Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 24783
Mărime: 458.15KB (arhivat)
Publicat de: Ani D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigore Aurica, Tureac Cornelia
Universitatea „Danubius” Galaţi Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea „Contabilitate şi Informatică de Gestiune”

Cuprins

 1. CAP. I - Trăsături, structuri şi evoluţii ale comerţului exterior românesc 3
 2. CAP. II - Stadiul macroeconomic al dinamizării exporturilor prin intermediul promovării 9
 3. 2.1. Organizaţii şi mecanisme de promovare internă şi internaţională a exporturilor 9
 4. 2.1.1. Centrul Român pentru Promovarea Comerţului (CRPC) 10
 5. 2.1.2. Ministerul Economiei şi Comerţului - Direcţia Generală Promovare Export 12
 6. 2.1.3. Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR) 16
 7. 2.1.4. World Trade Center Bucureşti (WTCB) 17
 8. 2.1.5. Eximbank 18
 9. 2.1.6. Uniunea Târgurilor Internaţionale (UFI) 18
 10. 2.1.7. Camera de Comerţ şi Industrie a României 21
 11. 2.1.8. Asociaţia organizatorilor de târguri şi expoziţii din România (ASOEXPO) 22
 12. 2.2. Participarea firmelor exportatoare la târguri şi expoziţii internaţionale 23
 13. 2.3. Organizarea de misiuni economice şi activităţi de promovare a exporturilor în străinătate 25
 14. 2.4. Implementarea de agenţii şi reprezentanţe comerciale în străinătate 26
 15. 2.5. Elaborarea de studii de piaţă şi buletine informative pentru promovarea şi consolidarea exportului 27
 16. 2.6. Acţiuni de publicitate pe pieţele externe 27
 17. CAP. III - Publicitatea - componentă a sistemelor de promovare a exporturilor 29
 18. 3.1. Aspecte fundamentale ale publicităţii 29
 19. 3.2. Tipologii ale publicităţii 32
 20. 3.3. Comunicarea publicitară - cerinţă a eficientizării activităţii firmelor exportatoare 35
 21. 3.4. Dimensiunea economică a publicităţii pe plan internaţional şi în România 38
 22. CAP. IV - Elaborarea programului de publicitate pentru pieţele de export 44
 23. 4.1. Analiza pieţelor externe - valorificarea valenţelor diversităţii 45
 24. 4.2. Identificarea publicului ţintă şi adaptarea mesajelor publicitare la specificul său 46
 25. 4.3. Determinarea obiectivelor publicităţii 46
 26. 4.4. Fundamentarea şi raţionalizarea bugetului promoţional 47
 27. 4.5. Adoptarea deciziilor privind audienţa, frecvenţa şi impactul 48
 28. 4.6. Axul programului de publicitate 50
 29. 4.7. Elaborarea mix-ului promoţional 51
 30. 4.8. Programarea acţiunilor promoţionale, controlul şi evaluarea eficacităţii publicităţii 54
 31. CAP. V - Studiu de caz: Analiza principalelor canale publicitare în vederea fundamentării mix-ului de marketing ale firmelor exportatoare 59
 32. 5.1. Televiziunea-mediu publicitar aflat în topul investiţiilor publicitare ale companiilor 59
 33. 5.2. Publicitatea în presă: evoluţii internaţionale, trăsături, avantaje şi dezavantaje 63
 34. 5.3. Publicitatea exterioară (outdoor) - trecerea de la alternativele standard, la alternativele noi, creative 66
 35. 5.4. Radioul - mediu de diseminare a mesajelor publicitare 68
 36. 5.5. Publicitatea prin cinematograf 70
 37. 5.6. Publicitatea pe Internet - mediu internaţional de comunicare, cu cea mai rapidă ascensiune din istorie 71
 38. Concluzii 76
 39. Bibliografie 80

Extras din licență

CAP. I - Trăsături, structuri şi evoluţii ale comerţului exterior românesc

O caracteristică definitorie a epocii contemporane o reprezintă necesitatea participării active a naţiunilor, indiferent de nivelul dezvoltării lor, la diviziunea mondială a muncii, ca un imperativ al procesului de dezvoltare economico-socială.

