Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 16927
Mărime: 179.42KB (arhivat)
Publicat de: Cristinel Mirea
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Rozalia-Iuliana Kicsi
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. INTRODUCERE 4
 2. Capitolul I: INTEGRARE ECONOMICĂ REGIONALĂ ÎNTRE DEZIDERAT ȘI NECESITATE ..5
 3. 1.1.Contexte și motivații ale formării schemelor de integrare regională 5
 4. 1.2.Efecte ale aranjamentelor de integrare regională 8
 5. 1.2.Perspectivă globală asupra fenomenului integraționist 10
 6. Capitolul II: MODELUL DE INTEGRARE VEST-EUROPEANĂ 13
 7. 2.1. Integrarea europeană: viziuni, contexte și cauze 13
 8. 2.2 Evoluția procesului integrationist în Europa de Vest 14
 9. 2.3. Perspective privind viitorul Europei integrate 18
 10. CAPITOLUL III: INTEGRARE ȘI REGIONALISM PE CONTINENTUL AMERICAN 21
 11. 3.1.SUA - politica comercială multitrack și integrarea economică regională 21
 12. 3.2.NAFTA ca proces dinamic și contradictoriu 22
 13. 3.3.Alte proiecte integraționiste pe continentul american 24
 14. 3.3.Parteneriatul Transatlantic 26
 15. CAPITOLUL IV. ANALIZĂ COMPARATIVĂ ÎNTRE MODELUL INTEGRAȚIONIST EUROPEAN ȘI MODELUL INTEGRAȚIONIST AMERICAN 28
 16. 4.1.Diferențe între modelele de integrare 28
 17. 4.2.Federalism și supranaționalism 29
 18. 4.3.Rezultate obținute și consecințe:crearea și deturnarea de comerț 31
 19. CONCLUZII 33
 20. BIBLIOGRAFIE 33

Extras din licență

INTRODUCERE

De la prima abordare a conceptului de integrare și până în prezent structura economiei mondiale a înregistrat o succesiune de evenimente care au schimbat-o constant. În consecință, odată cu extinderea activităților economice, mai ales pe plan internațional a fost nevoie de o organizare a acestora sub forma unor uniuni regionale care să faciliteze relațiile dintre statele membre.Drept urmare a apariției acestor uniuni a luat naștere noțiunea de integrare economică regională.

În acest caz,se cere cunoașterea în cel mai mic detaliu a realităților economice în cadru internațional,dar mai ales a evenimentelor care le influențează.Așadar,prin prezenta lucrarea mi-am propus să analizez ansamblele de integrare având drept exemplu continentul european și cel american.Concepută într-o manieră care vizează o perspectivă mai largă,lucrarea este configurată în două sensuri:analiza conceptului de integrare economică regională și analiza comparativă privind sistemul de integrare american față de cel european.

Motivațiile din spatele alegerii acestei teme sunt multiple.În primul rând,dorința de a vedea modul ce funcționare,rațiunile statelor de a se uni în diferite scheme de integrare regională,felul în care acestea își gestionează activitățile economic,m-au făcut să abordez această temă.În al doilea rând,un alt aspect care m-a determinat să încep seria informării cu privire la acest subiect a fost impactul zonelor de liber schimb sau uniunilor vamale asupra economiei mondiale.Am pornit pe drumul cercetării mele conștientă fiind de faptul că fiecare stat sau economie integrată,produce reacții în lanț la nivel macroeconomic.Ideea realizării analizei comparative a modelelor de integrare de pe continentul american și cel european a prins contur după apariția în media a neînșelegerilor SUA-UE privind deturnarea de la piața americană a oțelului.

Lucrarea este împărțită în patru capitole.Pe parcursul primului capitol denumit Integrare economică regională - între deziderat și necesitate am surprins câteva aspecte relevante cu privire la definirea conceptului de integrare,dar și al evoluției acesteia de-a lungul timpului.Spre sfârșitul capitolului se regăsesc aspecte în ceea ce privește perspectiva globală a fenomenului de integrare.Această perspectivă am realizat-o prin prisma evoluției PIB-ului și a investițiilor străine directe la nivel mondial,dar și la nivelul schemelor de integrare:NAFTA,UE și Mercosur

Capitolele doi și trei conțin informații despre cea mai importantă uniune regională europeană(Uniunea Europeană),dar vizează și ascensiunea americană spre un bloc comercial.În subcapitolul 2.2 am realizat o schemă proprie a evoluției Uniunii Europene pornind de la anul 1951 când a fost semnat Tratatul de la Paris care pune bazele Comunității Europene a Oțelului și Cărbunelui.Apoi,cronologic au urmat apariția Comunității Economice Europene și în 1993 Uniunea Europeană.În ceea ce privește perspectiva globală a UE,îmi propun să efectuez o analiză a populației.În acest sens,am ales să supun spre cercetare situația legată de gradul de îmbătrânire al populației,dar și modul în care va înregistra fluctuații natalitatea la nivelul Uniunii Europene,dar și efecte care preced evoluția acestor indicatori.

