Practici internaționale în asigurări

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 131 în total
Cuvinte : 37763
Mărime: 244.99KB (arhivat)
Publicat de: Timea Rusu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Violeta Ciurel
Aceasta lucrare de licenta este sustina in cadrul Universitatii de Stiinte Economice din Bucuresti

Cuprins

 1. Introducere.4
 2. CAPITOLUL 1. Reasigurarea – caracterizare generală.6
 3. 1.1. Conceptul de reasigurare. 6
 4. 1.2. Istoricul reasigurărilor. . 11
 5. 1.3. Natura şi funcţiile reasigurării. 19
 6. CAPITOLUL 2. Forme si metode de reasigurare utilizate în practica internaţională. 25
 7. 2.1. Forme de reasigurare. 26
 8. 2.1.1. Reasigurarea proporţională . 26
 9. 2.1.2. Reasigurarea neproporţională. 34
 10. 2.2. Metode de reasigurare. 43
 11. 2.2.1. Metoda facultativă. 43
 12. 2.2.2. Metoda obligatorie . 45
 13. 2.2.3. Metoda facultativ – obligatorie. 47
 14. 2.2.4. Pool-urile de reasigurare. 48
 15. CAPITOLUL 3. Piaţa internaţională a reasigurărilor. 50
 16. 3.1. Caracterizare generală. Evoluţii şi tendinţe ale pieţei internaţionale a reasigurărilor. 50
 17. 3.2. Componentele pieţei reasigurărilor. 53
 18. 3.2.1. Cumpărătorii de reasigurări. 53
 19. 3.2.2. Vânzătorii de reasigurări. 55
 20. 3.2.3. Intermediarii în reasigurări. 59
 21. 3.3. Pieţe de reasigurări reprezentative. 60
 22. 3.4. Ciclul de subscriere. 70
 23. 3.5. Piaţa internaţională a reasigurărilor după 11 septembrie 2001. 73
 24. 3.6. Activitatea de reasigurare în România. 73
 25. CAPITOLUL 4. Aspecte practice legate de activitatea de reasigurare. 86
 26. 4.1. Parteneriatul societate de asigurări – reasigurător. 86
 27. 4.1.1. Profil ING Nederlanden. 86
 28. 4.1.2. Swiss Re. 88
 29. 4.2. Contractul de reasigurare. 91
 30. 4.2.1. Elemente esenţiale ale contractului de reasigurare. 92
 31. 4.2.2. Derularea contractului. 97
 32. 4.3. Rezultate ale reasigurării. 100
 33. Concluzii şi propuneri . 105
 34. Bibliografie. 111

Extras din licență

Introducere

În contextul economiei de piaţă, asigurările constituie o ramură, un sector al serviciilor care contribuie nu numai la protecţia bunurilor şi persoanelor împotriva diferitelor riscuri preluate în asigurare, dar are un rol tot mai mare în crearea produsului intern brut, participă în calitate de ofertant pe piaţa capitalului de împrumut, realizează plasamente de resurse în investiţii sau pe piaţa înscrisurilor de valoare. Securitatea financiară a asigurătorului prezintă astfel, conotaţii economice complexe, ce implică nu doar persoanele asigurate, ci şi întreaga economie. În acest context, reasigurarea reprezintă un instrument util, indispensabil.

Reasigurarea permite creşterea capacităţii de asigurare, omogenizarea riscurilor asumate şi menţinerea stabilităţii financiare a societăţilor de asigurare. Nu trebuie uitat însă faptul că răspunderea finală pentru daunele produse revine asigurătorului, chiar dacă o parte din risc este cedată în reasigurare. Astfel, o mare atenţie trebuie acordată condiţiilor de tranzacţionare, solvabilităţii şi integrităţii partenerilor de afaceri.

Deşi legislaţia în vigoare recomandă consultarea prealabilă a pieţei interne în vederea plasării reasigurărilor, capacitatea acesteia de absorbţie a riscurilor este redusă. Se impune astfel apelarea la piaţa externă. Aceasta presupune însă dificultăţi determinate de diferenţele legislative, lipsa personalului specializat şi volumul redus al portofoliilor cedate, care prezintă puţină atractivitate pentru partenerii externi.

Reasigurarea deţine un rol important în industria asigurărilor, contribuie la îndeplinirea obiectivelor societăţilor de asigurări şi oferă protecţie asigurătorilor ce doresc să-şi menţină stabilitatea financiară.

