Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 23247
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Publicat de: Robert Roșu
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Mursa Gabriel Claudiu
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

 1. Introducere ... 4
 2. CAPITOLUL 1 7
 3. Inițierea statului bunăstării în societate . 7
 4. 1.1 De ce avem nevoie de stat? 7
 5. 1.1 Primii pași ai statului bunăstării . 10
 6. 1.2 Valorile morale ale statului bunăstării sociale 12
 7. 1.3 Modele de stat al bunăstării 17
 8. CAPITOLUL 2 .. 22
 9. Creșterea și dezvoltarea statului bunăstării 22
 10. 2.1 Factori de influență .. 24
 11. 2.2 Expansiunea statului bunăstării .. 28
 12. 2.3 Restrângerea statului bunăstării și critici aduse acestuia 30
 13. Modelul suedez ... 37
 14. 3.1 Dezvoltarea economică a Suediei dinaintea apariției statului bunăstării ... 37
 15. 3.2 Statul asistențial în Suedia ... 40
 16. 3.3 Controlul nevoilor de bază al cetățenilor suedezi de către socialiști și impactul acestuia ... 42
 17. Concluzii . 53
 18. Bibliografie . 55

Extras din licență

Din Antichitate și până în prezent, omul a fost educat, protejat și supus unor restricții și legi, care erau întreprinse de cei care și-au asumat responsabilitatea de menține pacea, de a aduce solidaritatea și dreptatea în țara proprie între cetățeni și de a le asigura un trai lipsit de dificultăți în a conviețui, care să corespundă cu eforturile depuse de-a lungul vieții fiecăruia. Responsabilii acestor obiective sunt grupul desemnat drept stat, guvern, în funcție de regimul politic al fiecărei țări.

Datorită sau din pricina modului de gândire distinct, fiecare stat și-a format propria formă de guvernământ, în funcție de nevoile, impedimentele cu care se confrunta populația, dar mai ales, în funcție de valorile morale ale statului, a ce considera acesta că este etic și care i-ar satisface propriul egoism.

Această lucrare își propune să aducă la suprafață și să evidențieze cum a evoluat statul în întreaga lume, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până în momentul actual, pe baza unor tipologii descrise de numeroși economiști, precum Gosta Esping-Andersen și alți cercetători. Acele tipologii privesc statele cele mai pronunțate în furnizarea de “bunăstare socială”, obținută de pe urma normelor reglementate, care au favorizat o parte, respectiv ei înșiși și au defavorizat marea majoritate a populației. Țările vizate și analizate în această lucrare sunt Marea Britanie, Suedia, Germania și Statele Unite ale Americii, de pe urma cărora se vor defini diferitele “fețe” ale statului bunăstării sociale. Acestea au promovat idei diferite, unele conducând spre dezvoltarea și prosperitate economică, altele au fost mai ghinioniste și s-au confruntat cu declin din punct de vedere economic, care au dus spre sărăcirea populației și limitarea libertății acestora.

Au existat state și tind să cred că încă mai există care își iau angajamentul de a împărți prosperitate printre cetățeni, însă strecoară printre ideile liberale, idei ale regimului socialist, ceea ce consider a fi un paradox, deoarece socialismul s-a dovedit a fi, de-a lungul timpului un sistem egoist și neîndurător, oferind promisiuni dezirabile de cetățeni, dar acțiunile acestora au suprimat libertatea omului și i-au pus piedici în dezvoltarea acestuia și în formarea profesională a acestuia. Mai mult de atât, i-au fost confiscate o mare parte din avuția acestora și rezultatele eforturilor de pe urma activităților întreprinse.

Primul capitol descrie evoluția statului bunăstării, respectiv cauzele apariției acestuia în diferite țări; de asemenea, se vor valorifica valorile morale care sunt considerate de economiști a fi cele prielnice bunăstării unui stat și care ar trebui să le preia statul ca principii în conducerea țării, astfel încât sărăcia, haosul, nedreptatea să rămână de domeniul trecutului și să facă loc eficienței și dezvoltării economice, fără a uita de drepturile și libertățile omului, precum și de libera inițiativă a acestuia.

