Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 21690
Mărime: 589.97KB (arhivat)
Publicat de: Livia M.
Puncte necesare: 10

Extras din licență

INTRODUCERE

Există mai multe căi de a ne achita diferitele obligații bănești pe care le avem unii față de ceilalți. În economiile care nu se bazează pe schimburi în natură astfel de obligații sunt descărcate prin transferul dreptului de proprietate a unei categorii de active care, prin însăși natura și larga lor acceptabilitate, sunt cunoscute prin denumirea de bani. Din punct de vedere istoric, aceste active au luat forma unei mărfi (ex. aur sau argint) sau a unor diverse mijloace de consemnare a obligațiilor emise de instituții guvernamentale, instituții financiare sau persoane private care, în principiu, erau compensabile în mărfuri.

În sistemele financiare moderne aceste active constau dintr-un set foarte restrâns de creanțe asupra guvernului (moneda metalică), asupra băncii centrale (bancnote sau fonduri bănești menținute în evidențele băncii centrale) sau asupra ator instituții financiare (ex. depozitele bancare). Aceste active sunt cunoscute sub denumirea generică de mijloace de plată.

Numerarul este modul tradițional, cel mai direct de transfer al fondurilor bănești între nonbănci și, încă, cel mai utilizat în țara noastră.

Prin esența ei, economia de piață sancționează ferm orice încălcare a cerințelor sale, până la excluderea din viața economică a entității respective. Pe bună dreptate se poate spune că, în economia de piață, “cine nu plătește nu câștigă”.

Capacitatea de plată, ca și lipsa acesteia, sunt situații conjuncturale. Firmele pot avea adesea deficiențe temporare în asigurarea capacității de plată, care, dacă sunt rare și accidentale au rezolvări curente, cum ar fi îngăduința partenerilor sau creditele bancare de trezorerie . În unele cazuri, însă, pentru firmă se conturează cu claritate lipsa capacității de plată, fără perspective de a fi depășită. În aceste împrejurări are loc, prin forme specifice, declararea stării de insolvență, respectiv declararea stării de faliment.

Principalele instituții implicate în furnizarea de servicii de plăți au devenit din ce în ce mai conștiente că această actiitate nu constituie numai o sursă de profit, dar și o sursă majoră de riscuri atât pentru activitatea bancară, cât și pentru ansamblul economiei reale. Pe lângă principalii furnizori de servicii de plăți, băncile, ceilalți participanți la derularea acestor activități, respective inițiatorii și beneficiarii operațiunilor sistemelor de plăți, precum și intermediarii nonbancari sau cei care asigură suportul logistic al acestor sisteme, manifestă în present o preocupare contiună pentru creșterea eficienței acestora în condițiile supravegherii riscurilor specifice și ale necesității eliminării cauzelor care determină aceste riscuri.

Băncile trebuie să fie oricând gata să onoreze instrucțiunile de plată emise de clienții lor cu toate că și ele sunt adeseori în situația de a face față diferențelor de timp între momentul recepționării încasărilor și cel al efectuării plăților.

Perfecționarea relațiilor de plăți implică accelerarea circuitelor de plăți prin rapiditatea transmiterii mesajelor de plăți. Astfel de la o fază inițială în care mesajele de plăți ordonate de plătitori se înmagazinează un timp până se crează facilități de transmitere - SISTEMUL OFF LINE - se tinde să se dezvolte sisteme în care transmiterea mesajelor de plăți către bănci se face în mod continuu - SISTEMUL ON LINE - iar pentru plățile de talie mare se asigură DECONTAREA ÎN TIMP REAL, respectiv intrarea sumei în contul beneficiarului să fie simultană cu dispunerea plăților de către titularul plătitor.

Accelerarea plăților în economie este strâns legată de progresul sistemelor de compensare interbancară. În procesul de efectuare a plăților prin dispozițiile clienților, băncile contractează datorii reciproce, care se compensează zilnic, iar plata soldurilor asigură în fapt stingerea integrală a tuturor plăților intrate în compensație.

Această lucrare își propune prezentarea modalităților, formelor și instrumentelor de plată din țara noastră. Un loc important îl prezintă sistemele bancare electronice care se bazează fie pe plăți efectuate prin carduri de plată, fie prin transmisia și procesarea electronică a mesajelor de plăți, cum sunt telebankig-ul sau home-banking-ul.

În final am realizat o evoluție și o previziune a instrumentelor de plată utilizate de către S.C. EUROM BANK S.A., pe baza datelor puse la dispoziție de către bancă.

