Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 11929
Mărime: 59.05KB (arhivat)
Puncte necesare: 9

Extras din licență

1.1. SCURT ISTORIC AL LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI ÎN MATERIA EVAZIUNII FISCALE

În România au avut loc mai multe reforme ale sistemului impozitelor directe în anii 1921, 1923 şi 1929, preocuparea principală a legiuitorului fiind aceea de a introduce un sistem de impunere organizat şi de a găsi mijloacele cele mai eficace de a preveni şi reprima evaziunea fiscală.

Anul 1923 a rămas marcat de desfiinţarea impunerii minimale, atenuarea sancţiunilor severe prevăzute în legea din 1921 împotriva practicilor evazioniste, precum şi de introducerea legii contribuţiilor directe a cărei principală lacună a fost nerepartizarea egală a sarcinii fiscale, dând astfel posibilitatea unor întreprinderi de a nu plăti impozitul.

Un exemplu concludent este faptul că imobilele care aparţineau întreprinderilor industriale erau scutite de plata impozitului pe clădiri, ceea ce însemna că în anii în care întreprinderea se solda cu pierderi ,fiscul pierdea impozitul funciar pe care întreprinderea ar fi trebuit să îl plătească sub formă de impozit pe clădiri.

Forma de evaziune fiscală cea mai răspândită o reprezintă acţiunea întreprinderilor de a exagera valoarea clădirilor şi instalaţiilor pe care le posadă (sau numărul lor) şi de a obţine de la fisc dreptul de a scade din beneficiu un fond de amortizare corespunzător unor investiţii mai mari decât cele reale.

Efectul legii date în 1923 a fost scăderea îngrijorătoare a randamentului impozitelor directe.Pe de altă parte, literatura juridică făcea distincţie între “infracţiunea fiscală”, “abaterea fiscală” şi evaziune.

Infracţiunea era considerată “orice abatere, neascultare a legilor fiscale, sancţionată cu o pedeapsă fiscala, neurmarea sau nesupunerea la legile fiscale putând să rezulte fie dintr-un fapt de abstenţiune, fie dintr-o acţiune”.

Abaterile fiscale erau “orice alte fapte impuse sau oprite prin legile fiscale dacă nu sunt sancţionate cu pedepse fiscale, ci cu obligaţia de a plăti numai despăgubiri sub forma de majorări de impozite”.

Niciodată însă nu se va putea realiza acel ideal etic al contribuabilului care îşi plăteşte toate datoriile faţă de stat, pentru că interesul bănesc va fi mereu pus înaintea eticii.

La 15 august 1947 are loc stabilizarea monetară la paritatea de 20.000mii lei vechi pentru 1 leu nou.

Tot în anul 1947 are loc adoptarea unei noi legi care sancţiona foarte aspru evaziunea fiscală, Lg. Nr. 344 din 29 decembrie 1947, conform căreia faptele de evaziune fiscală erau asimilate crimei de sabotaj şi se sancţionau cu pedepsele prevăzute în legea pentru reprimarea speculei şi a sabotajului.Această lege a fost o ultimă lovitură dată clasei moşiereşti , care nu mai avea bani să plătescă obligaţiile din urmă. A durat numai 3 luni, ca o măsură extremă, temporară.

Sancţiunile aplicate erau în funcţie de gravitatea faptei :

- Închisoarea corecţională de la 3 luni la 4 ani şi amenda de la 50.000 lei la 1.000.000 lei;

- Închisoarea corecţională de la 4-12 ani şi amenda de la 100.000 lei la 2.000.000 lei;

- Munca silnică de la 5-20 ani şi se amenda de la 100.000 lei la 5.000.000 lei.

În prezent, proliferarea faptelor ilegale se datorează lacunelor legislative mai evidente în perioada de tranziţie traversată de România.

Legea 87/1994, care reglementează masuri de combatere, prevenire şi stopare a fenomenului de evaziune fiscală, a fost adoptată datorită creşterii alarmante a cazurilor de neevidenţiere corectă a operaţiunilor economice, înregistrărilor fictive în contabilitate, distrugerii intenţionate de documente, folosirii unei evidenţe duble, nedeclarării filialelor, sucursalelor, punctelor de lucru ş.a.m.d.

1.2. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTELE DE EVAZIUNE FISCALĂ ŞI FRAUDĂ FISCALĂ

Evaziunea fiscală este o noţiune foarte greu de precizat şi datorită diversităţii expresiilor folosite pentru a desemna acelaşi fenomen: neîndeplinirea de către contribuabil a obligaţiilor fiscale legale.Termenii utilizaţi în acest domeniu sunt: evaziune fiscală legală, evaziune fiscală frauduloasă, evaziune internaţională, paradisuri fiscale, fraudă la lege, economia subterană etc.

