Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 36204
Mărime: 685.17KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra B.
Puncte necesare: 12
LUCRARE DE LICENŢĂ nota 10

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I Originea, evolutia si organizarea Fondului Monetar International
 3. 1.1.Sistemul monetar international de la Breton Woods
 4. 1.2.Sistemul monetar international actual
 5. 1.3.Organizarea FMI
 6. Capitolul II Resursele Fondului Monetar International si utilizarile acestora
 7. 2.1.Resursele Fondului Monetar International sunt:
 8. 2.1.1.Cotele de subscriere-principala resursa de finantare
 9. 2.1.2.Imprumuturi
 10. 2.1.3.Noul acord de imprumut (NAB)
 11. 2.2.Drepturile Speciale de Tragere
 12. 2.2.1.Drepturile Speciale de Tragere-moneda cu caracter international
 13. 2.2.2.Evaluarea DST
 14. 2.2.3.Detinatori
 15. 2.2.4.Alocarea si anularea DST
 16. 2.2.5.Tranzactii si operatii cu DST
 17. 2.2.6.Dobanzi si comisioane
 18. 2.3.Utilizarile resurselor FMI
 19. 2.3.1.Necesitatea apelarii la resursele FMI
 20. 2.3.2.Conditionalitatea
 21. 2.3.3.Cumparari si rascumparari
 22. 2.3.4.Formele asistentei financiare
 23. Capitolul III Relatiile Romaniei cu Fondul Monetar International
 24. 3.1.Contextul general al relatiilor Romaniei cu Fondul Monetar International
 25. 3.2.Privire de ansamblu asupra situatiei economice si politice din Romaniei la inceputul anilor ‘90
 26. 3.3.Acordurile Romaniei cu Fondul Monetar International
 27. 3.3.1.Acordul din 1991-1992
 28. 3.3.2.Acordul din 1992-1993
 29. 4.3.2.1.Efectele acordurilor cu FMI intre 1991 si 1993
 30. 3.3.3.Acordul din 1994-1997
 31. 4.3.3.1.Rezultatele acordului din 1994
 32. 3.3.4.Acordul din 1997-1998
 33. 4.3.4.1.Rezultatele acordului din 1997
 34. 3.3.5.Acordul din 1998-2001
 35. 4.3.5.1.Rezultatele acordului din 1999
 36. 4.3.5.2.Acordul din 2001-2003
 37. 4.3.5.3.Rezultatele acordului din 2001
 38. 3.3.6. Rezultatele acordului din 2004
 39. 3.3.7. Acordul stand-by din 2009
 40. Concluzii privind relatia Romaniei cu FMI

Extras din licență

INTRODUCERE

Rolul organismelor financiare internaționale este deosebit de disputat în ultima perioadă, ca urmare a gestionării defectuoase a efectelor crizei financiare actuale, dar și a imposibilității anticiparii declanșării crizelor și a implementării de măsuri cu efect anti-criză. Cu toate că sistemul de la Bretton Woods a pus bazele cooperarii internaționale a statelor în vederea stabilității monetare, dezvoltării relațiilor comerciale între statele membre, îmbunătățirii balanței de plăți externe, înlăturării rapide a restrictiilor și a discriminărilor din calea plăților și transferurilor determinate de tranzactiile curente, alinierii monedelor naționale la un anumit curs, considerat fix în raport cu dolarul american ce reprezentă etalonul monetar al sistemului, în prezent se cere reformarea sistemului monetar internațional, adaptarea acestuia la fluctuația rapidă a cursurilor de schimb, ca urmare a liberalizării piețelor de capital, ca o consecință a procesului de globalizare.

