Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea

Licență
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 12700
Mărime: 543.92KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta P.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.univ.Dorin Jula
UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

 1. INTRODUCERE.4
 2. CAPITOLULI: Somajul. Delimitări teoretice ale şomajului.6
 3. 1.1. Definiţii. Caracteristici.6
 4. 1.2. Clasificarea şomajului .8
 5. 1.3. Rata şomajului .9
 6. 1.4. Metode de combatere a şomajului.10
 7. CAPITOLUL II:Analiza somajului la nivelul Romaniei .13
 8. 2.1. Situatia somajului inregistrat in anul 2011.13
 9. CAPITOLUL III:Dezvoltarea economica si sociala a judetului Tulcea.20
 10. 3.1. Geografie administrativă şi teritorială .20
 11. 3.2. Evaluarea şi dezvoltarea Capitalului Antropic – structura sistemului
 12. economic .22
 13. CAPITOLUL IV:Studiu de caz:Analiza somajului la nivelul judetului Tulcea.25
 14. 4.1 Situaţia şomajului în Jud. Tulcea la 31.12.2011.25
 15. 4.2 Evolutia ratei somajului in judetul Tulcea.26
 16. 4.3 Situatia disponibilizarilor efective de personal.29
 17. 4.4 Masuri pentru stimularea ocuparii in judetul Tulcea.29
 18. 4.5 Rolul AJOFM in reducerea si ameliorarea efectelor somajului la nivelul
 19. Judetului Tulcea.37
 20. CONCLUZII .42
 21. BIBLIOGRAFIE.44

Extras din licență

INTRODUCERE

Problemele vizând viitorul muncii şi ocuparea forţei de munca reprezintă unele dintre cele mai importante probleme cu care se confrunta economia. Munca şi ansamblul activităţilor productive au drept scop sporirea avuţiei naţiunilor şi crearea astfel a unei vieţi mai bune pentru toţi oamenii.

În condiţiile restructurării economiei pe piaţa muncii s-a acumulat un număr mare de probleme sociale, printre care apariţia şi dezvoltarea şomajului. România se confrunta astfel cu o adevărată criză a ocupării forţei de muncă în condiţiile declinului economic instalat în ultima perioadă. Involuţiile care au avut loc în economie au restrâns posibilităţile de ocupare a forţei de muncă, conducând astfel la o reducere a populaţiei active şi ocupate şi la cronicizarea şomajului.

Şomajul nu poate fi înlăturat în totalitate, ci numai adus şi menţinut în limite acceptabile din punct de vedere economic şi social. În momentul de faţă, politicile pe care le are în vedere România se axează în general pe creştere economică, scăderea şomajului şi restructurarea economică în sectoarele cele mai importante. Analiza şomajului se realizează în funcţie de diferite aspecte ale acestui complex fenomen, cele mai importante diferenţieri făcându-se în funcţie de grupa de vârsta a persoanelor, de sex şi la nivel regional. În ceea ce priveşte şomajul pe grupe de vârstă, cea mai afectată categorie este clar cea a tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 15-25 ani.

Deşi legislaţia muncii este stimulatoare în angajarea tinerilor, economia are capacităţi reduse de a-i absorbi pe noii veniţi, ceea ce demonstrează că piaţa muncii conţine puternice elemente discriminatorii. Deţinerea unei diplome de absolvire a unei forme de învăṭământ, chiar şi superioară, nu garantează ocuparea unui loc de muncă, ci doar măreşte şansele de ocupare a unuia. Din cauză că facultăţile din România au scos absolvenţi pe bandă rulantă, piaţă nu îi poate absorbi pe toţi, iar aceştia risca să ajungă să profeseze în domenii de care au fugit atunci când s-au decis să facă studii superiore. În ceea ce priveşte măsura în care şomajul afectează mai mult unul dintre sexe, poate fi observată o inversare a situaţiei.