Este imperios necesar de ştiut că orice societate de asigurări, fie că are o poziţie consolidată pe piaţă, fie că este la început de drum, trebuie să aibă în vedere că „liniştea” nu o poate avea decât dacă are încheiate contracte de reasigurare cu societăţi specializate (reasigurători) recunoscuţi pe plan mondial.

Din păcate, deşi multe societăţi de asigurări din România au în obiectul de activitate şi preluarea riscurilor în reasigurare, acestea nu îşi pot permite subscrierea unor riscuri majore. De aceea, se preferă transferarea riscurilor peste graniţă.

Lucrarea de faţă abordează o temă deosebit de importantă, dar în acelaşi timp foarte nouă – reasigurările.

Pornind de la aceste considerente, lucrarea abordează problematica reasigurărilor, bazându-se pe o informare judicioasă pe plan teoretic şi practic. Abordarea încearcă să surprindă o mare parte din aspectele unui domeniu foarte complex şi poate folosi la cunoaşterea tainelor acestui domeniu, prea puţin explorat în ţara noastră.

Lucrarea acoperă o serie de aspecte utile, necesare înţelegerii domeniului reasigurărilor, un domeniu foarte dinamic şi complex: fundamentele teoretice, elementele tehnice şi aspectele practice ale activităţii de reasigurare.

Lucrarea analizează atât piaţa internaţională – evoluţia, starea prezentă şi tendinţele – cât şi piaţa naţională, pentru care activitatea de reasigurare este deosebit de importantă ţinând cont de faptul că piaţa românească a asigurărilor şi reasigurărilor este în proces de dezvoltare.

CAPITOLUL 1. Reasigurarea – caracterizare generală

1.1. Conceptul de reasigurare

La fel cum persoanele fizice sau juridice încheie asigurări pentru a se proteja împotriva pierderilor financiare provocate de avarierea bunurilor sau de răspunderea civilă, tot aşa şi societăţile de asigurări se asigură la rândul lor împotriva pierderilor pe care le pot înregistra datorită preluării riscurilor terţelor persoane.[1]

Reasigurarea este o formă de asigurare pentru asigurători, denumită şi “asigurarea asigurării”. De fapt, după cum indică şi analiza etimologică, termenul de reasigurare înseamnă “a asigura din nou”.

Apariţia reasigurării a fost generată de aceleaşi evenimente ca şi asigurarea; datorită faptului că industrializarea producea concentrare de valori, a avut loc extinderea cererii companiilor de asigurări pentru protecţia prin reasigurare.

Motivul principal pentru care au apărut reasigurările îl constituie protecţia oferită asigurătorului în situaţia apariţiei întâmplătoare a unei pierderi izolate foarte mari sau a mai multor pierderi rezultate dintr-un eveniment, a căror valoare este foarte mare în raport cu veniturile obţinute din primele de asigurare percepute sau din fondurile de rezervă. De aceea, în urma apariţiei unor asemenea daune, pentru prevenirea plăţii unor despăgubiri foarte mari care pot duce chiar la faliment, companiile de asigurări directe cedează altor companii de asigurări o parte din risc sau uneori întregul risc, activitate cunoscută sub numele de reasigurare.

