Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Licență
9.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 163 în total
Cuvinte : 67239
Mărime: 2.21MB (arhivat)
Publicat de: Florian Sîrbu
Puncte necesare: 15
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU

Cuprins

 1. Introducere 6
 2. CAPITOLUL 1. CRIZA CA REALITATE SOCIALĂ 9
 3. 1.1. Criza – concept întâlnit în toate domeniile vieţii sociale şi umane 9
 4. 1.2. Origini şi particularităţi de manifestare 13
 5. 1.2.1. Aspecte generale 13
 6. 1.2.2. Evoluţia crizelor cu implicaţii în domeniul militar 16
 7. 1.3. Tipologia crizelor 19
 8. 1.4. Etape şi stări specifice 25
 9. 1.5. Condiţii şi caracteristici 29
 10. CAPITOLUL 2. ASPECTE PRIVIND COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ ÎN ORGANIZAŢII 31
 11. 2.1. Gestionarea comunicării 31
 12. 2.1.1. Nicio activitate nu poate fi concepută în afara procesului de comunicare 31
 13. 2.1.2. Gestionarea comunicării 33
 14. 2.1.3. Comunicarea în organizaţie 35
 15. 2.2.Gestionarea crizelor 38
 16. 2.2.1. Posibilităţile de gestionare a crizelor 39
 17. 2.2.2. Criza la nivel organizaţional – reacţii, etape, strategii 40
 18. 2.2.3. Gestionarea situaţiilor de criză 43
 19. 2.3. Comunicarea de criză 47
 20. 2.3.1. Evaluarea riscurilor 50
 21. 2.3.2. Planificarea comunicării de criză 51
 22. 2.3.3. Răspunsul 55
 23. 2.3.4. Refacerea organizaţiei 56
 24. 2.4. Strategii ale comunicării de criză 57
 25. 2.4.1. Noţiunea de strategie 57
 26. 2.4.2. Strategii de comunicare 58
 27. 2.5. Aspecte privind relaţiile publice 64
 28. 2.5.1. Relaţiile publice – între clişeele prezentului şi provocările viitorului 64
 29. 2.5.2. Dimensiuni acţionale ale relaţiilor publice 65
 30. 2.5.3. Modele ale sistemului de relaţii publice 68
 31. 2.5.4. Rolul specialiştilor în relaţii publice în situaţi de criză 70
 32. 2.5.5. Relaţia cu presa în situaţii de criză 72
 33. CAPITOLUL 3. GESTIONAREA COMUNICAŢIONALĂ ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ ÎN MEDIUL MILITAR 75
 34. 3.1. Imperative comunicaţionale militare 75
 35. 3.1.1. Specificităţi comunicaţionale militare 75
 36. 3.1.2. Tendinţe şi impedimente în comunicarea ierarhică 78
 37. 3.1.3. Comunicarea - o nouă religie pentru arhitectura irenologică 82
 38. 3.1.4. Management şi dinamică, constituirea sistemului de gestionare a crizelor 88
 39. 3.2. Activitatea de Relaţii Publice în Armată 92
 40. 3.3. Managementul securităţii comunicaţionale 100
 41. 3.3.1. Conducerea comunicării speciale 100
 42. 3.3.2. Informaţii, informare şi constrângeri ale comunicării din domeniul apărării 103
 43. 3.3.3. Realitatea mediatizată 106
 44. 3.3.4. Comunicarea perversă - caracteristică a situaţiilor anormale 109
 45. 3.4. Câmpuri şi dimensiuni comunicaţionale ale gestiunii crizelor 112
 46. 3.4.1. Crizologia şi conflictologia ca subsisteme de gestiune comunicaţională 112
 47. 3.4.2. Comunicarea internaţională în gestiunea crizelor 113
 48. 3.4.3. Negociere, mediere sau arbitraj 113
 49. 3.4.4. Comunicarea ca act de putere partenerial 120
 50. CAPITOLUL 4. ANALIZĂ DE CONŢINUT 125
 51. 4.1. Universul analizat 125
 52. 4.2. Metodologia cercetării 126
 53. 4.2.1. Cadrul conceptual specific 126
 54. 4.2.2. Obiectivele şi ipotezele cercetării 126
 55. 4.2.3. Cadrul metodologic – Analiza de conţinut 130
 56. 4.3. Analiza de caz: Kosovo 133
 57. 4.3.1. Prima analiză de conţinut 133
 58. 4.3.2. Cea de-a doua analiză 139
 59. 4.4. Concluzii 149
 60. Concluzii şi propuneri 152
 61. Bibliografie 155
 62. Abrevieri 159
 63. Anexe 161

Extras din licență

Introducere

„La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald)

Secolul XX a cunoscut toate situaţiile care pot să decurgă din relaţiile violente dintre oameni. În toate acestea un rol important l-a avut comunicarea sau lipsa de comunicare.