Dacă până în 1998,femeile deţineau ponderea cea mai ridicată în rândul şomerilor, acum bărbaţii sunt cei care contribuie în cea mai mare parte la creşterea ratei şomajului. În ceea ce priveşte şomajul la nivel regional, zonele cu cele mai ridicate rate ale şomajului au fost Sud-Vest, Sud şi Centru,regiuni în care activităţile rurale sunt preponderente, iar cele mai mici rate ale şomajului s-au înregistrat în zona Bucureşti – Ilfov.

Cauzele apariţiei şomajului sunt multiple şi fie că este vorba de progresul tehnic, de sărăcie, de fenomenul restructurărilor sau de crizele economice, acest fenomen are numeroase efecte negative

şi nu poate fi ameliorat într-o perioadă scurtă de timp ci doar menţinut la un nivel acceptabil.

Criza actuală a dovedit fragilitatea unor activităţi industriale, care înregistraseră o dezvoltare aproape explozivă în perioadă anterioară crizei şi care, în contextul regresului economiei mondiale, au fost nevoite să se restructureze.

Existenţa şomajului prin ea însăşi constituie un dezechilibru fundamental la orice nivel. Consecinţele acestuia sunt extrem de puternice, manifestându-se atât la nivel naţional cât şi la nivel de individ – familie. Acest fenomen reprezintă de asemenea o piedică a progresului economico-social. Apariţia şi extinderea sa reprezintă paşi înapoi în ceea ce priveşte standardul individului şi al colectivităţii din care face parte. Una dintre principalele probleme cauzate de şomaj este necesitatea realizării echilibrului dintre încasările şi plăţile sistemelor de asigurări sociale. Din perspectiva corelaţiei dintre numărul celor care cotizează pentru sistemele de asigurări sociale şi numărul de beneficiari, şomajul reprezintă o îngustare,o reducere proporţională a beneficiarilor viitori. Ajutoarele de şomaj pot contribui deasemenea şi la susţinerea şi extinderea economiei subterane, ca urmare a faptului că persoanele care beneficieaza de ajutor de şomaj desfăşoară activităţi nedeclarate.Şomajul se prezintă astfel că unul dintre cele mai mari dezechilibre existente în economie şi care nu poate fi înlăturat indiferent de numărul şi intensitatea masurilor luate la nivelul ţării.

În ţările dezvoltate el este privit ca un fenomen normal, firesc, care prin surplusul de forţă de muncă generează un climat concurenţial, atât pentru cei care oferă forţă de muncă, cat si pentru cei care creaza locuri de munca.

In Romania insa, somajul este perceput ca un fenomen catastrofal datorita mentalitatii populatiei fata de acest fenomen, dar si datorita situatiei dezastruasa a economiei, cronicizarii pietei muncii si lipsei unei protectii sociale reale.

CAPITOLUL I

SOMAJUL. DELIMITĂRI TEORETICE ALE ŞOMAJULUI

1.1. Definiţii. Caracteristici.

Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, munca este o activitate conştientă, specifică omului, îndreptată spre un anumit scop, în procesul căreia omul efectuează, reglementează şi controlează prin acţiunea sa schimbul de materii între el şi natură, pentru satisfacerea trebuinţelor sale.1

Antoine de Saint Exupéry, numeşte această activitate: “Calitate a omului, care nu are nici un nume. Această calitate poate fi însoţită de veselia cea mai zâmbitoare. Este acea calitate a tâmplarului care se aşează de la egal la egal în faţa bucăţii sale de lemn, o pipăie, o măsoară, şi, departe de a o trata cu uşurinţă, îşi adună pentru ea toată priceperea2”.

Munca, factor de producţie activ şi determinant în activitatea economică, impune o analiză amplă la nivel macroeconomic şi microeconomic.