Aceasta lucrare se dorește a fi o analiză a intervențiilor FMI în zona central-est europeană, în special în România, ca factor important de macrostabilizare prin programele de reformă inițiate, soldate atât cu costuri sociale considerabile ca somaj, scăderea nivelului de trai pe o perioada scurta de timp, cât și cu stabilizarea principalelor echilibre macroeconomice pe termen mediu și lung. Pentru realizarea acestei lucrări am utilizat rapoarte și documente ale FMI cu privire la relațiile sale cu România, în special acordurile stand-by încheiate în perioada de tranziție, studii și articole din reviste interne și internaționale cu privire la mersul și stadiul procesului de tranziție, lucrări de specialitate ale unor autori consacrați din țara noastră și din strainătate care abordeaza principiile funcționării FMI.

Lucrarea de față prezintă în primul capitol elementele definitorii ale funcționării sistemului monetar internațional, rolul jucat de FMI în reformarea sistemului monetar internațional, precum și originile și evoluția acestuia până în prezent.

Cel de-al doilea capitol prezintă resursele Fondului Monetar Internațional și utilizările acestora, începând cu cotele de participare și alte împrumuturi. Un aspect important în cadrul acestui capitol este reprezentat de drepturile speciale de tragere și instituirea acestora ca principal instrument de rezervă, etalon al sistemului, precum și de analiza deținatorilor de DST și de tranzacțiile și operațiunile lor. Tot în cadrul acestui capitol, sunt enumerate formele asistenței financiare a FMI, și anume: mecanismul tranșei rezervei, mecanismul creditului în tranșe și împrumuturile stand-by, facilitarea lărgită de creditare, facilitarea de finanțarea compensatorie etc.

În cel de-al treilea capitol am ales să analizez modul de actiune al FMI în România cu accent pe contextul general al relațiilor țării noastre cu acesta. Aplicarea măsurilor de reforma inițiate de FMI au ca scop oferirea de lichidități necesare restructurării economiei. Ca agent economic rațional, FMI impune respectarea principiilor economice, respectiv alocarea eficientă a resurselor. Eliberarea oricarei tranșe de lichidități din acordul stand-by este condiționată de aplicarea unor măsuri de reforma care transmit semnale pozitive investitorilor straini, precum și pietei financiare internaționale în ansamblu. Insistenta FMI asupra măsurilor restrictive (reducerea inflației, a masei monetare, reforme fiscale) a avut ca obiectiv controlarea masei monetare și comprimarea acesteia în directia macrostabilizării și a reducerii inflatiei; totodata, aceste măsuri au dus la mari contradictii ale fluxurilor de lichiditati și de capital, între agenții economici și buget.

Lucrarea de față se încheie cu câteva concluzii menite să reprezinte ideile principale ce se desprind din cele patru capitole, printre care și faptul că FMI urmarește reinstaurarea ordinii economice monetare și financiare, înlăturarea dezechilibrelor, prin respectarea unor reguli și uzante economice.

Adoptarea programelor FMI este obligatorie în vederea acordării de asistență financiară necesară implementării regulilor economiei de piață, îmbunătățirii cli-matului de afaceri intern și internațional, obținerii de creștere economică. Aceste programe sunt însotite de costuri sociale substanțiale ce produc suferințe și pri-vațiuni, atât populațiilor sărace, prin eliminarea subvențiilor din prețuri, eliminarea unor ajutoare sociale, reducerea creșterilor salariale, cât și industriilor neproductive din cauza reducerii subventiilor bugetare, ceea ce uneori slabește coeziunea socială, predispune la compromisuri între programul convenit cu FMI și programul guvernamental al țării respective.

CAPITOLUL I

Originea, evoluția și organizarea Fondului Monetar Internațional

Universul organizațiilor internaționale este extrem de vast. Astăzi se consideră că funcționează o multitudine de organizații, grupate după mai multe criterii. Unul dintre cele mai utilizate criterii este cel al domeniului de acțiune, iar din domeniul economic una dintre cele mai importante organizatii internationale este FMI. Încă din timpul celui de-al doilea război mondial, au apărut preocupări pe plan internațional privind reorganizarea relațiilor valutar-financiare internaționale, iar in acest context, în iulie 1944, a avut loc în S.U.A., în localitatea Bretton Woods, Conferința Monetară și Financiară la care au participat 44 de țări, reprezentantii acestora luand decizia de a înființa Fondul Monetar Internațional și Banca Internațională pentru Reconstrucție si dezvoltare.