5

Statul bunăstării a avut un început, pornind din anumite țări, precum Germania, în timpul guvernării cancelarului Otto von Bismarck și s-a extins treptat, spre alte țări, care au perceput greșit îndatoririle statului sau de fapt, propriile nevoi și dorințe erau prioritare, neacordând importanță și aspirațiilor cetățenilor, care trăgeau speranțe că vor beneficia și ei de o infimă parte din ceea ce și-a însușit statul. De asemenea, tot în cadrul acestui capitol se vor prezenta modele de stat al bunăstării sociale, descrise de Gota Esping-Andersen în urma cercetării mai multor state atât din Europa, cât și din Statele Unite ale Americii. Mai precis, acesta a ajuns la concluzia că au existat trei tipuri de stat distince, în ceea ce privește grupurile și clasele sociale avantajate și condițiile impuse țării pentru a beneficia de ajutor și asistență socială. Se vor evidenția și prezenta caracteristicile modelului liberal, modelului social-democrat și modelului conservator-corporatist, realizate în urma condițiilor impuse șomerilor, persoanelor defavorizate, persoanelor cu un trai precar de viață, pentru a dispune de asistență socială. Totodată, unele state au acordat o mare importanță cetățeniei acestora, așadar au exclus persoanele străine în a le acorda aceleași drepturi ca și celor născuți în acea țară.

Al doilea capitol prezintă perioadele de glorie ale statului bunăstării, care desigur au fost de scurtă durată, din pricina cheltuielilor mari din bugetul statului, care au provenit în cea mai mare parte din veniturile angajaților și profitul întreprinderilor. Acesta a taxat într-un mod excesiv angajații și întreprinderile din fiecare tip de industrie, motivul fiind că echitatea trebuie să domine într-o societate, pentru a dispărea sărăcia și toată lumea să trăiască într-o lume satisfăcătoare. De asemenea, se vor analiza și perioadele de restrângere ale statului bunăstării, conștientizând că metodele adoptate de aceștia sunt prohibitive țării.

În cadrul acestei lucrări, s-a avut în vedere și impactul războaielor asupra statului bunăstării, în special cel de-Al Doilea Război Mondial și cum s-au descurcat statele în preajma acestuia. Se vor analiza consecințele acestuia, care a lăsat familii fără locuințe și a produs catastrofe, iar deciziile statului a produs discriminări în rândul claselor sociale, care considerau că sunt adecvate în a minimiza pierderile și a ajuta la revitalizarea economiei. De asemenea, crizele economice apărute în secolului al XX-lea reprezintă și ele un subiect important, ce se va afla în acest capitol, deoarece ele au avut o mare influență asupra statului în luarea anumitor măsuri, nefiind tocmai satisfăcătoare țării.

Marii economiști liberali și diferitele “școli” în care aceștia au activat și-au impus punctul de vedere, de regulă fiind unul negativ despre statul bunăstării și obiectivele acestora, prezentând alternative și care ar fi de fapt, acțiunile și activitățile pe care statul trebuie să le realizeze, care să nu ducă economia țării spre regres. La sfârșitul celui de-al doilea capitol se vor prezenta criticile unor economiști notorii, precum Ludwig von Mises și Friedrich von Hayek, care aduc statul ca principalul culpabil de declinul economiei și divergențe între cetățeni, precum și de condițiile de sărăcie din interiorul țării.

6

Al treilea capitol reprezintă un studiu de caz, analizând modelul social-democrat, prin intermediul țării Suedia. Mai precis, se va dezvolta și analiza acel tip de stat al bunăstării, care a pus stăpânire pe această țară pentru o lungă perioadă de timp, ducând spre destabilizarea economiei, inflație, cheltuieli majore din bugetul statului și fapte care au marginalizat anumite categorii de persoane, luându-le o semnificativă parte din drepturi și nevoi de bază. Totodată, se va realiza o analiză comparativă a statutului Suediei dinaintea apariției statului bunăstării și în timpul manifestării acestuia. Pentru a accentua și mai mult efectele negative ale acestui model de stat, în care au fost infiltrate obiective de tip socialist, se vor face comparații între țările Suedia și Statele Unite ale Americii, preluând date de pe site-ul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Datele vor fi prelucrate în Excel.

Motivația mea în redactarea acestei lucrări a fost să descopăr care sunt rădăcinile statului din prezent, respectiv modalitățile de guvernare dintre țări și care dintre acelea trei modele de stat al bunăstării este mai eficientă. Unele dintre acestea au promovat echitatea, altele au oferit ajutor financiar și beneficii celor care nu dispuneau de un loc de muncă sau care făceau parte din populația inactivă, precum vârstnicii. De asemenea, mi-am dorit să descopăr și modul de viață al țărilor vecine și cele din Europa, pentru a afla cărui fapt i se datorează traiul de viață mult mai ridicat spre deosebire de cel din România.

