Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

Licență
9.2/10 (14 voturi)
Domeniu: Birotică
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 24108
Mărime: 5.65MB (arhivat)
Publicat de: Susana Șandor
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Doru Tiliute
Acest proiect a fost prezentat ca lucrare de licenta UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL I : INTRODUCERE .3
 2. Sisteme informatice în economie. 3
 3. Rolul sistemului informatic în viaţa economiei. 4
 4. CAPITOLUL II: TEHNOLOGII INFORMATICE SUPORT PENTRU SISTEME
 5. INFORMATICE ECONOMICE.5
 6. Sisteme de gestiune a bazelor de date. 5
 7. Arhitectura unei baze de date.9
 8. Proiectarea bazelor de date.10
 9. Securitatea datelor.12
 10. Niveluri şi modele de reprezentare a datelor în bazele de date.13
 11. Modelarea logică a datelor.13
 12. Modelul relaţional de baze de date.14
 13. Modelul conceptual de baze de date.17
 14. Reguli de verificare şi normalizare a Modelării Conceptuale a Datelor (MCD).17
 15. Restricţii de integritate şi reguli de verificare a MCD.18
 16. Dependenţe funcţionale.19
 17. Normalizarea.20
 18. CAPITOLUL III. MICROSOFT ACCESS, APLICAŢIE PENTRU GESTIUNEA UNEI FARMCII.22
 19. Prezentare Generală Microsoft ACCESS 2003.22
 20. Arhitectura Microsoft ACCESS.26
 21. Instrumentul Wizard.26
 22. Crearea unei baze de date.27
 23. Deschiderea unei baze de date.29
 24. Salvarea modificărilor aduse unei baze de date.30
 25. Crearea structurii bazei de date.31
 26. Crearea tabelelor.31
 27. Tipuri de date in Access.33
 28. Cheia primară.35
 29. Salvarea unui tabel. 36
 30. Relaţii între tabele.37
 31. Crearea primei relaţii.38
 32. Integritatea referenţială.40
 33. Interogarea unei bazei de date .41
 34. Tipuri de interogări. .41
 35. Crearea unei interogări.47
 36. Fereastra Design view.49
 37. Adăugarea de câmpuri într-o interogare.50
 38. Rapoarte-generarea rapoartelor.51
 39. Formulare- Utilizarea formularelor pentru introducerea datelor, şi pentru a asigura interfaţa cu utilizatorul.55
 40. Bara de instrumente folosită pentru definirea unei forme.59
 41. Proprietăţile formelor.61
 42. Vizualizarea proprietăţilor.61
 43. Obiecte şi proceduri, sporirea funcţionalităţii prin comenzi de tip Macro.63
 44. Gestionarea activităţii unei farmacii.72
 45. CAPITOLUL IV.CONCLUZII.85
 46. BIBLIOGRAFIE.88

Extras din licență

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

1.1. Sisteme informatice în economie

Societatea zilelor noastre se bucură de un timp al informatizării, informatizare ce în unele cazuri este chiar indispensabilă. Astfel, întâlnim la tot pasul aşa numitele „maşinării” ce ne uşurează munca prin a lor contribuţie şi anume calculatoarele. Dar, trebuie subliniat faptul, că un calculator este doar o maşinărie care prelucrează o serie de informaţii pe care i le dăm. Informaţia fiind elementul cheie din acest întreg lanţ. De fapt, în practică întâlnim, printre altele, două concepte legate de aceasta şi anume: sistemul informaţional şi sistemul informatic. Rolul sistemului informaţional fiind acela de a transmite informaţia între diferite elemente. Aşa cum ar fi în cadrul unei unităţi economice, rolul sistemului informaţional este acela de a asigura persoanele din conducere cu informaţii necesare pentru luarea diferitelor decizii economice sau de altă natură. Printre posibile activităţi desfăşurate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate: achiziţionarea de informaţii din sistemul de bază, completarea documentelor şi transferul acestora între diferite compartimente sau centralizarea acestora. În cadrul sistemului informaţional, majoritatea activităţilor se pot desfăşura cu ajutorul tehnicii de calcul. Se pot prelucra datele primare şi apoi, rezultatul poate fi transferat mai departe, către alt compartiment spre prelucrare. Transferul se poate face şi pe cale electronică, prin intermediul unei reţele de calculatoare sau cu ajutorul modemului. Acest ansamblu de elemente implicate în procesul de prelucrare şi transmitere a datelor pe cale electronică alcătuiesc un sistem informatic. Astfel, aceste două sisteme ne arată rolul şi frumuseţea informaticii în viaţa noastră.

