Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 27481
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Publicat de: Magdalena Paraschiv
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Brândușa-Mariana Amălăncei
Facultatea de Litere
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacau, Bacau

Cuprins

 1. INTRODUCERE .4
 2. I. STRATEGII DE PROMOVARE A ACTORULUI POLITIC - NOȚIUNI TEORETICE ..7
 3. I.1. Comunicarea politică - un concept incert ..7
 4. I.2. Modelul constructivist al comunicării ...10
 5. I.3. Promovarea imaginii actorului politic ...12
 6. I.4. Manipulare prin mass-media: impactul asupra percepției imaginii actorului politic de către opinia publică ..13 I.5. Rolul mass-media în crearea brandului de imagine politică .15
 7. I.6. Comunicarea instituțiilor politice .20
 8. I.7. Evoluția campaniilor de comunicare electorală 26
 9. II. MARKETINGUL ELECTORAL - ASPECTE TEORETICE 29
 10. II.1. Marketingul electoral ..29
 11. II.2. Campania de marketing electoral ...31
 12. III. STUDIU DE CAZ: ANALIZA COMUNICAȚIONALĂ A CAMPANIEI ELECTORALE A LUI TRAIAN BĂSESCU, NOIEMBRIE, 2004 .41
 13. III.1. Campania lui Traian Băsescu, noiembrie 2004. Focus grup ..41
 14. III.2. Campaniile prezidențiale ale principalilor candidați din noiembrie 2004: Traian Băsescu și Adrian Năstase 42
 15. III.3. Campania lui Traian Băsescu ...52
 16. III.4. Focus-grup: sumarizarea discuției ...52
 17. CONCLUZII ...60
 18. BIBLIOGRAFIE ..63
 19. ANEXE ..65

Extras din licență

INTRODUCERE

Actorii politici își joacă „rolul politic” în sfera publică. Mass-media este principala sursă de informare, de promovare sau denigrare a actorilor politici și nu este întotdeauna obiectivă. Astfel, imaginea publică a personajelor politice este conturată, în primul rând, pe baza informațiilor pe care mass-media le prezintă publicului.

Comunicarea politică este o sursă de informare a publicului și implică un ansamblu de tehnici și strategii de comunicare și persuasiune menite de a convinge populația și confundată, multă vreme, cu comunicarea electorală. Efectele comunicării politice se văd în votul electoratului care recepționează și evaluează mesajul transmis către acesta.

Televiziunile și, mai nou, rețelele de socializare pe internet, au un mare rol în mediatizarea personajelor politice și a mesajelor pe care aceștia le transmit.

Actualitatea subiectului propus pentru cercetare este determinată de lansarea pe piață

comunicării politice internaționale, a unor tendințe noi în activitățile de PR, care pot fi adaptate la cultura politică și la tradițiile autohtone.

Scopul acestui demers este de a aduce în discuție o reconceptualizare a imaginii actorului politic în contextul societății moderne comunicaționale, care să aibă ca o deducție asupra complexității managementului PR-ului politic în campaniile electorale.Crearea unei imagini publice la nivel internațional s-a conturat ca o nouă tendință și o sarcină a PR-ului politic modern.

Întrebarile de cercetare de la care am pornit au fost: ce este și cum se formează imaginea actorului politic? Cum se promovează imagininea actorului politic? Care este rolul mass-media în crearea brandului de imagine a actorului politic? Cum formează marketingul electoral imaginea actorului politic? Cum a fost creată imaginea actorului politic Traian Băsescu?

Personajul politic ales pentru studiu în această lucrare este Traian Băsescu, unul dintre cei mai mediatizați politicieni, care a reușit să capteze atenția electoratului, să câștige simpatia și încrederea acestuia, dovedind, prin discursurile și acțiunile sale certe calități de lider. Pe parcursul carierei sale politice a fost implicat în numeroase scandaluri, a avut și realizări, dar și eșecuri, a fost adulat, dar și contestat, a dat dovadă de o voință foarte puternică pentru a-și atinge scopurile și a demonstrat o mare abilitate de manipulare a opiniei publice.

Traian Băsescu este un lider înnăscut, care a reușit să-și fascineze electoratul, nu doar în campaniile electorale, un politician activ, implicat, energic, uneori agresiv, „un președinte jucător” așa cum s-a autoproclamat.