În capitolul trei voi prezenta tranziția la politica comercială multitrack,obiectivele pe care și le propune NAFTA în cadrul zonei sale de liber schimb și urmările sale asupra statelor membre.De asemenea,voi puncta și motivele pentru care NAFTA nu agreează libera circulație a forței de muncă.

În ultimul capitol,am efectuat o analiza comparativă între sistemul de integrare european și cel americanmai sus,având ca termeni de comparație ideile și teoriile care stau la baza acestora,dar și evoluția lor după înființare.

Capitolul I: INTEGRARE ECONOMICĂ REGIONALĂ ÎNTRE DEZIDERAT ȘI NECESITATE

1.1. Contexte și motivații ale formării schemelor de integrare regională

Din punct de vedere lexical, a integra are semnificația de a introduce într-un tot , a se amortiza.

Dictionnaire des sciences economiques definește integrarea ca fiind introducerea unui element străin într-un ansambu, făcând totodată apel și la noțiunea de unitate, astfel că ceea ce este separat se unește formând un tot unitar.

Jan Tinbergen, câștigător al premiului Nobel pentru științe economice în anul 1969, oferă o definiție cu o notă personală conceptului de integrare, acesta considerând că o economie internațională bine pusă la punct este aceea în care se dizolvă toate barierele artificiale care împiedică într-un fel sau altul relațiile comerciale pe plan mondial. Tinbergen abordează problema integrării la o scară mult mai largă, astfel încât acesta nu vizează micile uniuni de state care își creează beneficii doar între ele, ci pune accentul pe eficiența maximă a economiei care nu ar trebui să țină seama de state sau granițe dar să producă efecte pozitive la nivel global.

R. Denton vede procesul de integrare ca o creștere a bunăstării statelor și cetățenilor , dar și ca îndepărtarea segregațiilor eonomice.

Alte definiții pentru conceptul de integrare întâlnite în literatura de specialitate amintim:

Pentru K. Deutsch fenomenul de integrare este văzut ca organizarea unui teritoriu sub formă de comunitate cu reguli bine stabilite și intituții cu un grad ridicat de control care să asigure și să faciliteze relațiile comerciale între state într-o manieră pașnică.

Cel care lărgește orizontul conceptului integraționist este F. Kahnert, șeful diviziei de cercetări în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care face referire pentru prima dată la cele patru libertăți de circulație.Astfel, acesta definește integrarea ca eliminarea granițelor statale care ar putea duce la o situație discriminatorie datorată frontierelor care îngreunează activitățile economice între țările membre; aceste discriminări fiind evidențiate prin restrângerea circulației și volumului de bunuri și servicii, dar și a politicii economice care dirijează factorii de producție.

Din sfera instituțiilor care asigură funcționarea corespunzătoare a integrării pe plan european, Consiliul European definește procesul de integrare în două sensuri: o dată ca fiind totalitatea proceselor dinamice care au in vedere realizarea unei uniuni, apoi ca cel mai înalt punct al unei unități totale care să reprezinte idealuri comune.

B. Balassa apreciază integrarea economică ca un proces care are la bază un ansamblu de norme menite să inhibe nedreptățile apărute între unitățile economice ale diverselor state participante într-o uniune, eliminând astfel eventualele dispute între economiile naționale respective. Același autor aduce în vedere și conceptul de integrare economică totală , care presupune armonizarea pieței monetare, a fiscalității și a politicilor economice, dar dictează și constituirea unei autorități supreme care să asigure unificarea tuturor elementelor mai sus menționate, ale cărei decrete să fie unanim respectate de fiecare stat membru în parte.

Bibliografie

1. Balassa, B. (1961). The Theory of Economic Integration. London: Allen and Unwin.

2. Bârdan, V. (2016)Alianța Pacificului - O nouă entitate în lumea grupărilor integraționiste. Revista Științifico-practică, 139.

3. Berrie Mckenna, B. M. (2013, Februarie 13). Potential U.S-EU free-trade union`puts the squeeze`on Canada. Retrieved from http://ww.theglobeandmail.com

4. Brown, C. (2001). Understanding International Relation. Palgrave.

5. Campus, E. (1993). Ideea federală în perioada interbelică. București: Editura Academiei Române.

6. Ciurcanu, R. (2005). Economia mondială între globalizare și regionalizare. Analele științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

7. Denton, R. (1969). Problems of European Integration Weindenfield and Nicolson. London.

8. Deutsch, K. (1954). Political Community at the International Level, Problems of Definition and Measurement .

9. Dicționarul Explicativ al Limbii Române. (1973). Bucure.

10. Felezeu, C. (2011). Turcia contemporană între moștenirea kemalistă și Uniunea Europeană. Cluj-Napoca: CA Publishing.

11. Frankell, J. (1997). Regional Trading Blocs in the World Economic System. Institute for International Economics , http://booksstore.petersoninstitute.org/book-store/72.html

12. Gowa, J. (1994). Allies, Adversaries and International Trade. Princeton University Press.

13. Hilary, J. (2015). The TransatlanticTrade and Invetment Partnership.A charter for deregulation,an attack on jobs,an end to democracy. Bruxelles: Rosa Luxemburg Stiftung.

