Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 5 fișiere: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 15976
Mărime: 247.51KB (arhivat)
Publicat de: Stan C.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu-Jiu

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I
 3. Piața creditelor - parte componentă a pieței financiar bancare 4
 4. 1.1. Aspecte generale privind piața financiar bancară (definiții, scurt istoric, tipologie,elementele componente) 4
 5. 1.2. Creditul și specificicațile sale(definiții, tipologie) 5
 6. 1.3. Caracteristicile creditelor
 7. 1.4. Oferta și cererea de credite 11
 8. Capitolul II
 9. Piața creditelor în România în perioada 2007-2016. 12
 10. 2.1. Analiza creditelor acordate gospodăriilor populației României 13
 11. 2.2. Analiza creditelor acordate societăților nefinanciare 16
 12. 2.3. Analiza creditelor acordate instituțiilor financiare nemonetare, administrației publice și nerezidenților. 18
 13. 2.4. Biroul de credite 20
 14. 2.5. Creditele restante 22
 15. Capitolul III
 16. Studiu de caz privind evoluția creditelor în perioada 2007-2016 pe exemplu BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. 23
 17. 3.1. BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - prezentare generală. 23
 18. 3.2. Oferta și cererea de credite la BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 24
 19. 3.3. Evoluții ale pieței creditelor la BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 54
 20. Concluzii 58
 21. Bibliografie 60
 22. Anexe

Extras din licență

INTRODUCERE

Economia de piață presupune, în mod necesar, existența unui sistem bancar capabil să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor temporară în desfășurarea de activități economice eficiente.Creditul este considerat un instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acțiunea anumitor fenomene, în funcție de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanță majoră, aici intervenind funcția băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

Evoluția ultimilor ani au condus la modificări structurale atât pe partea cererii de credite, cât și pe partea ofertei.Dezvoltarea creditului acordat populației a fost susținut de creșterea puterii de cumpărare a populației, în ultimi ani, pe fondul sporului de salarii reale, a intrării de capital în țară de la populația plecată în afara granițelor țării, scăderii inflației și reducerii șomajului. Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluție atât în occident cât și în țara noastră. Acest aspect m-a determinat să-mi aleg ca temă a lucrării de licență “Studiu privind piața creditelor în România între anii 2007-2016”. Lucrarea este structurată în: introducere, trei capitole,concluzii, bibliografie și anexe. În capitolul I intitulat Piața creditelor - parte componentă a pieței financiar bancaream încercat să definesc noțiunea de credit, să delimitez caracteristicile și funcțiile creditului.

Cel de-al doilea capitol cu titlul Piața creditului în România în perioada 2007-2016, prezintă parcursul pe care l-au urmat creditele în România în perioada 2007-2016 pe diferite categorii.

În cel de-al treilea capitol este prezentat un studiu de caz, care constă într-o analiză aprofundată a creditelor acordate în perioada 2007-2016 de către BRD-GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Lucrarea de licență se încheie cu concluzii, ce reprezintă rezultatul cercetării mele în domeniu.

CAPITOLUL I

Piața creditelor - parte componentă a pieței financiar bancare

1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND PIAȚA FINANCIAR BANCARĂ

Piața financiar-bancară este definită prin „serviciile financiar - bancare prestate cu precădere de către bănci și instituții financiare similare (agenții de schimb, case de economii, case de împrumut, de amanet, societăți de credit) care se plaseazăîn cadrul relațiilor financiare în poziție de intermediari între posesorii de disponibilități bănești și solicitanții acestora”.

Piața bancară se caracterizează prin tranzacții cu active bancare non-negociabile, a căror lichiditate este maximă. Societățile bancare au rol de intermediere între posesorii de disponibilități bănești și utilizatorii de fonduri, pe baza relațiilor de credit. Rolul acestor piețe constă în absorbirea excedentului de active monetare ale celor care economisesc și care doresc să dispună de posibilitatea retragerii lor în orice moment.

Capacitatea pieței financiar-bancareeste caracterizată de volumul ofertei de produse și servicii; de volumul cererii de produse și servicii; de volumul tranzacțiilor; de cota de piață a întreprinderii financiar-bancare deținută de piața de referință; de clienții care pot fii persoane fizice sau juridice.

