Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 10574
Mărime: 147.60KB (arhivat)
Publicat de: Mihail Mihai
Puncte necesare: 8
Academia de Studii Economice București Facultatea de Management Economic

Extras din licență

Capitolul 1. Diagnosticarea viabilității economice și manageriale la SC FABET SA

1.1 Documentarea preliminară

SC FABET SA s-a înființat în urma divizării întreprinderii de Construcții Montaj Tulcea în anul 1993 ca o societate pe acțiuni. Din anul 1995 capitalul societății a devenit 100% privat.

Durata societății este nelimitată cu începere de la data înregistrării la Camera de Comerț și Industrie. Numărul de înregistrare este 36/ 450/ 1993, iar codul unic de înregistrare este R 4026135.

Scopul și obiectul de activitate al societății :

- Fabricarea și comercializarea betoanelor, șapelor și mortarelor

- Transportul acestora cu autospeciale la locul de punere în operă

- Comercializarea materialelor de construcții

- Prestări servicii laborator materiale de construcții

- Depozitarea materialelor de construcții, instalații, produse industriale și alimentare.

Capitalul social al societății este de 92.500 lei împărțit în 37.000 acțiuni normative în valoare nominală de 2.5 lei fiecare.

Managementul societății comerciale este asigurat de : Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Directorul general, Directorii executivi, Șefii de compartimente funcționale și operaționale.

Atribuțiile, responsabilitățile și competențele organismelor participative de management sunt evidențiate în Statutul firmei. Pentru personalul de management și execuție, documentele ce consemnează sarcinile, competențele și responsabilitățile sunt fișele de post.

Furnizorii sunt întreprinderi din industria combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor derivate și din industria extractivă a pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei.

1.1.1 Colectarea informațiilor din domeniul economic

Nr.crt Indicator UM 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009

1 CA UM 1.947.047,58 1.727.853,22 2.060.096,26 0,88742 1,1922

2 VT UM 1.951.417,73 1.747.285,82 2.068.665,23 0,89539 1,1839

3 CT UM 1.826.044,45 1.628.845,36 1.909.086,06 0,8920 1,1720

4 Pb UM 211.550,9886 169.807,96 187.609,62 0,80268 1,10483

5 Pn UM 180.274,5157 142.159,78 170.146,4 0,78857 1,1968

6 Qmf UM/sal 1.946.669,66 1.662.725,04 2.024.130,36 0,85413 1,2173

7 W UM/sal 46.358,27571 44.303,9287 55.678,2773 0,9556 1,25673

8 FS UM 210.667,968 181.882,3612 194.525,7655 0,86336 1,06951

9 Salariul mediu UM 5.105,904 4.663,6502 5.257,45312 0,92977 1,1273

10 Ns Persoane 42 39 37 0,92857 0,94871

11 Viteza de rotație a activelor circulante Zile 24,0421 24,3715 23,35780 1,0137 0,9584

12 Lichiditatea % 2,9672 2,7564 2,6775 0,9289 0,9713

13 Solvabilitatea % 1,1945 3,8168 4,02348 3,19531 1,05415

14 Rata rentabilității comerciale % 10,865 9,82 9,1 0,9038 0,92668

15 Rata rentabilității costurilor % 12,876 15,15 14,013 1,17661 0,92495

- Salariul mediu:

- Productivitatea muncii: W = Ca/nr. sal

- Viteza de rotație a activelor circulante:

- Rata rentabilității comerciale (a veniturilor): Rv = Pb / Ca * 100

- Rata rentabilității costurilor (a fondurilor consumate): Rc = Pb / Cp * 100

- FS – fondul de salarii;

- Ca – cifra de afaceri;

- Pb – profitul brut;

- Lichiditatea = Active circulante / Datorii curente;

- Solvabilitatea globală=Active totale/Datorii totale.

1.1.2 Colectarea informațiilor din domeniul managerial

1.1.2.1 Subsistemul metodologico – managerial

Sisteme de management utilizate :

- Managementul prin obiective, regăsit sub forma unei liste de obiective

- Managementul prin bugete prin urmărirea bugetului de venituri și cheltuieli

- Managementul participativ, exercitat la nivelul celor 2 organisme participative de management de dată relativ recentă – Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație

Metode și tehnici de management utilizate frecvent :

- Ședința : ședința de informare, ședința ad – hoc;

- Delegarea;

- Metode de control asupra derulării activităților conduse.

Preview document

Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 1
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 2
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 3
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 4
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 5
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 6
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 7
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 8
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 9
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 10
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 11
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 12
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 13
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 14
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 15
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 16
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 17
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 18
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 19
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 20
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 21
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 22
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 23
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 24
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 25
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 26
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 27
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 28
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 29
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 30
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 31
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 32
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 33
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 34
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 35
Reproiectarea Managerială la SC Fabet SA - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Reproiectarea Manageriala la SC Fabet SA.docx

Ai nevoie de altceva?