Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 15385
Mărime: 483.73KB (arhivat)
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Firtescu

Cuprins

 1. Capitolul 1
 2. Caracteristici generale.2
 3. 1.1. Locul şi rolul asigurărilor în sistemul financiar al ţării.2
 4. 1.2. Clasificarea asigurărilor.8
 5. 1.3. Piaţa asigurărilor de bunuri în plan naţional şi european .13
 6. Capitolul 2
 7. Poduse specifice asigurărilor de bunuri ale persoanelor juridice la societatea SC. Omniasig Vienna Insurance Group.S.A.15
 8. 2.1. Caracterizarea generală a societății.15
 9. 2.2. Produse oferite de SC. Omniasig. SA. Pentru persoane juridice.19
 10. 2.3. Analiză comparativă.25
 11. Capitolul 3
 12. Analiza cantitativă și calitativă a activității de asigurare la societatea SC. OMNIASIG- Vienna Insurance Group. S.A.28
 13. 3.1. Analiza primelor brute subscrise.28
 14. 3.2. Analiza despăgubirilor.34
 15. 3.3. Eficienţa activităţii de asigurări.37
 16. Capitolul 4. Concluzii.43
 17. Bibliografie.46

Extras din licență

Capitolul 1 Caracteristici generale

1.1 Locul și rolul asigurărilor în sistemul financiar al țării

Potrivit literaturii de specialitate sunt de părere că asigurările au luat naștere datorită omului care a simțit la un moment dat că are nevoie să se protejeze împotriva unor riscuri care pot apărea în viața de zi cu zi, cum ar fi anumite calamități naturale, accidente, pierderea capacității de muncă și altele. Ea se bazează pe principiul mutualității, deoarece se creează un fond din contribuția fiecărei persoane, care mai apoi este distribuit în funcție de riscul la care a fost supus o persoană asigurată.

Din cele cele studiate și analizate tot în literatura de specialitate putem afirma că asigurarea este reprezentată de un contract, încheiat între două părți, unde cel care se asigură, denumit asigurat, are sarcina de a plăti asigurătorului o sumă de bani, numită primă, de asemenea și asigurătorul se angajează ca în momentul în care unul din riscurile prevăzute în contract se produce trebuie să despăgubească beneficiarul sau asiguratul, cu o sumă de bani.

O altă definiție dată asigurării potrivit unui autor este aceea cum că “asigurarea reprezintă un acord de voință (sub formă de contract) între asigurat și asigurător, prin care asigurătorul oferă asiguratului contravaloarea daunelor (sau suma asigurată) în cazul producerii riscurilor, în schimbul plății de către asigurat a primei de asigurare.”

Volumul produsului intern brut, are o mare influență asupra modului de dezvoltare al asigurărilor, el reflectându-se în totalul valorilor primelor brute înregistrate pe durata unui an de zile. Dintre relația care se leagă între cei doi indicatori putem afirma că domeniul asigurărilor are un impact major asupra economiei naționale

Acestea, reușesc să influiențeze economia națională prin mai multe feluri:

Asigurările reprezintă acea ramură care reușeste să creeze valoare adăugată. ‘‘Aici reușesc să se încadreze companiile de asigurare, indiferent de riscurile pe care le acoperă, agenții de asigurare , serviciile auxiliare ale asigurătorilor, consiliile asiguraților și organizațiile de expertiză. Aici mai intră casele de pensii independente, care asigură anumitor categorii de salariați venituri în momentul retragerii lor din activitate‘‘.

În ceea ce privește societățile de asigurare și consumul care îl înregistrează acestea cu chirii, diurne, întreținere, materiale, reparații, valoarea adăugată brută la acestea se obține din scăderea consumului intermediar din totalul producției.

La casele de pensii totalul cheltuielilor înregistrate la nivelul gestiunii sunt egale cu remunerația activității ce o desfășoară, unde mai sunt incluse și constul intermediar realizat, cu sumele pentru salarii, dar totodată aici se include și capitalul fix armonizat.

Majoritatea țărilor dezvoltate realizează o valoare brută în asigurări mare, comparativ cu țările în curs de dezvoltare unde valoarea brută este foarte mică, așa se explică slaba dezvoltare a sectorului de asigurări ca o consecință firească a declinului economic și a nivelului de trai scăzut în anumite țări. Micșorarea cheltuielilor de consum a populației și scăderea capacității de finanțare de către societăți a costurilor de producție și de circulație a restrâns la minimum pritecția prin asigurare.