Confuzia ce se creează este mare şi datorită faptului că aceşti termeni au sensuri diferite de la un autor la altul şi astfel descrierea fenomenului este mai dificilă.

Literatura juridică franceză face distincţie între frauda şi evaziunea fiscală.Consiliul pentru Impozite, într-un raport al său din august 1977, preciza.

Preview document

Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 1
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 2
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 3
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 4
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 5
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 6
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 7
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 8
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 9
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 10
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 11
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 12
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 13
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 14
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 15
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 16
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 17
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 18
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 19
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 20
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 21
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 22
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 23
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 24
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 25
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 26
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 27
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 28
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 29
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 30
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 31
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 32
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 33
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 34
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 35
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 36
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 37
Considerații Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscală - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Generale Privind Fenomenul de Evaziune Fiscala.doc

Alții au mai descărcat și

Efectele de Investiții Economice a CTN în Spațiul Economic European

Întroducere Actualitatea temei investigate. Contemporaneitatea ne demonstrează că trăsătura deosebită de dezvoltare mondială este creşterea şi...

Evaziunea Fiscală între Teorie și Realitate

Dimensiunea economiei subterane nu poate fi masurata cu precizie, cifrele variind de la o sursa la alta, dar totusi efectele se fac din plin...

Strategii de Inovare

INTRODUCERE Lucrarea de faţa poartă denumirea „Strategii de inovare a produselor şi proceselor” şi constituie un studiu asupra efectelor pe care...

Analiza statistică conjuncturală și comparativă a țărilor candidate la integrarea în Uniunea Europeana, după 2000

INTRODUCERE Prăbuşirea „cortinei de fier” care a separat, timp de peste 40 de ani, ţările foste comuniste din Europa Centrală şi de Est de ţările...

Banca Mondială și Proiectul Economiei Bazată pe Cunoaștere

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze structura Economiei bazată pe cunoştere şi rolul Băncii Modiale în dezvoltarea unei societăţi...

Aspecte Privind Tehnicile de Spălare a Banilor pe Plan Internațional

I N T R O D U C E R E Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat şi apariţia lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au...

Abordare comparativă privind dimensiunea resurselor financiare în țări membre ale Uniunii Europene

Capitolul 1. Consideraţii generale privind resursele financiare în statele membre ale Uniunii Europene 1.1.Resurse financiare publice Pentru o...

Strategii de atragere a investițiilor străine direct în România

Introducere Investiţiile străine directe au devenit, în prezent cea mai importantă sursă de finanţare externă pentru toate ţările lumii indiferent...

Te-ar putea interesa și

Forme de Manifestare Cauze și Metode de Dimensionare a Evaziunii Fiscale

Introducere Economiile naţionale evoluează într-un spaţiu tot mai larg concomitent cu extinderea fenomenului numit globalizare. Amprenta...

Organizarea și exercitarea controlului efectuat de către garda financiară secția jud. Caraș-Severin

Instituţia controlului financiar în ţara noastră, formele şi metodele de organizare şi exercitare, principiile de bază precum şi funcţiile şi...

Evaziunea fiscală - element primar al fraudei fiscale

Introducere Pe piaţa concurenţială aferentă anului 2009 nu există sistemul fiscal perfect, fără neajunsuri, dar crearea lui reprezintă un ţel al...

Contribuția impozitelor directe la formarea bugetului administrației centrale de stat

CAPITOLUL I IMPOZITELE ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1. DEFINIREA ŞI CARACTERIZAREA IMPOZITELOR 1.1.1. CONTRIBUŢIA ŞI ROLUL IMPOZITELOR ÎN ECONOMIA...

Evaziunea Fiscală

INTRODUCERE Dimensiunea economiei subterane nu poate fi măsurată cu precizie, cifrele variind de la o sursă la alta, dar totuşi efectele se fac...

Evaziunea fiscală - cauze și modalități de combatere

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este păcatul pe care contribuabilul îl poate face față de stat prin nerespectarea legii. Dacă orice păcat al omului...

Evaziunea fiscală

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este unul din fenomenele economico-sociale complexe de maximă importanţă cu care statele de astăzi se confruntă şi...

Evitarea dublei impuneri la firmele multinaționale

INTRODUCERE Activităţile economice considerate atât la nivel naţional cât şi mondial sau global prezintă o realitate extrem de complexă şi...

Ai nevoie de altceva?