Dintre serviciilefinanciar-bancareamintim acreditivul; scrisoarea de garanțiebancară;colectarea și asigurarea monetarului; păstrarea valorilor în tezaurul de casete;tranzacții pe piața valutară; servicii de depozitare pentru fonduri de investiții și societăți de investiții; decontarea tranzacțiilor cu valori mobiliare pe piața bursierăși extrabursieră; transferul sumelor în valută prin merchants bank; transferul sumelor în valută prin money gram.

Dintreprodusele financiar-bancare utem aminti cardul ca instrument de plată; depozitele(la termen, la vedere, în lei sau valută, pentru pensii); cecurile(în valută, în lei, cecul la ordin, cecurile de trezorerie); creditele(de finanțare, de scont sau factoring, credite de trezorerie, de forfetare).

Piața bancară (piața creditului) privește relația de credit având la bază active financiare fără caracter negociabil - disponibilitățile bănești sunt atrase la bănci și apoi utilizate de către acestea pentru creditarea celor în căutare de fonduri (finanțare indirectă).

Bibliografie

1. Basno Cezar, Dardac Nicolae - Monedă, Credit, Bănci, Editura didactica si pedagogica, Bucuresti 1996;

2. Balaure V. (coordonator), „Marketing”, Editura Uranus, București, 2002

3. Enciu, A., Contabilitate Bancară, Ed. Economică, București, 2001

4. Giurca Vasilescu, L. - Creditul bancar în România, retrospective si perspective, Ed. Universitaria,Craiova, 2005;

5. Ionescu L.C.,”Băncile și opertiunile bancare”, Editura Universității din București,2003

6. Medar.L.I.,”Contabilitatea instituțiilor de credit-tratat de contabilitate bancară”,Editura Academica Brâncuși din Targu-Jiu, 2011

7. Opricescu Marin, Jenica Popescu, Cristi Spulbar - “Moneda si credit” ed. Universitatea din Craiova 2002;

8. Tudorache, D., Ivan, M. V.,Monedă și credit, Operațiuni, Tehnici, Produse Bancare, Elemente de Asigurări, Ed. Expert, București, 2003

9. https://immromania.ro/stiri_fisiere/evolutia-creditarii-in-romania-2007-2013-7682.pdf

10. https://laurentiumihai.ro/mic-ghid-cu-informatii-despre-biroul-de-credite/

11. http://www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/FB/FB_III_PSB.pdf

12. http://www.univath.ro/pdf/tematica_licenta/Curs_Creditare_bancara_1.pdf

13. https://ro.wikipedia.org/wiki/Credit_ipotecar

14. www.birouldecredit.ro

15. www.brd.ro

16. http://www.bankingnews.ro/banci-credite-neperformante-bce.html

17. .http://www.cjmures.ro/finante/02.%20Sistem%20European%20de%20Conturi/1.%20Sectoare%20Institutionale.pdf

18. http://www.creeaza.com/afaceri/economie/finante-banci/Creditul-definire-elemente-si-465.php

19. http://www.efin.ro/credite/credite_nevoi_personale/ghid_ce_sunt_creditele_de_nevoi_personale.html

Preview document

Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 1
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 2
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 3
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 4
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 5
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 6
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 7
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 8
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 9
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 10
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 11
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 12
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 13
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 14
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 15
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 16
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 17
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 18
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 19
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 20
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 21
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 22
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 23
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 24
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 25
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 26
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 27
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 28
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 29
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 30
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 31
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 32
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 33
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 34
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 35
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 36
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 37
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 38
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 39
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 40
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 41
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 42
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 43
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 44
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 45
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 46
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 47
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 48
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 49
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 50
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 51
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 52
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 53
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 54
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 55
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 56
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 57
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 58
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 59
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 60
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 61
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 62
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 63
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 64
Studiu privind piața creditului în România în perioada 2007-2016 - Pagina 65

Conținut arhivă zip

 • anexa 1.docx
 • anexa 2.docx
 • anexa 3.docx
 • coperta.docx
 • Studiu privind piata creditului in Romania in perioada 2007-2016.docx

Alții au mai descărcat și

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Sfecla de zahăr

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Broaștele țestoase

Broastele testoase reprezinta un grup de reptile pe cale de disparitie, numite chelonieni, si care se caracterizeaza prin carcasa lor osoasa sau,...

Creșterea animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Te-ar putea interesa și

Produse bancare de corporate

Capitolul I Produse de tip credit corporate. Corporate banking este o activitate de bază pentru instituțiile bancare și joacă un rol esențial...

Ai nevoie de altceva?