Pentru a avea credibilitate, publicul trebuie informat și despre viața personală a politicianului în cauză, despre familia acestuia, despre trecutul său, despre hobby-urile sale, etc.

Toate aceste informații despre Traian Băsescu au fost prezentate de mass-media, în special pe posturile de televiziune și internet, dar și în presa scrisă.

Am folosit ca surse de documentare, pentru realizarea acestei lucrări, cărți de specialitate, articole din ziare, reportaje și emisiuni TV, surse de pe internet, declarații ale jurnaliștilor și ale lui Traian Băsescu, etc.

Fenomenul PR-ului politic necesită o cercetare conceptual-teoretică, cel puțin, tridimensională: o abordarea de marketing - cerere-ofertă, studiul pieței politice; o abordare strategică - strategii de poziționare și creare a imaginii, branding, elaborarea retoricii electorale, managementul evenimentelor de PR; o abordarea persuasivă - dimensiunea mitologică, persuasiune, propagandă, managementulopiniei publice. Abordarea de marketing se fundamentează pe cercetarea pieței politice, a cererii și a ofertei politice. Sunt tezele susținute în lucrările autorilor: Paul F.Lazarsfeld, John Napolitan, Bruce L. Newman, Philipe Kottler, Philippe Maarek, Denis Lindon, Michelle Bongrande, K. Moloney. Jacques Gerstle a făcut cea mai amplă analiză a metodelor prin care comunicarea politică își legitimează spațiul de conceptualizare dintre politică și comunicare. El a insistat asupra consubstanțialității politicii și comunicării, referindu-se la: comportament, sistem, interacțiune și dialog. Gabriel Thoveron schimbă centrul de greutate al subiectului comunicării politice pe puterea liderului de a mobiliza masele.

În spațiul românesc subiectul marketingului politic este abordat de către Bogdan Teodorescu Marketing politic și electoral, Sergiu Tamaș Managementul politic, Andrei Stoiciu Comunicarea politică. Cum se vând idei și oameni, Mihai Coman, Călin Sinescu, Cristina Coman, Vasile Nazaria, Cristina Pripp, Claudiu Coman, Flaviu Rus Relații publice și publicitate; PR politic, Dan Stoica, Camelia Beciu Comunicarea politică.

Pentru cercetarea relațiilor publice în sfera politică se utilizează metoda structural-funcțională, metoda comparativă, metoda behavioristă, pentru a examina tipurile de comportament al actorilor politici abordați, dar și tipurile de public electoral, metoda istoriografică, metoda descriptivă, observația - pentru analiza comportamentului actorilor politici în campaniile electorale, analiza de conținut, calitativă al cărei obiectiv este să analizeze textul scris sau vorbirea transcrisă, metoda structural-funcțională, metoda comparativă.

Ca metodologie de cercetare vom folosi focus grupul. Prin focus grupul realizat am urmărit, mizând pe cerințele propuse de metoda Gallup, obținerea de informații în legătură cu gradul în care subiecții conștientizează, cunosc și au informații despre afiș în general, și despre afișul electoral în special, identificarea atitudinilor generale față de acest subiect, precum și a atitudinilor specifice pe care subiecții le au față de subiectul studiat, vom urmări, totodată, identificarea motivațiilor și cauzelor acestor atitudini, inclusiv a motivelor, raționamentelor și argumentelor invocate de participanții la focus și, nu în ultimul rând, estimarea intensității acestor atitudini. Lucrarea este structurată pe trei capitole.

În primul capitol vom prezenta strategii de promovare a actorului politic - noțiuni teoretice: comunicarea politică - un concept incert; modelul constructivist al comunicării;

promovarea imaginii actorului politic; manipulare prin mass-media: impactul asupra percepției imaginii actorului politic de către opinia publică; rolul mass-media în crearea brandului de imagine politică; comunicarea instituțiilor politice;evoluția campaniilor de comunicare electorală.

Capitolul al II-lea: marketingul electoral - aspecte teoretice, are două secțiuni: marketingul electoral și campania de marketing electoral.

În capitolul al III-lea, studiu de caz -Traian Basescu, vom prezenta imaginea actorului politic Traian Băsescu, realizată de mass-media, așa cum rezultă din propriile declarații și discursuri, dar și din declarațiile și părerile jurnaliștilor despre domnia sa.Vom realiza acest fapt prezentând campania lui Traian Băsescu din noiembrie 2004.