Voi încerca, deşi nu în mod exhaustiv, să scot in evidenţă frumuseţea limbajului informaticii în viaţa economiei, folosind ca suport anumite aplicaţii referitoare la anumite activităţi din sfera comercială a întreprinderii (în cazul meu o farmacie) ce asigură de fapt interfaţa acesteia cu mediul economic în ceea ce priveşte intrările sau funcţia de aprovizionare a materialelor (medicamentelor).

În acest cadru al compartimentului de aprovizionare voi ţine cont şi de anumite etape principale de rezolvare a problemelor de stocare, atât cât priveşte gestiunea lor, cât şi pentru definirea modului de aprovizionare a unei societăţi. Astfel, voi pune accent pe organizarea compartimentului aprovizionare, ţinand cont şi de celelalte compartimente (contabilitate, financiar), pentru a scoate în evidenţă elaborarea unei gestiuni eficace într-o întreprindere.

1.2. Rolul sistemului informatic în viaţa economiei

Dezvoltarea şi aplicarea tehnicii electronice în industrie a constituit factorul esenţial al acestui proces de revoluţionare a întregii activităţii economice. Rolul calculatoarelor s-a extins treptat de la funcţii tehnice de comandă şi reglare a unor procese de execuţie la funcţii de control şi dirijare a proceselor economice la nivelul unei societăţi. Extinderea ei în sfera activităţii economice a determinat o schimbare substanţială a conceptului despre întreprindere ca social-economică de producţie. Întreprinderea modernă este privită într-o concepţie cibernetică asemenea unui organism biologic cu autoreglare, adică se comportă ca un organism viu, fiind alcătuit dint-o serie de organe, fiecare având de îndeplinit o anumită funcţie în ansamblul activităţii lucrative. Procesul conducerii întreprinderii reprezintă o activitate de sinteză în care sunt reunite două elemente de bază: decizia şi informaţia. Aceste două elemente formează sistemul informaţional. Însă, în era informatizării acest sistem informaţional este inclus în sistemul informatic, acesta din urmă fiind o componentă importantă a primului.

Într-un sistem informatic pot intra: calculatoare, sisteme de transmisie a datelor, alte componente hardware, software-ul, datele prelucrate, personalul ce exploateză tehnica de calcul, teoriile ce stau la baza algoritmilor de prelucrare, etc... .

Sistemele informatice acoperă cele mai diverse domenii.

În funcţie de specializare, avem :

• Siteme specializate, adică sunt proiectate pentru a rezolva un anume tip de problema dintr-un anume domeniu;

• Sisteme de uz general, cu ajutorul cărora se poate rezolva o gamă largă de probleme din mai multe domenii;

• Sisteme locale, programele necesare prelucrărilor de date şi datele se află pe un singur sistem de calcul;

• Sisteme pe reţea, sistemul funcţionează într-o retea de calculatoare, caz în care, datele si programele pot fi distribuite mai multor statii de lucru ce fac parte din acea retea. În ultimul timp se merge tot mai mult pe varianta sistemelor de lucru în retea, avantajele fiind evidente : transfer de date între statii foarte rapid, costuri minime, etc.

În funcţie de localizarea datelor şi de locul în care sunt efectuate prelucrările, putem avea sisteme informatice :

• Cu date centralizate, datele se află pe un singur sistem de calcul;

• Cu date distribuite, datele se află distribuite pe mai multe calculatoare în reţea;

• Cu prelucrări centralizate, prelucrarea datelor se face pe o singură staţie de lucru, indiferent de numărul staţiilor pe care sunt informaţiile de prelucrat;

• Cu prelucrări distribuite, mai multe calculatoare prelucrează datele provenite de la unul sau mai multe calculatoare din reţea;

După domeniul în care funcţionează, sistemele pot fi clasificate :

• De baze de date, specializate în gestiunea unor cantităţi mari de date;

