Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 3 fișiere: doc, docx
Pagini : 61 în total
Cuvinte : 12626
Mărime: 1.92MB (arhivat)
Publicat de: Adriana A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Dragomir Coprean
Facultatea de Stiinte ale Naturii, Stiinte Agricole si Sociologie
Universitatea Ovidius, Constanta

Cuprins

 1. I. PARTEA TEORETICĂ
 2. 1.1 Circuitul pesticidelor în natură .. 1
 3. 1.1.1 Clasificarea pesticidelor și modul de acțiune 1
 4. 1.1.2 Circuitul pesticidelor în sol 8
 5. 1.1.3 Circuitul pesticidelor în apă . 11
 6. 1.1.4 Circuitul pesticidelor în atmosferă ... 14
 7. 1.1.5 Efectul pesticidelor asupra viețuitoarelor 16
 8. 1.2 Efectul toxic al pesticidelor neonicotinoide 24
 9. 1.3 Date generale despre Mospilan ... 29
 10. 1.3.1 Domenii de utilizare a Mospilanului ... 29
 11. 1.3.1 Efectele Mospilanului asupra organismelor 31
 12. 1.4 Activitatea nervoasă superioară .. 35
 13. 1.4.1 Elaborarea reflexelor condiționate .. 35
 14. 1.4.2 Procesul de memorare și învățare 37
 15. II. CERCETĂRI PERSONALE
 16. Motivația alegerii temei de cercetare ... 42
 17. 2.1. Material și metode de lucru . 44
 18. 2.1.1. Materialul biologic utilizat . 44
 19. 2.1.2. Modelul experimental folosit .. 44
 20. 2.1.3. Dispozitivul pentru elaborarea reflexelor condiționate ... 45
 21. 2.1.4. Metoda de elaborare a reflexului condiționat . 46
 22. 2.1.5. Procedeul de lucru ... 47
 23. 2.2. Rezultate experimentale . 48
 24. 2.3. Discuția rezultatelor obținute 51
 25. 2.4. Concluzii .. 53
 26. III. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

I. PARTEA TEORETICĂ

1.1 CIRCUITUL PESTICIDELOR ÎN NATURĂ

1.1.1 Clasificarea pesticidelor și modul de acțiune.

Pesticidele sunt substanțe sau amestecuri de substanțe utilizate în agricultură și silvicultură, în scopul prevenirii și combaterii unor organisme vegetale și animale care aduc pagube directe sau indirecte culturilor agricole sau provoacă și întrețin diferite boli la plante și animale.

Poluarea cu pesticide este un tip aparte de poluare deoarece pesticidele sunt administrate voluntar în mediu, pe suprafețe din ce în ce mai mari și în cantități din ce în ce mai mari. În momentul de față, producția agricolă este afectată de peste 10.000 de specii de insecte dăunătoare, 600 de specii de buruieni ce concurează plantele agricole și peste 1.500 de boli cauzate de viruși, bacterii și alți paraziți. În țara noastră sunt autorizate până la ora actuală peste 500 de pesticide.

În funcție de destinația lor pesticidele pot fi clasificate în următoarele grupe mari:

- zoocide - destinate combaterii dăunătorilor animali. În funcție de grupul sistematic asupra căruia acționează, acestea pot fi: insecticide, rodenticide, nematocide, acaricide, etc.;

- fungicide și fungostatice - utilizate în combaterea ciupercilor microscopice, care produc maladii criptogamice la plante;

- erbicide - compuși folosiți în combaterea buruienilor din culturile agricole;

- reglatori de creștere - substanțe care stimulează sau inhibă procesele vitale la plante. După acțiunea lor, acestea pot fi deflorante (înlătură excesul de flori), desicante (produc uscarea plantelor înainte de recoltare), defoliante (produc căderea frunzelor);

- substanțe atractante - care ademenesc diferite specii de insecte în scopul combaterii lor ulterioare;

- substanțe repelente - produși care resping anumite specii de animale din culturi.

Din consumul mondial de pesticide utilizate în agricultură circa 46% sunt erbicide, 31% insecticide, 18% fungicide și restul alte categorii de pesticide. Cantitatea și numărul de pesticide utilizate a crescut continuu. La nivelul anilor ’90 în Franța erau utilizate în scopuri fitosanitare circa 300 de compuși organici de sinteză, iar în SUA 900 de compuși, cu peste 60.000 de preparate comerciale. În 1992 a fost întocmită “Lista pesticidelor și a altor produse de uz fitosanitar din România”, care cuprinde circa 670 produse.

