Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 115 în total
Cuvinte : 26712
Mărime: 2.98MB (arhivat)
Publicat de: Chira Moldovan
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE 3
 2. 1. Aspectele juridice şi organizatorice a evaluării bunului imobil în scop de ipotecă în Republica Moldova 5
 3. 1.1 Legislaţia în domeniul ipotecării 6
 4. 1.2 Organizarea şi procedura de ipotecare a bunurilor imobile în cadrul băncilor comerciale 14
 5. 1.3 Organizarea şi procedura de ipotecare a bunurilor imobile în cadrul companiilor financiare nebancare 27
 6. 1.4 Experienţa mondială în domeniul ipotecării 31
 7. 2. Bazele metodologice ale evaluării bunului imobil în scop de ipotecă 37
 8. 2.1 Organizarea evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă 37
 9. 2.2 Esenţa şi metodele de determinare a valorii de lichidare a bunului imobil 49
 10. 2.3 Esenţa şi metodele de determinare a valorii de înlocuirii a bunului imobil 54
 11. 3. Analiza pieţii de ipotecă şi calcularea valorii bunurilor imobile în scop de ipotecă 57
 12. 3.1 Analiza pieţii ipotecare din Republica Moldova 57
 13. 3.2 Influenţa crizei economice mondiale asupra pieţii ipotecare 62
 14. 3.3 Raportul de evaluare a apartamentului din oraşul Bălţi, str. Decebal 166/17 66
 15. 4. Securitatea activităţii vitale la întreprindere
 16. 4.1 Analiza stării protecţiei muncii şi mediului la interprinderea de evaluare Î.I. ”STELA” 93
 17. 4.2 Măsurile de ameliorare a protecţiei muncii 95
 18. 4.3 Măsuri de amelioarare a protecţiei muncii la interprindere 96
 19. 4.4 Măsurile ameliorate şi protecţia mediului ambiant în interprinderea imobiliarăÎ.I. “STELA”din oraşul Bălţi 97
 20. CONCLIZII ŞI RECOMANDĂRI 98
 21. BIBLOGRAFIE 101
 22. ANEXE 102

Extras din licență

ÎNTRODUCERE

Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de noţiuni, procedeie, procese, metodologii în domeniul evaluării în scop de ipotecă, procedura de predare a unui credit ipotecar , întocmirea contractului de ipotecî.

La fel în teză gasim susţinerea legislativă a sectorului ipotecar şi implimentarea în practică a ei. Creşterea rapidă a sectorului ipotecar a survenit în pofida lipsei unui cadru juridic pe deplin dezvoltat şi coerent. De aceia au fost adoptate deja măsuri de reforme esenţiale pentru a spori eficienţa unor părţi aparte ale sistemului, cum au fost cele referitoare la înregistrarea bunurilor imobile, exercitarea drepturilor ipotecare şi gajarea proprietăţii imobiliare în temeiul unor acorduri de garanţie. Sectorul ipotecar fiind modificat şi întărit a dus la modificările a unor legi care şi constituie cadrul juridic a domeniului.

Ipoteca sau creditul ipotecar este un credit acordat de o bancă sau de o organizaţie nebancară de credit pentru procurarea unui imobil şi contra gaj. Gajul care serveşte drept temei pentru acest credit rămâne în proprietatea datornicului. Bunul imobil ipotecat este grevat, adică se instituie interdicţia de a-l vinde sau reperfecta pe numele altei persoane până la achitarea totală a creditului şi a dobânzilor aferente.

Creditul ipotecar este un credit pe termen lung, în principal, pe 7 până la 20 de ani, conform practicii creditării ipotecare din Moldova. Contrar opiniei împărtăşite de multă lume, se poate cumpăra cu ajutorul creditului ipotecar nu numai o locuinţă într-un bloc nou, ci şi orice bun imobiliar: o casă, un teren, o vilă. Obţinerea uni credit ipotecar pentru construirea unei case, pentru reconstrucţia şi reparaţia imobilelor pe care le deţineţi.

Astăzi, doar băncile comerciale (sau organizaţiile comerciale nebancare) acordă credite ipotecare. În republică, există doar 7 bănci astfele. Fiecare din acestea oferă câteva programe ipotecare care prevăd diverse condiţii, termene, dobânzi. Nu este uşor să vă descurcaţi de sine stătător în această gamă variată şi să o raportaţi la situaţia dumneavoastră concretă: suma creditului solicitat, posibilităţile financiare, sursa de venituri şi confirmarea acestora prin documente. Brokerul ipotecar ar putea fi asistentul profesionist al dumneavoastră.

Tipurile de creditare ipotecară în Europa sunt variate. Într-o măsură sau alta, fiecare ţară de pe bătrânul continent se deosebeşte prin propriile condiţii ale tipului respectiv de creditare. Oricum, în această diversitate de tipuri de creditare ipotecară se evidenţiază îndeosebi sistemele din Germania, Franţa şi Marea Britanie.