În fiecare an valoarea adăugată brută din asigurări este influiențată de dezastrele produse sau de împrejurările economice.

În general valoarea brută adăugată în comparație cu produsul intern brut are o dinmică mult mai rapidă, bineînțeles cu mici excepții, care sunt în cea mai mare parte determinate de volumul total al daunelor achitate sau rezervate, când valoarea adăugată brută din ramura asigurărilor înregistrează o scădere sau o creștere echivalentă cu produsul intern brut.

Asigurările reprezintă și o ramură care participă pe piața financiară la oferta de capital de împrumut. Firmele de asigurări având obligația de a constitui rezerve din prime.

Asigurările de daune alcătuiesc rezerve de prime care se află la îndemâna firmei de asigurare sub motivul că pot apărea oricând dezastre sau accidente iar sociatatea trebuie să aibă la dispoziție anumite sume de bani pentru a putea despăgubi beneficiarii.

Se pot înregistra însă și situații când nu se pot despăgubi asigurații în scurt timp de la producerea daunei, deoarece trebuie în primul rând făcută o evaluare amănunțită a modului în care s-a produs riscul, trebuie de asemenea evaluate și daunele cu indemnizațiile asigurării, însă în tot acest timp sociatatea trebuie să aibă rezervate acele sume pentru a putea face despăgubirea.

Veniturile constituite la nivelul unei societăți de asigurare din rezervele de prime și de daune, se realizează în momentul în care acestea sunt plasate în obligațiuni și acțiuni, ori în bonuri de tezaur, depozite pe termen lung sau scurt de la bănci, cumpărarea unor bunuri cu caracter imobiliar, și altele.

Bibliografie

Achim Marian Lucian - Asigurările de bunuri și persoane în economia cunoașterii; Ed. Economică; București; 2008;

Armeanu Daniel - Asigurări de bunuri şi persoane, aspecte teoretice, aplicaţii practice; Editura Economică; 2003;

Bistriceanu D. Gheorghe – Asigurări și reasigurări în România; Editura Universitară; București; 2006;

Bistriceanu D. Gheorghe – Lexicon de finante, bănci și asigurări; Volumul II, Editura Expert, București; 2001;

Bistriceanu D. Gheorghe – Lexicon de finante, bănci și asigurări; Volumul III, Editura Expert, București; 2001;

Bistriceanu D. Gheorghe - Sistemul Asigurărilor şi reasigurărilor din România; Editura Universitară, Bucureşti; 2010;

Constantinescu Dan Anghel - Management financiar în asigurări; Editura Economică; Bucureşti; 2005;

Constantinescu Dan Anghel – Tratat de asigurări; Volumul I; Editura Economică; Bucureşti; 2004;

Constantinescu Dan Anghel – Tratat de asigurări; Volumul II; Editura Economică; București;2004;

Constantin Nicolaie Lungu – Asigurări de bunuri; Editura Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”; Iaşi; 2009;

Drăghinici Marius- Asigurătorul -garant al plăţii; Editura C.H.Beck; Bucureşti ; 2009;

Firţescu Bodgan - Sistemul financiar al României; Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”; Iași; 2010;

Galiceanu Mihaela, Galiceanu Ion. – Asigurări ale agenților economici; Editura Tribuna Economică; București; 2007;

Negru Titel - Asigurări –ghid practic; Ed. C.H.Beck; București; 2006;

Negru Titel - Economia Asigurărilor (metode, tehnici, soluţii); Editura Wolters Kluwer; Editura Economică:; Bucureşti; 2010;

Văcărel Iulian, Bercea Florian- Asigurări și reasigurări; Editura Expert; București; 2007;

Văcărel Iulian, Bercea Florian- Asigurări și reasigurări; Editura Expert; București; 2002;

http://www.omniasig.ro/index.html ;

http://www.omniasig.ro/Rezultate-financiare.html ;

http://www.omniasig.ro/Asigurari-persoane-juridice.html

https://www.allianztiriac.ro

https://www.groupama.ro

http://www.1asig.ro/Piata-Asigurarilor-2.htm

http://www.zf.ro/wikizf/omniasig-vienna-insurance-group-s-a-8501884

http://www.asigurari.ro/noutati-si-opinii/articole/asigurarile-necesitate-si-componenta-a-sistemului-financiar-2/#more-7519

http://www.asigurari.ro/asigurari/ghid-asigurari/importanta-asigurarilor-in-economie/

http://lege5.ro/Gratuit/g42dembx/ordonanta-de-urgenta-nr-61-2005-pentru-modificarea-si-completarea-legii-nr-136-1995-privind-asigurarile-si-reasigurarile-in-romania?pid=&d=2016-03-17p://www.rasfoiesc.com/business/afaceri/asigurari/Necesitatea-si-rolul-asigurari48.php

http://www.asigurari.ro/asigurari/ghid-asigurari/clasificarea-asigurarilor/

http://www.1asig.ro/2016-Oportunitatile-si-amenintarile-din-piata-de-asigurari-in-viziunea-lui-Misu-NEGRITOIU-articol-3,100-52854.htm

