Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 25257
Mărime: 9.21MB (arhivat)
Publicat de: Tifrea A.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector. Univ. Dr. Mara Vasile
Facultatea de Geografie
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Specializare: Geografia Turismului

Cuprins

 1. Introducere ...5
 2. Capitolul I. Descrierea destinației turistice Toplița ...6
 3. I.1. Așezare și căi de acces ...6
 4. I.2. Relieful și constituția geologică ...10
 5. I.3. Condițiile climatice ..12
 6. I.4. Rețeaua hidrografică 17
 7. I.5. Vegetația, flora și fauna ...19
 8. I.6. Istoricul localității 23
 9. I.7. Infrastructura 27
 10. Capitolul II. Potențialul turistic al Municipiului Toplița .30
 11. II.1. Potențialul turistic natural 30
 12. II.1.1 Izvoare de apă termală .30
 13. II.1.2 Rezervații naturale 31
 14. II.1.3 Trasee turistice și cicloturistice ...33
 15. II.2. Potențialul turistic antropic .. ... 35
 16. II.2.1 Mănăstiri .. ..35
 17. II.2.2 Monumente .. ...37
 18. II.2.3 Muzeul de etnografie .. ..42
 19. II.2.4 Castelul Urmanczy .. . .43
 20. II.3. Activități de agrement și relaxare .. . 44
 21. II.3.1 Ștranduri, Centrul Wellness . 44
 22. II.3.2 Pârtii de schi .. . ...46
 23. II.3.3 Echitație .. 47
 24. II.4. Structuri de primire turistică și alimentație .. .48
 25. Capitolul III. Analiza situației turistice în Municipiul Toplița ...52
 26. III.1. Circulația turistică .52
 27. III.2. Tipuri și forme de turism practicate ..55
 28. III.3. Analiza SWOT a destinației turistice Toplița .. ..59
 29. Capitolul IV. Strategii de promovare și perspectivele de dezvoltare ale destinației turistic Toplița 62
 30. IV.1. Stabilirea obiectivelor ... ..63
 31. IV.2. Plan de acțiune ... .. ... 64
 32. IV.3. Plan de monitorizare ... .. ..69
 33. Concluzii .. .. .74
 34. Bibliografie .. .. 75

Extras din licență

Introducere

Industria călătoriilor și a turismului este considerată ca fiind cea mai importantă și mai diversă industrie a lumii. Multe națiuni ale lumii o consideră ca prima sursă de venituri a economiei, prima industrie generatoare de locuri de muncă, prima industrie ce determină creșterea sectorului privat și prima industrie care determină dezvoltarea infrastructurii. Astfel, dezvoltarea turismului este încurajată, mai ales, în țările în dezvoltare în care alte forme ale dezvoltării economice cum ar fi manufacturile sau exportul de resurse naturale nu sunt viabile din punct de vedere comercial.

Motivația alegerii temei pentru prezenta lucrare de licență are în vedere o foarte bună cunoaștere a localității de studiu, implicit prin prisma activităților de turism. Pornind de la considerentul ca turismul se poate constitui într-o premisă solidă pentru dezvoltarea economică la nivel general a Municipiului Toplița, scopul principal al prezentei lucrări de licență are legătură cu demonstrarea rolului deosebit de important jucat de resursele turistice în cadrul activității generale de turism, în stimularea fluxurilor turistice și creșterea duratei medii a sejurului.

Lucrarea prezintă un număr de trei obiective: identificarea resurselor turistice naturale și antropice, ca bază pentru atragerea fluxurilor de turiști; analiza situației actuale a activității de turism din cadrul Municipiului Toplița, implicit realizarea analizei SWOT; conceperea celor mai bune și realiste strategii de dezvoltare și promovare a turismului în cadrul orașului Toplița.

