Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 15190
Mărime: 6.28MB (arhivat)
Publicat de: Costin C.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. INTRODUCERE 5
 2. I. FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL. BIOLOGIA ÎN SPRIJINUL CONSERVĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL 7
 3. 1.1. Conservare-restaurare: știință și artă simultan 8
 4. 1.2. Conceptul de interdisciplinaritate în conservare-restaurare 10
 5. II. BIOLOGIA MEDIULUI DE CONSERVARE 13
 6. 2.1. Valențele ecologice ale mediului de conservare 13
 7. 2.2. Grupele de viețuitoare care trăiesc în mediul de conservare a 15
 8. obiectelor de patrimoniu cultural 15
 9. 2.2.1. Bacteriile 15
 10. 2.2.2. Ciupercile (Fungi) 18
 11. 2.2.3. Alegele verzi (Chlorophyta) 29
 12. 2.2.4. Lichenii 30
 13. 2.2.5. Mușchii (Bryophyta) 32
 14. 2.2.6. Insectele 33
 15. III. METODE DE CERCETARE A ORGANISMELOR CARE PARTICIPĂ LA PROCESELE DE DEGRADARE ALE OBIECTELOR DE PATRIMONIU 42
 16. 3.1 Analize etiologice 42
 17. 3.1.1 Analize microbiologice 43
 18. 3.1.2. Analiza viabilității probelor de vegetație murală 47
 19. 3.1.3 Analize entomologice 47
 20. 3.2. Analiza rezistenței materialelor la biodeteriorare 48
 21. 3.2.1. Studiu experimental al biodeteriorării provocate de microorganisme 50
 22. 3.2.2. Studiul experimental al biodeteriorării provocate de insecte 52
 23. IV. REZULTATE OBȚINUTE 53
 24. 4.1. Factori abiotici și biotici care contribuie la biodeterioarea probelor analizate 53
 25. 4.2 Analiza unor probe de patrimoniu cultural 61
 26. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 67
 27. ANEXE 72
 28. BIBLIOGRAFIE 75

Extras din licență

Această lucrare reprezintă lucrarea de licență pe care am realizat-o în vederea punerii în prim-plan a unor probleme legate de conservarea bunurilor de patrimoniu.

Această lucrare se adresează tuturor celor care sunt angrenați în acest domeniu, studenți, masteranzi și chiar conservatori din muzee.

Datorită faptului că activitatea de conservare-restaurare are la bază conceptul de interdisciplinaritate, referindu-mă la biologie în special, pot spune că această știință are un rol deosebit de important deoarece aceasta se ocupă cu studiul mediului de dezvoltare a agenților deteriogeni de origine biologică, fie ei vegetali sau animali. În același timp biologia ajută la identificarea substanțelor din care sunt constituite operele de artă. Acest subiect este dezbătut în primul capitol al acestei lucrări, unde se analizează și fundamentarea științifică a păstrării patrimoniului cultural.

Sunt bine cunoscute efectele nefaste ale agenților biodeteriogeni asupra bunurilor de patrimoniu iar pentru combaterea și prevenirea altor atacuri de acest tip, este imperios necesar cunoașterea științifică a fiecărei specii de biodeteriogeni.

Pentru asigurarea condițiilor optime de conservare a bunurilor culturale este necesară cunoașterea valențelor ecologice, a mediului de depozitare și de expunere a obiectelor de patrimoniu. În acest sens, în această lucrare se face detaliere a particularităților mediului de conservare a acestora.

În acest volum dezbat atacul unor specii biodeterioratoare din regnurile Monera, Fungi, Plantae și Animalia. Acești agenți de biotereriorare a operei de artă sunt analizați din punct de vedere morfologic și al relațiilor cu mediul.

În al treilea capitol al acestei lucrări, sunt puse în prim-plan metode de cercetare și identificare a organismelor care participă la procesele de degradare ale obiectelor de patrimoniu. Și anume analize etiologice care se referă la cauzele proceselor de degradare a materialelor din care sunt compuse bunurile de patrimoniu, analize microbiologice, unde se analizează fenomenologia degradărilor provocate de bacterii și ciuperci și analize entomologice care au ca obiect de studiu degradările provocate de insecte.

În afară de studiul teoretic al metodelor de cercetare privind agenții biodeteriogeni și a speciilor din care aceștia fac parte, această lucrare are și o parte practică în care se prezintă analiza unor probe de patrimoniu cultural afectate de atac fungic și xilofag precum și a interpretării rezultatelor obținute.

CAPITOLUL I

FUNDAMENTAREA ȘTIINȚIFICĂ A PĂSTRĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL. BIOLOGIA ÎN SPRIJINUL CONSERVĂRII PATRIMONIULUI CULTURAL

Înainte de abordarea fundamentelor pe care se bazează restaurarea științifică, și de a analiza principiile care stau la baza restaurării ca știință și artă, se va proceda la consolidarea unor cunoștințe despre noțiunea de patrimoniu cultural, și de când a început să fie cu adevărat înrădăcinat în conștiința oamenilor.