Preview document

Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 1
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 2
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 3
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 4
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 5
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 6
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 7
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 8
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 9
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 10
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 11
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 12
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 13
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 14
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 15
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 16
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 17
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 18
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 19
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 20
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 21
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 22
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 23
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 24
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 25
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 26
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 27
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 28
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 29
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 30
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 31
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 32
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 33
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 34
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 35
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 36
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 37
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 38
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 39
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 40
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 41
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 42
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 43
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 44
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 45
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 46
Asigurări de bunuri ale persoanelor juridice și posibilități de amplificare a acestora - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice si posibilitati de amplificare a acestora.docx

Alții au mai descărcat și

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România (xyz sa)

CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă,...

Brandul, avantaj competitiv al unei societăți de asigurări

CAP. 1. CREEAREA BRANDULUI LA NIVELUL FIRMEI 1.1 . Rolul şi definirea brandului Asociaţia Americană de Marketing defineşte conceptul brandului...

Implicații ale contractării asigurărilor de bunuri facultative pentru persoanele fizice și juridice

Generalități Trăim într-o lume volatilă și incertă, totul în jurul nostru se schimbă rapid, iar noi nu mai suntem capabili să anticipăm...

Locul și rolul asigurărilor în plan economico-financiar și social

INTRODUCERE Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia societăţii umane. Avem cunoştinţă de două tipuri de economii care...

Necesitatea și Rolul Asigurărilor

CAP 1. Prezentarea generala a asigurarilor. 1.1. Primele notiuni de asigurare Dezvoltarea societatii este marcata de efortul si stradania...

Asigurările facultative ale locuințelor persoanelor fizice

Apariția asigurărilor a fost și este în continuare generată de nevoia de protecție a persoanelor și bunurilor în fața riscurilor. Prin manifestarea...

Asigurările de Bunuri

Capitolul IIntroducere în universul asigurărilor Secţiunea 1. Istoricul asigurărilor Tehnicile asigurării au apărut în civilizaţiile din Asia şi...

Te-ar putea interesa și

Particularități ale asigurărilor facultative

NECESITATEA, TRĂSĂTURILE, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ASIGURĂRILOR ÎN VIAŢA ECONOMICO-SOCIALĂ NECESITATEA ASIGURĂRILOR Producţia de bunuri materiale...

Stategie transport Municipiul Botoșani

Capitolul 1. Noţiuni generale 1.1. Noţiunea de serviciu public Serviciile pot fi considerate „ocupaţii” ale unor persoane, „funcţii”, „acţiuni”...

Elaborarea Unei Strategii de Creștere a Performanței în Cadrul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Iași

Capitolul 1. Noţiuni generale 1.1.Noţiunea de serviciu public Serviciile pot fi considerate „ocupaţii” ale unor persoane, „funcţii”, „acţiuni”...

Particularități ale asigurărilor de bunuri prin prisma elementelor tehnice

CAPITOLUL I Caracteristici ale asigurǎrilor de bunuri Asigurarile de bunuri constituie acea ramurǎ a asigurǎrilor care are drept caracteristicǎ...

Caracteristicile Principalelor Cheltuieli Publice

Noţiuni generale Cheltuielile publice concretizeză cea de-a doua fază a funcţiei de repartiţie a finanţelor publice şi anume aceea a repartizării...

Asigurările de bunuri

ASIGURARILE DE BUNURI Asigurarile de bunuri se refera la acoperirea riscurilor la care sunt expuse cladirile si continutul acestora. O...

Asigurări de bunuri

Cap 6. Asigurari de bunuri Au fost practicate in Romania atat sub forma obligatorie cat si sub forma facultativa. Datorita cresterii calitatii...

Asigurări

Necesitatea aparitiei activitatii de asigurare este legata de existenta unor posibile evenimente, care reprezinta un pericol pt integritatea...

Ai nevoie de altceva?