1.1. Sistemul monetar internațional de la Breton Woods

Ca regulă generală, relațiile monetare s-au derulat până în 1944, anul creării sistemului monetar internațional, pe baze bilaterale, fără existența unor reglementări concrete, adoptate expres de majoritatea țărilor. Au existat totuși unele încercări de reglementare internațională a acestor relații sub forma unor uniuni și blocuri monetare, acestea din urma transformându-se după al doilea război mondial în zone monetare.

Bibliografie

1 Aglietta Michel Macroéconomie Financière- Finances, croissance et cycles, La Découverte, Paris 2001

2 Aglietta Michel Crises Financières et Régulation Monétaire, La Découverte, Paris 2001

3 Bakker Age Institutiile financiare internationale, Ed. Antet, Oradea, 1997

4 Bal Ana, Dumitrescu Sterian Economie mondiala, Ed. Economica, Bucuresti, 2002

5 Basno C., Dardac N., Floricel C. Moneda, Credit, Banci, Ed. Didactica Si Pedagogica, Bucuresti, 2002

6 Boaja, Minica Relatii financiare si valutare internationale , Ed Economica, Bucuresti, 2003

7 Bordo Michael, Eichengreen Barry A retrospective on The Bretton Woods System, lessons from international monetary reform, The University of Chicago Press , Chicago 1993

8 Bran Paul Relatii Valutar- Financiare Internationale, Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1999

9 Brezeanu Petre Sisteme Financiare Internationale, Cavaliotti, Bucuresti, 2003

10 Calvo Guillermo A. , Reinhart Carmen M Fear of Floating, National Bureau of Economic Research. Cambridge, Massachusetts, 2000

