Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 41377
Mărime: 172.08KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Ivașcu
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. I. NECESITATEA ŞI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR. 4
 2. 1.1. Natura şi accidentele - pericole permanente pentru viaţa, integritatea corporală şi bunurile omului 4
 3. 1.2. Brokerul de asigurări-persoană juridică pe piata asigurărilor 6
 4. II. CONCEPTUL DE ASIGURARE 10
 5. 2.1. Asigurarea sub aspect juridic 10
 6. 2.2. Asigurarea sub aspect economic 12
 7. 2.3. Asigurarea sub aspect financiar 14
 8. 2.4. Tipuri de fonduri de asigurare 16
 9. 2.5. Importanţa asigurărilor asupra economiei 19
 10. III. CADRUL LEGISLATIV AL ASIGURĂRILOR DIN ROMANIA 23
 11. 3.1. Legislaţia asigurărilor româneşti 23
 12. 3.2. Concordanţe şi inadvertenţe între asigurările din România şi asigurările internaţionale 28
 13. IV. CARACTERISTICILE ŞI ANALIZA ASIGURĂRILOR PRACTICATE PRIN S.C ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 31
 14. 4.1. Elementele tehnice ale asigurărilor 31
 15. 4.2. Clasificarea asigurărilor 35
 16. 4.3. Asigurările de persoane 37
 17. 4.3.1. Condiţii generale de asigurare 37
 18. 4.3.2. Riscurile asigurărilor de persoane 42
 19. 4.3.3. Părţile care intervin în asigurare 44
 20. 4.4. Principalele forme de asigurări practicate de S.C. ALLIANZ-ŢIRIAC ASIGURĂRI S.A. 45
 21. 4.4.1. Asigurările de viaţă 45
 22. 4.4.1.1. Asigurarea mixtă de viaţă - tarif I 48
 23. 4.4.1.2. Asigurarea mixtă de viaţă şi suplimentară de accidente - tarif I a 50
 24. 4.4.1.3. Asigurarea familială mixtă de viaţă - tarif I b 51
 25. 4.4.1.4. Asigurarea mixtă de viaţă cu pensie de urmaşi - tarif I c 52
 26. 4.4.1.5. Asigurările de economie şi invaliditate permanentă din accidente tarif III 59
 27. 4.4.1.6. Asigurarea viageră de deces cu primă unică - tarif IV 60
 28. 4.4.1.7. Asigurarea viageră de deces cu plata primelor pe timp limitat - tarif IV a 61
 29. 4.4.1.8. Asigurarea cu termen fix - tarif V 63
 30. 4.4.1.9. Asigurarea de rentă pe timp limitat - tarif V a 64
 31. V. ASIGURAREA FACULTATIVĂ DE PENSIE SUPLIMENTARĂ PRIVATĂ CU ACUMULARE DE CAPITAL ŞI REEVALUARE 70
 32. 5.1.
 33. 5.2 Noţiuni introductive
 34. Pensiile ocupaţionale –forma,definitii si structura conform legii 249/2004(aplicabil la ALLIANZ-ASIGURĂRI S.A)
 35. 5.3. Exemple de calcul a primelor, sumelor asigurate, precum şi a pensiilor lunare la asigurarea TARIF XI - PROSPERA 77
 36. VI.
 37. TARIFE DE PRIME ŞI REZERVA MATEMATICĂ LA ASIGURĂRILE DE PERSOANE 93
 38. 6.1. Noţiuni introductive 93
 39. 6.2. Fructificarea fondurilor de asigurare 95
 40. 6.3. Prima netă unică la asigurările de supravieţuire 97
 41. 6.4. Prima netă unică la asigurările de deces 104
 42. 6.5. Prima netă anuală la asigurările de viaţă 107
 43. 6.6. Prima brută 109
 44. 6.7. Rezerva matematică 110
 45. VII Concluzii finale
 46. BIBLIOGRAFIE 112

Extras din licență

CAPITOLUL I

NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR

Activitatea cotidiană presupune, prin excelenţă, confruntarea unor diverse riscuri, atât pentru indivizi, cât si pentru societăţile comerciale. Important este să nu confundăm riscurile doar cu pierderile.Asumarea unora dintre ele poate determina fie rezultate pozitive (câstiguri), fie negative (pierderi). Acestea sunt asa numitele riscuri speculative, ca de exemplu riscul de a investi într-o afacere sau riscul încheierii unui contract de căsătorie. Această categorie de riscuri nu poate fi asigurată, consecinţele lor ramânând exclusiv în sarcina celor care şi le asumă.

