Realizarea rețelei de sprijin GPS

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geodezie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 23494
Mărime: 1.51MB (arhivat)
Publicat de: Gaboru Gabriel
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Babuca Cristian
Facultatea de Agricultura si Horticultura
Universitatea din Craiova, Craiova
Materie: Măsurători terestre și cadastru

Extras din licență

INTRODUCERE

Lucrările de măsurători terestre luând o mare amploare în țara noastră și având în viitor perspective de extindere, apare necesitatea găsirii și introducerii și în acest domeniu de activitate a unor tehnologii noi, cu eficacitate mare, pentru inițierea și propulsarea unui vast program automatizat folosind tehnica de calcul actuală în vederea urmăririi permanente a evoluției în timp a rețelelor de puncte existente pe suprafața terestră.

Utilizarea aparaturii G.P.S. prezintă avantajul că nu necesită măsurători unghiulare și de distanțe, eliminându-se inconvenientele utilizării staților totale, fiind de menționat totodată că prin dezvoltarea metodei stop/go cinematic este posibilă determinarea de coordonate cu o precizie comparativă cu cea asigurată de stațiile totale și într-un interval de timp convenabil. În paralel cu aceste avantaje s-a avut în vedere și necesitatea ca România să se poată alinia la standardele europene și intenaționale prin realizarea unei rețele geodezice de referință G.P.S., de înaltă precizie, ale cărei puncte să fie determinate și incluse în rețeaua geodezică G.P.S. europeană.

În ideea de a satisface cerințele ce le impun standardele europene și internaționale prin realizarea unei rețele de sprijin G.P.S. am ales ca temă a lucrării de față ,,Realizarea rețelei de sprijin G.P.S. pentru efectuarea rețelei de canalizare în localitatea Tiur, județul Alba” punând astfel în valoare importanța introducerii tehnologiei G.P.S. în procesul măsurării rețelelor de sprijin din țara noastră.

Lucrarea de licență privind ,,Realizarea rețelei de sprijin G.P.S. pentru efectuarea rețelei de canalizare în localitatea Tiur, județul Alba” este structurată în șapte capitole, urmate de concluzii, bibliografie și anexe.

În primul capitol intitulat ,,Prezentarea generală a localității Tiur, județul Alba” am realizat o prezentare privind scopul și importanța lucrării, precum și informații legate de așezarea geografică, istoricul localității, relieful și pedologia zonei, hidrografia și clima, fauna

și vegetația.

În cel de-al doilea capitol intitulat ,,Prezentarea generală a sistemului global de poziționare NAVSTAR-GPS” am făcut o prezentare a segmentelor tehnologiei G.P.S.

Capitolul trei intitulat ,,Prelucrarea măsurătorilor G.P.S.” se referă la analiza observațiilor G.P.S., indicatori ai preciziei de poziționare, precum și erorile în măsurătorile G.P.S.

Capitolul patru intitulat ,,Caracteristici generale ale rețelelor geodezice obținute prin măsurători G.P.S.” se referă la caracteristicile generale ale rețelelor geodezice obținute prin măsurători G.P.S.

Capitolul cinci face referință la pregătirea și planificarea unei campanii G.P.S.

Capitolul șase se referă la efectuarea măsurătorilor.

Ultimul capitol, respectiv capitolul șapte reprezintă partea practică a lucrării ,,Realizarea rețelei de sprijin G.P.S. pentru efectuarea rețelei de canalizare în localitatea Tiur, județul Alba”. În acest capitol am efectuat o descriere despre materialul și metoda utilizată, etapele de realizare a măsurătorilor în teren precum și operațiile efectuate în birou privind prelucrarea datelor și întocmirea planului de situație.

Pentru întocmirea acestei lucrări am folosit ca bază teoretică materiale de specialitate, manuale universitare, cărți de specialitate, note de curs, reviste în domeniu, de asemenea am folosit surse electronice pentru prelucrarea datelor.

CAPITOLUL I

PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII TIUR, JUD. ALBA

1.1. Scopul și importanța lucrării studiate

Lucrarea a avut ca scop efectuarea ridicărilor topografice în vederea realizării rețelei de canalizare în localitatea Tiur, jud. Alba. Ridicările topografice de pe teritoriul localității Tiur vor conține totalitatea punctelor geodezice existente și nou determinate, încadrate într-un sistem de referință unitar.

Lucrarea de față pune la dispoziție documentația topografică necesară lucrărilor de proiectare și execuție a rețelei de canalizare din localitatea Tiur, județul Alba, care are posibilitatea să îmbunătățească nivelul de trai al locuitorilor din spațiul studiat.