Este necesar deci, un proces de creştere a implicării ţărilor rămase în urmă din punct de vedere al dezvoltării economice, pentru a diminua decalajul ce le desparte de ţările industrializate, trecerea de la o atitudine reactivă la una pro-activă în raport cu piaţa internaţională şi o participare susţinută la comerţul exterior .

Deşi comerţul internaţional în perioada postbelică, comparativ cu perioadele anterioare a cunoscut cel mai înalt ritm de creştere sub influenţa revoluţiei tehnico-ştiinţifice, datorită atât creşterii volumului fizic al exporturilor cât şi creşterii preţurilor pe piaţa mondială, se remarcă o repartizare disproporţionată în participarea la comerţul internaţional a ţărilor dezvoltate şi bine implementate pe piaţa internaţională în comparaţie cu fostele ţări socialiste sau cu ţările în curs de dezvoltare.

Decalajul de ritm în favoarea ţărilor dezvoltate se explică prin structura deosebită a economiei şi comerţului exterior a celor două grupe de ţări şi prin evoluţia diferenţiată a preţurilor la produsele manufacturate de bază.

Participarea ţărilor la fluxurile comerciale internaţionale este extrem de diferită în funcţie de potenţialul lor economic, de competitivitatea externă a produselor, de strategiile de politică economică urmate. Comerţul internaţional este dominat în mod semnificativ de grupul ţărilor industrializate, care deţin peste 2/3 din comerţul internaţional .

Valorificându-şi avantajele comparative, strategice sau competitive, aceste ţări dezvoltate utilizează cele mai noi tehnici de afaceri, dispun de cel mai complex nomenclator de produse, aspecte care le conferă un volum impresionant de schimburi comerciale. Ţările considerate cel mai puţin dezvoltate (48 după evaluările Băncii Mondiale) deţin doar 0,5% din comerţul mondial, evidenţiind minusurile în privinţa înscrierii lor pe coordonatele noilor procese de specializare internaţională, deficitul lor de competitivitate şi dimensiunile reduse ale economiilor.

Datorită structurii diferite a comerţului ţărilor dezvoltate, a celor în curs de dezvoltare precum şi a celor în tranziţie; în sensul că primele se remarcă pe piaţa internaţională prin exportul de produse cu valoare adăugată mare, iar ultimele se află într-o situaţie inversă, exportând preponderent produse care au încorporată valoare adăugată mică, asistăm, încă, la deteriorarea raportului de schimb dintre aceste grupe de ţări.

Analiza fluxurilor comerciale pe mărfuri şi ţări reliefează specializarea ţărilor dezvoltate pe produse manufacturate şi a celor în curs de dezvoltare pe produse de bază şi mărfuri cu un grad scăzut de prelucrare .

Referindu-ne la România, deşi evoluţia comerţului exterior a fost predominant ascendentă, volumul comerţului exterior crescând de aproape cinci ori, putem remarca odată cu creşterea volumului exporturilor, devansarea acestora de către importuri, în perioada 2000-2008, care au crescut mult mai mult, conducând la o balanţă comercială deficitară, aspect cu consecinţe deosebit de negative asupra economiei româneşti.

Aceste două fluxuri disproporţionate s-au datorat unei conjuncturi speciale: importul exagerat de mare, urmare a liberalizării acestuia şi a unui subconsum intern cronic şi exportul foarte mic, datorat reducerii drastice a producţiei la care a condus şi desfiinţarea C.A.E.R. (Consiliului de Ajutor Economic Reciproc) ce absorbea aproximativ 50% din exporturile româneşti.

Această evoluţie asimetrică din comerţul exterior românesc, respectiv creşterea mai rapidă a importurilor decât a exporturilor, a condus la un deficit cumulat al balanţei comerciale. O situaţie îngrijorătoare o reprezintă şi gradul de acoperire a importurilor din exporturi, care s-a redus, atingând cote alarmante, în anul 2008 sub 70%, aşa cum se poate observa din tabelul următor:

Bibliografie

1. Alexandru Puiu - Management internaţional - Tratat, vol. I, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2003

2. Alexandru Puiu - Management internaţional - Tratat, Vol. II, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2003

3. Cary L. Cooper - The blackwell encyclopedia of management - second edition, Blackwell Publishing, 2005

4. Chebac N., Puscă A, Ionescu R., Pripoaie R. si alţii ” Management performant în mediul de afaceri gălăţean”, E.D.P., Bucuresti, 2007

5. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005

6. Dacinina Crina Petrescu - Creativitate şi investigare în publicitate, Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 2002

7. Dumitru Miron - Comerţ internaţional, Ed. ASE, Bucureşti, 2003

8. Govind Apte- Services Marketing, Oxford University Press, 2004

9. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007

10. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

11. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008

12. Ioan Popa - Tranzacţii de comerţ exterior, Ed. Economică, Bucureşti, 2002

13. Ioan Popa - Tranzacţii de comerţ, Ed. Teora, Bucureşti, 2007

14. Iulian Vegheş Ruff, Bogdan Grigore - Relaţiile publice şi publicitatea online, Ed. Polirom, Iaşi, 2003

15. Ion Niţă - Comerţul exterior românesc în perioada de tranziţie, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2000

16. Ph. Kotler- Managementul marketingului, Ed. Teora, Bucureşti, 2003

17. Mitiţă Constantinescu - Politică economică aplicată, vol. I, Ed. Tiparul Românesc, Bucureşti, 2007

18. Mihaela Nicola, Dan Petre - Publicitate, Ed. Communicare.ro, Bucureşti, 2005

19. Nicolae Sută, Dumitru Miron, Sultana Sută – Selejan - Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane, vol. I, Ed. Eficient, Bucureşti, 2000

20. Octavian Olaru - Comerţul internaţional în contextul fenomenelor specifice economiei mondiale contemporane: promovarea exporturilor, componentă esenţială a strategiei naţionale de comerţ exterior, Ed. Cavallioti, Bucureşti, 2006

21. O. Moarcăs, O. Puiu, C. Morozan, C. Nicolescu - Tehnici promoţionale, Ed. Independenţa Economică, Piteşti, 2001

22. O. Moarcăs - Management în comunicarea şi promovarea afacerilor, Ed. Independenţa Economică, Brăila, 1999

23. Puscaciu V., .Puscaciu F., – “Relatii financiare internationale”, Ed. Evrika, Braila, 2000

24. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008

25. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;

Preview document

Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 1
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 2
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 3
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 4
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 5
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 6
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 7
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 8
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 9
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 10
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 11
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 12
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 13
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 14
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 15
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 16
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 17
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 18
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 19
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 20
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 21
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 22
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 23
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 24
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 25
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 26
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 27
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 28
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 29
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 30
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 31
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 32
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 33
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 34
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 35
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 36
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 37
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 38
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 39
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 40
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 41
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 42
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 43
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 44
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 45
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 46
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 47
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 48
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 49
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 50
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 51
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 52
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 53
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 54
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 55
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 56
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 57
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 58
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 59
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 60
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 61
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 62
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 63
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 64
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 65
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 66
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 67
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 68
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 69
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 70
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 71
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 72
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 73
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 74
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 75
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 76
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 77
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 78
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 79
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 80
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 81
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 82
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 83
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 84
Rolul Sistemelor Promoționale în Dinamizarea Activității Firmelor Exportatoare - Pagina 85

Conținut arhivă zip

 • Rolul Sistemelor Promotionale in Dinamizarea Activitatii Firmelor Exportatoare.doc

Alții au mai descărcat și

Exportul României pe perioada crizei economice

INTRODUCERE “Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apăre pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Cine...

Analiza Comerțului Exterior și a Politicii Comerciale a României și Impactul lor Asupra Acestei Țări

Întroducere Actualitatea temei. In epoca noastra, nici o ţară, indiferent de mărimea sau bogăţiile sale, nu-şi poate asigura toate produsele de...

Formarea Prețurilor în Industria Alimentară

INTRODUCERE Şcoala clasică a economiei politice a corelat preţul cu valoarea obiectivă a mărfurilor, preţul a fost definit ca fiind expresia în...

Comerțul exterior al României

Comertul Exterior al Romaniei I. Definire. Modalitati de exprimare si calcul Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care...

Exporturile în România

INTRODUCERE Pentru orice ţară, participarea la circuitul economic mondial nu este un obiectiv cu o importanţă în sine, ci este o necesitate...

Comerț Exterior al Ucrainei

Capitolul 1. Consideraţii generale cu privire la comerţul exterior Operaţiunile de comerţ internaţional apar în literatura de specialitate din...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?