Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 16224
Mărime: 1.93MB (arhivat)
Publicat de: Andreea B.
Puncte necesare: 11
Facultatea de Stiinte Umaniste
Universitatea Valahia, Targoviste

Cuprins

 1. INTODUCERE 4
 2. Capitolul I. 5
 3. Poziția geogragică a Subcarpaților Olteniei 5
 4. Poziția geografică 5
 5. Capitolul II 7
 6. Concepte și definiții privind turismul balnear și stațiunile balneare 7
 7. Capitolul III 12
 8. Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei 12
 9. 2.1. Generalități 12
 10. 2.2.Geneza apelor minerale 15
 11. 2.3.Resurse de ape minerale 18
 12. 3.4. Potențialul climato-turistic 21
 13. Capitolul IV 29
 14. Valorificarea resurselor balneoclimaterice 29
 15. 4.1. Scurt istoric al balneoclimatologiei în Oltenia 29
 16. 4.2. Studii de caz 31
 17. Capitolul V 51
 18. Tratamente practicate în stațiunile balneare 51
 19. 5.1. Hidroterapia 51
 20. 5.2. Masajul medical 52
 21. 5.3. Cultura fizică medicală sau gimnastica medicală 53
 22. 5.4. Electroterapia 54
 23. 5.5. Fototerapia 55
 24. 5.6. Sonoterapia 56
 25. 5.7. Magnetoterapia 57
 26. 5.8. Cura de teren, jocurile, excursiile și sportul 57
 27. Capitolul VI 59
 28. Analiza SWOT a stațiunilor balneare din Subcarpații Olteniei din punct de vedere turistic 59
 29. Concluzii 61
 30. Bibliografie 62

Extras din licență

INTODUCERE

România se înscrie printre țările europene cu un fond balnear remarcabil: 30% din apele termale și minerale de pe continent se găsesc în țara noastră. Această valoare este accentuată de complexitatea factorilor naturali, respectiv regăsirea în aceeași stațiune a factorilor principali de mediu, alături de o gamă largă de substanțe minerale de cură, precum și de existența în România a tuturor tipurilor de substanțe minerale balneare care pot fi utilizate în întreaga gamă a profilurilor de tratament balneare.

Turismul balneoclimateric este foarte important pentru populație , mai ales în vindecarea unor afecțiuni, dar și pentru relaxare. Subcarpații Olteniei fac parte din categoria arealelor ce cuprind numeroase stațiuni și baze de tratament foarte importante, atât pe plan local, național, cât și pe plan internațional.

Prin intermediul lucrarii“ Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei” am dorit să evidențiez, mai în detaliu, unele aspecte de luat în seamă în ceea ce privește geneza apelor minerale și potențialul climatic pentru a aduce la cunoștință tuturor care citesc aceată lucrare frumusețea și importanța turismului balneoclimateric din Subcarpații Olteniei.

Pentru realizarea acestei teme a fost necesară cercetarea de laborator, o bibliografie selectivă, hărți ale Subcarpaților Olteniei și nu în ultimul rând cercetarea pe teren care a contribuit foarte mult la elaborarea acestei lucrări.

Structura lucrării a urmărit, principalele elemente care definesc ceea ce a început să de fie denumit, potențial balneoclimateric.

Turismul desfășurat pe teritoriul țării noastre suferă și el de pe urma crizei globale, însă prezintă încă un potențial neexploatat, întrucât nu numai capacitatea financiară a autorităților, cât și lipsa unei infrastructuri adecvate, au condus la o “reclamă” nedorită la adresa lui.

În încheiere doresc să aduc mulțumiri sincere tuturor profesorilor ai Universității Valahia, departamentul de Geografie pentru cunoștințele pe care le-am dobândit în cei trei ani de studiu, dar și celor care într-un fel sau altul m-au ajutat la realizarea acestei lucrări.

Această lucrare a fost realizată sub îndrumarea domnului Conf. dr. Ovidiu-Marcel Murărescu, căruia îi mulțumesc pentru sprijinul acordat.

Capitolul I.

Poziția geogragică a Subcarpaților Olteniei

Poziția geografică

Subcarpații Olteniei fac parte din unitatea geografică a Subcarpaților Getici. Subcarpații Getici se întind între Valea Motrului la vest, Valea Dâmboviței in est, Podișul Getic la sud și cu Carpații Meridionali în partea de nord. Împreună cu Podișul Getic aceștia formează o treaptă de legătură între Carpații Meridionali si Câmpia Romana.