1.2. Descriere generală. Așezare geografică

Localitatea Tiur este situată în vestul Podișului Târnavelor, în așa zisul Podiș al Blajului (Anexa 1.), aproape de confluența Târnavei Mari cu Târnava Mica. Cuprinde o parte din interfluviul dintre cele doua Târnave, sectorul sud-vestic al Dealurilor Lopadei, precum si regiunea nordică a Podișului Secașelor. Clima este temperat continentală. Temperatura medie multianuală variază în jur de 20 C. Primul îngheț are loc de obicei la mijlocul lunii octombrie, iar ultimul îngheț se produce la sfârsitul lunii martie. Prima zapadă cade de obicei la începutul lunii noiembrie. Precipitațiile atmosferice sunt moderate, cantitatea medie anuală oscilând în jur de 550 mm/mp.Circulația aerului este predominant sud-vestică. Pedologic predomină solurile brune argilo-iluviale, în legatură cu prezența în trecutul istoric mai depărtat a pădurilor de fag, azi vegetația naturală fiind mai degrabă de silvostepă antropică, cu predominanța stejarului, dar și cu ochiuri largi de pajițti culturale și antropice. Principalele resurse naturale sunt: argila, marna, nisipul, lemnul de stejar, gorun, carpen, ulm, tei. Localitatea Tiur este situată în bazinul hidrografic Mureș, cursul de apă confluența Târnavelor. Târnava Mare și Târnava Mică au debite reduse (cca.12 m 3/sec) și sunt intens poluate, din acest motiv utilizarea apei lor fiind limitată.Sursa de apă pentru alimentarea cu apa a localității Tiur este râul Sebeș, din sistemul microregional de alimentare cu apa Sebeș - Alba.22

Bibliografie

Cărți și lucrări de autor în edituri

1. Ackroyd N. - „Global Navigation - A GPS user’s guide”, Neil Ackroid and Lorimer, 1990.

2. Alotă M.; - „Dicționar de geodezie, fotogrammetrie, teledetecție și cartografie, englez - român, Editura Tehnică, București, 1980.

Zegheru N.

3. Atutorei M. - „Astronomie - Partea I” , ICB, 1983.

4. Atutorei M. - „Măsurători geodezice prin unde”, ICB, 1981.

5. Grecea C. -„Introducere în geodezia satelitară”, Editura Mirton, 1999.

6. Ciolac V.; - „Tehnologia GPS în agricultura”, Editura Mirton, 2003.

Birlă G. A.;

Popescu C.;

Ciotlăus A.

7. Ghițău D. - „Geodezie”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.

8. Ghițău D. - „Geodezie și gravimetrie geodezică”, Editura Didactică și Pedagogică, București,1983.

9. Hofmann. -„GPS - Theory and practice”, third revied edition, Springer -Verlag, Wien, 1994.

Wellenhof B.;

Lichtenegger H.;

Collins L.

10. Hofmann; - „GPS in der Praxis, Springer, Wien New York, 1994.

Wellenhof B.;

Kienast G.;

Lichtenegger H.

11. Leick A. - „GPS Satellite Surveying” - New York Chichester Brisbane Toronto Singapore 1990.

12. Leu I.N.; - „Topogrfie și Cadastru”, Editura Universul, 2002.

Budiu V.;

Moca V.;

Ritt C.;

Ciolac V.;

Ciotlăuș A.;

Negoescu I.

13. Manualul inginerului geodez, Editura Tehnică București, 1973.

14. Neuner J. - „Sistemul Global de poziționare - NAVSTAR-GPS”, București,1997.

15. Welsch D. - „ Guide to GPS Positioning”, Canadian GPS Assciation, 1987.

Studii și articole în reviste de specialitate sau prezentare la conferințe

16. Breuer B.; - „GPS Messungen in kinematischen <Stop and go> Modus” - AVN 4/1990.

Folk C.;

Specht D.;

Witte B.

17. Decker B.L. - „Word Geodetic System”, 1984, „Proceedings of the Fourth International Geodetic Symposium on Satellite Positioning”, Texas, 1986.

18. Moritz H. - „Geodetic Reference System” 1980, Bulletin Geodesique -58, 1980.

19. Stein W. L. - NAVSTAR Global Possitioning System, Status and Plans, Proceedings of the Forth International Geodetic Symposium on Satellite Positioning, Austin, Texas, 1986.

Resurse în format electronic

20. www.GPS.com

21. www.leica geo-system.com.

22. www.primariablaj.ro

Preview document

Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 1
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 2
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 3
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 4
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 5
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 6
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 7
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 8
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 9
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 10
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 11
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 12
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 13
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 14
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 15
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 16
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 17
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 18
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 19
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 20
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 21
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 22
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 23
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 24
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 25
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 26
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 27
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 28
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 29
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 30
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 31
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 32
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 33
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 34
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 35
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 36
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 37
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 38
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 39
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 40
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 41
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 42
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 43
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 44
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 45
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 46
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 47
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 48
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 49
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 50
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 51
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 52
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 53
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 54
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 55
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 56
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 57
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 58
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 59
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 60
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 61
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 62
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 63
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 64
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 65
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 66
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 67
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 68
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 69
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 70
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 71
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 72
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 73
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 74
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 75
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 76
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 77
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 78
Realizarea rețelei de sprijin GPS - Pagina 79

Conținut arhivă zip

  • Realizarea retelei de sprijin GPS.DOC

Ai nevoie de altceva?