14. Hope and no change, After Barack Obama's re-election, it is time to push for transatlantic free trade. (2012, noiembrie 10). Retrieved from http://www.economist.com

15. Popa, N. S. (2000). Cadrul multilateral al comerțului internațional. București: Ed. Economică.

16. Ivan, A. L. (2003). Perspectivele teoretice ale construcției europene. Cluj-Napoca: Ed.Eikon.

17. J. Weiler, A. (1988). European Political Cooperation in the 1980s a CFP for Western Europe?

18. Kahnert, F. (1969). Cooperativ regionale en Asie Paris . OECD.

19. Kahnert, F. (1969). Cooperative regionale en Asie . Paris: OECD.

20. Kicsi, R. (2013). Protecționism și liberschimbism. Retorică și realitate,Ed. Sedcom Libris,Iași

21. Krugman, P. (1995). Regionalism versus multilateralism: analytical notes. London: Cmabridge University press.

22. Liviu, A. (2012). Integrare economica, intre concept si incheiere.

23. M.Schiff, A. W. (2003). Regional Integration and Development. Oxford University Press.

24. Manchester, W. (1973). Armele lui Krupp. București: Ed. Politică.

25. Mikic, M. (1998). International Trade, St. Martin’s Press, Inc., New York, 1998). New York: St. Martin's Press.

26. OECD. (2001). Regional Integration Agreements.

27. P. Krugman, M. O. (1997). Economie internațională. Paris: Ed. DeBoeck Ouvertures Universitaires.

28. Perroux, F. (1954). L'Europe sans rivages. Paris: Press Universitaires de France.

29. Postelnicu, C. (2005). Economie Internațională. Cluj-Napoca: Risoprint.

30. Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment. (2013, Marie). Retrieved from http://www.trade.ec.europe.eu

31. Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment. (2013, Martie). Retrieved from http://www.trade.ec.europa.eu

32. Regional Statistics. (2001). Retrieved from The Europa Yearbook: http://www.europaworld.com

33. Robertson, A. (1973). European Institutions, cooperation,integration,unification. London.

34. Romeuf, J. (1956). Dictionnaire des sciences economique. Paris: Presses Universitaires de France.

35. Sava, S. (1995). Probleme ale asocierii și aderării la UE. Studii de economie teoretică și aplicată, nr. 23.

36. Schuman, R. (1950, may 9).

37. Sută, N. (1992). Cursul de comerț internațional și politici comerciale. București: Ed. Ceres.

38. Sută, N. (n.d.). c.

39. Tinbergen, J. (1965). International Economic Integration. Elsevier.

40. Tinbergen, J. (1975). L'Union Europeenne.Raport au Conseil European Bruxelles.

41. Transatlantic alliance to cost Turkey '$20 billion. (2011, Septembrie 13). Retrieved from http://www.hurriyetdailynews.com

42. Trans-Atlantic Free Trade?: Merkel for EU Agreement with US . (2006, Octombrie 2). http://www.spiegel.de

43. UNCTAD http://www.unctad.org

44. Watts, R. (n.d.). Federalism,federal political systems and federations. Retrieved from https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.117

45. WTO. (2007). Six decades of multilateral trade cooperation: What have we learnet? Retrieved from http://www.wto.org

46. http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/pagina2.asp?id=cap12

47. http://www.eeas.europa.eu

48. https://www1.agerpres.ro/flux-documentare/2015/11/05/organizatii-internationale-piata-comuna-a-sudului-mercosur--17-12-27

49. http://ww.caricom.org

50. http://www.zf.ro

51. http://www.europa.eu

52. http://www.contributors.ro

Preview document

Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 1
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 2
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 3
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 4
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 5
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 6
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 7
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 8
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 9
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 10
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 11
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 12
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 13
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 14
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 15
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 16
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 17
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 18
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 19
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 20
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 21
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 22
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 23
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 24
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 25
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 26
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 27
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 28
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 29
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 30
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 31
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 32
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 33
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 34
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 35
Integrarea economică regională în Europa și America - realizări și iluzii - Pagina 36

Conținut arhivă zip

 • Integrarea economica regionala in Europa si America - realizari si iluzii.doc

Alții au mai descărcat și

Politica concurențială din România și Uniunea Europeană

INTRODUCERE În viziunea lui Porter , “concurența este factorul determinant esențial în succesul sau eșecul firmelor. Ea determină oportunitatea...

Comerțul internațional, vehicul esențial al economiei internaționale

Introducere Lucrarea aleasă presupune o analiză a comerţului internaţional, a încasărilor provenite din operaţiunile pe care le cuprinde....

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?