Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 9 fișiere: doc, docx, xlsx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 17293
Mărime: 1.45MB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere. 6
 2. Capitolul I. Teste ecotoxicologice. 8
 3. I.1. Importanţa metodelor de evaluare a toxicităţii acvatice. 8
 4. I.2. Teste de toxicitate. 9
 5. Capitolul II. Aspecte teoretice privind toxicitatea unor solvenţi organici. 15
 6. II.1. Solvenţi. Prezentare generală. 15
 7. II.2. Contaminarea cu solvenți a surselor de apă potabilă. 16
 8. II.3. Tetraclorura de carbon. 17
 9. II.4. Benzenul. 26
 10. II.5. Legislaţia în domeniu. 35
 11. Capitolul III. Particularităţi ale metabolismului respirator şi glucidic la peşti. 37
 12. III.1. Metabolismul energetic. 37
 13. III.2. Respiraţia la peşti. 39
 14. III.3. Metabolismul glucidic. 43
 15. Capitolul IV. Cercetări toxicologice comparative în intoxicaţii experimentale cu solvenţi organici la caras. Cercetări personale. 48
 16. IV.1. Material şi metode. 48
 17. IV.2. Protocolul experimental. 59
 18. IV.3. Variante experimentale. 60
 19. IV.4. Rezultate şi discuţii. 61
 20. Concluzii. 70
 21. Bibliografie. 72

Extras din licență

INTRODUCERE

Gradul de periculozitate al compuşilor chimici pentru mediul ambiant este reprezentat de toxicitatea acestora, capacitatea sursei de poluare, posibilitatea de contaminare si răspândire a noxelor.

Poluarea intensa a mediului se răsfrânge si asupra activităţii ecosistemelor acvatice. Impurităţile radio active , chimice sau biologice pun in pericol echilibrul acestora. Prezenta poluanţilor chimici in apa poate duce la consecinţe ecologice deosebit de grave prin restructurări ale biocenozelor, alterând integritatea lor si implicit a ecosistemelor acvatice.

Poluarea apei cu reziduuri petroliere reprezintă o problemă deosebit de importantă şi greu de prevenit şi remediat, afectând atât apele de suprafaţă, cât şi apele subterane.

Acţiunea nocivă a substanţelor chimice poluante se poate manifesta indirect, prin diminuarea oxigenării, modificarea ph-ului si a celorlalte proprietăţii fizice şi chimice dar şi direct, asupra organismelor ce populează bazinul acvatic respectiv. Unele substanţe ajunse in mediul acvatic pot induce mutaţii de obicei dăunătoare , cu consecinţe grave pentru generaţiile viitoare, cu implicaţii profunde in stabilitatea ecosistemului.

În interrelaţia organism-noxa , efectele toxice apar după depăşirea unui prag de toleranţă biologică, naturală sau dobândită.

Peștii reprezintă o componentă majoră a ecosistemelor acvatice, motiv pentru care este important a se studia mecanismul de răspuns fiziologic al acestora, atunci se confruntă cu stresul datorat poluanților mediului. Orice perturbare a mediului poate fi considerată ca o potențială sursă de stres, deoarece promovează o serie de răspunsuri din partea peștilor pentru a face față schimbărilor declanșate. Aceste răspunsuri pot fi detectate la pești sub formă de modificări fiziologice, biochimice, enzimatice, histologice, respectiv de biomarkeri.

Scopul acestei lucrări este investigarea modificării unor parametri fiziologici, biochimici şi hematologici la caraşii intoxicaţi cu tetraclorură de carbon şi benzen. Specia a fost aleasă pentru larga răaspânire şi reprezentativitatea ei pentru ihtiofauna râului Argeş, pe de o parte, şi datorită posibilităţilor uşoare de întreţinere în condiţii de laborator. Substanţele testate au fost alese datorită numărului mic de studii din literatură referitoare la acest aspect.

CAPITOLUL I

TESTE ECOTOXICOLOGICE

I.1. Importanţa metodelor de evaluare a toxicităţii acvatice

Evaluarea toxicităţii diferitelor substanţe chimice care pot, într-un fel sau altul, pătrunde în mediul acvatic, prin experimente cronice şi acute pentru determinarea concentraţiilor letale şi a limitelor acceptabile, este realizată pentru a minimaliza daunele produse mediului acvatic.

Ecotoxicologia a dezvoltat metode specifice de investigație, testele ecotoxicologice. Rezultatele testelor ecotoxicologice se materializează în stabilirea valorilor unor indicatori care au numeroase utilizări în practica protecției și ingineriei mediului, a protecției muncii și a sănătății și mai ales în evaluarea riscului (Elena Gavrilescu, 2008).

Aplicarea metodelor de testare ecotoxicologică permite:

- stabilirea parametrilor care caracterizează interacţiunea specifică a unui xenobiotic cu sistemele biologice la nivel supraindividual (populaţie, specie, biocenoză, biosferă);

- cuantificarea potenţialului ecotoxicologic al xenobioticului prin analiza comparativă a stărilor patologice, manifestate prin intoxicaţii acute şi cronice, ale căror consecinţe determină o rată crescută de mortalitate la nivel populaţional;

- evaluarea efectelor ecotoxice provocate de acţiunea unui xenobiotic asupra populaţiilor şi speciilor de organisme dintr-o biocenoză;

- prognozarea riscului ecologic pe termen lung (Petre şi Teodorescu, 2007).

Bibliografie

1. Anders M.W. & Jakobson, J., 1985. Biotransformation of halogenated solvents. Scand JWork Environ Health, 11(suppl 1): 23–32.