Din etimologia cuvântului monument care provine de la (moneo. - Ere,) aflăm că acesta înseamnă a înștiința, a reaminti, deci se adresează memoriei.

Se consideră monument orice artefact construit de o comunitate de indivizi, acesta acționând specific asupra memoriei, mobilizând-o cu ajutorul afectivității, astfel încât să reamintească un trecut făcut să vibreze în maniera prezentului. Noțiunea de monument este într-o evoluție continuă, performanța tehnică a prezentului și versiunea modernă a colosalului arătându-i-se emoției implicate inițial. Cu toate astea, funcția memorială a bunurilor culturale s-a estompat datorită răspândirii memoriei artificiale, și aici se face referire la grafică și la fotografie.

În ultimă instanță, noțiunea de patrimoniu cultural, se referă la totalitatea bunurilor culturale, fiind rezultatul unor sinteze în timp și spațiu, o imagine concretă, plastic întocmită, a civilizației fiecărui popor. El nu se referă numai la bunuri mobile, ci și la bunuri imobile, situri arheologice, ori obiective cu valoare științifică, arhitecturală, fie ele religioase sau laice.

Patrimoniul cultural are o semnificație culturală, care se referă la valoarea estetică a bunului de patrimoniu, valoarea istorică, sau socială a monumentelor pentru generațiile trecute, prezente sau viitoare.

Cultul patrimoniului exista încă din antichitate, când grecii construiau pinacoteci unde adăposteau operele de valoare, picturi aduse ca daruri unei zeițe, sculpturi.

Bibliografie

1. Alexiu V., 2013. Lemnul. Structură, proprietăți, degradări, probleme de conservare-restaurare- note de curs. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Pitești;

2. Baciu I., & Co., 1998. Produse de protecție a lemnului. Determinarea eficacității curative împotriva larvelor de Anobium Punctatum (De geer), (metoda de laborator). Institutul Român de standardizare. București;

3. Bontea V., 1985-1986. Ciuperci parazite și saprofite din România. Vol. I și II. Ed. Acad. Rom. București;

4. Brandi C., 1996. Teoria restaurării. Ed. Meridiane, București;

5. Bucșa C., Darvaș D., 1978. Coleoptere xilofage din obiectivele în aer liber și metode de combatre a lor. Rev. Muzeelor și Monumentelor 7;

6. Ciurchea M., 2004. Determinatorul lichenilor din România. Ed. Bit. Iași;

7. Constantinescu O., 1974. Metode și tehnici în micologie. Ed. Ceres. București;

8. Darida I., 2013.Metodologia Conservării și Restaurării Operelor de Artă- Note de curs. Facultatea de Teologie Ortodoxă. Pitești;

9. Eliade E., 1968.Macromicete parasite dăunătoare.Centrul de multiplicare al Univ. București;

10. Hodișan I., Pop I., 1976. Botanică sistematică. Ed. Didactică și pedagogică. București;

11. Ionescu M.A., Lăcătușu M., 1971. Entomologie, Ordinul Coleoptera, Ed. Didactică și Pedagogică. București;

12. Ionescu V., Apetrei M., 1987. Îndrumător practic pentru cunoașterea insectelor. Colectare - Preparare - Conservare. Complexul Muzeal Județean Neamț. Muzeul de Știițele Naturii. Piatra Neamț;Mustață M., 1997.Biologie vegetală. Ed. Corson. Iași;

13. Ionică A., Ciobanu I. R., 1977. Compendiu de botanică. Ed. Medicală. București;

14. Iuga G., 1979. Combaterea biodegradării în sistemul muzeal. Ziridava XI. Muzeul Județean Arad;

Preview document

Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 1
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 2
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 3
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 4
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 5
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 6
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 7
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 8
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 9
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 10
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 11
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 12
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 13
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 14
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 15
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 16
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 17
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 18
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 19
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 20
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 21
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 22
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 23
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 24
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 25
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 26
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 27
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 28
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 29
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 30
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 31
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 32
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 33
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 34
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 35
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 36
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 37
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 38
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 39
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 40
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 41
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 42
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 43
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 44
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 45
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 46
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 47
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 48
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 49
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 50
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 51
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 52
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 53
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 54
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 55
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 56
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 57
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 58
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 59
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 60
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 61
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 62
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 63
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 64
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 65
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 66
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 67
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 68
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 69
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 70
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 71
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 72
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 73
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 74
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 75
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 76
Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Contributii la cunoasterea factorilor biotici care intervin in procesele de degradare a patrimoniului cultural.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură

În natură, microorganismele se găsesc răspândite în toate mediile (sol, aer, apă etc.) unde găsesc condiţii favorabile de dezvoltare şi...

Acțiunea a două tipuri de mentă asupra unor grupe de microorganisme

INTRODUCERE Plantele medicinale sunt specii vegetale care acumulează în unele părţi ale plantei diverse principii active utile în tratarea...

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Sfecla de zahăr

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Broaștele țestoase

Broastele testoase reprezinta un grup de reptile pe cale de disparitie, numite chelonieni, si care se caracterizeaza prin carcasa lor osoasa sau,...

Creșterea animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?