Campaniile prezidențiale ale principalilor candidați din noiembrie 2004: Traian Băsescu și Adrian Năstase, Campania lui Traian Băsescu și Focus-grup: sumarizarea discuției .

Bibliografie

BECIU, Camelia, Comunicare politică, București, Editura Comunicare.ro, 2002;

BECIU, Camelia, Politica discursivă: practici politice într-o camapnie electorală, Iași, Editura Polirom, 2000;

BRĂTUCU, Gabriel, Metodologia elaborării și desfășurării programelor de marketing electoral, București, Editura Economică, 1995;

BULAI, Alfred, Focus grupul în investigația socială, metode de cercetare calitativă, Editura Paideia, București, 2000;

CHELCEA, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice-metode cantitative și calitative, Editura Economică, București, 2001;

DÂNCU, Vasile Sebastian, Comunicarea simbolică: arhitectura discursului publicitar, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1999;

FISKE, John, Introducere în științele comunicării, Editura Polirom, Iași, 2000;

FLORESCU, Constantin, Marketing, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975;

GEOFFREY, Craig, Media, politica și viața publică, Australia, Editura Allen & Unwin, 2004;

GERSTLE, Jacques, Comunicare politică, Iași, Institutul European, 2002;

GURFINKIEL, Michael, Testamentul lui Ariel Sharon, București, Pro Editură și Tipografie, 2006;

HAINAULT, Doris-Louise, Publicitate și psihanaliză, București Editura Trei, 2002;

KOTLER, Philip, Principiile marketingului, București, Editura Teora, 1998;

LINDON, Denis, Marketing politic, Paris, Editura Dalloz, 1986;

MOROIU, Dana, Marketing - Ghid propus de The Economist, Editura Nemira, București, 1998;

NEWMAN, Bruce, Manual de marketing poltic, California, Editura Sage, 1999;

PEASE, Allan, Limbajul trupului. Cum pot fi citite gândurile altora din gesturile lor, Editura Polimark, București, 1993;

STOICIU, Andrei, Comunicarea politică, cum se vând idei și oameni, București, Editura Humanitas-Libra, 2000;

THOVERON, Gabriel, Comunicarea politică azi, Editura Antet, București, 1996;

UNGUREANU, Traian, Războiul timpurilor: declin ocidental și asediu islamic, București, Editura Humanitas, 2006;

WEBER, Max, Politica ca și vocație și profesie, New York, Editura Oxford University, 1992.

64

WEBOGRAFIE

http:// www. adriannastase.ro/;

http:// www. băsescu .ro/;

http:// www. hotnews.ro/;

https://www.desteptarea.ro/.

Preview document

Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 1
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 2
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 3
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 4
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 5
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 6
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 7
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 8
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 9
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 10
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 11
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 12
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 13
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 14
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 15
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 16
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 17
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 18
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 19
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 20
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 21
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 22
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 23
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 24
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 25
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 26
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 27
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 28
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 29
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 30
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 31
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 32
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 33
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 34
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 35
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 36
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 37
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 38
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 39
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 40
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 41
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 42
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 43
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 44
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 45
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 46
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 47
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 48
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 49
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 50
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 51
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 52
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 53
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 54
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 55
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 56
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 57
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 58
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 59
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 60
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 61
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 62
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 63
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 64
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 65
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 66
Analiza comunicațională a Campaniei Electorale a lui Traian Băsescu, noiembrie, 2004 - Pagina 67

Conținut arhivă zip

 • Analiza comunicationala a Campaniei Electorale a lui Traian Basescu, noiembrie, 2004.pdf

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Campania Electorală

Argument Sfârşitul anului 2009 a fost marcat de alegerile prezidenţiale din România. Acestea au fost primele alegeri prezidenţiale din România...

Proiectarea Strategiei într-o Campanie Electorală

Aristotel Căncescu - prezentarea candidatului- - Date biografice Aristotel Căncescu s-a născut în 17 ianuarie 1952 la Timișoara, județul Timiș....

Rolul Manipulării în Campaniile Electorale

Aristotel definea politica drept „arta guvernării omului”. Unul din fenomenele secolului al XX-lea care a făcut posibilă acestă guvernare îl...

Umorul în publicitate - publicitate și reclamă

În fiecare zi suntem bombardaţi de sute de reclame prin mass-media. Există mii de produse pe piaţă la care se fac reclame sau sunt promovate,...

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Ai nevoie de altceva?