Munca ocupă, în universul sociologilor, un loc preponderent. Ea mobilizează iscusinţele, permite omului să depăşească constrângerile mediului şi contribuie astfel la crearea bogăţiilor. Veniturile care îi sunt asociate constituie o componentă esenţială a cererii reprezentate de gospodării şi permit accesul la consum. Indiferent că este vorba de atribuirea posturilor, de ierarhia calificărilor, sau de organizarea relaţiilor profesionale, gestiunea resurselor umane regrupează aceste diferenţe caracteristice şi pune în joc mai multe problematici. Unele trimit la dezbateri teoretice, altele se referă la contribuţii mai factuale; de exemplu, cum se explică progresia şomajului de lungă durată: trebuie să incriminăm rigiditatea aparatului productiv, să ne pronunţăm în favoarea unei redefiniri a procedurilor de indemnizare sau să evocăm recompunerea relaţiilor sociale; trebuie să raţionăm în termeni de integrare şi de polivalenţă sau să punem accent pe delocalizarea activităţilor şi reducerea posibilităţilor de angajare. O altă temă de actualitate: precarizarea locurilor de muncă, inegalităţile dintre categoriile mâinii de lucru ce riscă să se accentueze.

Pentru a caracteriza nivelul forţei de muncă trebuie utilizaţi următorii indicatori: populaţia activă şi populaţia ocupată sau neocupată.

Bibliografie

1. Jula D., Jula N. , Macroeconomie, Ed. Mustang, Bucureşti, 2006;

2. Angelescu C., Stănescu I, Economie politică – elemente fundamentale, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2000;

3. Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013, Guvernul României;

4. Programul Operaţional Regional 2007-2013, www.mie.ro;

5. AJFOM Tulcea, Raportul privind rezultatele implimentării programului de ocupare şi a măsurilor active;

6. Breviar judeţul Tulcea-2007;

7. Direcţia Judeţeană de Statistică, Anuarul Statistic al Judeţului Tulcea, Ediţia 2008;

8. Direcţia Judeţeană de Statistică, Anuarul Statistic al României, Ediţia 2008;

9. http://www.anofm.ro;

10. http://www.tulcea.anofm.ro;

11. http://www.cjtulcea.ro;

12. www.insse.ro;

13. www.tulcea.insse.ro;

14. www.dexonline.ro;

Preview document

Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 1
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 2
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 3
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 4
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 5
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 6
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 7
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 8
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 9
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 10
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 11
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 12
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 13
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 14
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 15
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 16
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 17
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 18
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 19
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 20
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 21
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 22
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 23
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 24
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 25
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 26
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 27
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 28
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 29
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 30
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 31
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 32
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 33
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 34
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 35
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 36
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 37
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 38
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 39
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 40
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 41
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 42
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 43
Șomajul în România - studiu de caz analiza șomajului la nivelul Județului Tulcea - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Somajul in Romania - Studiu de Caz Analiza Somajului la Nivelul Judetului Tulcea.doc

Alții au mai descărcat și

Șomajul în România - cauze și efecte

Introducere În lucrarea de faţă am urmărit evidenţierea celor mai importante probleme legate de şomaj, analizând evoluţia acestuia în România. În...

Studiul Comparativ al Comerțului Electronic și al Comerțului Tradițional

INTRODUCERE Comerţul reprezintă una dintre cele mai importante activităţi ale unei economii, devenind elementul principal al economiei de piaţă,...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Șomajul în România

INTRODUCERE Problema ocupării forţei de muncă a reprezentat un domeniu ce necesită o atenţie mărită datorită actualităţii sale. Şomajul este un...

Politici Publice Privind Șomajul în Județul Maramureș

Capitolul I. Consideraţii generale.Concept şi caracterizare 1.1. Scurtă introducere. “ Fiecare națiune are atâta valoare, câtă dovedește, nu prin...

Politici Antisomaj

Somajul privit in ansamblu Pentru a lupta impotriva somajului trebuie in primul rand sa intelegem acest fenomen., iar pentru a-l intelege trebuie...

Analiza inflatie și somaj în ultimii 18 ani și Curba Philips

1.1 Definiția și tipurile de inflație Inflația este un dezechilibru structural care reflectă existența în circulație a unei mase monetare...

Relația inflație-somaj în România în ultimii 10 ani

Rezumat. Obiectivul acestui studiu este relevarea relației dintre nivelul inflației și cel al șomajului în țara noastră în ultimii 10 ani. În...

Te-ar putea interesa și

Asigurarea locuinței

I. Introducere Este asigurarea obligatorie a locuinţei o necesitate în România? Mai mult, este în interesul tuturor românilor sau este elaborată...

Ai nevoie de altceva?