La sfârşitul războiului rece, omenirea a constatat că se afla departe de momentul instaurării păcii. La începutul mileniului al III-lea, omenirea se găseşte în faţa unor incertitudini, riscuri, crize şi conflicte. Ameninţările globale nu s-au micşorat, ci s-au transformat, s-au modificat succesiv. Edificarea unei noi arhitecturi de securitate solicită o participare activă din partea unui numar cât mai mare de state la soluţionarea micilor şi marilor crize, pericole, ameninţări, în general a problemelor cu care omenirea se confruntă şi se va confrunta.

Realitatea geopolitică a impus noi terminologii în strategia militară. Tot mai des clasicele ofensivă, apărare, contraatac au fost înlocuite de sintagme precum: stabilitate strategică, gestionarea crizelor sau intervenţia umanitară.

În lucrarea de faţă am abordat ca şi tematică intervenţia comunicării pe timpul gestionării situaţiilor de criză. Gestionarea crizei nu se reduce la folosirea unor strategii de comunicare, dar managementul eficient al acesteia include, ca o componentă esenţială, comu¬nicarea de criză.

Am deschis două domenii vaste, cel al comunicării şi cel al gestionării crizelor, într-un demers convergent, încercând să ofer o imagine cât mai concretă asupra acestor probleme de actualitate. Demersul meu pleacă de la premisa potrivit căreia sferele celor două domenii s-au lărgit, fiind într-o continuă redefinire, fapt ce trebuie conştientizat.

Lucrarea este structurată în patru capitole, ultima secţiune fiind contribuţie originală. În primul capitol am urmărit introducerea în problematica generală a crizei printr-o abordare sintetică şi lucidă a acelor puncte de vedere care să ne ajute în a ne apropia tot mai mult de acest fenomen şi proces.

Pentru gestionarea eficace a crizelor epocii prezente se impune o abordare complexă a acestora, abordare ce are ca punct de plecare clarificarea conceptului, înţelegerea originii şi naturii, conexiunile şi interacţiunile lor, tipologia, etapele specifice stărilor ce le caracterizează.

Ori de câte ori comunicăm încercăm să convingem, să influenţăm, să educăm, urmărind patru scopuri principale: să fim receptaţi, să fim înţeleşi, să fim acceptaţi şi să provocăm o reacţie. Chiar în condiţii deosebite, tensionate, de dereglare şi perturbare a sistemului, intenţia este tot aceea de a îndeplini cele patru scopuri.

Problematica soluţiilor în domeniul gestionării crizelor sa cere abordată pe mai multe planuri. Plecând de la premisa conform căreia comunicarea gestionează socialul dar necesită, înainte de toate, să fie ea însăşi gestionată, în capitolul 2 mi-am propus evidenţierea unor aspecte privind gestionarea crizelor: posibilităţi de gestionare, etape, obiective, cerinţe, activităţi; privind comunicarea de criză, axându-mă pe patru tipuri de activităţi specifice: evaluarea riscurilor, planificarea comunicării de criză, răspunsul şi refacerea organizaţiei. Acest capitol l-am dedicat nivelului organizaţional.

La acest nivel strategile de comunicare sunt concentrate asupra tehnicilor prin intermediul cărora organizaţiile îşi pregătesc publicul pentru situaţii de criză, reduc daunele aduse imaginii organizaţiei şi refac încrederea publicului după ce criza a fost oprită. Soluţionarea crizelor este una dintre dimensiunile acţionale ale relaţiilor publice, una dintre direcţiile comunicării acesteia fiind presa. În astfel de situaţii specialiştii în relaţii publice au de îndeplinit misiuni bine definite.

Numai înţelegând exact natura şi virtuţile comunicării, devenim conştienţi de măsura în care depindem de ea.

În cel de-al treilea capitol mi-am propus prezentarea specificităţilor comunicării în mediului militar, proces în vederea soluţionării crizelor. Pornind de la caracteristici imperioase: transparenţă şi securitate în comunicare, voi surprinde aspecte ale informării şi influienţării populaţiei, mediatizării realităţii, evidenţiind puterea persuasivă a comunicării, dar şi constrângerile şi perversiunile spre care poate aluneca acest fenomen.

Crizele sunt inevitabile, iar întrebarea care se pune nu este dacă armata va fi implicată ea însăşi într-o criză, ci cât de curând şi cât de mult. Gestionarea conflictelor militare reprezintă unul dintre principalele domenii în care statul trebuie să transmită, în mod direct, mesaje cetăţenilor, chiar dacă uneori aceasta se face cu dificultate. În ultimă fază mi-am propus abordarea negocierii ca strategie a comunicării de criză în vederea gestionării crizei sau estompării conflictului.

Însumând toate câştigurile conceptuale putem înţelege mai exact felul în care comunicarea intervine în timpul crizelor şi modul în care este gestionată în direcţia soluţionării durabile a conflictelor şi crizelor.