2. ATSDR, 1994. Toxicological profile for carbon tetrachloride (Update). Atlanta, Georgia, US Department of Health and Human Services, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 229 pp (TP-93/02).

3. Baarson, K., Snyder, C.A. & Albert, R.E., 1984. Repeated exposures of C57B1 mice to 10 ppm inhaled benzene markedly depressed erythropoietic colony formation. Toxicol Lett, 20: 337-342.

4. Bakthavathasalam, R., 1988. Effects of lindane and carbofuran on the lactic acid levels of the fish, Anabas testudineus at Submerged condition and on exposure to air’, Environ. Ecol. 6, 32–37.

5. Barrows, M.E., Petrocelli, S.R., Macek, K.J. & Carroll, J.J., 1980. Bioconcentration and elimination of selected water pollutants by bluegill sunfish. In: Haque R ed. Dynamics, exposure and hazard assessment of toxic chemicals. Ann Arbor, Michigan, Ann Arbor Science Publishers, Inc.

6. Bergman, K., 1984. Application and results of whole-body radiography in distribution studies of organic solvents. Crit Rev Toxicol, 12: 59–119.

7. Botnariuc, N., Vădineanu, A., 1982. Ecologie, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 380 p.

8. Bruckner, J.V., MacKenzie, W.F., Muralidhara, S., Luthra, R., Kyle, G.M. & Acosta, D., 1986. Oral toxicity of carbon tetrachloride: Acute, subacute, and subchronic studies in rats. Fundam Appl Toxicol, 6:16–34.

9. BUA (Beratergremium für Umweltrelevante Altstoffe), 1992. Benzene:BUA Report 24 (August 1988). GDCh-Advisory Committee on Existing Chemicals of Environmental Relevance. VCH Publishers,Inc., New York.

10. Buikema, A.L., Jr., and Hendricks, A.C., 1980. Benzene, xylene, and toluene in aquatic systems: A review. Published by the American Petroleum Institute.

11. Cebrián, C., Andreu-Moliner, E.S., Fernández-Casalderrey, A.S., Feraldo, M.D. 1992. Acute toxicity and oxygene consumption in the gills of Procambarus clarkia in relation to chlorpyrifos exposure, Bull. Environ. Contam.Toxicol. 49:145-149

12. Chatterjee, A., 1966. Testicular degeneration in rats by carbon tetrachloride intoxication. Experientia (Basel), 226: 395–396.

13. Chatterjee, A., 1968. Effect of CCl4 on gonadal physiology in female rats. Acta Anat, 71: 82–86.

14. Chemical Data Safety Sheets 1988, 1, 14-18, RSC, London

15. Cristina Ponepal, 2011. Investigaţii ecofiziologice şi ecotoxicologice la unele specii de peşti din râul Argeş, Teză de doctorat, Universitatea din Piteşti

16. Daniluk, J., Chibowski, D., Szuster-Ciesielska, A., & Kandefer-Szerszen, M., 1994. Effect of carbon tetrachloride intoxication and ethanol ingestion on interferon production in mice. Arch Immunol Ther Exp (Warsz), 42(4): 325–330.

17. Dawson, G.W., Jennings, A.L., Drozdowski, D, & Rider, E., 1975. The acute toxicity of 47 industrial chemicals to fresh and saltwater fishes. J Hazard Mater, 1: 303–318.

18. Dilling, W.L., Tefertiller, N.B. & Kallos, G.J., 1975. Evaporation rates and reactivities of methylene chloride, chloroform, 1,1,1-trichloroethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene and other chlorinated compounds in dilute aqueous solutions. Environ Sci Technol, 9(9): 833–838.

19. Duprat, P., Delsart, L., & Gradiski, P., 1976. Irritant potency of the principle aliphatic chloride solventson the skin and ocular mucous membranes of rabbits. Eur J Toxicol, 9: 171–177.

20. ECDIN, 1992. On-line search in the environmental chemicals data and information network.

...

Preview document

Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 1
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 2
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 3
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 4
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 5
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 6
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 7
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 8
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 9
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 10
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 11
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 12
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 13
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 14
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 15
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 16
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 17
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 18
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 19
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 20
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 21
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 22
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 23
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 24
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 25
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 26
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 27
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 28
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 29
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 30
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 31
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 32
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 33
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 34
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 35
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 36
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 37
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 38
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 39
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 40
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 41
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 42
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 43
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 44
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 45
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 46
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 47
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 48
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 49
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 50
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 51
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 52
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 53
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 54
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 55
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 56
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 57
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 58
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 59
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 60
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 61
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 62
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 63
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 64
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 65
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 66
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 67
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 68
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 69
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 70
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 71
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 72
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 73
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 74
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 75
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 76
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 77
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 78
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 79
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 80
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 81
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 82
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 83
Cercetări toxicologice comparative în intoxicații experimentale cu solvenți organici la caras - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.docx
 • Cap I.docx
 • Cap II.docx
 • cap III.docx
 • Cap IV.docx
 • Concluzii.docx
 • grafice .xlsx
 • Introducere.docx
 • titlu si primele pagini .doc

Alții au mai descărcat și

Acțiunea Fenolilor Asupra unor Organisme Poikiloterme

INTRODUCERE Fiziologia animală este o ştiinţă biologică vastă şi complexă care studiază manifestările şi determinismul funcţiilor organismelor...

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Sfecla de zahăr

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Broaștele țestoase

Broastele testoase reprezinta un grup de reptile pe cale de disparitie, numite chelonieni, si care se caracterizeaza prin carcasa lor osoasa sau,...

Creșterea animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?