Fig. 1. Poziția geografică a Subcarpaților Olteniei (sursa: www.docslide.net)

În literatura de specialitate, Subcarpații Getici au fost studiați de o suită de cercetători din domeniul Geografiei.

Limitele Subcarpațiilor Olteniei sunt: “în nord limita față de Carpații Meridionali (Munții Vâlcan, Munții Parâng și Munții Căpățânii) este dată de aliniamentul depresiunilor submontane în care se află o serie de localități: Padeș, Tismana, Runcu, Bumbești Jiu, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi, Horezu, Costești, limita sudică este destul de greu de delimitat, existand aproape peste tot o situație de continuitate între Subcarpații Getici si Podișul Getic; urmărită de la vest la est incepe de la Apa Neagră (pe Motru) și se continuă pe dreapta Tismanei pana la sud de Rovinari (Jiu), Bălteni, după care limita urca pană la Roșia de Amaradia (izvoarele Amaradiei), coboară la Sinești (Olteț) și merge pană la sud de Babeni, iar în partea vestică limita este dată de Valea Motrului care-i desparte de Podișul Mehedinți, limita estică este reprezentată de râul Bistrița Vâlcii”. (Grigor P. Pop, 2000).

În ceea ce privește subdivizarea acestora, putem menționa contribuțiile lui:

- Grigor Pop, care subdivide Subcarpații Getici în două compartimente: Subcarpații dintre Motruași Bistrița Valcii (Subcarpații Olteniei) - fig. 1, respectiv Subcarpații dintre Dâmbovița și Bistrița Vâlcii (partea estică).

- Grigore Posea împarte aceeași unitate geografică în 3 subunități: Subcarpații Gorjului între Valea Motruluiaîn vest și Valea Oltețului înaest; Subcarpații Vâlcii, aflați între Valea Oltețuluiaîn vest și Valea Topologului în est; MusceleleaArgeșului, între Valea Topologului - în vest - șiaValea Dâmboviței, în est.

Din punct de vedere administrativ,aSubcarpații Olteniei se înscriu pe teritoriul aadouă județe: Vâlcea și Gorj.

Bibliografie

***(1983), Geografia României. Geografie fizică, vol. I., Editura Academiei, București;

Adrian Aurel Baltălungă (2008), Turismul în România, Editura Valahia University Press Târgoviște;

Adrian Baltălungă (2001), Geografia turismului, Note de curs, Târgoviște;

Aurelia Stăncioiu (1999), Dicționar de terminologie turistică, Editura Economică, București.

Badea L. (1967), Subcarpații dintre Cerna Oltețului și Gilort. Studiu de geomorfologie, Editura Academiei, București.

Barnea, Elena (1982), Echilibrul termic al organismului uman (microclimatul și sănătatea), Editura Medicală, București;

Berlescu, Elena (1990), Enciclopedia de balneoclimatologie a Romaniei (ed. a II-a), Editura All;

C. Munteanu (2013), Apele minerale terapeutice, Editura Balneară, București

DEX '75 Dicționarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Academiei Române;

Dumitrescu Daniela (2008), Metodologia cercetării în geografia Umană- note de curs, Târgoviște;

E. Berlescu (1982), Dicționar enciclopedic medical de balneoclimatologie, Editura Științifică și Enciclopedică, București.

E. Berlescu (1996), Mica enciclopedie de balneoclimatologie a Romaniei, Editura All București

Elena Berlescu, (1982) Dicționar enciclopedic medical de balneoclimatologie, Editura Științifică și Enciclopedică, București;

Elena, Voiculescu, M. (2003), Indici și metode cantitative utilizate în climatologie,Editura. Universitară din Oradea, Oradea;

G. Posea (2003), Geografia fizică a României, Editura Fundației „România de Mâine”

Gâștescu, P. Murărescu, Dinu, I. M. Brețcan, P. (2006), Hidrologie generală. Lucrări practice, Editura Transversal;

Glăvan V., (1995), Geografia turismului în România, Editura Fundației „România de Mâine”, București;

Grigor P. Pop (2000), Carpații și subcarpații României, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca;

Istrate Al., Chițescu Mădălina (2006), Mineralogie și petrografie. Caiet de lucrări practice, Editura Cetatea de Scaun;