O categorie deosebită o constituie riscurile a căror eventuală producere ar determina doar pierderi, traduse în ultima instanţa în pierderi de natura financiară. Acestea sunt riscurile pure, care fac dealtfel si obiectul asigurărilor: incendii, explozii, inundaţii, cutremure sau orice tip de accidente. Se poate afirma că obiectivul fundamental al asigurărilor îl constituie tocmai furnizarea mijloacelor necesare pentru compensarea respectivelor pierderi.

De cealaltă parte întâlnim riscurile unde se poate câştiga,o categorie aparte fiind riscul ratei dobânzii la creditele bancare.

1.1. Efectele distructive ale naturii si accidentele

Producerea unor fenomene sau evenimente poate să provoace pierderi materiale, să stânjeneasca activitatea economică, să pună în pericol viaţa sau integritatea corporala a oamenilor. Pe scurt, omul este supus unor pericole multiple si variate, cauzate de forţele naturii, de folosirea tehnicii sau de anumiţi factori sociali ori social - economici.

Pentru a putea evita actiunea efectelor unor pericole, omul trebuie să le cunoasca pentru a se pune la adăpost de efectele lor şi pentru a putea acţiona împotriva lor ca de exemplu:

FORŢELE NATURII declanşează calamitaţile cu efecte distructive ce constituie riscuri asigurate cum ar fi: ploi torenţiale, grindina, uraganele, inundaţiile, cutremurele de pământ, trasnetul, incendiile, prăbuşirile şi alunecările de teren, avalanşele de zăpada, etc., ce pot provoca pagube materiale sau accidente.

Pierderile potenţiale cauzate de catastrofe naturale sunt în continuă creştere datorită creşterii populaţiei, a densităţii bunurilor de valori materiale mari. Pagubele materiale, pierderile de vieţi omeneşti, şocul psihologic puternic suferit de populaţie, precum şi efectele pe termen lung ale producerii acestora obliga la o studiere atentă a fenomenului şi sub aspectul asigurării care ar putea, prin rolul şi natura ei, să facă mai puţin simţite pagubele materiale şi să-i repună pe cei afectaţi în situaţia patrimonială existentă înainte de producerea dezastrului.

"Catastrofa naturală" defineşte un eveniment cauzat de forţele naturii. Consecinţele au o mare amploare şi implică pagube mari, care afectează contracte de asigurare si mulţi asiguraţi.

Printre cele mai păgubitoare dintre calamităţile naturale sunt: seceta, cicloanele (uraganele), inundaţiile, cutremurele de pământ, incendiile şi accidentele.

a) Seceta afectează puternic activitatea economică, şi prin aceasta pericliteaza însăşi viaţa oamenilor şi a animalelor. Se poate defini prin diminuarea umidităţii din atmosfera, uscarea progresiva a pământului, ce duce la întreruperea procesului vegetativ, din cauza insuficienţei sau a lipsei totale a precipitaţiilor şi/sau a temperaturilor atmosferice ridicate ;conduce la diminuarea sau la compromiterea întregii recolte din zonele calamitate.

b) Inundaţiile se produc, de regulă, primăvara în regiunile temperate sau reci, ca urmare a topirii bruşte a zăpezii ori a gheţii şi vara în regiunile cu climat tropical ori musonic. Precipitaţiile sub formă de averse, ca şi ploile liniştite de lungă durată, cele căzute pe terenuri impermeabile ori în pantă abruptă conduc, de asemenea, la ieşirea râurilor din matca şi la revărsarea lor. Fisurarea digurilor, ruperea barajelor, blocarea unor cursuri de apă de trunchiuri de copaci, crengi, pietre şi alte aluviuni provoacă inundaţii extrem de păgubitoare.

d) Cutremurele de pământ reprezintă cea mai distructivă dintre catastrofele naturale, deoarece pot provoca imense pagube materiale, la suprafaţa pământului, precum si modificări profunde ale structurii subsolului şi ale regimului de scurgere a apelor. Dintre tipurile de cutremure înregistrate, cele de prăbuşire sunt violente, dar nu afectează decât zone restrânse, cele vulcanice însoţite de erupţii vulcanice si se resimt pe arii relativ limitate; în schimb cutremurele tectonice sunt de departe cele mai importante.

