata masa acoperita cu sticla, deoarece reflecta lumina si...

Eseu analitic asupra filmului Cabinetul doctorului Caligari

,,Cabinetul doctorului Caligari" (1920) este un film german deosebit de important în istoria cinematografiei mute și este considerat o adevărată...

Ai nevoie de altceva?