Pentru atingerea acestor obiective este nevoie de realizarea activităților specifice, corespunzătoare: studiu bibliografic de specialitate, utilizarea webografiei (cu selectarea și utilizarea site-urilor oficiale ale instituțiilor competențe în domeniul turismului și economiei, atât la nivel local dar și central), lucrul cu diferitele tipuri de hărți turistice pentru identificarea și localizarea principalelor elemente de potențial turistic, studiu de teren- vizitarea obiectivelor turistice vizate și identificarea stării de conservare și valorificare turistică, etc.

Ipoteza de bază a lucrării vizează un potențial turistic deosebit de valoros, pornind de la caracteristicile cadrului natural cu elemente de atractivitate legate de relief, potențial climato-turistic, prezența apelor termale și a unui înveliș biogeografic interesant dar și a resurselor turistice de factură antropică. Lucrarea este structurată în patru capitole: primul capitol prezintă cadrul geografic general al destinației turistic Toplița; capitolul secund are în vedere prezentarea principalele atracții turistice natural, antropice dar și a posibilităților de agrement existente; capitolul al treilea realizează o analiză a situației actuale a turismului din Toplița, implicit pe baza analizei SWOT iar ultimul capitol propune strategii de promovare și dezvoltare a turismului la nivel local. Un rol foarte important revine materialului grafic (imagini, hărți, etc.) care are ca principal scop o mai bună explicare a imaginilor transmise prin intermediul textului.

I. Descrierea destinației turistice Toplița

În cadrul primului capitol vor fi prezentate elemente legate de poziția geografică și accesibilitate, favorabilitate și restrictivitate, aspectele legate de relief și geologia zonei, elemente climatice caracteristice, potențialul hidrologic, învelișul biogeoghrafic, un scurt istoric- principalele evenimente istorice care au marcat apariția și dezvoltarea localității și prezentarea infrastructurii.

I.1. Așezare și căi de acces

Municipiul Toplița se află situat în Europa Centrală, România (fig. 1.1.), în provincia istorică a Transilvaniei, în județul Harghita, fiind parte componentă a Regiunii de Dezvoltare Centru.

Fig. 1.1. Poziția geografică a Municipiului Toplița în cadrul României.

Sursa: http://www.harta-romaniei.ro/harta_detaliata_a_romaniei.html (accesat în data de 12.03.2021)

În cadrul județului Harghita poziția geografică a Municipiului Toplița este una nordică, marginală, foarte aproape de limita administrative cu județul Mureș (fig. 1.2.).

Bibliografie

a) Literatura de specialitate

1. Băltărețu Andreea-Mihaela (2016), Economia industriei turistice, Editura Universitară, București;

2. Bourdieu, P. (1984), Distiction: a Social Critique of the Judgement of Taste, Routledge & Kegan Paul, London;

3. Cândea Melinda, Erdeli, G., Simon Tamara (2001), România. Potențial turistic și turism, Editura Universității din București;