În majoritatea statelor, orice creditor ipotecar, care respectă anumite calificări, poate oferi cele două tipuri de credite ipotecare şi ele sunt calificate, la general, ca “ipoteci”. Deşi creditele ipotecare pentru afaceri sau pentru necesităţi personale pot fi mai riscante, creditorii ar putea să le ofere în condiţii mai puţin favorabile, iar autorităţile le-ar putea privi diferit sub aspectul gestiunii riscurilor.

Vor fi atinse în teză şi aşa teme ca ifluenţa crizei economice financiare.

“Criza ipotecară care a dus la criza de lichiditate în SUA şi ţările europene ocoleşte deocamdată Republica Moldova. În ţările vecine, atât din vest cât şi din est, există semne de instabilitate financiară, cade cererea şi preţurile la imobil. Moldova rămâne deocamdată o insulă de stabilitate în lumea financiară cuprinsă de turbulenţe.”

Teza cuprinde patru capitole dintre care trei sunt teoretice şi unul practic. Capitolul practic cuprinde inplementarea în practică a teorii cu privire a evaluării în scop de ipotecă şi adica întocmirea unui raport de evaluare a bunului imobil din Bălţi strada Decebal 166/17.În raport trebuie de indicat valoare de piaţă, valoarea de lichidare şi valoarea înlocuire.

Pe lîngă toate expuse mai sus teza cuprinde 4 capitole, 26 de tabele, 21 de formule, 10 figuri, anexe10

1. ASPECTELE JURIDICE ŞI ORGANIZATORICE A EVALUĂRII BUNULUI IMOBIL ÎN SCOP DE IPOTECĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1 Legislaţia în domeniul ipotecării

Creşterea rapidă a sectorului ipotecar a survenit în pofida lipsei unui cadru juridic pe deplin dezvoltat şi coerent. De aceia au fost adoptate deja măsuri de reforme esenţiale pentru a spori eficienţa unor părţi aparte ale sistemului, cum au fost cele referitoare la înregistrarea bunurilor imobile, exercitarea drepturilor ipotecare şi gajarea proprietăţii imobiliare în temeiul unor acorduri de garanţie. Sectorul ipotecar fiind modificat şi întărit a dus la modificările a unor legi care şi constituie cadrul juridic domeniului. În continuare vor fi descrise şi caracterizate legile sectorului ipotecar.(fig.1.1)

Preview document

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 1
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 2
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 3
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 4
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 5
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 6
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 7
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 8
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 9
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 10
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 11
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 12
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 13
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 14
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 15
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 16
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 17
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 18
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 19
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 20
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 21
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 22
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 23
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 24
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 25
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 26
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 27
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 28
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 29
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 30
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 31
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 32
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 33
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 34
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 35
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 36
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 37
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 38
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 39
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 40
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 41
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 42
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 43
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 44
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 45
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 46
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 47
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 48
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 49
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 50
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 51
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 52
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 53
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 54
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 55
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 56
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 57
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 58
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 59
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 60
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 61
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 62
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 63
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 64
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 65
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 66
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 67
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 68
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 69
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 70
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 71
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 72
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 73
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 74
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 75
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 76
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 77
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 78
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 79
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 80
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 81
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 82
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 83
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 84
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 85
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 86
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 87
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 88
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 89
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 90
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 91
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 92
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 93
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 94
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 95
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 96
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 97
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 98
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 99
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 100
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 101
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 102
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 103
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 104
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 105
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 106
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 107
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 108
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 109
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 110
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 111
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 112
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 113
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 114
Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți - Pagina 115

Conținut arhivă zip

 • Evaluarea Bunurilor Imobile in Scop de Ipoteca in Municipiul Balti.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de evaluare clădire și teren

1. ELEMENTE LE INTRODUCTIVE SI SINTEZA LUCRARII SC SRL , inmatriculata la ORC Iasi sub nr J22/2327/2008 si avand CUI RO 24256732, reprezentata...

Raport de evaluare a întreprinderii SC Rohe România SRL

1. Definirea misiunii 1.1 Identificarea intreprinderii evaluate Rohé Romania SRL este parte a grupului Rohe Holding GmbH, firma austriaca ce...

UNCTAD - Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare

Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare Cea care promovează o politică de accelerare a dezvoltării economice a ţărilor în curs de...

Analiza investițională a creditelor ipotecare și imobiliare în Republica Moldova

Abstract: The word mortage is a French law term meaning “death pledge”, meaning that the pledge dies when eigher the obligation is fulfilled or the...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Bazele Pietii Imobilului

Tema 1 Piaţa imobilului noţiuni generale 1 Esenţa şi definirea pieţii imobilului şi a bunului imobil 2 Principalele tranzacţii cu bunurile...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?