Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 12103
Mărime: 7.58MB (arhivat)
Publicat de: Daniela M.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Suzana Cocioabă
Facultatea de Ecologie
Universitatea Ecologica, Bucuresti
Materie: Spatiul verde urban

Cuprins

 1. INTRODUCERE
 2. CAPITOLUL 1 NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND SPAȚIUL VERDE URBAN 4
 3. 1.1 Conceptul de spațiu verde urban 4
 4. 1.2 Funcțiile spațiilor plantate intravilane 11
 5. 1.2.1 Funcția de protecție și ameliorare a mediului ambiant 11
 6. 1.2.2 Funcția antipoluantă (sanitară) 12
 7. 1.2.3 Funcția recreativă 15
 8. 1.2.4 Funcția decorativă (estetică, de impact peisager) 15
 9. 1.3 Particularități biologice ale speciilor dendrologice folosite în spațiile plantate urbane 16
 10. 1.3.1 Înălțimea exemplarelor 16
 11. 1.3.2 Forma și desimea coroanei 17
 12. CAPITOLUL 2 PROPUNERI DE REABILITARE A PARCULUI SÂN NICOARĂ DIN CURTEA DE ARGEȘ 19
 13. 2.1 Localizarea și istoricul municipiului Curtea de Argeș 19
 14. 2.2 Descrierea Parcului SÂN NICOARĂ 22
 15. 2.3 Compoziția dendrologică a Parcului SÂN NICOARĂ 25
 16. 2.4 Estimarea stării actuale și propuneri de reabilitare a Parcului SÂN NICOARĂ 33
 17. 2.4.1.Estimarea stării actuale a parcului 33
 18. 2.4.2 Propuneri și soluții de reabilitare a Parcului SÂN NICOARĂ 35
 19. CONCLUZII 38
 20. BIBLIOGRAFIE 39

Extras din licență

INTRODUCERE

Spațiile publice atractive, îmbogățite de plantațiile ornamentale, contribuie mult la imaginea unui oraș și la apropierea oamenilor de acestea. Sunt importante nu numai parcurile și grădinile publice prezente într-un oraș, spații frecventate mai degrabă la sfârșitul săptămânii, ci și scuarurile, spațiile publice mai mici ca suprafață dar frecventate zilnic și la orice oră din zi. Orașul este văzut și comunică vizual pe măsură ce observatorul se mișcă ori ca pieton, ori cu diverse mijloace de transport.

Municipiul Curtea de Argeș, recent declarat ,,oraș regal”este deficitar la capitolul spații verzi, sunt foarte puține locuri care pot fi numite ,,de recreere” iar spațiile amenajate sunt în număr de trei. Parcul Fântâna lui Manole, Parcul Sân Nicoară și parcul Mănăstirii Curtea de Argeș, restul spațiilor sunt mici, nesemnificative și aduse de mult, prin neglijență la un stadiu mare de degradare.

Obiectivul principal al acestei lucrări este de a realiza o analiză a stării actuale a parcului SÂN NICOARĂ din Curtea de Argeș, din punct de vedere al compoziției dendrologice, al arhitecturii peisagere, precum și sugerarea unor propuneri de reabilitare a acestuia pentru îmbunătățirea calitativ-cantitativă a speciilor dendrologice de arbori și arbuști existente aici.

În capitolul I se prezintă conceptul de spațiu verde, analizând detailat elementele ce definesc parcurile urbane, punând accent pe funcționalitatea lor. Se descriu principalele funcții pe care parcul le îndeplinește în contextul coabitării cu ecosistem urban, efectele decorative, recreative și antipoluante nu pot fi decât benefice pentru sănătatea umană.

In capitolul II, constituit ca un studiu de caz, se analizează necesitatea reabilitării unui parc reprezentativ din municipiul Curtea de Argeș, Parcul SÂN NICOARĂ, se elaborează o evaluare a compoziției dendrologice a parcului, realizându-se totodată și o comparație între starea inițială a parcului și cea de astăzi.

La sfârșit se propun soluții privind reabilitarea speciilor dendrologice existente, prin introducerea de noi specii mai valoroase din punct de vedere peisagistic și înlocuirea celor existente, cu un mare grad de îmbătrânire, cu altele mai tinere.

CAPITOLUL 1

NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND

SPAȚIUL VERDE URBAN

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spațiilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru.

Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuști, specii ierboase, stânci, roci, apa, etc.), să le armonizeze și să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia și-au pus amprenta cultura și tradițiile poporului respectiv.

Astfel, în decursul istoriei s-au conturat și s-au dezvoltat concepții și modalități diferite de amenajare a spațiilor verzi, concepții ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogățit și dezvoltat, transmițându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri și școli bine definite, cu principii și modalități proprii de realizare a grădinilor.

Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea și extinderea celor existente, reprezintă ,,un mijloc important de combatere a acțiunii factorilor poluanți, și de ameliorare a mediului de viață al oamenilor” .

Spațiile verzi contribuie la îmbunătățirea calității vieții omului prin realizarea mediului și cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătățirea și înfrumusețarea mediului antropic (localități, unități industriale) în care omul trăiește și muncește, influențând pozitiv starea psihică și fizică a acestuia. Unele spații verzi au o importantă științifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezervații, parcuri naționale) sau o importanță culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expoziționale).

Bibliografie

1. Bleahu, M., 2004 - Arca lui Noe în secolul XXI, Ariile protejate și protecția naturii - Editura Național, București.

2. Buia, A.,1961-Flora mică ilustrată a R.P.R - Editura Agro-Silvică, București.

3. Condurățeanu-Fesci, S., Sava, D., 2005 - Studiu privind speciile de arbori și arbuști rezistenți la condițiile de mediu și microclimat caracteristice Zonei Muntenia - Contract nr.111/18.11 2005 realizat cu SC ASTER Consulting SRL, București

4. Doniță, N., Cocioabă, S., D., 2007 - Fitocenologie Integrată și Vegetația României - Editura PRINTECH, București;

5. Erdeli, G., 1999 - Dicționar de Geografie Umană - Editura Corint, București.

6. Florincescu, A., 1999 - Arhitectura peisajului - Editura Divga, Cluj-Napoca

7. Godeanu, S.P., Paraschiv, G., 2005 - Compendiu de lucrări în ecologie aplicată - Editura Bucura Mond,București.

8. Iliescu, A-F., 1998 - Arboricultura ornamentală - Editura Ceres, București.

9. Iliescu, A-F.,2005- Cultura arborilor și arbuștilor ornamentali -Editura Ceres, București.

10. Iliescu, A-F., 2008 - Arhitectură peisageră - Editura Ceres, București.

11. Movilă, I., Chirilă, C., Ursu, T., Baciu, E., Ciocârlan, V., Cosmin, S., Oprea, C., Turcu, Gh., Dobre, F., Ungureanu, L., 1966 - Lucrări practice de Botanică, Editura Didactică și Pedagogică, București.

12. Muja, S., 1994 - Dezvoltarea spațiilor verzi în sprijinul conservării mediului înconjurător în Romania - Editura Ceres, București.

13. Negruțiu, F., 1980 - Spații verzi - Editura Didactică și Pedagogică, București.

14. Negulescu, E., Săvulescu, Al., 1965 - Dendrologie, Editura Agro-Silvică, București.

15. Pătrășcoiu, N., 1972 - Arhitectura ornamentală și arhitectura peisageră - Editura Didactică și Pedagogică, București

16. Pedrotti, F., 2004 - Cartografia Geobotanica - Pitagora Editrice, Bologna.

17. Petrides, G., 1988 - A field guide to Eastern trees - Houghton Mifflin Co., New York.

18. Pop I., Lungu, L., Hodișan, I., Cristurean, I., Mititelu, D., Mihai, Gh., 1983 - Botanică sistematică, Editura Didactică și Pedagogică, București.

19. Sârbu, C.N., 2005 - Habitatul urban în expansiune periurbană - Editura universitară Ion Mincu, București.

20. Tucă, F., Leonăchescu, N., Tudor, S., Voinescu, S., 2001-Județul Argeș, Mileniul III, Mică Enciclopedie- Editura Sylvi, București.

21. Zanoschi, V., Sârbu I., Toniuc, A., 1996 - Flora lemnoasă spontană și cultivată din România, vol I, Editura Glasul Bucovinei, Iași.

- ** Hotărârea de Guvern nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism și completată prin H.G. nr. 855/2001

- ** Institutul Național de Statistică, 2006 - Anuarul Statistic al României 2006

- ** Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 13/07/2006

- ** Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată 2009

- ** http://www.ersa.org/ersaconfs/ersa04/PDF/660, Baycan-Levent, T., Nijkamp, P., Urban Green Space Policies: Performance and Success Conditions in European Cities,.pdf, 2004.

- ** http://earth.google.com

Preview document

Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 1
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 2
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 3
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 4
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 5
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 6
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 7
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 8
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 9
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 10
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 11
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 12
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 13
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 14
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 15
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 16
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 17
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 18
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 19
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 20
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 21
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 22
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 23
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 24
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 25
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 26
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 27
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 28
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 29
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 30
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 31
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 32
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 33
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 34
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 35
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 36
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 37
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 38
Propuneri de reabilitare a Parcului Sân Nicoară din Curtea de Argeș - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Propuneri de reabilitare a Parcului San Nicoara din Curtea de Arges.docx

Ai nevoie de altceva?