Deși efectele utilizării pesticidelor sunt deosebit de grave pentru mediu, rațiunea economică pentru care acestea se folosesc este aceea că ele scad substanțial forța de muncă folosită în agricultură. Un muncitor din industria pesticidelor înlocuiește circa 100 de muncitori de la întreținerea culturilor agricole. Creșterea nevoii alimentare la nivel planetar a impus ridicarea eficienței muncii în agricultură. Dacă în 1940 un fermier american producea hrană pentru 10 oameni astăzi el produce hrană pentru mai mult de 50 de persoane. (http://facultate.regielive.ro/)

Pentru om, riscul de intoxicație, acută sau cronică, poate fi de natură profesională, accidentală sau voluntară și prin contaminarea mediului înconjurător - sol, surse de apă, alimente, aer - cu mari implicații ulterioare.

Bibliografie

1. G. BADIU - 1995 - Controlul nervos al funcțiilor organismului - neurofiziologie, Ed. Fundației “Andrei Șaguna”, Constanța, pg: 392 - 397;

2. BARNEA M., CALCIU Al. - 1979 - Ecologie Umană - Sănătatea populației umane în interdependență cu mediul - Ed. Medicală, București, pg: 569 - 571;

3. COPREAN D. - 1992 - Curs de Fiziologiea animalelor și a omului - Vol I - Univ. Ovidius Constanța, pg: 222 - 226; 250 - 258;

4. COTRĂU M., POPA L., STAN T., KINESS M. - 1991- Toxicologie - Ed. Didactică și Pedagogică, București, pg: 182 - 198;

5. DAVIDESCU D., DAVIDESCU V. - 1984 - Chimizarea agriculturii în noua revoluție agrară - Ed. Ceres, București, pg: 100 - 112;

6. ENACHESCU C. - 1998 - Fundamentelele rețelelor neuronale - Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 200 pg.

7. FLATLEY C. - 2007 - Satellites show pesticide threat to reef - http://www.theaustralian.com.au/

8. HEFCO V.P. - 1998 - Fiziologia animalelor și a omului - Ed. Didactică și Pedagogică, București, pg: 216 - 220.

9. NIKONOROW M. - 1981 - Pesticidele în lumina toxicologiei mediului - Ed. Ceres, București, pg: 117 - 125;

10. ȘUȚEANU E. - 1977 - Toxicologie și toxicoze - Ed. Didactică și Pedagogică, București, pg: 140 - 145;

11. TEODORESCU I., VĂDINEANU A. - 1999 - Controlul populațiilor de insecte, Ed. Universității din București, pg: 116 - 118;

12. ZAMFIR Gh. - 1974 - Poluarea mediului ambiant - Vol I - Ed. Junimea, Bacău, pg: 518 - 521.

13. http://www.9am.ro/

14. www.bridgat.com

15. http://www.chinese-pesticide.com/

16. http://www.ecifm.rdg.ac.uk/

17. http://en.wikipedia.org/

18. www.epa.gov/

19. http://facultate.regielive.ro/

20. http://www.hopefortruth.com/

21. www.inspectmun.ro/

22. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

23. http://www.nefco.org/

24. www.opednews.com/

25. http://www.piataagricola.eu/

26. http://www.preferatele.com/

27. http://ro.wikipedia.org/

28. www.studentie.ro

29. http://visualsunlimited.photoshelter.com/

30. http://www.ziare.com/

Preview document

Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 1
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 2
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 3
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 4
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 5
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 6
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 7
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 8
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 9
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 10
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 11
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 12
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 13
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 14
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 15
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 16
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 17
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 18
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 19
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 20
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 21
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 22
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 23
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 24
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 25
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 26
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 27
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 28
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 29
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 30
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 31
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 32
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 33
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 34
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 35
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 36
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 37
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 38
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 39
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 40
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 41
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 42
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 43
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 44
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 45
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 46
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 47
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 48
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 49
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 50
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 51
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 52
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 53
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 54
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 55
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 56
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 57
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 58
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 59
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 60
Efectul insecticidului mospilan asupra capacității de învățare la șobolanul Wistar - Pagina 61

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.docx
 • Coperta si cuprins.doc
 • Efectul insecticidului mospilan asupra capacitatii de invatare la sobolanul Wistar.doc

Alții au mai descărcat și

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Sfecla de zahăr

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Broaștele țestoase

Broastele testoase reprezinta un grup de reptile pe cale de disparitie, numite chelonieni, si care se caracterizeaza prin carcasa lor osoasa sau,...

Creșterea animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?