11 Dauvergne A Les Fonds Monétaire International, un monde sous influence, Editon Alain Moreau, Paris 1998

12 Haggard Stephan Developing Nations and the politics of Global Integration, The Brooking Institution, Washington 1995

13 Harold James International Monetary Cooperation Since Bretton Woods, Oxford University Press, 1996

14 Krugman Paul Currency crisis, Prepared for NBER Conference, October 1997,

15 Lenain Patrick Le Fmi, Edition La Découverte, Paris 1996

16 Papahagi Tiberiu Acordul cu FMI - un pas insuficient pentru redresarea economica, Cotidianul, Bucuresti, 2005

17 Pineda Garcia Sergio The Argentinean Crisis, Los Andes University, Faculty Of Economics, Bogota, July 2002

18 Suta Nicolae Comert international si politici comerciale contemporane, Ed. Eficient, Bucuresti, 2000

19 *** http://web.mit.edu/Krugman/www/

20 *** http://www.imf.org

21 *** http://www.fmi.ro

22 *** www.capital.ro

23 *** www.zf.ro

24 *** www.wall-street.ro

25 *** http://www.ccir.ro/economistul/arhiva/1406_ro.htm

26 *** http://www.sar.org.ro/files_h/docs/publications_ewr/ewr6ro2002.pdf

27 *** http://revistapresei.rol.ro/2004/08/02/11646.htm

28 *** http://news.softpedia.com/news/1/2003/June/690.shtml

29 *** http://www.globalpolicy.org/socecon/bwi-wto/imfind.htm

30 *** http://www.mfinante.ro

31 *** www.bnr.ro

32 *** www.worldbank.org

33 *** www.insse.ro

34 *** www.infoeuropa.ro

35 *** www.ebrd.org

36 *** www.oecd.org

37 *** www.cnp.ro

38 *** www.eib.eu.int

Preview document

Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 1
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 2
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 3
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 4
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 5
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 6
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 7
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 8
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 9
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 10
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 11
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 12
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 13
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 14
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 15
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 16
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 17
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 18
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 19
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 20
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 21
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 22
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 23
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 24
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 25
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 26
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 27
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 28
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 29
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 30
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 31
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 32
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 33
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 34
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 35
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 36
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 37
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 38
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 39
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 40
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 41
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 42
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 43
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 44
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 45
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 46
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 47
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 48
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 49
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 50
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 51
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 52
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 53
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 54
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 55
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 56
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 57
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 58
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 59
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 60
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 61
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 62
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 63
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 64
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 65
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 66
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 67
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 68
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 69
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 70
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 71
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 72
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 73
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 74
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 75
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 76
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 77
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 78
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 79
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 80
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 81
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 82
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 83
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 84
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 85
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 86
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 87
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 88
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 89
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 90
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 91
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 92
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 93
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 94
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 95
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 96
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 97
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 98
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 99
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 100
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 101
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 102
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 103
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 104
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 105
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 106
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 107
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 108
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 109
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 110
Rolul Fondului Monetar Internațional în stabilizarea economică - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Rolul Fondului Monetar International in stabilizarea economica.doc

Alții au mai descărcat și

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de...

Analiza performanțelor economico-financiare pe baza indicatorilor de creare de valoare - valoarea economică adăugată

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp...

Cultura organizațională în instituțiile de administrație publică

Cultura organizaţională este un concept în care s-au afirmat recent şi a influenţat semnificativ modul de gândire şi acţiune al cercetătorilor, a...

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Creditare bancară pe termen scurt

Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006 1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului...

România și Fondul Monetar Internațional

INTRODUCERE Obiectivul acestei lucrări îl reprezintă analiza relațiilor dintre România și FMI în contextul statutului de stat membru FMI de care...

Fondul Monetar Internațional și Rolul Său în Economia Mondială

Capitolul 1 Fondul Monetar Internaţional 1.1. Istoricul Fondului Monetar Internaţional FMI este o organizatie internaţională care are 187 de...

Rolul FMI în Economia Mondială

CAPITOLUL 1 : Scurt istoric al apariţiei FMI După primul război mondial statele europene au întâmpinat mari greutăţi la trecerea de la un...

Te-ar putea interesa și

Fondul monetar internațional și rolul sau în economia mondială

În cadrul economiei mondiale moderne, una din cerinţele fundamentale, care conduce la progresul fiecărei economii naţionale, este reprezentată de...

Sistemul Monetar European și Perspectivele Integrării Piețelor financiar-europene

CAPITOLUL I. INTEGRAREA EUROPEANĂ 1.1. ÎNCEPUTURILE INTEGRĂRII ÎN EUROPA OCCIDENTALĂ A fost nevoie de două războaie mondiale pentru ca europenii...

Filosofiile FMI

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau în fata unor noi perspective, în cautarea unei noi identitati economice,...

Rolurile FMI și ale politicilor de tranziție la economia de piață în Europa

INTRODUCERE Odata cu destramarea comunismului, o serie de tari se gaseau in fata unor noi perspective, in cautarea unei noi identitati economice,...

Fondul Monetar Internațional și Rolul Său în Economia Mondială

Capitolul 1 Fondul Monetar Internaţional 1.1. Istoricul Fondului Monetar Internaţional FMI este o organizatie internaţională care are 187 de...

Sistemul monetar internațional, evoluții și orientări actuale

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SISTEMUL MONETAR INTERNAŢIONAL 1.1 Conceptul de Sistem Monetar Internaţional Încercãrile de creare a...

Politici Monetare

Introducere Lucrarea de fata îsi propune sa abordeze o tema deosebit de interesanta si actuala a finantelor, si anume politica monetara de...

Reglementarea Procesului de Pace din Transnistria și Georgia

Sansele de includere a Moldovei în Procesul de Stabilizare si Asociere (PSA) sunt direct proportionale cu reformele interne si nivelul de implicare...

Ai nevoie de altceva?