Bibliografie

Hayek, Friedrich August, Drept, legislație și libertate-O nouă formulare a principiilor liberale de justiție și economie politică, Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, 2014, Iași;

2. Preda, Marian, Politica socială românească între sărăcie și globalizare, Editura Polirom, 2002, Iași;

3. Giddens, Anthony, A treia cale și criticile ei, Editura Polirom, 2001;

4. Goodin, Robert, Headey B., Muffels R., Dirven H.J., The real worlds of welfare capitalism, Cambridge, 1999;

5. Pierson, Christopher, Beyong the Welfare State? The New Political Economy of Welfare, 1993, Ed. Polity Press, Cambridge;

6. Cace, Sorin, Statul bunăstării, evoluții și tendințe, Ed. Expert, București, 2004;

7. Titmuss, Richard, Essays on welfare state, George Allen and UNWIN, Londra, 1958;

8. Marshall, Thomas Humphrey, Social policy in Twentieth Century, Hutchinson University Library, Londra, 1965;

9. Baciu L., Iacobuță A., Botezat A., Ifrim M., Probleme actuale de economie publică, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014;

10. Pohoață, Ion, Doctrine economice universale- Volumul II, Fundația “Gheorghe Zane”, Iași, 1993;

11. Littorin, Otto Sven, Suedia - Creșterea și declinul statului bunăstării sociale, Ed. Staff, București, 1994;

12. Bălțătescu I., Rusu A., Modelul socio-economic suedez: succintă analiză retrospectivă, (lucrare științifică);

13. Mises, Lwdig, Intervenționismul-o analiză economică, Ed. Universității “Alexandru Ioan Cuza”, 2011;

14. Oppenheimer, Franz, The state, Ed. Fox&Wilkes, 1997;

15. Site-ul de date analitice al Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică, www.oecd.org, accesat la data de 25.05.2018;

16. Păun, Cristian, Iluzii deșarte: statul social, statul bunăstării sau statul asistențial, www.contributors.ro , accesat la data de 10.05.2018;

17. Ludusan, Ana, Statul asistențial sau fabricantul de săraci, www.observatorulcultural.ro , accesat la data de 20.05.2018;

18. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, www.mmuncii.ro , accesat la data de 20.02.2018.

Preview document

Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 1
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 2
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 3
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 4
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 5
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 6
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 7
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 8
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 9
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 10
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 11
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 12
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 13
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 14
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 15
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 16
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 17
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 18
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 19
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 20
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 21
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 22
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 23
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 24
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 25
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 26
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 27
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 28
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 29
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 30
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 31
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 32
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 33
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 34
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 35
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 36
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 37
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 38
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 39
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 40
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 41
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 42
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 43
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 44
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 45
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 46
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 47
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 48
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 49
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 50
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 51
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 52
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 53
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 54
Statul bunăstării sociale - Așteptări și deziluzii - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Statul bunastarii sociale - Asteptari si deziluzii.pdf

Alții au mai descărcat și

Sărăcia în România între 2000 și 2009

INTRODUCERE Schimbările prin care trece societatea românească actuală, sunt resimţite în toate sectoarele economiei.După căderea comunismului,...

Eficiența și Echitatea Sistemelor Economice

Eficienta si echitatea sistemelor economice Viata economicã cunoaste o multitudine de procese si fenomene, de comportamente si strategii ale...

Comerțul Mondial cu Produse Farmaceutice

Comerţul mondial cu produse farmaceutice Pentru prima dată in istorie, cheltuielile mondiale pentru medicamente prescrise prin reţetă au atins 600...

Comerțul mondial cu produse farmaceutice - studiu de caz

O sănătate bună şi o viaţă fericită sunt încă vise îndepărtate pentru o mare parte din populaţia lumii. Extinderea acestei nevoi nesatisfăcute...

Comerțul mondial cu produse farmaceutice

Industria farmaceutica este una dintre cele mai complexe industrii, relevanta evenimentelor in domeniu fiind cu atat mai crescuta. Aceasta este...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Recenzie - politici economice - Gânduri pentru cei de azi și cei de mâine de Ludwig von Mises

Ludwig von Mises (n. 29 septembrie 1881, Lemberg, pe atunci Austro-Ungaria, azi Lviv în situat actuala Ucraina, d. 10 octombrie 1973, New York,...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?