Periodicitatea cutremurelor puternice din ţara noastră, având epicentrul în zona Vrancea, este de cca. 30 - 40 ani. Jumătate din teritoriul României se află în zona seismică, unde se află un potential economic ridicat si unde sunt concentrate mari aglomerări urbane, inclusiv în Bucureşti, Ploieşti, Galati, Focşani şi mai nou, Timisoara.

Conştientizarea unui asemenea pericol pentru populaţie determină factorii de decizie să acţioneze şi să sprijine financiar consolidarea clădirilor aflate într-o stare avansată de degradare din cauza vechimii şi/sau faptului că au suferit urmările altor cutremure.

e) Incendiile au provocat de-a lungul timpului si continuă să provoace şi astăzi importante pierderi materiale. Declanşate de trăsnete, creşterea temperaturii peste anumite limite, autoaprinderea pădurii, explozii, incendiile constituie un factor perturbant al activităţii economice, al vieţii oamenilor, al echilibrului ecologic. Ele distrug valori materiale utile, uneori greu sau imposibil de înlocuit, întrerup procese de producţie, afectează transporturile, periclitează viaţa şi integritatea corporală a oamenilor.

Se mai pot întâlni şi incendii produse din alte cauze decât factorii naturali, cum ar fi scurt circuit electric, acţiune a omului, din activităţi economice, etc. cu aceleaşi efecte distrugătoare pentru om şi natura.

Bibliografie

• Bistriceanu Gh.D.; Bercea Florian; Macovei E.I., Dicţionar de asigurări; Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1991

• Bistriceanu Gh.D.; Adochiţei M.; Negrea F., Finanţele agenţilor economici, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995

• Constantinescu Dan Anghel; Dobrin Marinică, Asigurarea şi managementul riscului, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

• Constantinescu Dan Anghel; Dobrin Marinică, Introducerea în asigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

• Constantinescu Dan Anghel, Asigurări şi reasigurări, Editura Tehnică, Bucureşti, 1998

• Constantinescu Dan Anghel; Dobrin Marinică, Tratat de asigurări, Editura „Semne ‘94” S.R.L., Bucureşti, 1999

• Galiceanu Ion, Asigurări-curs, Reprografia Universităţii Craiova, 1994

• Galiceanu Ion, Organizarea şi eficientizarea asigurărilor de bunuri în România – teză de doctorat

• Iosif Gh.N.; Gherasim Al.; Crişan N.; Galiceanu I.; Gauer G.; Tănăsescu P., Sistemul asigurărilor în România, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 1997

• Mihăilă N., Introducere în teoria probabilităţilor şi statistică matematică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965

• Mihoc Gh., Teoria matematică în operaţiile financiare, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1960

• Pencea Alexandru, Transporturi şi expediţii internaţionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997

• Popa Ioan, Tranzacţii comerciale internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 1999

• Popescu Dumitru; Macovei Ioan, Contractul de asigurare, Editura Junimea, Iaşi, 1982

• Purcaru Ion, Matematici şi asigurări, Editura Economică, Bucureşti, 1994

• Stoian I.; Pencea R., Tehnici de comerţ internaţional, Editura Tehnică, Bucureşti, 1971

• Văcărel I.; Bercea F., Asigurări şi reasigurări, Editura Expert, Bucureşti, 1998

• ***, Lege privind societăţile comerciale, nr. 31 din 16 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990

• ***, Lege privind constituirea, organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale în domeniul asigurărilor, nr. 47 din 16 iulie 1991, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 19 iulie 1991

• ***, Lege privind asigurările şi reasigurările în România, nr. 136 din 29 decembrie 1995, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995

• ***, Lege privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, nr. 32 din 03 aprilie 2000, publicată în Monitorul Oficial Partea I, nr.148 din 10 aprilie 2000

• ***, Condiţii generale de asigurare facultativă de persoane, S.C. ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.

• ***, Condiţii speciale de asigurare facultativă de persoane, S.C. ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.

• ***, Regulamentele de asigurare facultativă de persoane, S.C. ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI S.A.