Bibliografie

1. Aștefaniei, Iulian - Promovarea mijloacelor moderne de decontare în contextul internaționalizării serviciilor bancare, Editura Sedcom Libris, Iași, 2002;

2. Basno, Cezar, Dardac, Nicolae, Floricel, Constantin - Management bancar, Editura Economică, București, 2002;

3. Basno, Cezar, Dardac, Nicolae - Monedă, credit, bănci, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1997;

4. Basno, Cezar, Dardac, Nicolae - Operațiuni bancare. Instrumente și tehnici de plată, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996;

5. Basno, Cezar, Dardac, Nicolae - Sisteme de plăți, compensări și decontări, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2003;

6. Berea, Octavian, Aurel, Stoica, Emilia, Cornelia - Creditul bancar - coordonate actuale și perspective, Editura Expert, București, 2003;

7. Boariu, Angela - Creditarea bancară a activității de exploatare a întreprinderii , Editura Sedcom Libris, Iași 2003;

8. Cocriș, Vasile - Tehnici și operațiuni bancare, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2006;

9. Cocriș, Vasile, Chirleșan, Dan - Management bancar, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2007;

10. Cocriș, Vasile, Turliuc, Vasile, Boariu, Angela, Stoica, Ovidiu, Dornescu, Valeriu, Chirleșan, Dan - Monedă și credit, Editura Universității „Al. I. Cuza” Iași, 2008;

11. Dariescu, Nadia, Cerasela - Drept Bancar și Valutar, Editura Venus, Iași, 2005;

12. Diaconescu, Mariana - Bănci, sisteme de plăți, riscuri, Editura Economică, București, 1999;

13. Dobre, Elena - Elemente de monedă, credit, bănci, Editura Ex Ponto, Constanța, 2003;

14. Filip, Bogdan, Florin - Tehnologii financiar bancare, Editura Junimea, Iași, 2003;

15. Ionescu, Lucian - Băncile și operațiunile bancare, Editura Economică, București, 1996;

16. Krause, Ralf, -Direct Banking, Deutscher Sparkassen Verlag, Stuttgart, 1998

17. Mihai, Ilie - Tehnica și managementul operațiunilor bancare, Editura Expert, București, 2003;

18. Manolescu, Gheorghe, Sîrbea, Diaconescu, Adriana - Management bancar, Editura Fundației României de Mâine, București, 2001;

19. Paraschiv, Dorel, Mihai - Tehnica plăților internaționale, Editura Economică, București, 2003;

20. Ralf Schuster, Johannes Farber, Markus Eberl - Digital cash Zahlunssysteme im Internet, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 1997,

21. Simon, Claude - Băncile, Editura Humanitas, București, 1993;

22. Stoica, Victor, Deaconu, Petre - Bani și credit. Banii. Teoriile monetare. Administrarea banilor și politica monetară , Editura Economică, București, 2003;

23. Voinea, M., Gheorghe - Mecanisme și tehnici valutare și financiare internaționale, Editura Sedcom Libris, Iași, 2004;

24. Tudorache, Dumitru, Puianu, Constantin, Moraru, Dan, Caracota, Constantin, Răzvan - Monedă, bănci, credit, Editura Sylvi, București, 2001;

25. Turcu, Ion - Operațiuni și contracte bancare - Tratat de brept bancar, Ediția a V-a actualizată și completată, volumul II, Editura Lumina Lex, București, 2004;

26. Vasilache, Dan - Plați electronice - o introducere, Editura Rosetti Educational, 2004

27. Voinea, Gheorghe - Mecanisme și tehnici valutare și financiare internaționale, Editura Sedcom- Libris, Iași, 2003

28. Văcaru, Victor, Catalogul de tehnologii informaționale și bancare, Piața Financiară, 1998,

29. Raport anual BRD - GSG, 2004, 2005, 2006, 2007;

30. Revista pentru acționari emisă de BRD - GSG,

31. www. bnro.ro

32. www. brd.ro

Preview document

Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 1
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 2
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 3
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 4
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 5
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 6
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 7
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 8
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 9
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 10
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 11
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 12
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 13
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 14
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 15
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 16
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 17
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 18
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 19
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 20
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 21
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 22
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 23
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 24
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 25
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 26
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 27
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 28
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 29
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 30
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 31
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 32
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 33
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 34
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 35
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 36
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 37
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 38
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 39
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 40
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 41
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 42
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 43
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 44
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 45
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 46
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 47
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 48
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 49
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 50
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 51
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 52
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 53
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 54
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 55
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 56
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 57
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 58
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 59
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 60
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 61
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 62
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 63
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 64
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 65
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 66
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 67
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 68
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 69
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 70
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 71
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 72
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 73
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 74
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 75
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 76
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 77
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 78
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 79
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 80
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 81
Analiza instrumentelor de plață la SC Eurom Bank SA sucursala Iași - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Analiza instrumentelor de plata la SC Eurom Bank SA sucursala Iasi.doc

Ai nevoie de altceva?