4. Cândea Melinda, Simon Tamara, Bogan Elena (2012), Patrimoniul turistic al României, Editura Universitară, București;

5. Ciangă, N. (1998), Turismul din Carpații Orientali, Presa Universitară Clujeană, București;

6. Ciulache, S. (2005), Meteorologie și climatologie, Editura Universitară, București;

7. Ciulache, S., Ionac Nicoleta (2007), Esențial în meteorologie și climatologie, Editura Universitară, București;

8. Cocean, P., Vlăsceanu, G., Negoescu, B. (2005), Geografia generală a turismului, Editura Meteor Press, București;

9. Cristureanu Cristina, Baron, P. (1987), Economia turismului, A.S.E., București;

10. Cucu, V., Ștefan, M. (1979), România, ghid-atlas al monumentelor istorice, Editura Sport-Turism, București;

11. Dinu Mihaela (2002), Geografia turismului, Editura Didactică și Pedagogică, București;

12. Erdeli, G., Gheorghilaș, A. (2006), Amenajări turistice, Editura Universitară, București;

13. Erdeli, G., Cucu, V. (2007), România. Populație. Așezări umane. Economie. Editura Transversal, București;

14. Florea, V. (2008), Tehnică hotelieră, Timișoara;

15. Gâștescu, P. (2010), Fluviile Terrei, Editura CD Press, București;

16. Gheorghilaș, A. (2008), Geografia turismului, Editura Universitară, București

17. Glăvan, V. (2010), Geografia turismului, Editura Fundației ”România de Mâine”, București;

18. Grigore, M. (1975), Potențialul natural al turismului, Centrul de multiplicare al Universității din București;

19. Ielenicz, M., Pătru Ileana (2005), România, geografie fizică, volumul 1, Editura Universitară, București;

20. Ielenicz, M., Comănescu Laura (2006), România- potențial turistic, Editura Universitară, București;

21. Ielenicz, M. (2007), România-geografie fizică (vol. II), Editura Universitară, București;

22. Manta, I. (1992), România, o enciclopedie a naturii, editura Abeona, București;

23. Mihăilescu, V. (1963), Carpații Sud-Estici, Editura Științifică, București;

24. Minciu Rodica (2000), Economia turismului, Editura Uranus, București

25. Muja, S. (1984), Spațiile verzi în sistematizarea teritoriului și localităților, Editura Ceres, București;

26. Munteanu, L., Stoicescu, C., Grigore, L. (1979), Ghidul stațiunilor balneoclimatice din România, Editura Sport-Turism, București;

27. Muntele, I., Iațu, C. (2003), Geografia turismului- concepte, metode și forme de manifestare spațio-temporală, Editura Sedcom Libris, Iași

28. Neacșu, N. și colab. (2009), Resurse și destinații turistice, Editura Universitară, București;

29. Pascu, M. (2003), România, ghid auto-turistic, Editura Coresi, București;

30. Pătru Ileana, Zaharia Liliana, Oprea, R. (2006), Geografia fizică a României, Editura Universitară, București;

31. Pișota, I., Zaharia Liliana, Diaconu, D. (2005), Hidrologie, Editura Universitară, București;

32. Posea, G. (2006), Geografia fizică a României, partea a II-a, Editura ”Fundației România de Mâine”, București;

33. Posea, G. (2012), Relieful- resursa de bază a turismului, Editura Fundației ”România de Mâine” București;

34. Posea, G. (2017), Domeniul carpato-danubiano-pontic și unitatea de neam, de limbă și statală a poporului român, Editura Fundației ”România de Mâine”, București;

35. Tucă, F., Siteanu, E., Popescu, M. (2016), Mausoleele Eroilor Români din Primul Război Mondial, Editura Oamenilor de Știință din România, București;

36. *** (1962), Clima R.P.R, volumul I;

37. *** (1983), Tratatul de Geografie Fizică, volumul I;

38. *** (2007), Ghidul ariilor naturale protejate din România, Autoritatea Națională pentru Turism, Bucureșți;

39. *** (2009), România- ghid turistic, Colecția National Geographic Traveller, Biblioteca ”Adevărul

...

Preview document

Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 1
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 2
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 3
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 4
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 5
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 6
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 7
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 8
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 9
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 10
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 11
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 12
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 13
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 14
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 15
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 16
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 17
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 18
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 19
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 20
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 21
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 22
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 23
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 24
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 25
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 26
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 27
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 28
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 29
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 30
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 31
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 32
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 33
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 34
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 35
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 36
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 37
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 38
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 39
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 40
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 41
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 42
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 43
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 44
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 45
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 46
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 47
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 48
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 49
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 50
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 51
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 52
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 53
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 54
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 55
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 56
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 57
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 58
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 59
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 60
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 61
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 62
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 63
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 64
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 65
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 66
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 67
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 68
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 69
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 70
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 71
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 72
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 73
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 74
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 75
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 76
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 77
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 78
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 79
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 80
Potențialul turistic și perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplița - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Potentialul turistic si perspective de dezvoltare ale Municipiului Toplita.docx

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Ai nevoie de altceva?