Loghin V. Murătoreanu G., (2008), Geografie fizică generală, Editura Valahia University Press, Târgoviște;

M. Ielenicz, Ileana-Georgeta Pătru, Mioara Ghincea (2003), Subcarpații României, Editura Universitară, București;

Martonne Emm. (1907), Lucrări geografice despre România, Editura Academiei, București

Melinda Cândea, Florina Bran (2001), Spațiu geografic românesc, Editura Economică;

Melinda Cândea, G. Erdeli, Tamara Simion (2001), Potențial turistic și turism, Editura Universității din București;

Melinda Cândea, Tamara Simion (2006), Potențialul turistic al României, Editura Universitară, București;

Muică Cristina, Sencovici Mihaela, Dumitrașcu C., (2004), Biogeografie - îndrumător pentru lucrări de laborator și practică de teren, Editura Transversal, Târgoviște;

Murgoci Gh. M. (1908), Terțianul din Oltenia, cu privire la sare, petrol și ape minerale, An. Inst. Geol. Rom., Vol. I, București;

Nicolae Teleki, Laviniu Munteanu (2012), Spa turism in România balneo-turistică, Editura Royal Company;

P. Gâștescu, O. Murărescu, P. Brețcan, I. Dinu, (2006) Hidrologie generală - lucrări practice, Editura Transversal, Târgoviște;

P. Gâștescu, P. Brețcan (2009), Hidrologie continentală și oceanografie, Editura Transversal, Târgoviște;

Pascu, M., Stelea, V. (1968), Cercetarea apelor subterane, Editura Tehnică, București;

Pehoiu Gica (2008), Geografia turismului, Editura Valahia University Press, Târgoviște;

Pehoiu Gica, Muică Cristina, Sencovici Mihaela, 2006, Geografia mediului cu elemente de ecologie, Editura Transversal, Târgoviște;

Podani M., Ispas Șt., Dragomir L., (1998), Climatologie și agrometeorologie, Editura Domino, Târgoviște;

Preda, I., Maroși, P. (1971), Hidrogeologie, Editura Didactică și Pedagogică, București;

Pricăjean, A. (1972), Apele minerale și termale din România, Editura Tehnică, București;

Roșu Al. (1967), Subcarpații Olteniei dintre Motru și Gilort, Studiu geomorfologic, Editura Academiei, București;

Tamara Simion (2008), Cartografierea modelului turistic al județului Vâlcea, Editura Transversal, București;

Tanislav D. (2015), România- geografie fizică, Editura Valahia University Press, Târgoviște;

Webgrafie

www.desprespa.ro

www.meteoromania.ro/

www.primaria-baile-govora.ro

www.primaria-calimanesti.ro

www.romanianturism.com

Preview document

Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 1
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 2
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 3
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 4
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 5
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 6
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 7
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 8
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 9
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 10
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 11
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 12
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 13
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 14
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 15
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 16
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 17
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 18
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 19
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 20
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 21
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 22
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 23
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 24
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 25
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 26
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 27
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 28
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 29
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 30
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 31
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 32
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 33
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 34
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 35
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 36
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 37
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 38
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 39
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 40
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 41
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 42
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 43
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 44
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 45
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 46
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 47
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 48
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 49
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 50
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 51
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 52
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 53
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 54
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 55
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 56
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 57
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 58
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 59
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 60
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 61
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 62
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 63
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 64
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 65
Potențialul balneoclimateric al Subcarpaților Olteniei - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Istoricul cercetarii.docx
 • Potentialul balneoclimateric al Subcarpatilor Olteniei.docx

Alții au mai descărcat și

Județul Gorj, amenajare turistică, faună și floră

Așezare geografică • Județ în sud-vestul României, pe cursul mijlociu al Jiului; • Suprafața: 5.602 km² (2,35% din suprafața țării); •...

Organizarea și valorificarea județului Vâlcea

Scurt istoric convietuire umana - circa 2.000.000 de ani. Perioada neolitica este prezenta aici prin descoperirile de la Bârsesti, Cazanesti,...

Atracțiile turistice în Moldova și nordul Olteniei

OBIECTIVELE CULTURAL-ISTORICE DIN NORDUL MOLDOVEISI DIN NORDUL OLTENIEI1. MOLDOVA si BUCOVINA ASEZARE Moldova este asezata in partea de est a...

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?