Preview document

Practici internaționale în asigurări - Pagina 1
Practici internaționale în asigurări - Pagina 2
Practici internaționale în asigurări - Pagina 3
Practici internaționale în asigurări - Pagina 4
Practici internaționale în asigurări - Pagina 5
Practici internaționale în asigurări - Pagina 6
Practici internaționale în asigurări - Pagina 7
Practici internaționale în asigurări - Pagina 8
Practici internaționale în asigurări - Pagina 9
Practici internaționale în asigurări - Pagina 10
Practici internaționale în asigurări - Pagina 11
Practici internaționale în asigurări - Pagina 12
Practici internaționale în asigurări - Pagina 13
Practici internaționale în asigurări - Pagina 14
Practici internaționale în asigurări - Pagina 15
Practici internaționale în asigurări - Pagina 16
Practici internaționale în asigurări - Pagina 17
Practici internaționale în asigurări - Pagina 18
Practici internaționale în asigurări - Pagina 19
Practici internaționale în asigurări - Pagina 20
Practici internaționale în asigurări - Pagina 21
Practici internaționale în asigurări - Pagina 22
Practici internaționale în asigurări - Pagina 23
Practici internaționale în asigurări - Pagina 24
Practici internaționale în asigurări - Pagina 25
Practici internaționale în asigurări - Pagina 26
Practici internaționale în asigurări - Pagina 27
Practici internaționale în asigurări - Pagina 28
Practici internaționale în asigurări - Pagina 29
Practici internaționale în asigurări - Pagina 30
Practici internaționale în asigurări - Pagina 31
Practici internaționale în asigurări - Pagina 32
Practici internaționale în asigurări - Pagina 33
Practici internaționale în asigurări - Pagina 34
Practici internaționale în asigurări - Pagina 35
Practici internaționale în asigurări - Pagina 36
Practici internaționale în asigurări - Pagina 37
Practici internaționale în asigurări - Pagina 38
Practici internaționale în asigurări - Pagina 39
Practici internaționale în asigurări - Pagina 40
Practici internaționale în asigurări - Pagina 41
Practici internaționale în asigurări - Pagina 42
Practici internaționale în asigurări - Pagina 43
Practici internaționale în asigurări - Pagina 44
Practici internaționale în asigurări - Pagina 45
Practici internaționale în asigurări - Pagina 46
Practici internaționale în asigurări - Pagina 47
Practici internaționale în asigurări - Pagina 48
Practici internaționale în asigurări - Pagina 49
Practici internaționale în asigurări - Pagina 50
Practici internaționale în asigurări - Pagina 51
Practici internaționale în asigurări - Pagina 52
Practici internaționale în asigurări - Pagina 53
Practici internaționale în asigurări - Pagina 54
Practici internaționale în asigurări - Pagina 55
Practici internaționale în asigurări - Pagina 56
Practici internaționale în asigurări - Pagina 57
Practici internaționale în asigurări - Pagina 58
Practici internaționale în asigurări - Pagina 59
Practici internaționale în asigurări - Pagina 60
Practici internaționale în asigurări - Pagina 61
Practici internaționale în asigurări - Pagina 62
Practici internaționale în asigurări - Pagina 63
Practici internaționale în asigurări - Pagina 64
Practici internaționale în asigurări - Pagina 65
Practici internaționale în asigurări - Pagina 66
Practici internaționale în asigurări - Pagina 67
Practici internaționale în asigurări - Pagina 68
Practici internaționale în asigurări - Pagina 69
Practici internaționale în asigurări - Pagina 70
Practici internaționale în asigurări - Pagina 71
Practici internaționale în asigurări - Pagina 72
Practici internaționale în asigurări - Pagina 73
Practici internaționale în asigurări - Pagina 74
Practici internaționale în asigurări - Pagina 75
Practici internaționale în asigurări - Pagina 76
Practici internaționale în asigurări - Pagina 77
Practici internaționale în asigurări - Pagina 78
Practici internaționale în asigurări - Pagina 79
Practici internaționale în asigurări - Pagina 80
Practici internaționale în asigurări - Pagina 81
Practici internaționale în asigurări - Pagina 82
Practici internaționale în asigurări - Pagina 83
Practici internaționale în asigurări - Pagina 84
Practici internaționale în asigurări - Pagina 85
Practici internaționale în asigurări - Pagina 86
Practici internaționale în asigurări - Pagina 87
Practici internaționale în asigurări - Pagina 88
Practici internaționale în asigurări - Pagina 89
Practici internaționale în asigurări - Pagina 90
Practici internaționale în asigurări - Pagina 91
Practici internaționale în asigurări - Pagina 92
Practici internaționale în asigurări - Pagina 93
Practici internaționale în asigurări - Pagina 94
Practici internaționale în asigurări - Pagina 95
Practici internaționale în asigurări - Pagina 96
Practici internaționale în asigurări - Pagina 97
Practici internaționale în asigurări - Pagina 98
Practici internaționale în asigurări - Pagina 99
Practici internaționale în asigurări - Pagina 100
Practici internaționale în asigurări - Pagina 101
Practici internaționale în asigurări - Pagina 102
Practici internaționale în asigurări - Pagina 103
Practici internaționale în asigurări - Pagina 104
Practici internaționale în asigurări - Pagina 105
Practici internaționale în asigurări - Pagina 106
Practici internaționale în asigurări - Pagina 107
Practici internaționale în asigurări - Pagina 108
Practici internaționale în asigurări - Pagina 109
Practici internaționale în asigurări - Pagina 110
Practici internaționale în asigurări - Pagina 111
Practici internaționale în asigurări - Pagina 112
Practici internaționale în asigurări - Pagina 113
Practici internaționale în asigurări - Pagina 114
Practici internaționale în asigurări - Pagina 115
Practici internaționale în asigurări - Pagina 116
Practici internaționale în asigurări - Pagina 117
Practici internaționale în asigurări - Pagina 118
Practici internaționale în asigurări - Pagina 119
Practici internaționale în asigurări - Pagina 120
Practici internaționale în asigurări - Pagina 121
Practici internaționale în asigurări - Pagina 122
Practici internaționale în asigurări - Pagina 123
Practici internaționale în asigurări - Pagina 124
Practici internaționale în asigurări - Pagina 125
Practici internaționale în asigurări - Pagina 126
Practici internaționale în asigurări - Pagina 127
Practici internaționale în asigurări - Pagina 128
Practici internaționale în asigurări - Pagina 129
Practici internaționale în asigurări - Pagina 130
Practici internaționale în asigurări - Pagina 131