În contextul strategic actual, naţiunile nu mai sunt preocupate de pericolul unei agresiuni de amploare, ci mai degrebă de tensiunile şi antagonismele generate de conflictele etnice, naţionalismul extremist şi disputele politice interstatale care au generat crize ce afectează securitatea şi stabilitatea în lume.

Încercând o ancorare în realitate, în capitolul 4, metoda analizei de conţinut mi-a permis incursiunea în lumea conflictuală din Kosovo în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse: evidenţierii relaţiei comunicare – gestionarea crizei, surprinderea strategiilor sau a tehnicilor de comunicare folosite în vederea soluţionării stărilor conflictuale căt şi explicarea contribuţiei media la construirea unei anumite realităţi referitoare la crize.

Într-o epocă în continuă devenire, ştiinţa militară va trebui să reflecte schimbările şi să găsească soluţii adecvate noilor crize şi conflicte specifice societăţii informaţionale.

Bineînţeles că această lucrare nu-şi propune să ofere o soluţie tranşantă asupra problematicii exprimate, ci de a evidenţia anumite puncte de vedere pe care le consider a fi pertinente şi preferabil de a fi privite ca repere. Domeniile vaste spre care m-am îndreptat aufăcut posibilă doar o analiză de ansamblu, necesitând incursiuni amănunţite spre cunoaştere şi aprofundare.

Preview document

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 1
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 2
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 3
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 4
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 5
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 6
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 7
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 8
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 9
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 10
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 11
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 12
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 13
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 14
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 15
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 16
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 17
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 18
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 19
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 20
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 21
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 22
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 23
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 24
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 25
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 26
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 27
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 28
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 29
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 30
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 31
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 32
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 33
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 34
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 35
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 36
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 37
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 38
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 39
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 40
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 41
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 42
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 43
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 44
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 45
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 46
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 47
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 48
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 49
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 50
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 51
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 52
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 53
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 54
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 55
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 56
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 57
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 58
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 59
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 60
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 61
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 62
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 63
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 64
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 65
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 66
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 67
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 68
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 69
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 70
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 71
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 72
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 73
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 74
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 75
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 76
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 77
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 78
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 79
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 80
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 81
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 82
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 83
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 84
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 85
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 86
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 87
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 88
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 89
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 90
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 91
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 92
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 93
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 94
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 95
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 96
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 97
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 98
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 99
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 100
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 101
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 102
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 103
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 104
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 105
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 106
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 107
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 108
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 109
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 110
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 111
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 112
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 113
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 114
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 115
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 116
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 117
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 118
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 119
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 120
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 121
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 122
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 123
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 124
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 125
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 126
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 127
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 128
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 129
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 130
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 131
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 132
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 133
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 134
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 135
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 136
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 137
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 138
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 139
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 140
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 141
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 142
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 143
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 144
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 145
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 146
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 147
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 148
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 149
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 150
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 151
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 152
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 153
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 154
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 155
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 156
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 157
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 158
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 159
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 160
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 161
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 162
Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză - Pagina 163

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionarii Situtiilor de Criza.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicare și Influență Socială prin mass-media

Introducere Toate eforturile unui creator de imagine se concentreaza asupra efectelor pe care acesta incearca sa le produca in procesul de...

Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații

INTRODUCERE „ Lumea a devenit paradisul crizelor şi al conflictelor” . Interesul pentru cercetarea conflictelor şi crizelor a fost demonstrat...

Manipularea prin informație și utilizatorii de informație

Argument Obiectul. În lucrarea de faţă ne propunem să punem în discuţie unele aspecte ale manipulării prin informaţie: definirea conceptului,...

Comunicarea în Situații de Criză

Introducere Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se demonetizeze datorită...

Arta de a convinge - manipulare versus influențare

Introducere Situaţiile în care o persoană este nevoită să vorbească în public sunt nenumărate. Simple întâlniri cu colegii, cu beneficiarii...

Publicitatea ca Mijloc de Manipulare

PUBLICITATEA CA MIJLOC DE MANIPULARE MOTTO: ,,Descoperiţi mijloacele de convingere disponibile într-un caz” (Aristotel) I. OMUL ŞI MANIPULAREA...

Manipulare și Persuasiune

Persuasiunea (Argumentarea, adică demonstraţia „impură”) Persuasiunea este comunicarea bazată pe prezenţa conştiinţei şi argumentării Persuasiunea...

Strategii și Tehnici de Comunicare

I. Aspecte teoretice privind strategia de comunicare organizațională Studiul comunicării organizaționale nu este nou, dar de abia acum a primit un...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea Managerială în Conflictul Organizațional

INTRODUCERE “Aproape fiecare problemă, fiecare conflict, fiecare greşeală sau neînţelegere are la nivelul cel mai de jos o problemă de...

Ai nevoie de altceva?