• ***, Revista „Piaţa financiară”, nr.11/noiembrie 1996

• ***, Revista „Capital”, nr.15(225)/1997

• ***,Ordonanta de guvern numarul 61/23.06.2005

Preview document

Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 1
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 2
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 3
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 4
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 5
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 6
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 7
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 8
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 9
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 10
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 11
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 12
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 13
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 14
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 15
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 16
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 17
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 18
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 19
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 20
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 21
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 22
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 23
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 24
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 25
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 26
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 27
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 28
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 29
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 30
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 31
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 32
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 33
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 34
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 35
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 36
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 37
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 38
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 39
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 40
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 41
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 42
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 43
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 44
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 45
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 46
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 47
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 48
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 49
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 50
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 51
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 52
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 53
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 54
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 55
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 56
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 57
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 58
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 59
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 60
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 61
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 62
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 63
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 64
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 65
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 66
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 67
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 68
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 69
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 70
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 71
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 72
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 73
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 74
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 75
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 76
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 77
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 78
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 79
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 80
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 81
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 82
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 83
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 84
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 85
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 86
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 87
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 88
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 89
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 90
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 91
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 92
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 93
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 94
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 95
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 96
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 97
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 98
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 99
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 100
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 101
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 102
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 103
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 104
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 105
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 106
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 107
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 108
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 109
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 110
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 111
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 112
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 113
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 114
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 115
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 116
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 117
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 118
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 119
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 120
Asigurări de bunuri, calamități naturale și accidente - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Asigurari de bunuri, calamitati naturale si accidente.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional

INTRODUCERE Gesturile, hotărârile, faptele şi activităţile omului sunt supuse elementelor de risc. Consecinţele riscurilor cu care ne confruntăm...

Studiu de caz piața asigurărilor din România

ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a...

Asigurarea De Răspundere Civilă Auto

1. CONCEPTUL DE ASIGURARE RCA Asigurările de răspundere civilă reprezintă o componentă de mare importanţă şi actualitate a activităţii de...

Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

Capitolul I: Stadiul cercetării 1.1 Introducere Am ales această temă deoarece piaţa asigurărilor este într-o continuă dezvoltare, mai ales în...

Asigurarea riscurilor catastrofice în România - comparații internaționale

1. Importanţa asigurării împortiva riscurilor catastrofice Calamităţile naturale au un potenţial foarte ridicat de a produce pagube materiale şi...

Reglementarea activității asiguratorilor și intermediarilor în asigurare

I-ASIGURATORI SI INTERMEDIARI IN ASIGURARE A) ASIGURĂTORI: 1) Definiție: Persoana juridică română autorizată în condţiiile prezentei legi să...

Asigurări RCA

1.Conceptul de asigurare RCA Aigurarea de Raspundere Civila Auto cunoscuta sub numele de RCA, reprezinta in momentul de fata una din putinele...

Asigurarea RCA

1. Conceptul de asigurare RCA Polita de asigurare RCA-Raspundere Civila Auto este un contract incheiat intre posesorul unui automobil, persoana...

Te-ar putea interesa și

Modernizarea Pieței Autohtone a Asigurărilor în Procesul Aderării La Uniunea Europeană

Introducere Un principiu important în viaţa şi în dezvoltarea firească a omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit preocuparea...

Piața asigurărilor auto - CASCO - Asirom

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE PRIVIND ASIGURARILE 1.1. Asigurarea ca mijloc de protectie Înca din cele mai vechi timpuri oamenii au fost...

Folosirea mijloacelor de marketing direct pentru fidelizarea clienților - Omniasig

Capitolul I. Noţiuni de Marketing Direct I.1 Definirea noţiunii, caracteristici şi particularităţi Noţiunea de marketing a apărut cu aproximativ...

Conceptul de Asigurare și Funcțiile Asigurarilor

Capitolul I Considerente generale privind asigurarile 1.1Definirea conceptului de asigurare Amploarea riscurilor, de toate categoriile, care...

Piața românească de asigurări agricole

Asigurarile agricole joaca un rol semnificativ in stimularea investitiilor in agricultura si in stabilizarea veniturilor producatorilor agricoli....

Risc și Incertitudine în Agricultură

1.1 Conceptualizare Producţia constituie condiţia esenţială a existenţei societăţii omeneşti. Pentru a putea trăi, omul trebuie să producă...

Cererea în asigurări

Introducere Dinamica tot mai accentuata a afacerilor si caracterul tot mai complex al riscurilor potentiale la care acestea sunt expuse au...

Folosirea Mijloacelor de Marketing Direct pentru Fidelizarea Clienților

Capitolul I. Noţiuni de Marketing Direct. I.1. Definirea noţiunii, caracteristici şi particularităţi. I.2. Tipuri de media utilizate în...

Ai nevoie de altceva?