• Pentru prelucrări ştiinţifice, specializate pe anumite domenii ştiinţifice;

• Pentru conducerea proceselor tehnologice, pentru conducerea unor maşini,scule,unelte computerizate;

Preview document

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 1
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 2
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 3
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 4
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 5
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 6
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 7
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 8
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 9
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 10
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 11
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 12
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 13
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 14
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 15
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 16
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 17
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 18
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 19
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 20
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 21
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 22
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 23
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 24
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 25
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 26
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 27
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 28
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 29
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 30
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 31
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 32
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 33
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 34
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 35
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 36
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 37
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 38
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 39
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 40
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 41
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 42
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 43
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 44
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 45
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 46
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 47
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 48
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 49
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 50
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 51
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 52
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 53
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 54
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 55
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 56
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 57
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 58
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 59
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 60
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 61
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 62
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 63
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 64
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 65
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 66
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 67
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 68
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 69
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 70
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 71
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 72
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 73
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 74
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 75
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 76
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 77
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 78
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 79
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 80
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 81
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 82
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 83
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 84
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 85
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 86
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 87
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 88
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 89
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 90
Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor in Farmacii.doc
 • Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor in Farmacii.ppt

Alții au mai descărcat și

Sistem informatic de gestiune al unei firme - SC Alfa Birotică SA

Societatea SC Alfa Birotica SA este o companie cu sediul in Bucuresti, care are totodata si trei puncte de lucru in tara respectiv, Ploiesti,...

Prezentare Microsoft Word

Microsoft word este un procesor de texte modern, care face parte din pachetul de programe Microsoft Office impreuna cu microsoft exel, PowerPoint...

Bază de date - farmacie

CREARE TABELE create table furnizori(codf number(3) constraint co_pk primary key,denumire varchar2(20),adresa varchar2(30),localitate...

Birotică

Imprimantele pot fi împărţite în două mari categorii în funcţie de contactul fizic dintre mecanismul de tipărire şi hârtie: imprimantele cu impact...

Exemple de interogări

O librărie doreşte informatizarea activităţii de gestionare a comenzilor primite de la clienţi. În acest sens s-a creat o bază de date în care sunt...

Internet și Poșta Electronică

Lecţia 1: Internetul 1.1.Termeni şi concepte -Înţelegerea şi diferenţierea termenilor Internet şi World Wide Web -Definirea termenilor HTTP,...

Cursuri Microsoft Word

LECŢIA 1: Utilizarea aplicaţiei WORD 1.1. Deschiderea aplicaţiei Word 1.2. Deschiderea unui document existent 1.3. Deschiderea mai multor...

Te-ar putea interesa și

Monografie bugete publice - așezarea și perceperea veniturilor bugetare la SC IassyFarm SA

CAP. 1: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII (S.C.F. IASSYFARM S.A.)1.1. Scurt istoric În anul 1991, fostul Oficiul Farmaceutic Iasi s-a...

Aplicarea sistemelor informaționale în farmacologie

INTRODUCERE În viaţa noastră de zi cu zi, calculatoarele sunt ceva obişnuit, ba chiar indispensabil în unele cazuri. Se poate spune, pe drept...

Analiza influenței mediului extern asupra companiei SC Biofarm SA

MEMORIU JUSTIFICATIV Vremurile in care traim sunt caracterizate, poate mai mult decat cele trecute, prin complexitate si dinamism, in deplina...

Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Introducere Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina...

Analiza comparativă a produselor ERP Siveco Applications și Charisma

TotalSoft software solutions for a world in motion Istoric La scurt timp după înfiinţarea sa în 1994, TotalSoft a devenit una dintre cele mai...

Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor în Farmacii

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE In acest proiect voi folosi, ca suport anumite aplicaţii referitoare la anumite activităţi din sfera comercială a...

Contabilitatea Stocurilor în Sistemul Informatic

INTRODUCERE In actiunea de ansamblu a reorientarii economiei romanesti,a asocierii Romaniei la Uniunea Europeana precum si a cadrului legislativ...

Demersul de ameliorare al procesului de asigurare socială de sănătate a populației

1. Alegerea subiectului 1.1 Identificarea problemei Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii...

Ai nevoie de altceva?