Conținut arhivă zip

 • Practici Internationale in Asigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Evoluții recente în cadrul pieței de asigurări și reasigurări pe plan intern și internațional

INTRODUCERE Gesturile, hotărârile, faptele şi activităţile omului sunt supuse elementelor de risc. Consecinţele riscurilor cu care ne confruntăm...

Importanța Asigurărilor în Societatea Contemporană

Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o...

Piața Asigurărilor din Uniunea Europeană

Capitolul 1. Conceptul teoretic al asigurărilor în economia de piaţă Acest capitolul are drept scop studierea necesităţii şi importanţei...

Asigurarea și Reasigurarea Riscurilor Financiare

INTRODUCERE Obiectivul principal al prezentului eseu constă în studierea şi desprinderea aspectelor legate de locul şi rolul pe care asigurările...

Piața internațională a asigurărilor

1.1. Generalități privind piața internațională a asigurărilor Piața asigurărilor este locul unde se întâlnesc cererea de asigurări care vine din...

Sistemul de asigurări sociale în Germania

Introducere – sistemul public de pensii german Sistemul de pensii german este apreciat ca fiind unul dintre cele mai performante sisteme de...

ING Groupe

Grupul ING este unul dintre cele mai mari gupuri financiare din lume oferind o gama larga de servicii financiare integrate clientilor individuali...

Asigurări internaționale

CURS 1 ASIGURARE ŞI REASIGURARE 1.1. Rolul şi obiectivele asigurărilor Asigurarea este un aranjament (o intelegere) prin care una din parti ,...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea Creditului Ipotecar

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI TEORETICE ÎN ASIGURĂRI 1.1 Definiţia şi elementele tehnice ale asigurărilor. În literatura de specialitate noţiunea de...

Calculul, contabilitatea și controlul contribuțiilor și fondurilor datorate bugetului și asigurărilor sociale de stat

I. Prezentare generala a societatii comerciale PROD-COM SA Societatea comerciala PROD-COM SA. îsi are sediul în România , în municipiul Râmnicul...

Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie

Capitolul 1. Asigurari de bunuri-noţiuni şi caracteristici 1.1. Noţiune Asigurarea constă în crearea unui fond de către persoanele fizice şi...

Asigurarea de răspundere civilă față de terți

1.Caracteristici ale asigurarii de raspundere fata de terti 1.1 Conceptul de asigurare de raspundere fata de terti Asigurarea de raspundere fata...

Piața mondială a asigurărilor

I. Introducere La crearea și dezvoltarea pieței asigurărilor a contribuit amplificarea în timp a activitaților economico-sociale, diversificarea...

Asigurările facultative

ASIGURARILE FACULTATIVE Asigurările facultative pot fi de bunuri, de răspundere civilă şi de persoane. Pentru bunuri şi răspundere civilă nu se...

Descrierea și încadrarea procesului de asigurare al creditelor de export

Procesul accentuat de globalizare a economiei mondiale a determinat in mod implicit si o accentuare a concurenţei in domeniul comerţului...

Piețe de asigurare europene - piața Londrei și piața Lloyd's

I. PIETE DE ASIGURARE EUROPENE: Lucrarea de fata îsi propune o analiza a doua dintre cele mai importante piete de asigurare europene, piata...

Ai nevoie de altceva?